המאמר הזה עוסק בנכסי Universal Analytics שייפסק בהם עיבוד הנתונים ב-1 ביולי 2023 (בנכסי Analytics 360 ב-1 באוקטובר 2023). אם עוד לא עשיתם זאת, כדאי לכם להתחיל להשתמש בנכסי Google Analytics 4.

יצירת טבלאות מותאמות אישית ושימוש בהן

התכונה הזו זמינה רק במוצר Analytics 360, שהוא חלק מ-Google Marketing Platform.
מידע נוסף על Google Marketing Platform.
במאמר זה:

יצירת טבלה מותאמת אישית

כדי ליצור טבלאות מותאמות אישית, צריך להיות לכם תפקיד עורך ברמת החשבון או הנכס.

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל הנכס הרלוונטי.
 3. בעמודה נכס לחץ על טבלאות מותאמות אישית.
 4. לחץ על +טבלה מותאמת אישית חדשה.
 5. הזן כותרת.
 6. בחר תצוגה מפורטת מתוך התפריט הנפתח תצוגה מפורטת.
 7. לחץ על +הוסף מאפיין והוסף עד שישה מאפיינים.
 8. לחץ על +הוסף מדד והוסף עד 25 מדדים.
 9. אם תרצה להוסיף פלחים, לחץ על +הוסף פלח. תוכל להוסיף עד ארבעה פלחים.
 10. אם תרצה להוסיף מסנן, לחץ על +הוסף מסנן.
  בכל טבלה מותאמת אישית תוכל לכלול בסה"כ שישה מאפיינים. עם זאת, הפעלת מסנן על מאפיין זהה להוספת המאפיין עצמו. לכן, טבלה מותאמת אישית יכולה לכלול בסה"כ שישה מאפיינים: עם או בלי מסנן.

  לדוגמה, תוכל להפעיל מסנן לכל אחד מששת המאפיינים שהוספת בשלב 7, ובסה"כ יהיו לך שישה מאפיינים עם שישה מסננים. אינך יכול להוסיף מסנן למאפיין חדש מפני שכבר השתמשת בכל ששת המאפיינים המותרים. לחלופין, אם הוספת חמישה מאפיינים, תוכל להוסיף מסנן למאפיין שישי.
 11. לחץ על שמור.

אחרי שיוצרים טבלה מותאמת אישית, עשויים לחלוף יומיים עד שיופיעו נתונים ללא דגימה בדוחות טבלאות מותאמות אישית בכרטיסייה התאמה אישית. במועד הזה יהיו בידיך נתונים שנצברו לאורך יומיים, החל מתאריך יצירת הטבלה.

מערכת Analytics גם מוסיפה נתונים היסטוריים מ-30 הימים שקדמו לתאריך יצירת הטבלה. בנסיבות רגילות, הנתונים ההיסטוריים יהיו זמינים כשהנתונים החדשים ללא דגימה יהיו זמינים (אחרי יומיים בערך). עם זאת, אם הנכס שלך עובר תחזוקה שגרתית שמבוצעת על ידי מערכת Analytics, ייתכן שיחלפו עד 40 ימים לפני שהנתונים ההיסטוריים יופיעו. אם הנכס עובר תחזוקה שגרתית, תראה על כך הודעה בטבלה.

שימוש בדוחות שהופקו מטבלאות מותאמות אישית

כדי לראות את הדוחות שהופקו מהטבלאות המותאמות אישית שיצרת, עבור לקטע טבלאות מותאמות אישית בכרטיסייה התאמה אישית. הקפד לבחור בתצוגה המפורטת שבה יצרת את הטבלה המותאמת אישית.

הדוחות מוצגים לכל משתמש שלפחות עם תפקיד הצופה בתצוגה המפורטת.

הצגה של טבלה מותאמת אישית:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל הנכס הרלוונטי.
 3. בחר בכרטיסייה התאמה אישית (בחלק העליון של דף כלשהו ב-Analytics).
 4. בניווט הימני לחץ על טבלאות מותאמות אישית כדי להרחיב את הרשימה. לאחר מכן בחר בטבלה המותאמת אישית שתרצה להציג.

טבלאות מותאמות אישית משמשות גם לשליחת בקשה לדוח רגיל, שיכול לקבל מענה על ידי אחת מהטבלאות המותאמות אישית שלך. לדוגמה, אם אתה מוסיף מאפיין משני לדוח רגיל והדוח שמתקבל תואם הגדרה של טבלה מותאמת אישית (או תואם קבוצת משנה של ההגדרה), ייעשה שימוש באותה טבלה מותאמת אישית.

כשאתה מציג את דוח המשתמש בטבלה מותאמת אישית, הקפד להתאים את טווח התאריכים כך שתאריך ההתחלה יהיה מאוחר מתאריך היצירה של הטבלה.

ניהול טבלאות מותאמות אישית

לאחר שיצרת טבלה מותאמת אישית, לא ניתן לעבד שוב את הנתונים שלה ולכן לא תוכל לערוך או לשנות טבלה. כדי למחוק טבלה מותאמת אישית קיימת:

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל המאפיין הרלוונטי.
 3. בעמודה מאפיין לחץ על טבלאות מותאמות אישית.
 4. לחץ על פעולות בשורה התואמת את הטבלה שברצונך למחוק, ובחר מחק.

בכל מאפיין ניתן ליצור עד 100 טבלאות מותאמות אישית. בכל עת תוכל לראות כמה טבלאות כבר נוצרו מתוך המכסה של המאפיין, לצד הלחצן +טבלה מותאמת אישית חדשה.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false