Είναι σημαντικό να μετεγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις της ιδιοκτησίας Universal Analytics στο Google Analytics 4, διαφορετικά, θα αρχίσετε να χάνετε δεδομένα την 1η Ιουλίου 2023 (την 1η Ιουλίου 2024 για ιδιοκτησίες Analytics 360). Μάθετε πώς μπορείτε να μετεγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις σας.

Απόκρυψη IP στο Universal Analytics

Στο Google Analytics 4, η απόκρυψη δεν είναι απαραίτητη, καθώς οι διευθύνσεις IP δεν καταγράφονται ούτε αποθηκεύονται.

Με μια ματιά

Όταν ένας πελάτης του Universal Analytics υποβάλει αίτημα για απόκρυψη διεύθυνσης IP, το Analytics περικόπτει τη διεύθυνση, μόλις αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Η λειτουργία απόκρυψης IP στο Universal Analytics ορίζει την τελευταία οκτάδα διευθύνσεων IP IPv4 των χρηστών και τα τελευταία 80 bit διευθύνσεων IPv6 σε μηδενικά στη μνήμη, λίγο μετά την αποστολή τους στο Google Analytics. Σε αυτήν την περίπτωση, η πλήρης διεύθυνση IP δεν εγγράφεται ποτέ στον δίσκο.

Οι γεωγραφικές ιδιότητες αντλούνται αργότερα από περικομμένες διευθύνσεις IP.

Στο Universal Analytics, η απόκρυψη διευθύνσεων IP επιλέγεται από τον χρήστη και υλοποιείται όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα Αναλυτικά.

Αναλυτικά

Το Analytics παρέχει τη λειτουργία anonymize_ip (gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { 'anonymize_ip': true }) στη βιβλιοθήκη the gtag.js), για να επιτρέπει στους κατόχους ιστοτόπων να ζητούν απόκρυψη όλων των διευθύνσεων IP των χρηστών τους εντός του προϊόντος. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθά τους κατόχους ιστοτόπων να συμμορφώνονται με τις δικές τους πολιτικές απορρήτου ή, σε ορισμένες χώρες, με συστάσεις από τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων. Κατά συνέπεια, μπορεί να μην επιτρέπεται η αποθήκευση πλήρων πληροφοριών διευθύνσεων IP. Η περικοπή/απόκρυψη IP πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήψη δεδομένων από το Google Analytics, πριν από την αποθήκευση ή την επεξεργασία.

Η επεξεργασία της απόκρυψης IP στο Analytics πραγματοποιείται σε δύο βήματα στη διοχέτευση συλλογής: στην ετικέτα JavaScript και στο Δίκτυο συλλογής. Στη συνέχεια, παρέχονται επεξηγήσεις για αυτά τα βήματα.

Η ετικέτα JavaScript του Analytics

Όταν ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό με δυνατότητα JavaScript φορτώνει μια σελίδα με την ετικέτα του Analytics, πραγματοποιεί δύο ασύγχρονες ενέργειες: Φορτώνει και επεξεργάζεται την ουρά συνάρτησης του Analytics και υποβάλλει αίτημα για την JavaScript του Analytics. Η ουρά συνάρτησης είναι ένας πίνακας JavaScript όπου προστίθενται οι διάφορες συναρτήσεις συλλογής και διαμόρφωσης του Analytics. Αυτές οι συναρτήσεις, οι οποίες ορίζονται από τον κάτοχο του ιστοτόπου κατά την υλοποίηση του Analytics, μπορούν να περιλαμβάνουν συναρτήσεις όπως ο καθορισμός του αριθμού λογαριασμού στο Analytics και η ουσιαστική αποστολή δεδομένων προβολής σελίδας στο Google Analytics για επεξεργασία.

Όταν η JavaScript του Analytics JavaScript εκτελεί μια συνάρτηση από την ουρά συνάρτησης που ενεργοποιεί τα δεδομένα τα οποία θα αποσταλούν στο Google Analytics (αυτή η συνάρτηση είναι συνήθως το gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>' στη βιβλιοθήκη gtag.js), στέλνει τα δεδομένα ως παραμέτρους URL που επισυνάπτονται σε ένα αίτημα HTTP για το http://www.google-analytics.com/collect. Αν η συνάρτηση απόκρυψης έχει κληθεί πριν από τη συνάρτηση παρακολούθησης σελίδας, προστίθεται μία επιπλέον παράμετρος στο αίτημα pixel. Η παράμετρος απόκρυψης IP έχει την εξής μορφή:

&aip=1

Το Δίκτυο συλλογής του Analytics

Το Δίκτυο συλλογής του Analytics είναι το σύνολο των διακομιστών που παρέχουν δύο κύριες υπηρεσίες: την προβολή του gtag.js (η JavaScript του Analytics) και τη συλλογή δεδομένων που αποστέλλονται μέσω αιτημάτων για /collect.

Όταν φτάσει ένα αίτημα για gtag.js, περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες στην κεφαλίδα αιτήματος HTTP (δηλαδή τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται) και την κεφαλίδα TCP/IP (δηλαδή τη διεύθυνση IP του αιτούντος).

Όταν φτάσει ένα αίτημα, διατηρείται στη μνήμη για περικοπή. Αν εντοπιστεί η παράμετρος &aip=1 στο URL του αιτήματος, τότε η τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP του χρήστη ορίζεται σε μηδέν, ενώ βρίσκεται ακόμη στη μνήμη. Για παράδειγμα, μια διεύθυνση IP 12.214.31.144 θα άλλαζε σε 12.214.31.0. (Αν η διεύθυνση IP είναι διεύθυνση IPv6, τα τελευταία 80 από τα 128 bit ορίζονται σε μηδέν.) Το αίτημα εγγράφεται στον δίσκο για επεξεργασία μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας περικοπής. Αν χρησιμοποιείται η μέθοδος περικοπής IP, τότε δεν εγγράφεται στον δίσκο η πλήρης διεύθυνση IP, καθώς το σύνολο της διαδικασίας περικοπής πραγματοποιείται στη μνήμη, σχεδόν αμέσως μετά τη λήψη του αιτήματος.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
69256