Uteslutningar av hänvisningsadresser

Denna Universal Analytics-funktion är endast tillgänglig för webbplatser som använder gtag.js eller analytics.js. Om du använder ga.js (Klassisk Analytics) fungerar inte Länkuteslutningar.

Hänvisningstrafik är den del av trafiken som kommer till din webbplats via en annan källa, till exempel en länk på en annan domän. Analytics identifierar automatiskt varifrån trafiken kom till din webbplats och visar domännamnen för föregående webbplatsbesök som hänvisningstrafikkällor i rapporterna.

Så påverkas data av utesluten hänvisningstrafik

Som standard medför en hänvisning att en ny session registreras automatiskt. När du utesluter en hänvisningskälla registreras inga nya sessioner när du får trafik till webbplatsen från den uteslutna domänen. Om du vill att en ny session ska registreras när det kommer trafik från en viss webbplats ska du inte ta med den domänen i undantagslistan.

Eftersom varje hänvisning resulterar i en ny session påverkar beslutet att utesluta hänvisningar (eller inte) hur antalet sessioner beräknas i ditt konto. Samma interaktion kan räknas som antingen en eller två sessioner beroende på hur du hanterar hänvisningar.

Till exempel kan en besökare på my-site.com besöka your-site.com och sedan återvända till my-site.com. Om du inte utesluter your-site.com som hänvisningsdomän räknas två sessioner, en för varje ankomst på my-site.com. Om du däremot utesluter hänvisningar från your-site.com registreras ingen ny session vid den andra ankomsten på my-site.com och bara en session räknas.

Uteslutningar av hänvisningar är praktiskt när du använder spårning över flera domäner så att flera sessioner inte utlöses när en användare interagerar med fler än en av dina domäner under en och samma session.

Om du utesluter domäner från tredje part som hänvisar trafik utlöses en ny session av hänvisningen. Informationen om källan/medium för den hänvisande domänen visas som (direkt/ingen) i rapporterna.

Läs mer om hur sessioner fungerar i Analytics

Vanliga användningsområden för uteslutning av hänvisningar

Tredje parts betalningshandläggare

Ett vanligt användningsområde för denna funktion är att förhindra att kundvagnar från tredje part initierar en andra session. Om kundvagnen finns med på uteslutningslistan initierar inte användaren längre en ny session. Användarsessionen registreras inte heller som hänvisning när användaren återgår till orderbekräftelsesidan efter att ha gått till kassan på tredjepartswebbplatsen.

Spårning över flera domäner

När din domän finns med på uteslutningslistan kan användarna växla från en underdomän på din webbplats till en annan utan att starta en ny session. Om din domän inte finns med på listan och en användare växlar från en underdomän till en annan på din webbplats tolkar Analytics detta som en hänvisning från ett värdnamn till ett annat och startar en ny session. Detta kan medföra att antalet sessioner i rapporterna ökas på konstgjord väg.

När du skapar din Analytics-egendom läggs din domän automatiskt till på listan över uteslutna hänvisningar. Du bör därmed inte se självhänvisningar om du har en webbegendom som spårar flera underdomäner.

Lista över uteslutna hänvisningar

Den enda trafik som utesluts är trafik från domänen som finns med på listan över uteslutna hänvisningar och eventuella underdomäner.

Uteslutningslistan använder matchning med INNEHÅLLER. Om du till exempel anger example.com utesluts även trafik från sales.example.com (eftersom domännamnet innehåller example.com).

Lägga till hänvisningstrafikkällor

 1. Logga in på ditt Analytics-konto.
 2. Klicka på Administratör.
 3. Välj i kolumnen Konto det Analytics-konto som innehåller den aktuella egendomen.
 4. Välj en egendom i kolumnen EGENDOM.
 5. Klicka på Spårningsinformation.
 6. Klicka på Undantagslista för länk.
 7. Lägg till en domän genom att klicka på +Lägg till utesluten hänvisning.
 8. Ange ett domännamn.
 9. Klicka på Skapa för att spara trafikkällan.

Ta bort hänvisningstrafikkällor

Om du har lagt till en domän på uteslutningslistan kan du välja att åter visa trafiken från domänen som hänvisningskälla i rapporterna genom att ta bort domänen från listan över uteslutna domäner.

Följ steg 1–6 ovan. Klicka på Ta bort i tabellen på raden med domänen du vill ta bort. Klicka på Radera domän.

Se till att listan över uteslutna hänvisningar fungerar

Det bästa sättet att kontrollera att listan över uteslutna hänvisningar är konfigurerad på rätt sätt är att använda Googles Tag Assistant-inspelningar. När du skapar en session som inbegriper flera domäner kan du se direkt om extra session skapades.

Se en exempelrapport som visar hur Tag Assistant-inspelningar visar problemet.

Därför visas återkommande användare från uteslutna domäner fortfarande i dina rapporter

Anledningen till detta problem är standardtidsgränsen för kampanjer på sex månader:

 • Användare A kommer till din webbplats via en hänvisning från domän B innan du lägger till den domänen på listan över uteslutna hänvisningar.
 • Den första sessionen tillskrivs domän B.
 • Du lägger till domän B på uteslutningslistan.
 • Användare A återvänder direkt till webbplatsen (till exempel via ett bokmärke).
 • På grund av attributionsmodellen med sista icke-direkt klick tillskrivs även den andra sessionen domän B.

Relaterade resurser

Här hittar du mer information om trafikkällor:

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny