Ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP (ή απόκρυψη διευθύνσεων IP) στο Analytics

Μια τεχνική επεξήγηση του τρόπου ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP από το Analytics

Με μια ματιά

Όταν ένας πελάτης του Analytics ζητήσει ανωνυμοποίηση μιας διεύθυνσης IP, το Analytics ανωνυμοποιεί τη διεύθυνση μόλις είναι τεχνικά εφικτό, όσο το δυνατόν νωρίτερα στο δίκτυο συλλογής. Η λειτουργία ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP στο Analytics ορίζει την τελευταία οκτάδα διευθύνσεων IP IPv4 των χρηστών και τα τελευταία 80 bit διευθύνσεων IPv6 σε μηδενικά στη μνήμη, λίγο μετά την αποστολή τους στο Δίκτυο συλλογής του Analytics. Σε αυτήν την περίπτωση, η πλήρης διεύθυνση IP δεν εγγράφεται ποτέ στον δίσκο.

Όταν δημιουργείτε μια ιδιοκτησία, η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP υλοποιείται ως εξής:

Σημείωση: Για τις ιδιοκτησίες Google Analytics 4, η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Το περιεχόμενο που παρέχεται παρακάτω περιγράφει τη διαδικασία της ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP για τις παλιές ετικέτες του Google Analytics.

Αναλυτικά

Από τις 25 Μαΐου 2010, το Analytics προσφέρει τη λειτουργία _anonymizeIp στη βιβλιοθήκη JavaScript ga.js (και πιο πρόσφατα τη λειτουργία ga('set', 'anonymizeIp', true) στη βιβλιοθήκη analytics.js), ώστε οι κάτοχοι ιστοτόπων να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την ανωνυμοποίηση όλων των διευθύνσεων IP των χρηστών εντός του προϊόντος. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθά τους κατόχους ιστοτόπων να συμμορφώνονται με τις δικές τους πολιτικές απορρήτου ή, σε ορισμένες χώρες, με συστάσεις από τοπικές αρχές προστασίας δεδομένων. Κατά συνέπεια, μπορεί να μην επιτρέπεται η αποθήκευση πλήρων πληροφοριών διευθύνσεων IP. Η ανωνυμοποίηση/μάσκα διευθύνσεων IP πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήψη δεδομένων από το Δίκτυο συλλογής του Analytics, πριν από την αποθήκευση ή επεξεργασία.

Η επεξεργασία της ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP στο Analytics πραγματοποιείται σε δύο βήματα στη διοχέτευση συλλογής: στην ετικέτα JavaScript και στο Δίκτυο συλλογής. Στη συνέχεια, παρέχονται επεξηγήσεις για αυτά τα βήματα.

Η ετικέτα JavaScript του Analytics

Όταν ένα πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό με δυνατότητα JavaScript φορτώνει μια σελίδα με την ετικέτα του Analytics (ga.js ή analytics.js), πραγματοποιούνται ασύγχρονα δύο ενέργειες: η φόρτωση και επεξεργασία της ουράς συνάρτησης του Analytics και η υποβολή αιτήματος JavaScript του Analytics. Η ουρά συνάρτησης είναι ένας πίνακας JavaScript όπου προστίθενται οι διάφορες συναρτήσεις συλλογής και διαμόρφωσης του Analytics. Αυτές οι συναρτήσεις, οι οποίες ορίζονται από τον κάτοχο του ιστοτόπου κατά την υλοποίηση του Analytics, μπορούν να περιλαμβάνουν συναρτήσεις όπως ο καθορισμός του αριθμού λογαριασμού στο Analytics και η ουσιαστική αποστολή δεδομένων προβολής σελίδας στο Δίκτυο συλλογής του Analytics για επεξεργασία.

Όταν η JavaScript του Analytics εκτελεί μια συνάρτηση από την ουρά συνάρτησης που ενεργοποιεί τα δεδομένα τα οποία θα αποσταλούν στο Δίκτυο συλλογής του Analytics (αυτή η συνάρτηση είναι συνήθως το ga('send', 'pageview') στη βιβλιοθήκη JavaScript analytics.js και το _trackPageview στη βιβλιοθήκη ga.js), στέλνει τα δεδομένα ως παραμέτρους URL που επισυνάπτονται σε ένα αίτημα HTTP για http://www.google-analytics.com/_utm.gif (στην περίπτωση του ga.js) και http://www.google-analytics.com/collect (στην περίπτωση του analytics.js). Αν η συνάρτηση ανωνυμοποίησης έχει κληθεί πριν τη συνάρτηση παρακολούθησης σελίδας, προστίθεται μία επιπλέον παράμετρος στο αίτημα pixel. Η παράμετρος ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP έχει την εξής μορφή:

&aip=1

Το Δίκτυο συλλογής του Analytics

Το Δίκτυο συλλογής του Analytics είναι το σύνολο των διακομιστών που παρέχουν δύο βασικές υπηρεσίες: την προβολή των ga.js και analytics.js (JavaScript του Analytics) και τη συλλογή δεδομένων που αποστέλλονται μέσω αιτημάτων για _utm.gif και /collect.

Όταν φτάσει ένα αίτημα για ga.js, analytics.js, _utm.gif ή /collect, συμπεριλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες στην κεφαλίδα αιτήματος HTTP (π.χ. τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται) και την κεφαλίδα TCP/IP (π.χ. τη διεύθυνση IP του αιτούντος).

Όταν φτάσει ένα αίτημα για _utm.gif, διατηρείται στη μνήμη για ανωνυμοποίηση. Αν εντοπιστεί η παράμετρος &aip=1 στο αίτημα URL (όπου θα έχει τοποθετηθεί από την JavaScript του Analytics μετά από την επεξεργασία της συνάρτησης ανωνυμοποίησης του ga.js ή του analytics.js), τότε η τελευταία οκτάδα διευθύνσεων IP των χρηστών ορίζεται σε μηδέν, ενώ βρίσκεται ακόμη στη μνήμη. Για παράδειγμα, μια διεύθυνση IP 12.214.31.144 θα άλλαζε σε 12.214.31.0. (Αν η διεύθυνση IP είναι διεύθυνση IPv6, τα τελευταία 80 από τα 128 bit ορίζονται σε μηδέν.) Το αίτημα εγγράφεται στο δίσκο για επεξεργασία μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ανωνυμοποίησης. Αν χρησιμοποιείται η μέθοδος ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP, τότε δεν εγγράφεται στον δίσκο η πλήρης διεύθυνση IP, καθώς το σύνολο της διαδικασίας ανωνυμοποίησης πραγματοποιείται στη μνήμη, σχεδόν αμέσως μετά τη λήψη του αιτήματος.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;