Opprett og bruk egendefinerte tabeller

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Opprett egendefinerte tabeller

For å kunne opprette egendefinerte tabeller må du ha redigeringstillatelse på konto- eller områdenivå.

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til det aktuelle området.
 3. Klikk på Egendefinerte tabeller i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Klikk på + Ny egendefinert tabell.
 5. Skriv inn en tittel.
 6. Velg en rapporteringsvisning fra Rapporteringsvisning-rullegardinmenyen.
 7. Klikk på + legg til dimensjon, og legg til opptil seks dimensjoner.
 8. Klikk på + legg til beregning, og legg til opptil 25 beregninger.
 9. Om nødvendig kan du klikke på + legg til segment og legge til opptil fire segmenter.
 10. Du kan også klikke på + legg til filter om du så ønsker.
  Du kan ta med opptil seks dimensjoner i en tilpasset tabell. Når du tar med et filter for en dimensjon, er det imidlertid det samme som om du tar med selve dimensjonen. Det er altså mulig å ta med opptil seks filtrerte eller ufiltrerte dimensjoner i en egendefinert tabell.

  Du kan for eksempel bruke et filter på seks ulike dimensjoner som du la til i trinn 7, og det blir for totalt seks dimensjoner med seks filtre. Du kan ikke legge til et filter i en ny dimensjon fordi du allerede har brukt alle seks filtr. Hvis du for eksempel har lagt til bare fem dimensjoner, kan du derimot legge til et filter i en sjette dimensjon.
 11. Klikk på Lagre.

Etter at du har opprettet en egendefinert tabell, kan det ta opptil to dager før fullstendige data vises i rapportene om egendefinerte tabellerEgendefinert-fanen. På det tidspunktet kommer du til å ha to dager med data fra tabellens opprettelsesdato.

Google Analytics legger også til historiske data for de siste 30 dagene før tabellens opprettelsesdato. Under normale omstendigheter er de historiske dataene tilgjengelige når de nye, fullstendige dataene er tilgjengelige (etter ca. 2 dager). Hvis imidlertid området ditt for øyeblikket gjennomgår rutinemessig vedlikehold av Google Analytics-systemet, kan det ta opp til 40 dager før de historiske dataene fremgår. Hvis området ditt gjennomgår rutinemessig vedlikehold, ser du et varsel om dette i tabellen.

Bruk rapporter for egendefinerte tabeller

Hvis du vil se rapportene som er generert basert på de egendefinerte tabellene dine, går du til Egendefinerte tabeller-delen på Egendefinert-fanen. Pass på at du velger rapporteringsvisningen som du opprettet den egendefinerte tabellen i.

Rapportene er synlige for alle brukerne som har minst lese- og analyseringstillatelse for rapporteringsvisningen.

Slik får du tilgang til en egendefinert tabell:

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til det aktuelle området.
 3. Velg Egendefinert-fanen (øverst på en side i Analytics).
 4. Klikk på Egendefinerte tabeller på navigeringslinjen til venstre for å utvide listen. Velg deretter den egendefinerte tabellen du ønsker å se.

Egendefinerte tabeller blir også brukt når du sender en forespørsel om en standardrapport som kan imøtekommes ved hjelp av en av de egendefinerte tabellene dine. Hvis du for eksempel legger til en sekundær dimensjon i en standardrapport og rapportresultatet samsvarer med en definisjon for en egendefinert tabell (eller samsvarer med et delsett av definisjonen), blir den egendefinerte tabellen brukt.

Når du leser en rapport der det brukes en egendefinert tabell, må du huske å justere datoperioden din, slik at startdatoen er etter datoen da tabellen ble opprettet.

Administrer egendefinerte tabeller

Når du har opprettet en egendefinert tabell, kan du ikke behandle dataene i tabellen på nytt. Det er med andre ord ikke mulig å redigere eller endre en tabell. Slik sletter du en eksisterende egendefinert tabell:

 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til det aktuelle området.
 3. Klikk på Egendefinerte tabeller i OMRÅDE-kolonnen.
 4. Klikk på Handlinger i den aktuelle raden for tabellen du vil slette, og velg Slett.

Du kan lage opptil 100 tilpassede tabeller for hvert område. Du kan når som helst se på kvotebruken for området ditt ved siden av + Ny egendefinert tabell-knappen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?