Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Tworzenie i edytowanie grup treści

W widoku danych, w którym chcesz utworzyć grupę treści, musisz mieć rolę edytora.
Tematy w tym artykule:

Omówienie

Najpierw utwórz grupowanie treści najwyższego poziomu, a w nim indywidualne grupy treści, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Modyfikacja kodu śledzenia na każdej stronie, którą chcesz umieścić w grupie
 • Wyodrębnienie stron za pomocą grup przechwytywania wyrażeń regularnych
 • Utworzenie reguł, które zawierają strony w grupie

Analytics przetwarza najpierw kod śledzenia, następnie wyrażenie regularne, a na końcu reguły. Gdy tylko znajdzie dopasowanie, przetwarzanie dobiega końca, a treść jest grupowana według pierwszego trafienia.

Załóżmy np., że prowadzisz witrynę, w której sprzedajesz ubrania dla kobiet i mężczyzn, a Twoje ogólne kategorie odzieży to:

 • Mężczyźni
  • Koszule
  • Spodnie
  • Akcesoria
 • Kobiety
  • Bluzki
  • Spodnie sportowe
  • Spódnice i sukienki
  • Akcesoria

Biorąc pod uwagę te linie produktów, możesz chcieć:

 • porównać ogólną sprzedaż produktów dla kobiet i mężczyzn;
 • porównać sprzedaż różnych linii produktów dla kobiet i mężczyzn.

Biorąc pod uwagę rodzaj analizy, jaką chcesz przeprowadzić, możesz utworzyć następujące grupowania treści, a w nich – następujące grupy:

Porównanie odzieży damskiej i męskiej:

 • Grupowanie treści: Odzież
 • Grupy treści: Mężczyźni i Kobiety

Porównanie linii produktów odzieży męskiej:

 • Grupowanie treści: Mężczyźni
 • Grupy treści: Koszule, Spodnie, Akcesoria

Porównanie linii produktów odzieży damskiej:

 • Grupowanie treści: Kobiety
 • Grupy treści: Bluzki, Spodnie sportowe, Spódnice i sukienki, Akcesoria

Przy powyższej konfiguracji:

 • Odzież, MężczyźniKobiety to opcje w menu Wymiar podstawowy > Grupowanie treści.
 • Jeśli jako wymiar podstawowy wybierzesz wartość Odzież, opcje MężczyźniKobiety zostaną wyświetlone jako wartości w pierwszej kolumnie tabeli.
 • Jeśli jako wymiar podstawowy wybierzesz wartość Mężczyźni, opcje Koszule, SpodnieAkcesoria zostaną wyświetlone jako wartości w pierwszej kolumnie tabeli.
 • Jeśli jako wymiar podstawowy wybierzesz wartość Kobiety, opcje Bluzki, Spodnie sportowe, Spódnice i sukienki oraz Akcesoria zostaną wyświetlone jako wartości w pierwszej kolumnie tabeli.

Dla każdej wartości wymiaru (grupy treści) możesz wyświetlić takie dane związane z zachowaniem, jak liczba odsłon i współczynnik odrzuceń.

W grupie treści możesz wyświetlić dane związane z zachowaniem dla każdej strony w tej grupie.

Jak utworzyć grupowanie treści

Możesz utworzyć maksymalnie pięć grupowań treści

Nie możesz usunąć grupowania treści. Możesz tylko zmienić definicję grupowania lub je wyłączyć.

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja i otwórz odpowiedni widok danych.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Grupowanie treści.
 4. Kliknij + Nowe grupowanie treści.
 5. Wpisz nazwę nowego grupowania.
 6. Wybierz metody (kod śledzenia, wyodrębnianie lub reguły), które chcesz stosować do tworzenia grup treści.
   

Jak utworzyć grupę treści za pomocą kodu śledzenia

 1. W sekcji GRUPOWANIE WEDŁUG KODU ŚLEDZENIA kliknij Włącz kod śledzenia.
 2. Upewnij się, że dla opcji Włącz wybrane jest ustawienie Wł.
 3. Wybierz numer indeksu (1–5), by zidentyfikować grupowanie treści.
 4. Kliknij Gotowe.

Gdy zmodyfikujesz kod śledzenia, użyj numeru indeksu 1–5, aby zidentyfikować grupowanie treści. Do identyfikacji grupy treści użyj nazwy grupy:

 • gtag.js: gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_ŚLEDZENIA_GA', {'content_group<Numer indeksu>': '<Nazwa grupy>'});
 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup<Numer indeksu>', '<Nazwa grupy>');

Jeśli np. konfigurujesz grupowanie treści dla działu z odzieżą (numer indeksu 1), a w niej tworzysz grupę treści o nazwie Mężczyźni, zaktualizujesz swój kod w taki sposób:

 • gtag.js: gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_ŚLEDZENIA_GA', {'content_group1': 'Mężczyźni'});
 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup1', 'Mężczyźni');

W przypadku każdego wywołania funkcji contentGroup lub _setPageGroup możesz zidentyfikować tylko jedną parę numer indeksu – nazwa grupy.

Kieruj się zaznaczonym przykładem odpowiednim do Twojej metody implementacji:

Modyfikacja fragmentu kodu gtag.js

Zmodyfikuj kod śledzenia tak, aby zawierał parametr i wartość grupowania treści, jak pokazano w poniższym przykładzie:

<!-- Globalny tag witryny (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
 
   gtag('config', 'IDENTYFIKATOR_ŚLEDZENIA_GA', {'content_group5': '/news/sports'});
</script>
Modyfikowanie fragmentu kodu analytics.js

Zmień kod śledzenia, aby wywołanie funkcji _set znalazło się przed wywołaniem funkcji _send, jak to widać w poniższym przykładzie:

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXXXXX-Y', 'example.com');
ga('set', 'contentGroup5', '/news/sports');
ga('send', 'pageview');

</script>
Modyfikowanie fragmentu kodu Android-SDK
Tracker tracker = GoogleAnalytics.getInstance(this).getTracker("UA-XXXX-Y");
tracker.set(contentGroup(5), "/news/sports");
Modyfikowanie fragmentu kodu iOS-SDK
id tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"UA-XXXX-Y"];
[tracker set:[GAIFields contentGroupForIndex:5]
value:@"/news/sports"];

Kod trzeba zmodyfikować w ten sposób na wszystkich stronach, które chcesz uwzględnić w grupie treści.

Gdy zaktualizujesz kod śledzenia na stronach, zostaną one pogrupowane według tego, jak zostały przez Ciebie zidentyfikowane za pomocą numeru indeksu i nazwy grupy.

Jeśli odwołasz się do tego samego numeru indeksu wiele razy na tej samej stronie, w Analytics zgłosimy tylko ostatnie odwołanie do tego numeru indeksu.

Strony, które nie zawierają funkcji _setPageGroup, są uwzględniane w grupie treści (not set).

Przypisywanie treści za pomocą wyodrębniania

Możesz wyodrębniać strony według adresu URL strony, jej tytułu lub nazwy ekranu. Zidentyfikuj każdą z nich za pomocą grupy przechwytywania wyrażeń regularnych (Analytics używa pierwszej grupy przechwytywania dla każdego wyrażenia).

Kliknij Dodaj wyodrębnianie, a potem kliknij URL strony, Tytuł strony lub Nazwa ekranu.

W polu po prawej stronie wpisz wartość, którą chcesz dopasować, np.:

 • Strona > /Mężczyźni/(.*)/
  • Tworzy grupę treści dla każdego podkatalogu w katalogu /Mężczyźni/ i dodaje strony z każdego podkatalogu do odpowiedniej grupy treści
 • Tytuł strony > (.*koszule).*
  • Tworzy grupy treści dla stron zawierających słowo koszule

   Jeśli np. w Twojej witrynie występują podane niżej katalogi ze stronami zawierającymi słowo koszule:
   • /mezczyzni/m_koszule_garniturowe.html
   • /mezczyzni/m_t-shirty.html
   • /chlopcy/ch_koszule_garniturowe.html
   • /chlopcy/ch_t-shirty.html.

   W takim przypadku otrzymasz takie grupy treści i strony:
   • mezczyzni (m_koszule_garniturowe.html, m_t-shirty.html)
   • chlopcy (ch_koszule_garniturowe.html, chlopcy/ch_t-shirty.html)
 • Nazwa ekranu > (.*spodnie).*
  • Tworzy grupy treści dla nazw ekranów zawierających słowo spodnie

Gdy skonfigurujesz wyodrębnienie, kliknij Gotowe.

Zobacz więcej przykładów użycia grup przechwytywania wyrażeń regularnych do wyodrębniania treści.

Przypisywanie treści za pomocą zestawu reguł

Jeśli korzystasz z tej opcji, tworzysz reguły do przypisywania treści.

Aby uruchomić edytor reguł, kliknij Utwórz zestaw reguł.

Dla każdej reguły:

 1. Wpisz nazwę, której chcesz używać dla grupy treści.
 2. W sekcji Zdefiniuj reguły kliknij Adres URL, Tytuł strony lub Nazwa ekranu.
 3. Wybierz opcję dopasowania i wpisz odpowiednią wartość, np.:
  • Strona > zawiera > /Spodnie/
   • Dodaje do grupy treści wszystkie strony, które mają w adresie URL słowo /Spodnie/
 4. Kliknij LUB albo ORAZ, aby dodać do reguły warunek LUB albo ORAZ. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, by zdefiniować dodatkowy warunek.
 5. Po zdefiniowaniu wszystkich warunków, których chcesz używać, kliknij Gotowe.
 6. Po zakończeniu konfiguracji grupy kliknij Zapisz.

Nazwy: rozróżnianie wielkości liter i wpływ na dane historyczne

Rozróżnianie wielkości liter

W nazwach grup treści nie jest rozróżniana wielkość liter. Jeśli reguła definiuje grupę treści np. jako:

Strona ściśle pasuje do /Google+Redesign/Apparel

reguła ta będzie pasowała do dowolnej postaci tej nazwy strony, np.:

 • /Google+Redesign/Apparel
 • /Google+Redesign/apparel

Wpływ na dane historyczne

Jeśli zmienisz nazwę grupowania treści, nie wpłynie to na dane historyczne – wszystkie dane pojawią się natychmiast pod nową nazwą grupowania treści.

Jeśli zmienisz nazwę reguły definiującej grupę treści, dane zbierane od tej chwili będą wyświetlane pod nową nazwą grupy treści, a dane sprzed zmiany nazwy będą widoczne pod starą nazwą.

Nazwa grupowania treści, nazwa reguły grupy treści
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false