Henvisningsekskluderinger

Denne Universal Analytics-funktion er kun tilgængelig for websites, der bruger gtag.js eller analytics.js. Brug af ga.js (klassisk Analytics) medfører, at henvisningsekskluderinger ikke fungerer.

Henvisningstrafik er det segment af trafikken, der ankommer til dit website via en anden kilde, f.eks. via et link på et andet domæne. Analytics registrerer automatisk, hvor trafikken var, umiddelbart før den ankommer til dit website, og viser domænenavnene på disse websites som henvisningstrafikkilder i dine rapporter.

Sådan påvirker henvisningstrafik dine data

Som standard udløser en henvisning automatisk en ny session. Når du ekskluderer en henvisningskilde, udløser trafik, der ledes til dit website fra det ekskluderede domæne, ikke en ny session. Hvis du ønsker, at trafik fra et bestemt website skal udløse en ny session, skal du ikke ekskludere det pågældende domæne i denne tabel.

Da hver henvisning udløser en ny session, vil det påvirke, hvordan sessioner beregnes på din konto, hvis du ekskluderer (eller ikke ekskluderer) henvisninger. Den samme interaktion kan tælles som enten én session eller to sessioner, alt efter hvordan du behandler henvisninger.

Lad os f.eks. antage, at en bruger på my-site.com går til your-site.com og derefter vender tilbage til my-site.com. Hvis du ikke ekskluderer your-site.com som henvisningsdomæne, tælles der to sessioner, én for hvert besøg på my-site.com. Hvis du derimod ekskluderer henvisninger fra your-site.com, udløser det andet besøg på my-site.com ikke en ny session, og der tælles kun én session.

Henvisningsekskludering er en nyttig løsning, når du bruger sporing på tværs af domæner, da der i så fald ikke aktiveres flere sessioner, når en bruger interagerer med flere af dine domæner i løbet af den samme session.

Hvis du ekskluderer tredjepartsdomæner, som henviser trafik, aktiverer henvisningen stadig en ny session, men oplysningerne om kilde/medium for henvisningsdomænet vises som (direkte/ingen) i dine rapporter.

Få flere oplysninger om, hvordan sessioner fungerer i Analytics

Almindelige former for brug af henvisningsekskluderinger

Betalingsværktøjer fra tredjepart

Denne funktion bruges typisk til at forhindre, at indkøbsvogne fra tredjepart starter en ny session. Når indkøbsvognen fra tredjepart er med på ekskluderingslisten, kan en bruger ikke længere udløse en ny session i sådanne tilfælde, og det tælles ikke som en henvisning, når vedkommende vender tilbage til din ordrebekræftelsesside efter at have foretaget betaling på tredjepartens website.

Sporing på tværs af domæner

Når dit domæne er med på ekskluderingslisten, kan brugere skifte fra ét underdomæne på dit website til et andet uden at starte en ny session. Hvis dit domæne ikke er på ekskluderingslisten, registrerer Analytics det som en henvisning fra ét hostname til et andet og starter en ny session, når en bruger går fra ét underdomæne til et andet på dit website. Dine rapporter kan derfor indeholde et kunstigt højt antal sessioner.

Første gang du konfigurerer din Analytics-ejendom, føjes dit domæne automatisk til listen over henvisningsekskluderinger. Du bør derfor ikke se selvhenvisninger, hvis du har en webejendom, der sporer flere underdomæner.

Listen over henvisningsekskluderinger

Det er kun trafik fra det domæne (og eventuelle underdomæner), der angives på listen over henvisningsekskluderinger, der ekskluderes.

Der bruges INDEHOLDER-matchning på listen over henvisningsekskluderinger. Hvis du f.eks. indtaster eksempel.dk, ekskluderes trafik fra salg.eksempel.dk også (fordi domænenavnet indeholder eksempel.dk).

Sådan tilføjer du henvisningstrafikkilder

 1. Log ind på din Analytics-konto.
 2. Klik på Administrator.
 3. Vælg den Analytics-konto, der omfatter den ejendom, du vil arbejde med, i kolonnen KONTO.
 4. Vælg en ejendom i kolonnen EJENDOM.
 5. Klik på Sporingsoplysninger.
 6. Klik på Liste over henvisningsekskluderinger.
 7. Klik på +TILFØJ HENVISNINGSEKSKLUDERING for at tilføje et domæne.
 8. Angiv domænenavnet.
 9. lik på Opret for at gemme.

Sådan fjerner du henvisningstrafikkilder

Hvis du har føjet et domæne til listen over ekskluderinger, kan du genaktivere trafikken herfra som henvisningskilde i dine rapporter ved at fjerne det pågældende domæne fra listen over ekskluderede domæner.

Følg trin 1-6 ovenfor. I tabellen skal du klikke på fjern på rækken for det domæne, du vil fjerne. Klik på Slet domæne for at gemme.

Sørg for, at listen over henvisningsekskluderinger virker

Den bedste metode til at kontrollere, at listen over henvisningsekskluderinger er opsat korrekt, er ved at bruge Google Tag Assistant Recordings. Når du opretter en session, der krydser domæner, kan denne funktion med det samme fortælle dig, om der blev oprettet en ekstra session.

Se en eksempelrapport, der viser hvordan Tag Assistant Recordings fremhæver problemet.

Hvorfor vises tilbagevendende brugere fra ekskluderede domæner stadig i dine rapporter?

Dette problem er et resultat af standardkampagnetimeouten på seks måneder:

 • Bruger A kommer til dit website via en henvisning fra domæne B, før du føjer dette domæne til listen over henvisningsekskluderinger.
 • Denne første session tilskrives domæne B.
 • Du føjer domæne B til listen over henvisningsekskluderinger.
 • Bruger A returnerer direkte til websitet (f.eks. via et bogmærke).
 • Denne anden session tilskrives også domæne B på grund af attributionsmodellen for sidste ikke direkte klik.

Relaterede ressourcer

Her kan du få flere oplysninger om trafikkilder:

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?