Özel Tablolar hakkında

En önemli veri kümeleriniz için, örneklenmemiş verileri hızlıca edinin.
Bu özellik yalnızca Google Marketing Platform kapsamında sunulan Analytics 360 ürününde kullanılabilir.
Google Marketing Platform hakkında daha fazla bilgi

Analytics, standart ve özel raporlarınıza daha hızlı erişebilmeniz için verilerinizi örnekleyebilir. Ancak, bazen belirli bir metrik ve boyut kümesine ilişkin verilerin tamamına erişmeniz gerekebilir. Özel Tablolar, Analytics'in günlük olarak örneklemeden işlemesini istediğiniz metrikler, boyutlar, segmentler ve filtrelerin bir kombinasyonunu belirtmenize olanak tanır. Özel Tablonuza ait yapılandırmanın1 bir alt kümesi ile eşleşen tüm raporlar, söz konusu tabloya varsayılan olarak erişebilir ve örneklenmemiş verileri hızlı bir şekilde sunar.

Bu makalede ele alınan konular:

Örnek

Çok sayıda oturuma ait verilere dayalı özel bir raporunuzun olduğunu varsayalım. Bu nedenle, bu rapor her zaman örneklenmiş haldedir. Raporunuzda, Şehir ve Tarayıcı boyutları ile Oturum Sayısı, Sayfa Görüntüleme Sayısı ve Hemen Çıkma Oranı metriklerinin olduğunu varsayalım. Söz konusu boyutları ve metrikleri içeren bir Özel Tablo oluşturabilirsiniz. Analytics, tablonun oluşturulma tarihinden başlayarak özel raporunuz için örneklenmemiş veriler toplar.

İzinler ve sınırlar

Özel Tablo oluşturmak için mülk düzeyinde Düzenleme iznine sahip olmanız gerekir. Mülk başına en fazla 100 Özel Tablo oluşturabilirsiniz. Yönetici sekmesinin mülk düzeyindeki Özel Tablolar bölümüne giderek mülkünüzün kota kullanımını istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. Burada, hesabınızdaki diğer Düzenleyiciler tarafından oluşturulan tüm Özel Tabloları da inceleyebilirsiniz.

Özel Tablo oluşturduğunuz görünüm için en azından Okuma ve Analiz erişimine sahip herhangi bir kullanıcı, söz konusu tablodan oluşturulan raporu görebilir.

Ayrıca, günlük olarak işlenen standart tablolara benzer şekilde, Özel Tablolarda her gün depolanabilecek benzersiz veri satırı sayısı sınırlanmıştır. Ancak standart tablolardan farklı olarak Özel Tablolarda gün başına benzersiz satır sınırı 1 milyondur. Bu değer, 360 müşterileri için 75 bin olan normal sınırdan 925 bin satır daha fazladır. Belirli bir tablo için günde 1 milyonluk benzersiz satır sayısı aşılırsa, Analytics en yüksek N değerlerini3 depolar ve kalan değer kombinasyonları için bir (other) satırı oluşturur. (other) satırı hakkında daha fazla bilgi için Raporlarda (other) girişleri'ne bakın.

Dahil edebileceğiniz veriler

Bir Özel Tabloya tüm metrik ve boyutları dahil edemezsiniz. Ayrıca, tüm raporlar Özel Tablolardan yararlanamaz. Kullanıcı tabanlı segmentler dahil edilemez. Özel Tablolardaki veriler, verilerin saklanma veya erişim biçimi nedeniyle şu raporlar tarafından kullanılamaz: Akış Görselleştirme, Arama Motoru Optimizasyonu, Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri ve İlişkilendirme.

İşleme ve kullanılabilirlik

Özel Tablo oluşturduktan sonra, örneklenmemiş verilerin Özel Tablolar raporlarında görünmesi yaklaşık 2 gün sürebilir. Bu noktada, tablonun oluşturulma tarihinden itibaren 2 günlük verileri elde edersiniz.

Analytics, tablonun oluşturulma tarihinden önceki 30 güne ait geçmiş verileri de ekler. Normal şartlar altında bu geçmiş veriler, yeni örneklenmemiş veriler olduğunda kullanılabilir (yaklaşık 2 gün içinde). Ancak, mülkünüz Analytics sistemi tarafından rutin bakımdan geçiriliyorsa bu geçmiş verilerin görüntülenmesi 40 gün kadar sürebilir. Mülkünüz rutin bakımdan geçiriliyorsa tabloda bu durumu açıklayan bir mesaj gösterilir.

Bir özel tablo oluşturduktan sonra, Google Analytics, aynı boyut ve metrikleri veya aynı boyut ve metriklerin bir alt kümesini kullanan sorgular için bu verilere erişmeye çalışır (örneğin, özel raporlar için veya Google Analytics API'yi kullandığınızda).

Bununla birlikte, metrik ve boyutların kombinasyonuna bağlı olarak, Analytics'in özel tablo verilerini kullanamadığı ve bunun yerine standart birleştirilmiş tablo verilerini sorguladığı durumlar olabilir. Sonuç olarak, bu sorgu sonuçları, beklenenden daha yüksek bir örnekleme derecesi içerebilir. Bu nedenle, söz konusu yüksek örnekleme derecesini önlemek için mümkün olduğunda API sorgularınızın ve özel raporlarınızın özel tablo tanımlarınızla eşleşmesini öneririz.

Diğer örneklenmemiş geçmiş verilere erişmek için Örneklenmemiş Raporları indirebilirsiniz.

İlgili kaynaklar

1Bir rapor, Özel Tablonun metrik, segment ve filtrelerinin bir alt kümesi ile eşleştiğinde de o tablonun verilerine erişebilir. Özel Tablo, raporda belirtilenden daha fazla metrik, segment ve filtre içerebilir ancak rapordaki metrik, segment ve filtrelerinin tamamını içermelidir.

3En yüksek değer kombinasyonları, tablonun alakalı metriğe (ör. Oturum Sayısı, Sayfa Görüntüleme Sayısı, İşlem Sayısı vb.) göre sıralanmasıyla belirlenir. Daha sonra, düşük hacme sahip boyut-değer kombinasyonları (diğer) girişinin altında toplanır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?