Określanie limitu czasu sesji i kampanii

Określanie czasu trwania sesji i kampanii.
Ta funkcja Universal Analytics jest dostępna tylko dla witryn korzystających z pliku gtag.js lub analytics.js. W przypadku korzystania z pliku ga.js (standardowa wersja Analytics) wykluczanie witryn odsyłających nie będzie działać.

Sesje i kampanie kończą się po upływie określonego czasu. Domyślnie sesje kończą się po 30 minutach braku aktywności, a kampanie po sześciu miesiącach. Możesz zmienić te ustawienia, tak by sesje i kampanie kończyły się po upływie określonego przez Ciebie czasu.

Długość sesji i kampanii zależy od Twojej witryny i firmy. Oto kilka podpowiedzi, które możesz wykorzystać:

  • Jeśli witryna automatycznie wylogowuje użytkownika, gdy przez określony czas nie wykonuje on żadnych działań, ustaw limit czasu sesji, który odzwierciedla ten czas.
  • Wydłuż limit czasu sesji, jeśli witryna zawiera dużo treści i użytkownicy potrzebują więcej czasu, by ją poznać. I odwrotnie, skróć czas trwania sesji, jeśli witryna zawiera mało treści.
  • Ustaw limit czasu kampanii, który wynosi tyle samo co czas trwania kampanii lub okres, w którym jej wyniki są dla Ciebie istotne. Na przykład kliknięcia w mikrokampanii w mediach społecznościowych mogą być dla Ciebie wartościowe tylko przez kilka dni po jej uruchomieniu.

Limit czasu kampanii nie może wynosić więcej niż dwa lata. Sesje nie mogą trwać krócej niż jedna minuta ani dłużej niż cztery godziny.

Zmiana ustawień limitu czasu sesji i kampanii

Te ustawienia są stosowane w ustawieniach administratora w każdej usłudze na Twoim koncie. Aby zmienić te ustawienia:

  1. Otwórz odpowiednią usługę. Jeśli nie masz otwartego menu ustawień, kliknij Administrator. Wybierz konto i usługę do edytowania.
  2. W kolumnie usługa kliknij Śledzenie informacji, a następnie Ustawienia sesji.
  3. W obszarze Określanie limitu czasu ustaw Limit czasu sesji i Limit czasu kampanii za pomocą elementów sterowania.
  4. Kliknij Zastosuj.

Dowiedz się więcej o ustawianiu limitu czasu sesji i limitu czasu kampanii w kodzie śledzenia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?