Verwerking van sessie- en campagnetime-outs

Instellen hoe lang sessies en campagnes duren.
Deze Universal Analytics-functie is alleen beschikbaar voor websites die gtag.js of analytics.js gebruiken. Het gebruik van ga.js (klassieke Analytics) voorkomt dat verwijzingsuitsluitingen werken.

Sessies en campagnes worden beëindigd nadat een bepaalde hoeveelheid tijd is verstreken. Sessies worden standaard na 30 minuten inactiviteit beëindigd en campagnes na zes maanden. U kunt de instellingen wijzigen, zodat sessies en campagnes worden beëindigd nadat de opgegeven periode is verstreken.

De lengte van sessies en campagnes is afhankelijk van uw site en van uw bedrijf. Hieronder vindt u een paar ideeën voor het bepalen van time-outs voor sessies en campagnes:

  • Als een gebruiker op uw site automatisch wordt uitgelogd nadat deze tijdens een bepaalde periode inactief is geweest, stelt u de sessietime-out in op deze periode.
  • Verhoog de tijd voor een sessie als u veel inhoud heeft en verwacht dat gebruikers veel tijd nodig hebben om deze informatie te bekijken. Verlaag de sessietime-out echter als er niet veel inhoud op uw site aanwezig is.
  • Stel de verwerking van de campagnetime-out in op de periode waarin de campagne actief is of volgens uw verwachting relevant is. Klikken voor een microcampagne op sociale media zijn een paar dagen na het begin waarschijnlijk niet langer relevant.

U kunt een campagnetime-out niet instellen op een periode langer dan twee jaar. Sessies kunnen niet korter zijn dan één minuut en niet langer dan vier uur.

De instellingen voor sessie- en campagnetime-outs wijzigen

Deze instellingen worden geconfigureerd in de beheerinstellingen van elke property in uw account. Deze instellingen wijzigen:

  1. Ga naar een property. Klik op Beheerder als het scherm met instellingen niet wordt weergegeven. Selecteer het account en de property die u wilt bewerken.
  2. Klik in de kolom property op Trackinginfo en Sessie-instellingen.
  3. Gebruik de bedieningselementen onder Verwerking van time-outs om de Sessietime-out en de Campagnetime-out in te stellen.
  4. Klik op Toepassen.

Hier vindt u meer informatie over het instellen van de sessietime-out en campagnetime-out in uw trackingcode.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?