Tento článek se týká služeb Universal Analytics, které od 1. července 2023 přestanou zpracovávat data. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. října 2023.) Pokud jste to ještě neudělali, začněte používat službu Google Analytics 4.

Vlastní tabulky

Získejte pro své nejdůležitější soubory dat rychle dostupné nevzorkované údaje.
Tato funkce je k dispozici pouze ve službě Analytics 360, která je součástí Google Marketing Platform.
Další informace o sadě služeb Google Marketing Platform.

Analytics může vaše data vzorkovat, aby se zrychlil přístup ke standardním i vlastním přehledům. Občas nicméně potřebujete přístup ke všem datům souvisejícím s určitou sadou metrik a dimenzí. Pomocí vlastních tabulek můžete určit kombinaci metrik, dimenzí, segmentů a filtrů, které chcete ve službě Analytics každodenně zpracovávat nevzorkované. Každý přehled, který odpovídá podmnožině konfigurace1 vlastní tabulky, pak bude ve výchozím nastavení využívat tuto tabulku. Získáte tak rychlý přístup k nevzorkovaným datům.

Obsah tohoto článku:

Příklad

Máte vlastní přehled, který vychází z údajů z velkého počtu návštěv, takže je vždy vzorkovaný. Obsahuje dimenze MěstoProhlížeč a metriky Návštěvy, Zobrazení stránekMíra okamžitého opuštění. Můžete vytvořit vlastní tabulku, která obsahuje tyto dimenze a metriky. Od data vytvoření tabulky dál bude Analytics pro váš vlastní přehled shromažďovat nevzorkovaná data.

Oprávnění a limity

Abyste mohli vytvářet vlastní tabulky, musíte mít roli editora na úrovni služby. Pro jednu službu můžete vytvořit až 100 vlastních tabulek. Využití kvóty služby můžete kdykoli zobrazit tak, že přejdete v části Správce na Vlastní tabulky na úrovni služby. Můžete zde zobrazit i všechny vlastní tabulky vytvořené ostatními editory ve vašem účtu.

Přehled vygenerovaný z určité tabulky si může zobrazit kterýkoli uživatel, který má alespoň rolí čtenáře ve výběru dat, ve kterém jste tuto tabulku vytvořili.

Kromě toho mají vlastní tabulky (stejně jako standardní denní zpracované tabulky) určitý limit počtu jedinečných řádků dat, které lze denně uložit. Na rozdíl od standardních tabulek je však u vlastních tabulek tento limit milión jedinečných řádků za den, což je o 925 000 více než běžný limit pro zákazníky sady Analytics 360 (75 000 řádků). Pokud je pro danou tabulku více než 1 000 000 jedinečných řádků za den, v Google Analytics se uloží jen předních N hodnot3 a pro zbývající kombinace hodnot se vytvoří řádek (ostatní). Další podrobnosti o řádku (ostatní) najdete v článku Položky (ostatní) v přehledech.

Jaká data může vlastní tabulka obsahovat

Vlastní tabulky nemohou obsahovat úplně všechny metriky a dimenze a nehodí se pro všechny přehledy. Nelze do nich zahrnout segmenty založené na uživatelích. V některých přehledech jsou data ukládána nebo využívána způsobem, který brání jejich použití ve vlastních tabulkách. Jedná se o tyto přehledy: Vizualizace toku, Optimalizace pro vyhledávače, Vícekanálové cestyAtribuce.

Zpracování a dostupnost

Po vytvoření vlastní tabulky může trvat až dva dny, než se nevzorkované údaje v přehledech Vlastní tabulky objeví. Od toho okamžiku budete mít údaje za dva dny počínaje datem vytvoření tabulky.

Ve službě Analytics se také objeví údaje za dobu 30 dní před datem vytvoření tabulky. Za normálních okolností jsou tyto údaje z historie dostupné souběžně s novými nevzorkovanými údaji (přibližně za dva dny). Pokud však vaše služba prochází pravidelnou údržbou prováděnou systémem Analytics, může trvat až 40 dní, než se údaje z historie objeví. Pokud vaše služba prochází pravidelnou údržbou, zobrazí se v tabulce zpráva s oznámením.

Pro dotazy, které používají stejné dimenze a metriky (nebo jejich podmnožinu), se bude Google Analytics po vytvoření vlastní tabulky snažit používat nevzorkovaná data. Týká se to například generování vlastních přehledů nebo používání rozhraní Google Analytics API.

V závislosti na kombinaci metrik a dimenzí se však mohou vyskytnout případy, kdy služba Analytics data z vlastní tabulky nebude moci použít a použije místo nich standardní data ze souhrnné tabulky. Výsledky takových dotazů v důsledku mohou být vzorkovány více, než byste čekali. Pokud je to možné, doporučujeme proto používat dotazy rozhraní API a vlastní přehledy odpovídající definicím vlastních tabulek. Předejdete tak vyšší míře vzorkování.

Pokud chcete získat přístup k dalším nevzorkovaným údajům z historie, můžete zkusit stáhnout nevzorkované přehledy.

Související zdroje

1Přehled může používat data vlastní tabulky v případě, že obsahuje podmnožinu metrik, segmentů a filtrů dané tabulky. Vlastní tabulka tedy může obsahovat více metrik, segmentů a filtrů, než je zadáno v cílovém přehledu, ale musí obsahovat všechny metriky, segmenty a filtry z daného přehledu (nesmí v ní žádné chybět).

3Nejčastější kombinace hodnot budou určeny seřazením tabulky podle příslušné metriky (např. Návštěvy, Zobrazení stránek, Transakce atd.) Méně často se vyskytující kombinace hodnot dimenze pak budou shrnuty pod položkou (ostatní).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false