[UA] Начин на определяне на потребителите за показателите за потребителите

В тази статия се разяснява как потребителите се определят за показателите в Universal Analytics. За информация относно събирането на потребителски данни в Google Анализ 4 отворете [GA4] Събиране на данни за потребителите Ви.

Показателите „Потребители“ и „Активни потребители“ показват броя на потребителите, ангажирали се със сайта или приложението Ви.

За да може Google Анализ да установи кой трафик на кой потребител се дължи, с всяко посещение се изпраща уникален идентификатор, свързан с потребителя. Това може да е единична „бисквитка“ на посещавания домейна на име _ga, която съхранява идентификационен номер на клиент в Google Анализ. Или можете да използвате функцията User ID в съчетание с идентификационния номер на клиент, за да определяте потребителите по-точно на всички устройства, от които осъществяват достъп до сайта или приложението Ви. За повече информация относно идентификаторите прочетете за „бисквитките“ и определянето на потребителите в документацията ни за програмисти.

В началото на 2017 г. Google Анализ започна да актуализира изчисляването на показателите „Потребители“ и „Активни потребители“ с цел по-ефективното преброяване на потребителите с висока степен на точност и нисък процент на грешка (обикновено под 2%). Показателите са налични в стандартните Ви отчети. Възможно е да забележите малка разлика в броя на потребителите в сравнение с предишния метод на изчисление (както е обяснено по-долу), с изключение на отчетите с пълните данни и BigQuery Export, което ще продължи да използва предишния начин на изчисление. Изчислението за нови потребители продължава да използва предишния метод.

Това ново изчисление се прилага за потребителските данни до септември 2016 г. включително. Ако периодът от време за отчета включва данни от преди септември 2016 г., се създават извадки. Ако искате отчети с пълните данни, които включват данни преди 2016 г., използвайте насоките по-долу, за да изключите новия начин на изчисление.

От август 2017 г. новият начин на изчисление се прилага в Персонализирани таблици.

 

Предишен метод на изчисление
В тази статия се обясняват причините, поради които във филтриран изглед на собственост може да се показва неточен брой за Потребители и поради които може да забележите несъответствия в стойностите за Потребители в различните отчети. Ако обаче просто искате да превключите към нефилтриран изглед на собственост:
  1. Влезте в профила си в Google Анализ..
  2. Кликнете върху Администриране
  3. В графата ИЗГЛЕД НА СОБСТВЕНОСТ използвайте менюто, за да изберете нефилтриран изглед. Ако не сте сигурни дали даден изглед е нефилтриран, изберете го в списъка. След това, отново в графата ИЗГЛЕД НА СОБСТВЕНОСТ, кликнете върху Филтри. Ще видите списък с филтрите (ако има такива), приложени към изгледа на собственост.
  4. След като изберете изглед на собственост, отворете Отчети, за да се върнете към отчетите си.

Накратко

Показателите Потребители и Активни потребители показват броя на потребителите, видели или взаимодействали със сайта или приложението Ви.

Анализ използва две различни техники за изчисляване на Потребители за различните типове заявки за отчети. Вследствие на това може да забележите несъответствия в стойностите за Потребители в различните отчети. Информацията в тази статия важи и за показателите Активни потребители.

В дълбочина

Заден план

За да показва бързо данни в отчетите Ви, Google Анализ създава набор от таблици с пълни предварително обобщени данни, които се актуализират ежедневно. (За повече информация за този процес, моля, прегледайте как се създават извадки.) Таблиците с предварително обобщени данни могат добре да се справят с общи заявки за отчитане, включително промени в периода от време в стандартните отчети. Когато заявите отчет например, Google Анализ търси всеки показател в таблицата с предварително обобщени данни и извежда резултатите в отчетите Ви. Ако коригирате периода от време от 1 август – 31 август на 1 август – 1 септември, Google Анализ търси всеки показател в таблицата с предварително обобщени данни за 1 септември и добавя новите данни към съществуващия общ брой.

Тази техника функционира добре за почти всички показатели. Много показатели, като Показвания на страници или Показвания на екрани, са обикновени броячи през дните и позволяват подобно добавяне. Потребители обаче се базира на по-сложни изчисления. Вместо просто добавяне (или изваждане) на обработени данни от предварително обобщените таблици Google Анализ трябва да преизчисли Потребители за всеки период от време, който изберете в отчет. Например ако потребител посети уебсайт на 31 август и на 1 септември, Google Анализ го разпознава като един потребител през тези два дни. Ако промените периода си от време от 1 август – 31 август на 1 август – 1 септември, Google Анализ не може да добави разликата в стойността на „Потребители“, която виждате в отчетите си, защото този брой е въз основа на сложно изчисление, а не е просто добавяне към текущата сума в предварително обобщените таблици с данни. Вместо това показателят трябва да се изчислява в движение всеки път, когато го заявите в отчета си.

Като решение на това предизвикателство съществуват две техники за изчисляване на Потребители. Оптималната се избира спрямо преглеждания отчет.

Изчисление № 1: Предварително изчислени данни

Това изчисление разчита само на броя на сесиите в дадения период от време и времето на всяка от тях. (Определя се от технология, управлявана на устройството, като уеб браузър, и често се нарича „време от страната на клиента“.) Тъй като резултатът от това изчисление може да се добавя към предварително обобщени таблици с данни, Google Анализ може да посочи таблицата, за да извлече бързо и покаже тези данни в отчет, включително когато промените периода от време.

Изчисление № 1 се използва изключително в отчети, когато единствената величина е период от време, например дата, седмица или месец от годината. Това означава, че го виждате само в отчета за общ преглед на аудиториите, когато не са приложени сегменти, или в персонализиран отчет, когато една от тези величини за време е единствената приложена величина. При преглеждане на Потребители за величина, несвързана с дата, Google Анализ използва втора таблица, описана по-долу, за изчисляване на „Потребители“ в движение.

Това изчисление може бързо да осигури пълни данни, но има някои недостатъци. Основава се на броя сесии и на времето от страната на клиента, така че ако това време е неточно или използвате изглед на собствености за отчитане, който филтрира някои сесии от потребител (вместо на всички потребители), ще има противоречие в данните.

За да избегнете евентуални неточности, можете да създадете персонализиран отчет с величина, която не е дата, която ще бъде една и съща между сесиите за потребителите (напр. браузър, операционна система или мобилно устройство). Това принуждава Google Анализ да използва Изчисление № 2.

Изчисление № 2: Данни, изчислени в реално време

Изчисление № 2 се основава на начина, по който задавате, събирате и съхранявате трайни данни за трафика си. Има много решения, които можете да приложите, за да го персонализирате, но най-често срещаният начин, по който тези данни ще бъдат присвоени и съхранявани, е посредством „бисквитки“, управлявани чрез уеб браузър.

Изчисление №2 изисква сложно изчисляване на големи набори от данни. Поради това винаги указва данни в необработените таблици от сесии, а не предварително обобщените таблици. Нужно е повече време за обработване и показване на данните в отчетите Ви при изчисление № 2, отколкото при изчисление №1, защото стойностите се изчисляват в реално време. Google Анализ не може да направи справка и да покаже данни, които вече са били обработени и запазени в предварително обобщените таблици. Изчисляването се извършва всеки път, когато го заявите. Обърнете внимание, че при определени условия това може да доведе до създаване на извадки, но потребителите с профил в(ъв) Google Анализ 360 имат достъп до отчетите с пълните данни.

Изчисление № 2 се използва в персонализирани отчети и позволява изчисляването на Потребители за всяка величина, като например „Браузър“, „Град“ или „Източник“.

Обърнете внимание, че за някои величини, например Източник или Носител, е възможно едни и същи отделни потребители да бъдат в няколко интервала (например посетител, който идва от органичното търсене и от платеното търсене в един и същи период от време). Поради тази причина, когато преглеждате Потребители за такава величина, сумата от редовете не трябва да се равнява на общия брой.

Превключване между новия и стария метод на изчисление

  1. Влезте в профила си в Google Анализ..
  2. Кликнете върху Администриране и преминете към собствеността, която искате да редактирате.
  3. В графата СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Настройки на собствеността.
  4. В Анализ на потребителите преместете превключвателя на Активиране на показателя „Потребители“ при отчитането на „Включено“ или „Изключено“.
    При „Включено“ се използва новия начин на изчисление, а при „Изключено“ – предишния начин на изчисление.

Превключването между методите на изчисление променя начина, по който се изчисляват показателите от необработените данни за отчетите Ви, но не променя основните данни.

За Анализ 360 стандартната настройка за превключвателя е „Включено“.

За стандартната версия на Анализ стандартната настройка за превключвателя е „Изключено“.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Изберете свой собствен учебен курс

Разгледайте страницата google.com/analytics/learn – нов ресурс, който ще Ви помогне да се възползвате максимално от Google Анализ 4. Новият уебсайт включва видеоклипове, статии и навигации с напътствия и предоставя връзки към канала на Google Анализ в Discord, блога на Google Анализ, канала на Google Анализ в YouTube и хранилището на Google Анализ в GitHub.

Започнете обучението си още днес!

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню