Xử lý thời gian chờ của phiên và chiến dịch

Đặt thời gian phiên và chiến dịch có thể kéo dài.
Tính năng Universal Analytics này chỉ dành cho các trang web sử dụng gtag.js hoặc analytics.js. Nếu sử dụng ga.js (Analytics cổ điển), Loại trừ giới thiệu sẽ dừng hoạt động.

Phiên và chiến dịch kết thúc sau khi một lượng thời gian cụ thể trôi qua. Theo mặc định, phiên kết thúc sau 30 phút không hoạt động và chiến dịch kết thúc sau 6 tháng. Bạn có thể thay đổi cài đặt để phiên và chiến dịch kết thúc sau khi lượng thời gian được chỉ định trôi qua.

Độ dài của phiên và chiến dịch phụ thuộc vào trang web và doanh nghiệp của bạn. Dưới đây là một vài ý tưởng ​​để giúp bạn bắt đầu suy nghĩ về thời gian chờ của phiên và chiến dịch:

  • Nếu trang web của bạn tự động đăng xuất người dùng sau một lượng thời gian nhất định không hoạt động, hãy đặt thời gian chờ của phiên cho khớp với lượng thời gian đó.
  • Kéo dài thời gian phiên nếu bạn có nhiều nội dung và mong đợi người dùng dành nhiều thời gian tham gia nội dung đó. Ngược lại, rút ​​ngắn thời gian phiên nếu trang web có ít nội dung.
  • Đặt xử lý thời gian chờ của chiến dịch thành cùng lượng thời gian chiến dịch sẽ chạy hoặc được mong đợi ​​có liên quan. Số nhấp chuột vào chiến dịch truyền thông xã hội nhỏ có thể không có liên quan trong hơn vài ngày sau khi khởi chạy.

Thời gian chờ của chiến dịch không được nhiều hơn hai năm. Thời gian chờ của phiên không được ít hơn 1 phút hoặc nhiều hơn 4 giờ.

Thay đổi cài đặt thời gian chờ của phiên và chiến dịch

Các cài đặt này được áp dụng trong cài đặt quản trị của mỗi thuộc tính trong tài khoản của bạn. Để thay đổi các cài đặt này:

  1. Điều hướng đến một thuộc tính. Nếu bạn không ở menu cài đặt, hãy nhấp vào Quản trị. Chọn tài khoảnthuộc tính bạn muốn chỉnh sửa.
  2. Từ cột thuộc tính, nhấp vào Thông tin theo dõi rồi nhấp vào Cài đặt phiên.
  3. Trong Xử lý thời gian chờ, sử dụng các kiểm soát để đặt Thời gian chờ của phiênThời gian chờ của chiến dịch.
  4. Nhấp vào Áp dụng.

Tìm hiểu thêm về cài đặt thời gian chờ của phiênthời gian chờ của chiến dịch trong mã theo dõi của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Chọn lộ trình học tập của riêng bạn

Mời bạn cùng tìm hiểu google.com/analytics/learn, một trang thông tin mới giúp bạn khai thác tối đa Google Analytics 4. Trang web mới này gồm nhiều video, bài viết và quy trình có hướng dẫn, đồng thời cung cấp đường liên kết đến các nguồn thông tin về Google Analytics (Discord, Blog, kênh YouTube và kho lưu trữ GitHub).

Hãy bắt đầu học hỏi ngay từ hôm nay!

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
838800158472254192
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256