Εξαιρέσεις παραπομπών

Αυτή η λειτουργία του Universal Analytics είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοτόπους που χρησιμοποιούν gtag.js ή analytics.js. Η χρήση του ga.js (Classic Analytics) θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας των Εξαιρέσεων παραπομπής.

Η επισκεψιμότητα μέσω παραπομπής είναι το τμήμα της επισκεψιμότητας που φθάνει στον ιστότοπό σας μέσω κάποιας άλλης πηγής, όπως μέσω ενός συνδέσμου ο οποίος βρίσκεται σε διαφορετικό τομέα. Το Analytics αναγνωρίζει αυτόματα πού βρισκόταν η επισκεψιμότητα αμέσως πριν φθάσει στον ιστότοπό σας και εμφανίζει στις αναφορές σας τα ονόματα τομέων αυτών των ιστοτόπων ως πηγές επισκεψιμότητας μέσω παραπομπής.

Επίδραση της εξαίρεσης επισκεψιμότητας μέσω παραπομπής στα δεδομένα

Από προεπιλογή, μια παραπομπή ενεργοποιεί αυτόματα μια νέα περίοδο σύνδεσης. Όταν εξαιρείτε μια προέλευση παραπομπής, η επισκεψιμότητα που λαμβάνει ο ιστότοπός σας από τον εξαιρούμενο τομέα διαδικτύου δεν ενεργοποιεί νέα περίοδο σύνδεσης. Αν θέλετε η επισκεψιμότητα που λαμβάνετε από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο να ενεργοποιεί νέα περίοδο σύνδεσης, μη συμπεριλάβετε τον συγκεκριμένο τομέα σε αυτόν τον πίνακα.

Επειδή κάθε παραπομπή ενεργοποιεί μια νέα περίοδο σύνδεσης, η εξαίρεση παραπομπών (ή η μη εξαίρεση παραπομπών) επηρεάζει τον τρόπο υπολογισμού των περιόδων σύνδεσης στο λογαριασμό σας. Η ίδια αλληλεπίδραση μπορεί να καταγραφεί ως μία ή δύο περίοδοι σύνδεσης, ανάλογα με τον τρόπο χειρισμού των παραπομπών.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης που βρίσκεται στον τομέα my-site.com μεταβαίνει στον τομέα your-site.com και κατόπιν επιστρέφει στον my-site.com. Αν δεν εξαιρέσετε τον your-site.com ως τομέα παραπομπής, θα καταγραφούν δύο περίοδοι σύνδεσης, μία για κάθε άφιξη στον τομέα my-site.com. Ωστόσο, αν εξαιρέσετε τις παραπομπές από τον τομέα your-site.com, η δεύτερη άφιξη στο my-site.com δεν θα ενεργοποιήσει νέα περίοδο σύνδεσης, με αποτέλεσμα να μετρηθεί μόνο μία περίοδος σύνδεσης.

Η εξαίρεση παραπομπών είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε παρακολούθηση μεταξύ τομέων, έτσι ώστε να μην ενεργοποιούνται πολλές περίοδοι σύνδεσης όταν ένας χρήστης αλληλεπιδρά με περισσότερους από έναν τομείς σε μία μόνο περίοδο σύνδεσης.

Αν εξαιρέσετε τομείς τρίτων που παραπέμπουν επισκεψιμότητα, η παραπομπή εξακολουθεί να ενεργοποιεί μια νέα περίοδο σύνδεσης, αλλά οι πληροφορίες πηγής/μέσου για αυτόν τον τομέα παραπομπής εμφανίζονται ως (direct/none) στις αναφορές σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς λειτουργούν οι περίοδοι σύνδεσης στο Analytics

Συνήθεις χρήσεις των εξαιρέσεων παραπομπής

Υπηρεσίες διεκπεραίωσης πληρωμών τρίτου μέρους

Μια από τις συνήθεις χρήσεις αυτής της λειτουργίας είναι η αποτροπή της εκκίνησης δεύτερης περιόδου σύνδεσης από καλάθια αγορών τρίτου μέρους. Όταν το καλάθι αγορών τρίτου μέρους περιλαμβάνεται στη λίστα εξαιρέσεων, ο χρήστης δεν θα ξεκινάει πλέον μια νέα περίοδο σύνδεσης, ενώ και η επιστροφή του στη σελίδα επιβεβαίωσης παραγγελίας μετά την ολοκλήρωση της αγοράς στον ιστότοπο τρίτου μέρους δεν θα υπολογίζεται ως παραπομπή.

Παρακολούθηση μεταξύ τομέων

Όταν ο τομέας σας περιλαμβάνεται στη λίστα εξαιρέσεων, οι χρήστες μπορούν να μεταβαίνουν από έναν υποτομέα του ιστοτόπου σας σε έναν άλλο, χωρίς να ξεκινούν νέα περίοδο σύνδεσης. Αν ο τομέας σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα εξαιρέσεων, όταν ένας χρήστης μεταβαίνει από τον έναν υποτομέα του ιστότοπού σας σε άλλον το Analytics θεωρεί τη μετάβαση ως παραπομπή από ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή σε άλλο και ξεκινά μια νέα περίοδο σύνδεσης. Ως αποτέλεσμα, οι αναφορές σας ενδέχεται να περιέχουν τεχνητά διογκωμένες μετρήσεις περιόδων σύνδεσης.

Κατά την αρχική ρύθμιση της ιδιοκτησίας σας στο Analytics, ο τομέας σας προστίθεται αυτόματα στη λίστα εξαιρέσεων παραπομπών. Ως αποτέλεσμα αυτού, αν έχετε μια ιδιοκτησία ιστού που παρακολουθεί πολλούς υποτομείς, δεν θα πρέπει να εμφανίζονται παραπομπές από τον δικό σας τομέα.

Λίστα εξαιρέσεων παραπομπών

Εξαιρείται μόνο η επισκεψιμότητα από τον τομέα που έχει καταχωριστεί στη λίστα εξαιρέσεων παραπομπών και από τυχόν υποτομείς.

Η λίστα εξαιρέσεων παραπομπής χρησιμοποιεί αντιστοίχιση τύπου ΠΕΡΙΕΧΕΙ. Για παράδειγμα, αν καταχωρίσετε το example.com, αποκλείεται επίσης η επισκεψιμότητα από το sales.example.com (επειδή το όνομα τομέα περιέχει το example.com).

Προσθήκη πηγών επισκεψιμότητας μέσω παραπομπής

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής.
 3. Στη στήλη ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, επιλέξτε τον λογαριασμό Analytics που περιέχει την ιδιοκτησία με την οποία θέλετε να ασχοληθείτε.
 4. Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, επιλέξτε μια ιδιοκτησία.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες παρακολούθησης.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα εξαιρέσεων παραπομπής.
 7. Για να προσθέσετε έναν τομέα, κάντε κλικ στην επιλογή +ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ.
 8. Καταχωρίστε το όνομα Τομέα.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία για αποθήκευση.

Κατάργηση πηγών επισκεψιμότητας μέσω παραπομπής

Αν έχετε προσθέσει έναν τομέα διαδικτύου στη λίστα εξαιρέσεων, μπορείτε να επανεισάγετε την επισκεψιμότητα από αυτόν τον τομέα ως προέλευση παραπομπής στις αναφορές σας καταργώντας τον τομέα από τη λίστα εξαιρούμενων τομέων.

Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 1-6. Στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή κατάργηση στη σειρά του τομέα που θέλετε να καταργήσετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή τομέα για αποθήκευση.

Επαλήθευση λειτουργίας της λίστας εξαιρέσεων παραπομπής

Ο καλύτερος τρόπος να επαληθεύσετε ότι η λίστα εξαιρέσεων παραπομπής έχει ρυθμιστεί σωστά, είναι να χρησιμοποιήσετε Εγγραφές του Βοηθού ετικετών Google. Όταν δημιουργείτε μια περίοδο σύνδεσης μεταξύ τομέων, σας ενημερώνει αμέσως αν έχει δημιουργηθεί μια επιπλέον περίοδος σύνδεσης.

Δείτε ένα παράδειγμα αναφοράς, όπου εικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο το πρόβλημα επισημαίνεται στις Εγγραφές του Βοηθού ετικετών.

Λόγοι για τους οποίους οι επανερχόμενοι χρήστες από αποκλεισμένους τομείς εξακολουθούν να εμφανίζονται στις αναφορές σας

Αυτό το πρόβλημα προκαλείται από το προεπιλεγμένο χρονικό όριο λήξης καμπάνιας, το οποίο ισούται με 6 μήνες:

 • Ο χρήστης A φθάνει στον ιστότοπό σας μέσω μιας παραπομπής από τον Τομέα Β, προτού προσθέσετε αυτόν τον τομέα στη Λίστα εξαιρέσεων παραπομπής.
 • Αυτή η πρώτη περίοδος σύνδεσης αποδίδεται στον Τομέα B.
 • Προσθέτετε τον Τομέα B στη Λίστα εξαιρέσεων παραπομπής.
 • Ο χρήστης A επιστρέφει απευθείας στον ιστότοπο (π.χ. μέσω ενός σελιδοδείκτη).
 • Λόγω του μοντέλου απόδοσης τελευταίου μη άμεσου κλικ, αυτή η δεύτερη περίοδος σύνδεσης αποδίδεται επίσης στον Τομέα B.

Σχετικοί πόροι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πηγές επισκεψιμότητας:

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Επιλέξτε τη δική σας διαδρομή εκμάθησης

Ανατρέξτε στον ιστότοπο google.com/analytics/learn, όπου θα βρείτε μια νέα πηγή πόρων που θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο το Google Analytics 4. Ο νέος ιστότοπος περιλαμβάνει βίντεο, άρθρα και ροές καθοδήγησης, ενώ παρέχει και συνδέσμους προς το Discord, το ιστολόγιο, το κανάλι YouTube και τον χώρο φύλαξης GitHub του Google Analytics.

Ξεκινήστε να μαθαίνετε σήμερα!

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού