Om egendefinerte tabeller

Få rask tilgang til fullstendige data for de viktigste datasettene dine
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.

Dataene dine kan samples i Analytics slik at du får raskere tilgang til standardrapportene dine og de egendefinerte rapportene. Av og til kan du imidlertid ha behov for å få tilgang til alle dataene for et bestemt sett med beregninger og dimensjoner. Med egendefinerte tabeller angir du en kombinasjon av beregninger, dimensjoner, segmenter og filtre som du ønsker at skal behandles daglig med fullstendige data i Analytics. Alle rapportene som samsvarer med et delsett av konfigurasjonen1 av den egendefinerte tabellen din, får som standard tilgang til tabellen, slik at du raskt får fullstendige data.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Eksempel

Du har en tilpasset rapport som bygger på data fra et stort antall økter, og den samples derfor alltid. Du bruker By og Nettleser som dimensjoner og Økter, Sidevisninger og Fluktfrekvens som beregninger i rapporten din. Du kan opprette en egendefinert tabell med disse dimensjonene og beregningene. Det blir samlet inn fullstendige data for den tilpassede rapporten din i Analytics fra opprettelsesdatoen for tabellen og fremover.

Tillatelser og grenser

Du må ha redigeringstillatelse på områdenivå for å kunne lage tilpassede tabeller. Du kan lage inntil 100 egendefinerte tabeller for hvert område. Du kan når som helst se kvotebruken for området ditt ved å gå til Tilpassede tabeller på områdenivå i Administrator-delen. Der kan du også se alle de egendefinerte tabellene som er laget av andre som har redigeringstillatelse i kontoen din.

Alle brukerne som minst har lese- og analyseringstilgang til datautvalget du har opprettet en egendefinert tabell i, kan se rapporten som genereres fra den aktuelle tabellen.

På samme måte som vanlige tabeller som blir behandlet daglig, har også egendefinerte tabeller en grense for antallet unike datarader som kan lagres per dag. I motsetning til vanlige tabeller har imidlertid egendefinerte tabeller en grense på 1 million unike rader per dag. Det er 925 000 flere rader enn den normale grensen på 75 000 rader for Google Analytics 360-kunder. Når det finnes mer enn 1 million unike rader per dag i en gitt tabell, blir de øverste N-verdiene3 lagret i Google Analytics, og en (annen)-rad blir opprettet for de gjenværende verdikombinasjonene. Du finner mer informasjon om (annet)-raden under (annet)-oppføringer i rapportene.

Data du kan ta med

Det er ikke alle beregninger og dimensjoner som kan tas med i en egendefinert tabell, og egendefinerte tabeller har ikke nødvendigvis noen nytteverdi i alle rapporter. Brukerbaserte segmenter kan ikke tas med. På grunn av måten data lagres eller hentes ut på i følgende rapporter, kan du ikke bruke data fra egendefinerte tabeller i disse rapportene: Flytvisualisering, Søkemotoroptimalisering, Multikanalstrakter og Attribusjon.

Behandling og tilgjengelighet

Når du har opprettet en egendefinert tabell, kan det ta opptil to dager før fullstendige data vises i Egendefinerte tabeller-rapportene. På det tidspunktet kommer du til å ha to dager med data fra tabellens opprettelsesdato.

Google Analytics legger også til historiske data for de siste 30 dagene før tabellens opprettelsesdato. Under normale omstendigheter er de historiske dataene tilgjengelige når de nye, fullstendige dataene er tilgjengelige (etter ca. 2 dager). Hvis imidlertid området ditt for øyeblikket gjennomgår rutinemessig vedlikehold av Google Analytics-systemet, kan det ta opp til 40 dager før de historiske dataene fremgår. Hvis området ditt gjennomgår rutinemessig vedlikehold, ser du et varsel om dette i tabellen.

Når du har opprettet en egendefinert tabell, forsøker Google Analytics å få tilgang til de aktuelle dataene for søk som bruker de samme dimensjonene og beregningene, eller et delsett av de samme dimensjonene og beregningene, for eksempel for egendefinerte rapporter, eller når du bruker Google Analytics API.

Avhengig av kombinasjonen av beregninger og dimensjoner kan det imidlertid være tilfeller der Analytics ikke kan bruke data fra egendefinerte tabeller, og i stedet ber om data fra standard samletabeller. Som et resultat kan de aktuelle søkeresultatene inneholde flere samlingsdata enn forventet. Vi anbefaler derfor at API-søkene og de egendefinerte rapportene dine samsvarer med definisjonene for den egendefinerte tabellen din når det er mulig, for å unngå å begrense mengden samplingsdata.

Det kan hende du kan laste ned fullstendige rapporter hvis du vil se ytterligere loggførte fullstendige data.

Beslektede ressurser

1Med en rapport kan du få tilgang til dataene i en egendefinert tabell hvis rapporten samsvarer med et delsett av beregningene, segmentene og filtrene i den aktuelle tabellen. En egendefinert tabell kan med andre ord inneholde flere beregninger, segmenter og filtre enn dem som er spesifisert i rapporten, men den egendefinerte tabellen må minst inneholde alle beregningene, segmentene og filtrene i rapporten.

3De mest populære verdikombinasjonene fastsettes ved å sortere tabellen etter relevant beregning (f.eks. Økter, Sidevisninger, Transaksjoner osv.). Kombinasjoner av dimensjonsverdier med lavt volum blir deretter samlet i (annet)-oppføringen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?