Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Inhoudsgroepen maken/bewerken

U moet beschikken over rechten voor bewerken voor de weergave waarin u een inhoudsgroep wilt maken.

Eerst maakt u een hoofdinhoudsgroep. Binnen die groep maakt u vervolgens afzonderlijke inhoudsgroepen op een van de volgende manieren:

 • Wijzig de trackingcode op elke pagina die u wilt groeperen
 • Extraheer pagina's met capture-groepen voor reguliere expressies
 • Maak regels om pagina's op te nemen in een groep

Analytics verwerkt eerst de trackingcode, vervolgens de regex en daarna de regels. Zodra een overeenkomst wordt gevonden, wordt de verwerking beëindigd en wordt uw inhoud overeenkomstig die eerste overeenkomst gegroepeerd.

Stel dat u bijvoorbeeld een site heeft die heren- en dameskleding verkoopt en dat uw algemene kledingcategorieën zijn:

 • Heren
  • Overhemden
  • Lange broeken
  • Accessoires
 • Dames
  • Topjes
  • Sportieve pantalons
  • Rokken en jurken
  • Accessoires

Gezien deze productlijnen, kunt u de volgende soorten analyse uitvoeren:

 • Vergelijk de totale omzet tussen Heren en Dames
 • Vergelijk de omzet tussen de productlijnen binnen Heren en Dames

Gezien het soort de analyse dat u wilt uitvoeren, kunt u de volgende inhoudsgroepen maken, met daarbinnen de volgende groepen:

Vergelijk Heren en Dames:

 • Inhoudsgroep: Kleding
 • Inhoudsgroepen: Heren en Dames

Vergelijk productlijnen binnen Heren:

 • Inhoudsgroep: Heren
 • Inhoudsgroepen: Shirts, Lange broeken, Accessoires

Vergelijk productlijnen binnen Dames:

 • Inhoudsgroep: Dames
 • Inhoudsgroepen: Topjes, Sportieve pantalons, Rokken en jurken, Accessoires

Met bovenstaande configuratie:

 • Kleding, Heren en Dames zijn opties in het menu Primaire dimensie > Inhoudsgroepen.
 • Wanneer u als primaire dimensie Kleding selecteert, zijn Heren en Dames de dimensiewaarden in de eerste kolom van de rapportabel.
 • Wanneer u als primaire dimensie Heren selecteert, zijn Shirts, Lange broeken en Accessoires de dimensiewaarden in de eerste kolom van de tabel.
 • Wanneer u Dames als primaire dimensie selecteert, zijn Topjes, Sportieve pantalons, Rokken en jurken en Accessoires de dimensiewaarden in de eerste kolom van de tabel.

Voor elke dimensiewaarde (inhoudsgroep), ziet u gedragsstatistieken als Paginaweergaven en Bouncepercentage.

Wanneer u inhoudsgroep nader bekijkt, ziet u gedragsstatistieken voor elke pagina in die groep.

Een inhoudsgroep maken

 1. Log in op uw Analytics-account.
 2. Klik op Beheerder en ga naar de gewenste weergave.
 3. Klik in de kolom WEERGAVE op Inhoudsgroep.
 4. Klik op Nieuwe inhoudsgroepen maken.
 5. Voer een naam in voor de nieuwe groep.
 6. Selecteer de methoden die u wilt gebruiken om inhoudsgroepen te maken (trackingcode, extractie of regels).
   

Een inhoudsgroep maken via de trackingcode

 1. Klik onder GROEPEREN OP BASIS VAN TRACKINGCODE op Trackingcode inschakelen.
 2. Zorg dat de optie Inschakelen op Aan staat.
 3. Selecteer een indexnummer (1-5) om de inhoudsgroep te identificeren.
 4. Klik op Gereed.

Wanneer u uw trackingcode wijzigt, gebruikt u een indexnummer (1-5) om de Inhoudsgroepen aan te geven en een groepsnaam om uw Inhoudsgroep te identificeren:

 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup<Index Number>', '<Group Name>');

Als u bijvoorbeeld een inhoudsgroep voor Kleding met indexnummer 1 configureert en daarbinnen een inhoudsgroep met de naam Heren maakt, krijgt u het volgende:

 • analytics.js: ga('set', 'contentGroup1', 'Heren');

Voor elke contentGroup- of _setPageGroup-oproep kunt u slechts één paar van Indexnummer en Groepsnaam identificeren.

De wijziging van de trackingcode is slechts een enkele regel in de Analytics-trackingcode op elk van uw webpagina's of app-schermen.

Het codefragment analytics.js wijzigen

Wijzig de trackingcode zodat deze een aanroep van de _set-functie bevat voordat _send wordt aangeroepen, zoals u kunt zien in het onderstaande voorbeeld:

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-XXXXXXXX-Y', 'example.com');
ga('set', 'contentGroup5', '<Group Name>');
ga('send', 'pageview');

</script>
Het codefragment voor Android SDK wijzigen
Tracker tracker = GoogleAnalytics.getInstance(this).getTracker("UA-XXXX-Y");
tracker.set(contentGroup(5), "<Group Name>");
Het codefragment voor iOS-SDK wijzigen
id tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithTrackingId:@"UA-XXXX-Y"];
[tracker set:[GAIFields contentGroupForIndex:5]
value:@"<Group Name>"];

U moet deze codewijziging aanbrengen op elke pagina die u wilt opnemen in een inhoudsgroep.

Zodra u uw pagina's heeft bijgewerkt met de trackingcode, worden die pagina's gegroepeerd volgens de wijze waarop u ze met indexnummer en groepsnaam heeft geïdentificeerd.

Als u hetzelfde indexnummer meerdere keren oproept op dezelfde pagina, wordt alleen de laatste oproep voor dat indexnummer verzonden aan Analytics.

Elke pagina die de _setPageGroup-functie niet bevat, wordt opgenomen in de inhoudsgroep (not set).

Inhoud toewijzen via extractie

U kunt pagina's extraheren op pagina-URL, paginatitel of schermnaam. Identificeer elke pagina met een capture-groep voor reguliere expressies (Analytics gebruikt voor elke expressie de eerste capture-groep).

Klik op Extractie toevoegen en selecteer vervolgens Pagina-URL, Paginatitel of Schermnaam.

In het veld aan de rechterkant voert u de waarde in die moet overeenkomen. Bijvoorbeeld:

 • Pagina > /Heren/(.*)/
  • Hiermee maakt u een inhoudsgroep voor elke subdirectory van /Heren/ en worden de pagina's in elke subdirectory toegevoegd aan de bijbehorende inhoudsgroep.
 • Paginatitel > (.*shirts).*
  • Hiermee maakt u inhoudsgroepen voor pagina's die het woord shirts bevatten.
  • Voorbeelden

   Heeft uw site de volgende directory's met shirts-pagina's:

   • /heren/m_nette_overhemden.html
   • /heren/m_tshirts.html
   • /jongens/b_nette_overhemden.html
   • /jongens/b_tshirts.htm.

   Dan zou u binnen die directory's de volgende inhoudsgroepen en pagina's hebben:

   • heren (m_nette_overhemden.html, m_tshirts.html)
   • jongens (b_nette_overhemden.html, b_tshirts.html)
 • Schermnaam > (.*lange_broeken).*
  • Hiermee maakt u inhoudsgroepen voor schermnamen die het woord lange_broeken bevatten.

Als u klaar bent met het configureren van de extractie, klikt u op Gereed.

Bekijk meer voorbeelden van het gebruik van capture-groepen voor reguliere expressies voor het extraheren van inhoud.

Inhoud toewijzen via een regelset

Als u deze optie gebruikt, maakt u regels om inhoud toe te wijzen.

Klik op Een regelset maken om de regeleditor te openen.

Voor elke regel:

 1. Voer de naam in die u voor de inhoudsgroep wilt gebruiken.
 2. Selecteer onder Regels definiëren ofwel Pagina-URL, Paginatitel of Schermnaamreen Name.
 3. Selecteer een bijpassende optie en voer een waarde in die daarbij past. Bijvoorbeeld:
  • Pagina > bevat > /Lange broeken/
   • Hiermee voegt u alle pagina's met /Lange broeken/ in de URL toe aan de inhoudsgroep.
 4. Klik op OF of EN om aan de regel een OF- of EN-voorwaarde toe te voegen. Volg bovenstaande instructies om de bijkomende voorwaarde te definiëren.
 5. Als u alle voorwaarden heeft gedefinieerd die u wilt gebruiken, klikt u op Gereed.
 6. Als alles voor de groep is geconfigureerd, klikt u op Opslaan.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?