Wyświetlanie historii zmian na koncie

Aby wyświetlić historię zmian na koncie, musisz mieć uprawnienia do edycji.
Historia zmian to rejestr wszystkich zmian wprowadzanych na koncie. Aby wyświetlić historię zmian:

 

  1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
  2. Kliknij Administracja.
  3. W menu w kolumnie KONTO wybierz konto, w którego przypadku chcesz wyświetlić historię zmian.
    Jeśli masz dużo kont, wyszukaj konto za pomocą pola wyszukiwania.
  4. W kolumnie KONTO kliknij Historia zmian.

Historia zmian obejmuje następujące elementy:

  • Kolumna Data: data i czas działania.
  • Kolumna Zmienione przez: użytkownik Analytics, który wykonał działanie.
  • Kolumna Zmiana: element Analytics (np. konto, użytkownik, widok, cel czy filtr) oraz przeprowadzone na nim działanie (np. dodanie do konta, utworzenie czy usunięcie).

Informacja [usunięty użytkownik] oznacza, że konto Google użytkownika, który wprowadził zmianę, zostało usunięte z systemu i Analytics nie może pobrać adresu e-mail.

Historia zmian zawiera rejestr działań z ostatnich dwóch lat.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?