Uprawnienia użytkownika

Uprawnienia użytkowników można przypisywać na poziomie konta, usługi lub widoku.

Aby przypisać uprawnienia:

  1. Kliknij Administracja.
  2. W kolumnie KONTO, USŁUGA lub WIDOK kliknij Zarządzanie użytkownikami.

Użytkownikowi można przypisać jedno lub wiele z czterech dostępnych uprawnień:

Uprawnienie Wyjaśnienie
Zarządzaj użytkownikami Umożliwia zarządzanie kontami użytkowników (można dodawać/usuwać użytkowników, przypisywać uprawnienia). Nie obejmuje Edycji ani Współpracy.
Edytuj Umożliwia korzystanie z funkcji administracyjnych i związanych z raportami (np. dodawanie/edycja/usuwanie kont, usługi, widoki, filtry, cele itp., ale nie zarządzanie użytkownikami) i wyświetlanie danych raportów.

Do tworzenia filtrów musisz mieć uprawnienia do edycji na poziomie konta. Aby włączać filtry, potrzebujesz uprawnień do edycji na poziomie widoku.

Obejmuje Współpracę.
Współpraca Umożliwia tworzenie, edycję, usuwanie i udostępnianie zasobów osobistych. Pozwala na wspólną pracę z udostępnionymi zasobami. Obejmuje uprawnienia do odczytu i analizy.

Udostępnione zasoby obejmują:
Odczyt i analiza Umożliwia wyświetlanie danych raportów i konfiguracji, manipulowanie danymi w raportach (można np. filtrować tabele, dodawać dodatkowe wymiary, tworzyć segmenty). Można tworzyć osobiste zasoby i udostępniać je oraz wyświetlać udostępnione zasoby. Nie umożliwia wspólnej pracy z udostępnionymi zasobami.

Uprawnienia nadrzędne są przekazywane domyślnie (konto > usługa> widok). Jeśli na przykład ustawisz uprawnienia dla użytkownika na poziomie konta, będzie miał te same uprawnienia dla wszystkich usług i widoków na tym koncie.

Uprawnienia drugorzędne zastępują uprawnienia nadrzędne.

Przechodząc w dół hierarchii, możesz udzielać dodatkowych uprawnień, ale nie możesz ich ograniczać. Jeśli np. użytkownik ma uprawnienia do odczytu i analizy na poziomie konta, możesz mu udzielić dodatkowo uprawnień do edycji na poziomie usługi, ale jeśli ma uprawnienia do edycji na poziomie konta, nie możesz ograniczyć ich jedynie do odczytu i analizy na poziomie usługi.

Masz kilka możliwości sprawdzania, jakie uprawnienia mają poszczególni użytkownicy. Na stronie Zarządzanie użytkownikami na poziomie konta, usługi lub widoku:

  • Wyszukaj konkretną nazwę użytkownika, by zobaczyć jego uprawnienia.
  • Kliknij nagłówek kolumny Uprawnienia dotyczące konta, by posortować listę według uprawnień.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?