Inhoudsgroepen maken/bewerken

U moet beschikken over rechten voor bewerken voor de weergave waarin u een inhoudsgroep wilt maken.
In dit artikel:

Overzicht

Eerst maakt u een hoofdinhoudsgroep. Binnen die groep maakt u vervolgens afzonderlijke inhoudsgroepen op een van de volgende manieren:

 • Wijzig de trackingcode op elke pagina die u wilt groeperen
 • Extraheer pagina's met capture-groepen voor reguliere expressies
 • Maak regels om pagina's op te nemen in een groep

Analytics verwerkt eerst de trackingcode, vervolgens de regex en daarna de regels. Zodra een overeenkomst wordt gevonden, wordt de verwerking beëindigd en wordt uw inhoud op basis van die eerste overeenkomst gegroepeerd.

Stel dat u bijvoorbeeld een site heeft die heren- en dameskleding verkoopt en dat u de volgende algemene kledingcategorieën gebruikt:

 • Heren
  • Overhemden
  • Lange broeken
  • Accessoires
 • Dames
  • Topjes
  • Sportieve pantalons
  • Rokken en jurken
  • Accessoires

Gezien deze productlijnen, kunt u de volgende soorten analyse uitvoeren:

 • Vergelijk de totale omzet tussen Heren en Dames
 • Vergelijk de omzet tussen de productlijnen binnen Heren en Dames

Gezien het soort de analyse dat u wilt uitvoeren, kunt u de volgende inhoudsgroepen maken, met daarbinnen de volgende groepen:

Vergelijk Heren en Dames:

 • Inhoudsgroep: Kleding
 • Inhoudsgroepen: Heren en Dames

Vergelijk productlijnen binnen Heren:

 • Inhoudsgroep: Heren
 • Inhoudsgroepen: Shirts, Lange broeken, Accessoires

Vergelijk productlijnen binnen Dames:

 • Inhoudsgroep: Dames
 • Inhoudsgroepen: Topjes, Sportieve pantalons, Rokken en jurken, Accessoires

Met bovenstaande configuratie:

 • Kleding, Heren en Dames zijn opties in het menu Primaire dimensie > Inhoudsgroepen.
 • Wanneer u als primaire dimensie Kleding selecteert, zijn Heren en Dames de dimensiewaarden in de eerste kolom van de tabel.
 • Wanneer u als primaire dimensie Heren selecteert, zijn Shirts, Lange broeken en Accessoires de dimensiewaarden in de eerste kolom van de tabel.
 • Wanneer u Dames als primaire dimensie selecteert, zijn Topjes, Sportieve pantalons, Rokken en jurken en Accessoires de dimensiewaarden in de eerste kolom van de tabel.

Voor elke dimensiewaarde (inhoudsgroep), ziet u gedragsstatistieken als Paginaweergaven en Bouncepercentage.

Wanneer u inhoudsgroep nader bekijkt, ziet u gedragsstatistieken voor elke pagina in die groep.

Een inhoudsgroep maken

 1. Log in op uw Analytics-account.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar de gewenste weergave.
 3. Klik in de kolom WEERGAVE op Inhoudsgroep.
 4. Klik op Nieuwe inhoudsgroepen maken.
 5. Voer een naam in voor de nieuwe groep.
 6. Selecteer de methoden die u wilt gebruiken om inhoudsgroepen te maken (trackingcode, extractie of regels).
   

Een inhoudsgroep maken via de trackingcode

 1. Klik onder GROEPEREN OP BASIS VAN TRACKINGCODE op Trackingcode inschakelen.
 2. Zorg dat de optie Inschakelen op Aan staat.
 3. Selecteer een indexnummer (1-5) om de inhoudsgroep aan te duiden.
 4. Klik op Gereed.

Wanneer u uw trackingcode wijzigt, gebruikt u een indexnummer (1-5) om de inhoudsgroepering aan te duiden en een groepsnaam om de inhoudsgroep aan te duiden:

 • gtag.js: gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group<indexnummer>': '<groepsnaam>'});
 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup<indexnummer>', '<groepsnaam>');

Als u bijvoorbeeld een inhoudsgroepering voor Kleding configureert die wordt aangeduid met indexnummer 1 en daarbinnen een inhoudsgroep maakt met de naam Heren, updatet u de code als volgt:

 • gtag.js: gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group1': 'Heren'});
 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup1', 'Heren');

Voor elke contentGroup- of _setPageGroup-aanroep kunt u slechts één combinatie van indexnummer en groepsnaam opgeven.

Volg het gemarkeerde voorbeeld voor de gewenste implementatiemethode:

Het gtag.js-fragment aanpassen

Pas uw trackingcode aan om een aanroep van de functie de _set op te nemen, zoals in het onderstaande voorbeeld:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
 
   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group5': '/news/sports'});
</script>
Het codefragment analytics.js aanpassen

Wijzig de trackingcode zodat deze een aanroep van de _set-functie bevat voordat _send wordt aangeroepen, zoals u kunt zien in het onderstaande voorbeeld:

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXXXXX-Y', 'example.com');
ga('set', 'contentGroup5', '/news/sports');
ga('send', 'pageview');

</script>
Het codefragment uit de Android SDK wijzigen
Tracker tracker = GoogleAnalytics.getInstance(this).getTracker("UA-XXXX-Y");
tracker.set(contentGroup(5), "/news/sports");
Het codefragment uit de iOS-SDK wijzigen
id tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"UA-XXXX-Y"];
[tracker set:[GAIFields contentGroupForIndex:5]
value:@"/news/sports"];

U moet deze codewijziging doorvoeren op elke pagina die u wilt opnemen in een inhoudsgroep.

Zodra u uw pagina's heeft geüpdatet met de trackingcode, worden die pagina's gegroepeerd volgens de wijze waarop u ze met indexnummer en groepsnaam heeft aangeduid.

Als u hetzelfde indexnummer meerdere keren aanroept op dezelfde pagina, wordt alleen de laatste aanroep voor dat indexnummer verzonden aan Analytics.

Elke pagina die de functie _setPageGroup niet bevat, wordt in de inhoudsgroep (not set) opgenomen.

Inhoud toewijzen via extractie

U kunt pagina's extraheren op pagina-URL, paginatitel of schermnaam. Identificeer elke pagina met een capture-groep voor reguliere expressies (Analytics gebruikt voor elke expressie de eerste capture-groep).

Klik op Extractie toevoegen en selecteer vervolgens Pagina-URL, Paginatitel of Schermnaam.

In het veld aan de rechterkant voert u de waarde in die moet overeenkomen. Bijvoorbeeld:

 • Pagina > /Heren/(.*)/
  • Hiermee maakt u een inhoudsgroep voor elke subdirectory van /Heren/ en worden de pagina's in elke subdirectory toegevoegd aan de bijbehorende inhoudsgroep.
 • Paginatitel > (.*shirts).*
  • Hiermee maakt u inhoudsgroepen voor pagina's die het woord shirts bevatten.

   Als uw site bijvoorbeeld de volgende mappen met shirts heeft:
   • /heren/m_poloshirts.html
   • /heren/m_tshirts.html
   • /jongens/j_poloshirts.html
   • /jongens/j_tshirts.htm.

   Dan zou u binnen die directory's de volgende inhoudsgroepen en pagina's hebben:
   • heren (m_poloshirts.html, m_tshirts.html)
   • jongens (j_poloshirts.html, j_tshirts.html)
 • Schermnaam > (.*pantalons).*
  • Hiermee maakt u inhoudsgroepen voor schermnamen die het woord pantalons bevatten

Als de extractie heeft geconfigureerd, klikt u op Gereed.

Bekijk meer voorbeelden van het gebruik van capture-groepen op basis van reguliere expressies om inhoud te extraheren.

Inhoud toewijzen via een regelset

Als u deze optie gebruikt, maakt u regels om inhoud toe te wijzen.

Klik op Een regelset maken om de regeleditor te openen.

Voor elke regel:

 1. Voer de naam in die u voor de inhoudsgroep wilt gebruiken.
 2. Selecteer onder Regels definiëren Pagina-URL, Paginatitel of Schermnaam.
 3. Selecteer een bijpassende optie en voer een waarde in die daarbij past. Bijvoorbeeld:
  • Pagina > bevat > /pantalons/
   • Hiermee voegt u alle pagina's met /pantalons/ in de URL toe aan de inhoudsgroep.
 4. Klik op OF of EN om aan de regel een OF- of EN-voorwaarde toe te voegen. Volg bovenstaande instructies om de bijkomende voorwaarde te definiëren.
 5. Wanneer u alle voorwaarden heeft gedefinieerd die u wilt gebruiken, klikt u op Gereed.
 6. Als alles voor de groep is geconfigureerd, klikt u op Opslaan.

Naamgeving: hoofdlettergevoeligheid en effecten op historische gegevens

Hoofdlettergevoeligheid

Namen van inhoudsgroepen zijn niet hoofdlettergevoelig. Als u met uw regel een inhoudsgroep bijvoorbeeld als volgt definieert:

Pagina komt exact overeen met /Google+Redesign/Avondkleding

dan komt die regel overeen met elke vorm van die paginanaam. Bijvoorbeeld:

 • /Google+Redesign/Avondkleding
 • /Google+Redesign/avondkleding

Effecten op historische gegevens

Als u de naam van een inhoudsgroep wijzigt, heeft dat geen effect op historische gegevens: alle gegevens worden onmiddellijk weergegeven onder de nieuwe naam van de inhoudsgroep.

Als u de naam wijzigt van de regel waarmee u die inhoudsgroep definieert, worden gegevens vanaf dat moment onder de nieuwe naam van de inhoudsgroep weergegeven en worden gegevens van vóór de naamswijziging onder de oude naam weergegeven.

Naam van inhoudsgroep, naam van regel voor inhoudsgroep.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?