Loại trừ giới thiệu

Tính năng Universal Analytics này chỉ dành cho các trang web sử dụng gtag.js hoặc analytics.js. Nếu sử dụng ga.js (Analytics cổ điển), Loại trừ giới thiệu sẽ dừng hoạt động.

Lưu lượng truy cập giới thiệu là phân đoạn lưu lượng truy cập đến trang web của bạn thông qua một nguồn khác, ví dụ như thông qua liên kết trên một tên miền khác. Analytics tự động nhận dạng lưu lượng truy cập ở đâu ngay trước khi đến trang web của bạn và hiển thị tên miền của các trang web này dưới dạng nguồn lưu lượng truy cập giới thiệu trong các báo cáo của bạn.

Loại trừ lưu lượng truy cập giới thiệu ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn như thế nào

Theo mặc định, giới thiệu tự động kích hoạt một phiên mới. Khi bạn loại trừ nguồn giới thiệu, lưu lượng truy cập đến trang web của bạn từ tên miền bị loại trừ sẽ không kích hoạt một phiên mới. Nếu bạn muốn lưu lượng truy cập đến từ một trang web cụ thể kích hoạt phiên mới, không loại trừ tên miền đó trong bảng này.

Bởi vì mỗi giới thiệu kích hoạt một phiên mới, loại trừ giới thiệu (hoặc không loại trừ giới thiệu) ảnh hưởng đến cách tính phiên trong tài khoản của bạn. Cùng một tương tác có thể được tính là một hoặc hai phiên, dựa vào cách bạn xử lý giới thiệu.

Ví dụ: một người dùng trên my-site.com chuyển đến your-site.com và sau đó quay lại my-site.com. Nếu bạn không loại trừ your-site.com dưới dạng tên miền giới thiệu, thì hai phiên được tính, một phiên cho mỗi lần đến my-site.com. Tuy nhiên, nếu bạn loại trừ các lượt giới thiệu đến từ trang your-site.com, lượt truy cập vào trang my-site.com thứ hai sẽ không kích hoạt phiên hoạt động mới và chỉ có một phiên hoạt động được tính.

Việc loại trừ lượt giới thiệu sẽ hữu ích khi bạn sử dụng tính năng theo dõi miền chéo, nhờ đó hệ thống sẽ không kích hoạt nhiều phiên hoạt động khi người dùng tương tác với nhiều miền của bạn trong cùng một phiên hoạt động.

Nếu bạn loại trừ các miền của bên thứ 3 giới thiệu lưu lượng truy cập, lượt giới thiệu đó vẫn kích hoạt một phiên hoạt động mới nhưng thông tin về nguồn/phương tiện cho miền giới thiệu đó sẽ hiển thị là (trực tiếp/không có) trong báo cáo của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách phiên hoạt động trong Analytics

Cách sử dụng phổ biến cho loại trừ giới thiệu

Người xử lý thanh toán bên thứ ba

Cách sử dụng phổ biến cho tính năng này là để ngăn giỏ hàng bên thứ ba bắt đầu phiên thứ hai. Khi trang giỏ hàng của bên thứ ba nằm trong danh sách loại trừ, người dùng sẽ không thể bắt đầu một phiên mới nữa và khi họ quay lại trang xác nhận đơn đặt hàng của bạn sau khi đã thanh toán trên trang web của bên thứ ba, lượt quay lại đó sẽ không được tính là một lượt giới thiệu.

Theo dõi miền chéo

Khi miền của bạn nằm trong danh sách loại trừ, người dùng có thể đi từ một miền phụ này sang một miền phụ khác trên trang web mà không cần bắt đầu một phiên hoạt động mới. Không có tên miền của bạn trong danh sách loại trừ, khi người dùng đi từ một tên miền phụ sang một tên miền phụ khác trên trang web của bạn, Analytics coi đó là giới thiệu từ một tên máy chủ sang một tên máy chủ khác và bắt đầu phiên mới. Do đó, báo cáo của bạn có thể có số lượng phiên hoạt động bị tăng ảo.

Ban đầu, khi bạn thiết lập thuộc tính Analytics, miền của bạn tự động được thêm vào danh sách loại trừ lượt giới thiệu. Do đó, bạn sẽ không thấy các lượt tự giới thiệu nếu có một thuộc tính web theo dõi nhiều miền phụ.

Danh sách loại trừ lượt giới thiệu

Hệ thống chỉ loại trừ những lưu lượng truy cập đến từ miền xuất hiện trong danh sách loại trừ lượt giới thiệu và từ mọi miền phụ.

Danh sách loại trừ giới thiệu sử dụng điều kiện khớp CHỨA. Ví dụ: nếu bạn nhập example.com thì hệ thống cũng loại trừ lưu lượng truy cập từ sales.example.com (vì tên miền có chứa example.com).

Thêm nguồn lưu lượng truy cập giới thiệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào Quản trị.
 3. Trong cột TÀI KHOẢN, hãy chọn tài khoản Analytics chứa thuộc tính bạn muốn làm việc.
 4. Trong cột THUỘC TÍNH, hãy chọn một thuộc tính.
 5. Nhấp vào Thông tin theo dõi.
 6. Nhấp vào Danh sách loại trừ giới thiệu.
 7. Để thêm tên miền, nhấp vào +THÊM LOẠI TRỪ GIỚI THIỆU.
 8. Nhập Tên miền.
 9. Nhấp vào Tạo để lưu.

Xóa nguồn lưu lượng truy cập giới thiệu

Nếu bạn đã thêm tên miền vào danh sách loại trừ, bạn có thể giới thiệu lại lưu lượng truy cập đó dưới dạng nguồn giới thiệu trong báo cáo của bạn bằng cách loại bỏ các tên miền khỏi danh sách các tên miền bị loại trừ.

Thực hiện theo các bước 1-6 ở trên. Trong bảng, nhấp vào xóa trong hàng tên miền bạn muốn xóa. Nhấp vào Xóa tên miền để lưu.

Đảm bảo danh sách loại trừ giới thiệu đang hoạt động

Cách tốt nhất để xác thực rằng danh sách loại trừ giới thiệu được thiết lập chính xác là sử dụng Bản ghi hỗ trợ thẻ Google. Khi bạn tạo phiên đi chéo giữa các tên miền, phiên có thể nhanh chóng cho bạn biết có thêm phiên nào được tạo không.

Xem ví dụ về báo cáo cho thấy cách Bản ghi hỗ trợ thẻ nêu ra vấn đề.

Tạo sao người dùng cũ từ tên miền bị loại trừ vẫn xuất hiện trong báo cáo của bạn

Điều này là do thời gian chờ mặc định của chiến dịch là 6 tháng:

 • Người dùng A đến trang web của bạn qua giới thiệu từ Tên miền B trước khi bạn thêm tên miền đó vào Danh sách loại trừ giới thiệu.
 • Phiên đầu tiên đó được tính cho Tên miền B.
 • Bạn thêm Tên miền B vào Danh sách loại trừ giới thiệu.
 • Người dùng A trực tiếp trở lại trang web (ví dụ: qua dấu trang).
 • Do mô hình phân bổ nhấp chuột cuối cùng gián tiếp, phiên thứ hai này cũng được tính cho Tên miền B.

Tài nguyên có liên quan

Để biết thêm thông tin về nguồn lưu lượng truy cập:

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Chọn lộ trình học tập của riêng bạn

Mời bạn cùng tìm hiểu google.com/analytics/learn, một trang thông tin mới giúp bạn khai thác tối đa Google Analytics 4. Trang web mới này gồm nhiều video, bài viết và quy trình có hướng dẫn, đồng thời cung cấp đường liên kết đến các nguồn thông tin về Google Analytics (Discord, Blog, kênh YouTube và kho lưu trữ GitHub).

Hãy bắt đầu học hỏi ngay từ hôm nay!

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính