Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Tworzenie i używanie tabel niestandardowych

Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform
Tematy w tym artykule:

Tworzenie tabeli niestandardowej

Aby tworzyć tabele niestandardowe, musisz mieć rolę edytora na poziomie konta lub usługi.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniej usługi.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Tabele niestandardowe.
 4. Kliknij +Nowa tabela niestandardowa.
 5. Wpisz tytuł.
 6. Wybierz widok w menu Widok.
 7. Kliknij + dodaj wymiar i dodaj maksymalnie sześć wymiarów.
 8. Kliknij + dodaj dane i dodaj maksymalnie 25 danych.
 9. W razie potrzeby kliknij + dodaj segment i dodaj maksymalnie cztery segmenty.
 10. W razie potrzeby kliknij + dodaj filtr.
  Ogółem możesz dodać do każdej tabeli maksymalnie sześć różnych wymiarów. Dodanie filtra wymiaru jest jednak tożsame z dodaniem wymiaru. Zatem tabela niestandardowa może zawierać maksymalnie 6 filtrowanych lub niefiltrowanych wymiarów.

  Na przykład możesz dodać filtr do każdego z 6 wymiarów dodanych w punkcie 7, uzyskując w sumie 6 wymiarów z 6 filtrami. Nie możesz dodać filtra do nowego wymiaru, ponieważ została już zastosowana przez Ciebie maksymalna liczba 6 filtrów. Albo na przykład, jeśli dodano tylko pięć wymiarów, można dodać filtr do szóstego wymiaru.
 11. Kliknij Zapisz.

Po utworzeniu tabeli niestandardowej pojawienie się niespróbkowanych danych w raportach Tabele niestandardowe na karcie Dostosowanie może zająć maksymalnie 2 dni. Po upływie tego czasu będziesz mieć dostęp do danych z dwóch dni, licząc od dnia utworzenia tabeli.

Analytics dodaje także dane historyczne z 30 dni przed datą utworzenia tabeli. W normalnych warunkach otrzymujesz dostęp do danych historycznych wraz z dostępem do nowych niespróbkowanych danych (czyli po około dwóch dniach). Jeśli jednak system Analytics przeprowadza rutynową konserwację Twojej usługi, dane historyczne mogą się pojawić po maksymalnie 40 dniach. Jeśli Twoja usługa przechodzi rutynową konwersację, w tabeli wyświetli się odpowiednie powiadomienie.

Korzystanie z raportów generowanych na podstawie tabel niestandardowych

Aby zobaczyć raporty wygenerowane na podstawie tabel niestandardowych, przejdź na karcie Dostosowanie do sekcji Tabele niestandardowe. Pamiętaj o wybraniu widoku danych, w którym masz utworzoną tabelę niestandardową.

Twoje raporty są widoczne dla każdego użytkownika, który ma w tym widoku danych co najmniej rolę przeglądającego.

Aby wyświetlić tabelę niestandardową:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniej usługi.
 3. Kliknij kartę Dostosowanie (na górze dowolnej strony w Analytics).
 4. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij przycisk Tabele niestandardowe, aby rozwinąć listę. Następnie wybierz tabelę niestandardową, którą chcesz wy.

Tabele niestandardowe są również używane, gdy chcesz wygenerować raport, do utworzenia którego wystarczy jedna z Twoich tabeli niestandardowych. Na przykład, jeśli dodasz wymiar dodatkowy do raportu standardowego i otrzymany raport pasuje do definicji z tabeli niestandardowej (lub podzbioru definicji), wykorzystana zostanie tabela niestandardowa.

Po wyświetleniu raportu wygenerowanego na podstawie tabeli niestandardowej pamiętaj o skorygowaniu zakresu dat, by data początkowa była późniejsza od daty utworzenia tabeli.

Zarządzanie tabelami niestandardowymi

Po utworzeniu tabeli niestandardowej nie można ponownie przetwarzać znajdujących się w niej danych, więc ani edytowanie, ani modyfikowanie tabeli nie jest możliwe. Aby usunąć istniejącą już tabelę niestandardową:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do odpowiedniej usługi.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij Tabele niestandardowe.
 4. Kliknij Działania w wierszu odpowiadającym tabeli, którą chcesz usunąć, a potem kliknij Usuń.

Dla jednej usługi można utworzyć maksymalnie 100 tabel niestandardowych. Wykorzystanie przydziału usługi jest stale widoczne obok przycisku + Nowa tabela niestandardowa.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false