Retningslinjer for brug af Universal Analytics

Følgende betingelser gør sig gældende for Universal Analytics:

Der gælder databegrænsninger for Universal Analytics.

Databegrænsningerne for standard- og 360-konti gælder for Universal Analytics. Databehandlingen kan begrænses til én gang om dagen, hvis indsamlingen overstiger disse grænser.

Analytics-kunder må ikke sende personlige oplysninger til Google.

Servicevilkårene for Analytics, som alle Analytics-kunder skal overholde, tillader ikke, at der sendes personhenførbare oplysninger til Analytics (f.eks. navne, CPR-numre, mailadresser eller lignende data) eller data, der permanent identificerer en bestemt enhed (f.eks. en mobiltelefons unikke enhedsidentifikator, hvis en sådan identifikator ikke kan nulstilles). Din Analytics-konto kan blive lukket, og dine data kan blive destrueret, hvis du bruger sådanne oplysninger.

Tilpassede dimensioner er de nye tilpassede variabler.

Med tilpassede dimensioner får du en fleksibel metode til at sende data til Analytics, så du kan få flere oplysninger om, hvordan brugerne interagerer med dit indhold. Tilpassede dimensioner skal bruges de steder i Universal Analytics, hvor tilpassede variabler bruges i ga.js-JavaScript-biblioteket i klassisk Analytics.

Henvisninger behandles på en anden måde end i tidligere versioner af Analytics.

Alle henvisninger aktiverer som standard en ny session i Universal Analytics. Hvis en bruger f.eks. er på dit website, forlader det, men vender tilbage igen umiddelbart efter, har denne bruger logget to sessioner. Med henvisningsekskluderingerne kan du imidlertid ændre din sporingskode, så den ekskluderer al trafik fra specifikke domæner som henvisningstrafik.

Data, der sendes via en Universal Analytics-indsamlingsmetode, kan kun behandles af en Universal Analytics-ejendom.

Når du implementerer en Universal Analytics-indsamlingsmetode, f.eks JavaScript'et analytics.js til websites, SDK v2.x eller nyere til mobilapps eller Measurement Protocol til andre digitale enheder, skal du sende disse data til en ejendom, der er aktiveret til Universal Analytics. Data, som sendes til en klassisk Analytics-ejendom ved hjælp af en af disse metoder, behandles ikke.

Fortæl brugerne, at du bruger Universal Analytics, og fortæl dem om deres muligheder.

Fortæl brugerne om disse nye Analytics-funktioner, og giv dem relevante oplysninger om dine implementeringsændringer. Få samtykke, eller tilbyd en mulighed for at fravælge dine tjenester.

Når du implementerer Universal Analytics, er det dit ansvar at sikre, at du overholder loven, herunder også lokale eller regionale krav om særlig underretning af brugerne.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?