Özel Tablolar oluşturma ve kullanma

Bu özellik yalnızca Google Marketing Platform kapsamında sunulan Analytics 360 ürününde kullanılabilir.
Google Marketing Platform hakkında daha fazla bilgi
Bu makalede ele alınan konular:

Özel Tablo oluşturma

Özel Tablo oluşturmak için hesap veya mülk düzeyinde Düzenleme iznine sahip olmanız gerekir.

 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayın ve ilgili mülke gidin.
 3. MÜLK sütununda Özel Tablolar'ı tıklayın.
 4. +Yeni Özel Tablo'yu tıklayın.
 5. Bir başlık girin.
 6. Görünüm açılır menüsünden bir görünüm seçin.
 7. +boyut ekle'yi tıklayın ve en fazla altı boyut ekleyin.
 8. +metrik ekle'yi tıklayın ve en fazla 25 metrik ekleyin.
 9. Dilerseniz, +segment ekle'yi tıklayın ve en fazla dört segment ekleyin.
 10. Dilerseniz +filtre ekle'yi tıklayın.
  Bir Özel Tabloya toplam 6 boyut ekleyebilirsiniz. Ancak, bir boyuta filtre eklemek boyutun kendisini eklemekle aynı işlemdir. Bu nedenle, bir Özel Tablo toplam altı adet filtrelenmiş veya filtrelenmemiş boyut içerebilir.

  Örneğin, toplamda altı boyuta altı filtre denk gelecek şekilde, 7. adımda eklediğiniz altı boyutun her birine bir filtre uygulayabilirsiniz. Hâlihazırda altı filtreyi de kullandığınızdan, yeni bir boyuta filtre ekleyemezsiniz. Ya da, örneğin, yalnızca beş boyut eklediyseniz, altıncı boyuta bir filtre ekleyebilirsiniz.
 11. Kaydet'i tıklayın.

Özel Tablo oluşturulduktan sonra örneklenmemiş verilerin Özelleştirme sekmesindeki Özel Tablolar raporlarında görünmesi 2 gün kadar sürebilir. Bu noktada, tablonun oluşturulma tarihinden itibaren 2 günlük verileri elde edersiniz.

Analytics, tablonun oluşturulma tarihinden önceki 30 güne ait geçmiş verileri de ekler. Normal şartlar altında bu geçmiş veriler, yeni örneklenmemiş veriler olduğunda kullanılabilir (yaklaşık 2 gün içinde). Ancak, mülkünüz Analytics sistemi tarafından rutin bakımdan geçiriliyorsa bu geçmiş verilerin görüntülenmesi 40 gün kadar sürebilir. Mülkünüz rutin bakımdan geçiriliyorsa tabloda bu durumu açıklayan bir mesaj gösterilir.

Özel Tablo raporlarını kullanma

Özel Tablolarınızdan oluşturulan raporları görmek için Özelleştirme sekmesinin Özel Tablolar bölümüne gidin. Özel Tabloyu oluşturduğunuz görünümü seçtiğinizden emin olun.

Raporlarınız, görünüm için en azından Okuma ve Analiz erişimine sahip olan tüm kullanıcılar tarafından görülebilir.

Özel tabloları görüntülemek için:

 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayın ve ilgili mülke gidin.
 3. Özelleştirme sekmesini (Analytics'te herhangi bir sayfanın üst kısmında) seçin.
 4. Listeyi genişletmek için sol gezinme bölmesinde Özel Tablolar seçeneğini tıklayın. Ardından, görüntülemek istediğiniz Özel Tablo'yu seçin.

Özel Tablolarınızdan biri tarafından karşılanabilen standart bir rapor isteğinde bulunduğunuzda da Özel Tablolar kullanılır. Örneğin, standart bir rapora ikincil bir boyut eklediğiniz ve ortaya çıkan raporun Özel Tablo tanımıyla (veya tanımın bir alt kümesiyle) eşleştiği durumlarda Özel Tablo kullanılır.

Özel Tablonun kullanıldığı bir raporu görüntülerken tarih aralığınızı, başlangıç tarihi tablonuzun oluşturulma tarihinden sonra olacak şekilde ayarladığınızdan emin olun.

Özel Tabloları yönetme

Bir Özel Tablo oluşturduktan sonra, bu tablonun içerdiği veriler yeniden işlenemeyeceği için tabloda düzenleme veya değişiklik yapamazsınız. Mevcut bir Özel Tabloyu silmek için:

 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayın ve ilgili mülke gidin.
 3. MÜLK sütununda Özel Tablolar'ı tıklayın.
 4. Silmek istediğiniz tabloya karşılık gelen satırda İşlemler'i tıklayın ve Sil'i seçin.

Mülk başına en fazla 100 Özel Tablo oluşturabilirsiniz. Mülkünüzün kota kullanımını istediğiniz zaman +Yeni Özel Tablo düğmesinin yanında görebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?