[UA] Contentgroepen maken/bewerken

In dit artikel wordt beschreven hoe u contentgroepen maakt en bewerkt in Universal Analytics. Ga naar [GA4] Contentgroepen maken voor meer informatie over hoe u contentgroepen maakt in Google Analytics 4.
U moet de rol Bewerker hebben voor de weergave waarin u een contentgroep wilt maken.
In dit artikel:

Overzicht

Eerst maakt u een hoofdcontentgroep. Binnen die groep maakt u vervolgens afzonderlijke contentgroepen op een van de volgende manieren:

 • Wijzig de trackingcode op elke pagina die u wilt groeperen
 • Extraheer pagina's met capture-groepen voor reguliere expressies
 • Maak regels om pagina's op te nemen in een groep

Analytics verwerkt eerst de trackingcode, vervolgens de regex en daarna de regels. Zodra een overeenkomst wordt gevonden, wordt de verwerking beëindigd en wordt uw content op basis van die eerste overeenkomst gegroepeerd.

Stel dat u bijvoorbeeld een site heeft die heren- en dameskleding verkoopt en dat u de volgende algemene kledingcategorieën gebruikt:

 • Heren
  • Shirts
  • Lange broeken
  • Accessoires
 • Dames
  • Topjes
  • Sportieve pantalons
  • Rokken en jurken
  • Accessoires

Gezien deze productlijnen kunt u de volgende soorten analyse uitvoeren:

 • Vergelijk de totale omzet tussen Heren en Dames
 • Vergelijk de omzet tussen de productlijnen binnen Heren en Dames

Gezien het soort analyse dat u wilt uitvoeren, kunt u de volgende contentgroepen maken, met daarbinnen de volgende groepen:

Vergelijk Heren en Dames:

 • Contentgroep: Kleding
 • Contentgroepen: Heren en Dames

Vergelijk productlijnen binnen Heren:

 • Contentgroep: Heren
 • Contentgroepen: Shirts, Lange broeken, Accessoires

Vergelijk productlijnen binnen Dames:

 • Contentgroep: Dames
 • Contentgroepen: Topjes, Sportieve pantalons, Rokken en jurken, Accessoires

Met bovenstaande configuratie:

 • Kleding, Heren en Dames zijn opties in het menu Primaire dimensie > Inhoudsgroepen.
 • Als u als primaire dimensie Kleding selecteert, zijn Heren en Dames de dimensiewaarden in de eerste kolom van de tabel.
 • Wanneer u als primaire dimensie Heren selecteert, zijn Shirts, Lange broeken en Accessoires de dimensiewaarden in de eerste kolom van de tabel.
 • Wanneer u Dames als primaire dimensie selecteert, zijn Topjes, Sportieve pantalons, Rokken en jurken en Accessoires de dimensiewaarden in de eerste kolom van de tabel.

Voor elke dimensiewaarde (contentgroep), ziet u gedragsstatistieken als Paginaweergaven en Bouncepercentage.

Wanneer u een contentgroep nader bekijkt, ziet u gedragsstatistieken voor elke pagina in die groep.

Een contentgroep maken

U kunt maximaal 5 contentgroepen maken.

U kunt een contentgroep niet verwijderen. U kunt de definitie wijzigen of de groep uitzetten.

 1. Log in op uw Analytics-account.
 2. Klik op Beheerder en ga naar de gewenste weergave.
 3. Klik in de kolom WEERGAVE op Contentgroep
 4. Klik op + Nieuwe contentgroep.
 5. Geef een naam op voor de nieuwe groep.
 6. Selecteer de methoden die u wilt gebruiken om contentgroepen te maken (trackingcode, extractie of regels).
   

Een contentgroep maken via de trackingcode

 1. Klik onder GROEPEREN OP BASIS VAN TRACKINGCODE op Trackingcode aanzetten.
 2. Zorg dat de optie Aanzetten op Aan staat.
 3. Selecteer een indexnummer (1-5) om de contentgroep aan te duiden.
 4. Klik op Klaar.

Als u uw trackingcode wijzigt, gebruikt u een indexnummer (1-5) om de contentgroepering aan te duiden en een groepsnaam om de contentgroep aan te duiden:

 • gtag.js: gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group<Index Number>': '<Group Name>'});
 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup<Index Number>', '<Group Name>');

Als u bijvoorbeeld een contentgroepering voor kleding configureert die wordt aangeduid met indexnummer 1 en daarbinnen een contentgroep maakt met de naam Heren, updatet u de code zo:

 • gtag.js: gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group1': 'Heren'});
 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup1', 'Heren');

Voor elke contentGroup- of _setPageGroup-aanroep kunt u maar één combinatie van indexnummer en groepsnaam aangeven.

Volg het gemarkeerde voorbeeld voor de gewenste implementatiemethode:

Het gtag.js-fragment aanpassen

Pas uw trackingcode aan om de parameter en waarde van de contentgroep op te nemen, zoals in het onderstaande voorbeeld:

<!-- Google-tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
 
gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', {'content_group5': '/news/sports'});
</script>
Het codefragment analytics.js aanpassen

Wijzig de trackingcode zodat deze een aanroep van de _set-functie bevat voordat _send wordt aangeroepen, zoals wordt getoond in het onderstaande voorbeeld:

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXXXXX-Y', 'example.com');
ga('set', 'contentGroup5', '/news/sports');
ga('send', 'pageview');

</script>
Het codefragment uit de Android-SDK wijzigen
Tracker tracker = GoogleAnalytics.getInstance(this).getTracker("UA-XXXX-Y");
tracker.set(contentGroup(5), "/news/sports");
Het codefragment uit de iOS-SDK wijzigen
id tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"UA-XXXX-Y"];
[tracker set:[GAIFields contentGroupForIndex:5]
value:@"/news/sports"];

U moet deze codewijziging doorvoeren op elke pagina die u wilt opnemen in een contentgroep.

Zodra u uw pagina's heeft geüpdatet met de trackingcode, worden die pagina's gegroepeerd volgens de wijze waarop u ze met indexnummer en groepsnaam heeft aangeduid.

Als u hetzelfde indexnummer meerdere keren aanroept op dezelfde pagina, wordt alleen de laatste aanroep voor dat indexnummer verzonden aan Analytics.

Elke pagina die de functie _setPageGroup niet bevat, wordt in de contentgroep (not set) opgenomen.

Content toewijzen via extractie

U kunt pagina's extraheren op pagina-URL, paginatitel of schermnaam. Identificeer elke pagina met een capture-groep voor reguliere expressies (Analytics gebruikt voor elke expressie de eerste capture-groep).

Klik op Extractie toevoegen en selecteer vervolgens Pagina-URL, Paginatitel of Schermnaam.

In het veld aan de rechterkant voert u de waarde in die moet overeenkomen. Bijvoorbeeld:

 • Pagina > /Heren/(.*)/
  • Hiermee maakt u een contentgroep voor elke subdirectory van /Heren/ en worden de pagina's in elke subdirectory toegevoegd aan de bijbehorende contentgroep.
 • Paginatitel > (.*shirts).*
  • Hiermee maakt u contentgroepen voor pagina's die het woord shirts bevatten.

   Als uw site bijvoorbeeld de volgende directory's heeft met pagina's die het woord shirts bevatten:
   • /heren/m_poloshirts.html
   • /heren/m_tshirts.html
   • /jongens/j_poloshirts.html
   • /jongens/j_tshirts.htm.

   Dan zou u binnen die directory's de volgende contentgroepen en pagina's hebben:
   • heren (m_poloshirts.html, m_tshirts.html)
   • jongens (j_poloshirts.html, j_tshirts.html)
 • Schermnaam > (.*pantalons).*
  • Hiermee maakt u contentgroepen voor schermnamen die het woord pantalons bevatten

Als u de extractie heeft geconfigureerd, klikt u op Klaar.

Bekijk meer voorbeelden van het gebruik van capture-groepen op basis van reguliere expressies om content te extraheren.

Content toewijzen via een regelset

Als u deze optie gebruikt, maakt u regels om content toe te wijzen.

Klik op Een regelset maken om de regeleditor te openen.

Voor elke regel:

 1. Voer de naam in die u voor de contentgroep wilt gebruiken.
 2. Selecteer onder Regels definiëren Pagina-URL, Paginatitel of Schermnaam.
 3. Selecteer een bijpassende optie en geef een waarde op die daarbij past. Bijvoorbeeld:
  • Pagina > bevat > /pantalons/
   • Hiermee voegt u alle pagina's met /pantalons/ in de URL toe aan de contentgroep.
 4. Klik op OF of EN om aan de regel een OF- of EN-voorwaarde toe te voegen. Volg bovenstaande instructies om de bijkomende voorwaarde te definiëren.
 5. Wanneer u alle voorwaarden heeft gedefinieerd die u wilt gebruiken, klikt u op Klaar.
 6. Als alles voor de groep is geconfigureerd, klikt u op Opslaan.

Naamgeving: hoofdlettergevoeligheid en effecten op historische gegevens

Hoofdlettergevoeligheid

Namen van contentgroepen zijn niet hoofdlettergevoelig. Als u met uw regel een contentgroep bijvoorbeeld zo definieert:

Pagina komt exact overeen met /Google+Redesign/Avondkleding

dan komt die regel overeen met elke vorm van die paginanaam. Bijvoorbeeld:

 • /Google+Redesign/Avondkleding
 • /Google+Redesign/avondkleding

Effecten op historische gegevens

Als u de naam van een contentgroep wijzigt, heeft dat geen effect op historische gegevens: alle gegevens worden onmiddellijk weergegeven onder de nieuwe naam van de contentgroep.

Als u de naam wijzigt van de regel waarmee u die contentgroep definieert, worden gegevens vanaf dat moment onder de nieuwe naam van de contentgroep weergegeven en worden gegevens van vóór de naamswijziging onder de oude naam weergegeven.

Naam van contentgroep, naam van regel voor contentgroep.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Uw eigen leertraject kiezen

Ga naar google.com/analytics/learn, een nieuwe bron waarmee u het maximale uit Google Analytics 4 kunt halen. De nieuwe website bevat video's, artikelen en begeleide processen en biedt links naar de Discord, de blog, het YouTube-kanaal en de GitHub-repository van Google Analytics.

Direct aan de slag

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu