Loại trừ giới thiệu

Tính năng này chỉ có sẵn cho các thuộc tính sử dụng Universal Analytics.

Lưu lượng truy cập giới thiệu là phân đoạn lưu lượng truy cập đến trang web của bạn thông qua một nguồn khác, ví dụ như thông qua liên kết trên một tên miền khác. Analytics tự động nhận dạng lưu lượng truy cập ở đâu ngay trước khi đến trang web của bạn và hiển thị tên miền của các trang web này dưới dạng nguồn lưu lượng truy cập giới thiệu trong các báo cáo của bạn.

Loại trừ lưu lượng truy cập giới thiệu ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn như thế nào

Theo mặc định, giới thiệu tự động kích hoạt một phiên mới. Khi bạn loại trừ nguồn giới thiệu, lưu lượng truy cập đến trang web của bạn từ tên miền bị loại trừ sẽ không kích hoạt một phiên mới. Nếu bạn muốn lưu lượng truy cập đến từ một trang web cụ thể kích hoạt phiên mới, không loại trừ tên miền đó trong bảng này.

Bởi vì mỗi giới thiệu kích hoạt một phiên mới, loại trừ giới thiệu (hoặc không loại trừ giới thiệu) ảnh hưởng đến cách tính phiên trong tài khoản của bạn. Cùng một tương tác có thể được tính là một hoặc hai phiên, dựa vào cách bạn xử lý giới thiệu. Ví dụ: một người dùng trên my-site.com chuyển đến your-site.com và sau đó quay lại my-site.com. Nếu bạn không loại trừ your-site.com dưới dạng tên miền giới thiệu, thì hai phiên được tính, một phiên cho mỗi lần đến my-site.com. Tuy nhiên, nếu bạn loại trừ giới thiệu khỏi your-site.com, lượt đến my-site.com thứ hai sẽ không kích hoạt phiên mới và chỉ có một phiên được tính.

Tìm hiểu thêm về cách phiên hoạt động trong Analytics

Cách sử dụng phổ biến cho loại trừ giới thiệu

Người xử lý thanh toán bên thứ ba

Cách sử dụng phổ biến cho tính năng này là để ngăn giỏ hàng bên thứ ba bắt đầu phiên thứ hai. Khi giỏ hàng của bên thứ ba nằm trong danh sách loại trừ, người dùng sẽ không bắt đầu phiên mới nữa và sẽ không được tính là một lần giới thiệu khi họ quay lại trang xác nhận đơn đặt hàng của bạn sau khi thanh toán trên trang web của bên thứ ba.

Theo dõi tên miền phụ chéo

Khi tên miền của bạn nằm trong danh sách loại trừ thì người dùng có thể đi từ một tên miền phụ trên trang web của bạn sang một tên miền phụ khác mà không bắt đầu phiên mới. Không có tên miền của bạn trong danh sách loại trừ, khi người dùng đi từ một tên miền phụ sang một tên miền phụ khác trên trang web của bạn, Analytics coi đó là giới thiệu từ một tên máy chủ sang một tên máy chủ khác và bắt đầu phiên mới. Kết quả là báo cáo của bạn có thể có số lượng phiên bị tăng giả tạo.

Ban đầu, khi bạn thiết lập thuộc tính Analytics của mình, tên miền tự động được thêm vào danh sách loại trừ giới thiệu. Do đó, bạn sẽ không thấy các tự giới thiệu nếu bạn có thuộc tính web theo dõi nhiều tên miền phụ.

Danh sách loại trừ giới thiệu

Chỉ lưu lượng từ tên miền được nhập trong danh sách loại trừ giới thiệu và bất kỳ tên miền phụ nào mới bị loại trừ. Lưu lượng từ tên miền chỉ có các chuỗi phụ phù hợp không bị loại trừ.

Ví dụ: nếu bạn thêm example.com vào danh sách các loại trừ giới thiệu, thì lưu lượng từ tên miền example.com và tên miền phụ another.example.com đều bị loại trừ. Lưu lượng từ another-example.com không bị loại trừ.

Thêm nguồn lưu lượng truy cập giới thiệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào Quản trị.
 3. Trong cột TÀI KHOẢN, hãy sử dụng menu thả xuống để chọn tài khoản Analytics có chứa thuộc tính mà bạn muốn làm việc.
 4. Trong cột THUỘC TÍNH, sử dụng menu thả xuống để chọn thuộc tính.
 5. Nhấp vào Thông tin theo dõi.
 6. Nhấp vào Danh sách loại trừ giới thiệu.
 7. Để thêm tên miền, nhấp vào +THÊM LOẠI TRỪ GIỚI THIỆU.
 8. Nhập Tên miền.
 9. Nhấp vào Tạo để lưu.
Danh sách loại trừ giới thiệu sử dụng CHỨA đối sánh. Ví dụ: nếu bạn nhập example.com, sau đó lưu lượng truy cập từ sales.example.com cũng được loại trừ (vì tên miền có chứa example.com).

Xóa nguồn lưu lượng truy cập giới thiệu

Nếu bạn đã thêm tên miền vào danh sách loại trừ, bạn có thể giới thiệu lại lưu lượng truy cập đó dưới dạng nguồn giới thiệu trong báo cáo của bạn bằng cách loại bỏ các tên miền khỏi danh sách các tên miền bị loại trừ.

Thực hiện theo các bước 1-6 ở trên. Trong bảng, nhấp vào xóa trong hàng tên miền bạn muốn xóa. Nhấp vào Xóa tên miền để lưu.

Đảm bảo danh sách loại trừ giới thiệu đang hoạt động

Cách tốt nhất để xác thực rằng danh sách loại trừ giới thiệu được thiết lập chính xác là sử dụng Bản ghi hỗ trợ thẻ Google. Khi bạn tạo phiên đi chéo giữa các tên miền, phiên có thể nhanh chóng cho bạn biết có thêm phiên nào được tạo không.

Xem ví dụ về báo cáo cho thấy cách Bản ghi hỗ trợ thẻ nêu ra vấn đề.

Tạo sao người dùng cũ từ tên miền bị loại trừ vẫn xuất hiện trong báo cáo của bạn

Điều này là do thời gian chờ mặc định của chiến dịch là 6 tháng:

 • Người dùng A đến trang web của bạn qua giới thiệu từ Tên miền B trước khi bạn thêm tên miền đó vào Danh sách loại trừ giới thiệu.
 • Phiên đầu tiên đó được tính cho Tên miền B.
 • Bạn thêm Tên miền B vào Danh sách loại trừ giới thiệu.
 • Người dùng A trực tiếp trở lại trang web (ví dụ: qua dấu trang).
 • Do mô hình phân bổ nhấp chuột cuối cùng gián tiếp, phiên thứ hai này cũng được tính cho Tên miền B.

Tài nguyên có liên quan

Để biết thêm thông tin về nguồn lưu lượng truy cập:

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?