Боравене с изтичането на сесии и кампании

Задайте продължителността на сесиите и кампаниите.
Тази функция на Universal Analytics е налице само за уебсайтове, използващи gtag.js или analytics.js. Използването на ga.js (класическата версия на Google Анализ) ще възпрепятства работата на изключванията на препратки.

Сесиите и кампаниите приключват след изтичането на определен период от време. По подразбиране сесиите приключват след 30 минути липса на активност, а кампаниите – след шест месеца. Можете да промените настройките така, че това да става след изтичането на посочения от Вас период от време.

Продължителността на сесията и кампанията зависи от сайта и бизнеса Ви. Следват няколко идеи, с които да започнете да обмисляте времето за изтичане на сесиите и кампаниите:

  • Ако потребителите излизат от сайта Ви автоматично след изтичане на определен период без активност, задайте времето за изтичане на сесията така, че да съвпадне с изхода.
  • Увеличете продължителността на сесията, ако имате обемисто съдържание и очаквате потребителите да прекарат много време, ангажирани с него. Ако съдържанието на сайта е оскъдно обаче, направете обратното – съкратете продължителността на сесията.
  • Задайте времето за изтичане на кампанията така, че да съвпада с продължителността на изпълнението й или с периода, през който се очаква да бъде актуална. Кликванията в микро кампания в социалните медии може да не са актуални повече от няколко дни след старта й.

Времето за изтичане на кампания не може да надвишава две години. Минималната продължителност на сесия е една минута, а максималната –четири часа.

Промяна на настройките за изтичане на сесии и кампании

Тези настройки се прилагат в администраторските настройки за всяка собственост в профила Ви. За да ги промените:

  1. Придвижете се до собственост. Ако не сте в менюто с настройки, кликнете върху Администриране. Изберете профила и собствеността, които искате да редактирате.
  2. В графата Собственост кликнете върху Информация за проследяване, след което върху Настройки на сесията.
  3. Под Управление на времето за изтичане използвайте контролите, за да зададете Време за изтичане на сесията и Време за изтичане на кампанията.
  4. Кликнете върху Прилагане.

Научете повече за задаването на времето за изтичане на сесията и времето за изтичане на кампанията в проследяващия Ви код.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?