Práce s časovým limitem pro návštěvy a kampaně

Nastavení délky trvání návštěv a kampaní
Tato funkce služby Universal Analytics je k dispozici pouze u webů používajících gtag.js nebo analytics.js. Použijete-li ga.js (klasická služba Analytics), vyloučení odkazujících stránek nebudou fungovat.

Návštěvy a kampaně končí po uplynutí konkrétní doby. Ve výchozím nastavení končí návštěvy po 30 minutách nečinnosti a kampaně po uplynutí šesti měsíců. Nastavení můžete změnit tak, aby návštěvy a kampaně končily po uplynutí stanovené doby.

Délka trvání návštěvy a kampaně závisí na příslušných webových stránkách a obchodní činnosti. Uvádíme několik skutečností, které vám pomohou při rozhodování o časovém limitu návštěv a kampaní:

  • Pokud váš web automaticky odhlásí uživatele poté, co je určitý čas neaktivní, nastavte na stejný čas i časový limit návštěvy.
  • Pokud máte velké množství obsahu a předpokládáte, že práce s ním bude uživatelům trvat déle, stanovte časový limit návštěvy delší. Dobu návštěvy naopak zkraťte, pokud se na webu nachází jen malé množství obsahu.
  • Nastavte časový limit kampaně na dobu, po kterou bude kampaň běžet nebo po kterou se předpokládá její relevance. Kliknutí v rámci mikrokampaně v sociálních médiích nemusejí být relevantní déle než několik dní po spuštění.

Časový limit kampaně nemůže být delší než dva roky. Návštěvy nemohou být kratší než jedna minuta ani delší než čtyři hodiny.

Změna nastavení časového limitu návštěvy a kampaně

Tato nastavení se aplikují v rámci nastavení správy jednotlivých služeb na vašem účtu. Chcete-li nastavení změnit, postupujte takto:

  1. Přejděte na příslušnou službu. Pokud nejste v nabídce nastavení, klikněte na volbu Administrátor. Vyberte účet a službu, které chcete upravit.
  2. Ve sloupci služba klikněte na možnost Údaje o měření a potom klikněte na Nastavení relace.
  3. V části Stanovení časového limitu nastavte pomocí ovládacích prvků časový limit návštěvyčasový limit kampaně.
  4. Klikněte na tlačítko Použít.

Další informace o nastavení časového limitu návštěvy a časového limitu kampaně v měřicím kódu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?