Riktlinjer för användning av Universal Analytics

Följande villkor gäller för Universal Analytics:

Universal Analytics omfattas av databegränsningar.

Databegränsningarna som gäller för standard- och premiumkonton gäller för Universal Analytics. Databehandlingen kan begränsas till en gång om dagen om insamlingen överskrider dessa gränser.

Analytics-kunder får inte skicka personliga uppgifter till Google.

Enligt användarvillkoren för Analytics, som alla Analytics-kunder måste följa, är det förbjudet att skicka uppgifter som kan kopplas till en specifik individ (PII) till Analytics (till exempel namn, personnummer, e-postadresser och liknande data) eller data som permanent identifierar en viss enhet (till exempel en mobiltelefons unika enhetsidentifierare om en sådan identifierare inte kan återställas). Om du använder sådana uppgifter kan vi komma att avsluta ditt Analytics-konto och radera din data.

Anpassade dimensioner är de nya anpassade variablerna.

Anpassade dimensioner är ett flexibelt sätt att importera mer data i Analytics, så att du kan lära dig mer om hur användarna interagerar med ditt innehåll. Anpassade dimensioner ska användas i Universal Analytics där anpassade variabler används i Javascript-biblioteket för klassisk Analytics (ga.js).

Hänvisningar bearbetas på ett annat sätt än i tidigare versioner av Analytics.

Som standard utlöser alla länkar en ny session i Universal Analytics. Om en användare till exempel besöker din webbplats, lämnar den men återvänder omedelbart, loggas det två besök för den användaren. Du kan ändra spårningskoden så att den utesluter all trafik från specifika domäner som hänvisningstrafik med länkuteslutningar.

Data som skickas via en insamlingsmetod från Universal Analytics kan bara bearbetas via en Universal Analytics-egendom.

När du implementerar en insamlingsmetod från Universal Analytics, t.ex. analytics.js JavaScript för webbplatser, SDK v2.x eller högre för mobilappar eller Measurement Protocol för andra digitala enheter måste du skicka datan till en egendom där Universal Analytics är aktiverat. Data som skickas till en klassisk Analytics-egendom via någon av dessa metoder bearbetas inte.

Informera användarna om att du använder Universal Analytics och förklara deras valmöjligheter.

Berätta för dina användare om de här Analytics-funktionerna och meddela dem i god tid om dina implementeringsändringar. Ge användarna möjligheten att välja om de vill använda dina tjänster eller inte.

När du implementerar Universal Analytics ansvarar du för att se till att du följer gällande lagstiftning, inräknat lokala och regionala krav på särskilda meddelanden till användarna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?