Gebruiksrichtlijnen voor Universal Analytics

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op Universal Analytics:

Er gelden gegevenslimieten voor Universal Analytics.

De gegevenslimieten voor standaard- en premiumaccounts gelden voor Universal Analytics. Gegevensverwerking is mogelijk beperkt tot één keer per dag als de verzamelde gegevens deze limieten overschrijden.

Klanten van Analytics mogen geen persoonlijke gegevens naar Google verzenden.

Volgens de Servicevoorwaarden van Analytics, waaraan alle klanten van Analytics zijn gehouden, is het niet toegestaan persoonlijk identificeerbare informatie (PII, zoals namen, burgerservicenummers, e-mailadressen of vergelijkbare gegevens) of gegevens waarmee een bepaald apparaat blijvend wordt geïdentificeerd (zoals de unieke apparaat-ID van een mobiele telefoon als deze ID niet kan worden gereset) naar Analytics te verzenden. Uw Analytics-account kan worden beëindigd en uw gegevens kunnen worden vernietigd als u dergelijke informatie gebruikt.

Vrije variabelen heten voortaan aangepaste dimensies.

Met aangepaste dimensies kunt u op een flexibele manier aanvullende gegevens in Analytics opnemen, zodat u meer te weten kunt komen over de manier waarop gebruikers met uw content omgaan. Gebruik aangepaste dimensies in Universal Analytics waar u in de klassieke versie van Analytics vrije variabelen zou gebruiken in de JavaScript-bibliotheek ga.js.

Verwijzingen worden anders verwerkt dan in eerdere versies van Analytics.

Voor alle verwijzingen wordt standaard een nieuwe sessie gestart in Universal Analytics. Als een gebruiker bijvoorbeeld op uw site is, deze verlaat, maar onmiddellijk terugkomt, worden voor deze gebruiker twee sessies geregistreerd. U kunt ook de trackingcode wijzigen, zodat alle verkeer van bepaalde domeinen wordt uitgesloten als verwijzingsverkeer. U doet dit met behulp van de verwijzingsuitsluitingen.

Gegevens die zijn verzonden via een gegevensverzamelingsmethode van Universal Analytics, kunnen alleen worden verwerkt door een Universal Analytics-property.

Wanneer u een gegevensverzamelingsmethode van Universal Analytics implementeert, zoals het JavaScript analytics.js voor websites, SDK v2.x of hoger voor mobiele apps, of het Measurement Protocol voor andere digitale apparaten, verzendt u deze gegevens naar een property waarvoor Universal Analytics is ingeschakeld. Gegevens die via een van deze methoden naar een klassieke Analytics-property worden verzonden, worden niet verwerkt.

Laat gebruikers weten dat u Universal Analytics gebruikt en wat hun opties zijn.

Informeer uw gebruikers over deze Analytics-functies en breng ze tijdig op de hoogte van wijzigingen in de implementatie. Vraag gebruikers om toestemming of bied ze de mogelijkheid om zich af te melden voor uw services.

Wanneer u Universal Analytics implementeert, is het uw verantwoordelijkheid zich aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik ervan te houden, inclusief de lokale vereisten voor specifieke meldingen aan gebruikers.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?