Den här artikeln handlar om Universal Analytics (UA)-egendomar. UA-standardegendomar slutade behandla data med start den 1 juli 2023 (den 1 juli 2024 för UA 360-egendomar). Migrera till Google Analytics 4 och läs sedan avsnittet om Google Analytics 4-egendomar i det här hjälpcentret.

[UA] Så definieras en webbsession i Universal Analytics

I den här artikeln beskriver vi hur en webbsession definieras i Universal Analytics. Motsvarande information om Google Analytics 4 finns i följande resurser:
Informationen i den här artikeln gäller enbart webbspårning. Beräkningarna gäller inte om du samlar in data med en Analytics-SDK för ett mobiloperativsystem. Läs mer om appsessioner.

Det är viktigt att förstå begreppet ”session” i Analytics eftersom många funktioner, rapporter och mätvärden utgår från hur Analytics beräknar sessioner.

Innehåll i artikeln:

Översikt

En session är en grupp interaktioner med en webbplats som sker under en viss tidsperiod. En enstaka session kan till exempel inbegripa flera sidvisningar, händelser, sociala interaktioner och e-handelstransaktioner. Läs mer om de olika typerna av begäranden i Analytics.

En session är ett slags behållare för användarnas åtgärder på din webbplats.

Many interactions can happen within one visit.

En enstaka användare kan inleda flera sessioner. Sessionerna kan inträffa samma dag eller under flera dagar, veckor eller månader. Så snart en session avslutas kan en ny ta vid. En session kan avslutas på två sätt:

  • Tidsbaserat upphörande:
    • efter 30 minuter inaktivitet
    • vid midnatt
  • kampanjbyte:
    • En användare kommer till webbplatsen via en kampanj, lämnar den och sedan återkommer via en annan kampanj.

Tidsbaserat upphörande

Hur länge pågår en session?

Som standard pågår en session fram tills 30 minuters inaktivitet uppstår. Du kan själv ange hur långa sessionerna ska vara, från några sekunder till flera timmar. Läs mer om hur du ändrar sessionsinställningarna.

I samma ögonblick som en användare, till exempel Bengt, kommer till din webbplats börjar Analytics räkna sessionen. Om det går 30 minuter utan att Bengt gör något på webbplatsen avslutas sessionen. Men varje gång Bengt gör något med ett element på webbplatsen (till exempel utför en händelse eller social interaktion eller öppnar en ny sida) nollställs utgångstiden genom att det läggs till ytterligare 30 minuter från tidpunkten för interaktionen.

Exempel

Anta att Bengt gör något på din webbplats med följande intervall:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Efter händelse 2 anges utgångstiden för sessionen till kl. 14.34.

När Bengt kommer till din webbplats första gången ställs sessionen in för att avslutas kl. 14.31. Efter hand som Bengt stannar kvar på din webbplats och fortsätter att visa sidor och aktivera händelser flyttas utgångstiden fram 30 minuter för varje begäran.

Vad händer om Bengt lämnar en webbplatssida öppen under sin lunchrast på 31 minuter och sedan kommer tillbaka till webbplatsen?

I det här scenariot avslutas den första sessionen, som påbörjades när Bengt kom till webbplatsen, 30 minuter in på lunchrasten. När han kommer tillbaka efter lunch och fortsätter surfa på webbplatsen ställer Analytics in en ny utgångstid på 30 minuter och en ny session inleds.

A new visit starts if a user doesn't interact with content for a specific period of time.

Bengt var mitt inne i ett produktköp när han lämnade webbplatsen och gick på lunch. Han återvände senare för att slutföra transaktionen. Målsidan för den nya sessionen var sidan Lägg till i kundvagn.

Vad händer om Bengt lämnar en webbplatssida öppen men bara tar 29 minuters lunchrast innan han kommer tillbaka?

När Bengt kommer tillbaka fortsätter den påbörjade sessionen från den senaste sidan han besökte på webbplatsen (förutsatt att han inte återkommer via en annan kampanjkälla – mer om det senare). Ur Analytics perspektiv har han aldrig lämnat webbplatsen.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Bengt var mitt inne i ett produktköp när han lämnade webbplatsen och gick på lunch. Skillnaden den här gången är att eftersom han återvände inom 30 minuter förblir den gamla sessionen öppen. Notera att tiden på sidan för sidvisning 2 (produktsidan) registreras som 29 minuter, eftersom tiden på sidan beräknas som skillnaden mellan på varandra följande sidvisningar: sidvisning 3 minus sidvisning 2 (14.31 - 14.02 = 00.29).

Upphörande vid slutet av dagen

Bengt besöker din webbplats kl. 23.50 den 14 augusti och lämnar den kl. 00.10 den 15 augusti.

Den första sessionen avslutas kl. 23.59.59 den 14 augusti. Den andra sessionen inleds kl. 00.00 den 15 augusti.

Slutet av dagen bestäms av tidszonen i dina vyinställningar.

Kampanjbaserat upphörande

Varje gång en besökares kampanjkälla ändras påbörjar Analytics en ny session. Observera att även om en befintlig session fortfarande pågår (det vill säga mindre än 30 minuter har gått) och kampanjkällan ändras mitt under sessionen, avslutas den första sessionen och en ny påbörjas.

Anta att Bengt besöker din webbplats i följande ordning:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Analytics lagrar information om kampanjkällan. Varje gång värdet i kampanjen uppdateras påbörjar Analytics en ny session. I exemplet ovan kommer Bengt först till din webbplats via det organiska sökordet röda prylar och återvänder senare via det betalda sökordet blå prylar.

Varje sökterm uppdaterar kampanjen så att varje sökord motsvarar en ny session.

Vad orsakar att kampanjen uppdateras?

Normalt sett uppdateras kampanjen varje gång användaren kommer till webbplatsen via en sökmotor, hänvisningswebbplats eller kampanjtaggad webbadress. Direkt trafik uppdaterar eller ersätter däremot aldrig en befintlig kampanjkälla, som en sökmotor, hänvisningswebbplats eller kampanjtaggad information.

Automatisk taggning i Google Ads

Med automatisk taggning i Google Ads genererar varje klick ett unikt kampanjvärde (ett gclid-värde). Eftersom varje klick har ett eget gclid-värde hanteras varje klick som en separat kampanj och en ny session påbörjas.

Hänvisningar

En ny kampanj attribueras varje gång en användare klickar på en länk till din webbplats från en hänvisningswebbplats.

Om Bengt besöker a.com och klickar på en länk till din webbplats startar han en session som tillskrivs en hänvisning från a.com. Om han omedelbart besöker b.com och klickar på en länk till din webbplats startar han en ny session som tillskrivs en hänvisning från b.com.

Du kan använda uteslutningar av hänvisningar om du vill förhindra att hänvisningar från specifika webbplatser genererar nya sessioner.

Kampanjtaggar

Den bästa metoden är att använda automatisk taggning i stället för manuella kampanjtaggar. I det här exemplet kan vi utgå från att du har taggat dina Google Ads-kampanjer manuellt med en måladress, så här:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Bengt klickar på din annons, vilket registrerar en ny session för det första klicket. Till skillnad från automatisk taggning, där flera klick på annonsen kan generera flera motsvarande sessioner, förblir värdena på de manuellt taggade kampanjparametrarna oförändrade för varje klick. Kampanjen uppdateras därför inte för varje klick. Det är därför möjligt att ha flera annonsklick och en enda session.

Om du annonserar i tredjepartsannonsnätverk och använder manuella kampanjtaggar bör du vara medveten om att alla klick från en och samma användare i dessa nätverk inte genererar en motsvarande session (om ytterligare klick sker inom 30-minutersperioden). Det här är en vanlig anledning till avvikelser i data i rapporter från Analytics och andra produkter.

Direkt trafik

Slutligen några ord om direkt trafik i Analytics. En kampanjkälla i form av direkt trafik åsidosätter aldrig en befintlig känd kampanjkälla, vilket en sökmotor, länk eller kampanjkälla gör.

Direkt trafik som samverkar med ditt innehåll inom 30-minutersperioden får samma effekt som att lämna webbplatsen under mindre än 30 minuter. Den befintliga sessionen påbörjas och fortsätter där den avslutades senast.

Observera att direkt trafik presenteras annorlunda i rapporterna för flerkanalstrattar jämfört med andra Analytics-rapporter.

Beräkningar av mätvärden: Sessioner och Nya användare

Mätvärdet Sessioner kan vara mindre än mätvärdet Nya användare. Anledningen är att Sessioner inte ökar i situationer när en session enbart består av händelser som inte utgör interaktioner. Nya användare ökar däremot alltid när en session med en ny användare inträffar, även om sessionen enbart består av händelser som inte utgör interaktioner.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Välj din egen utbildningsväg

Ta en titt på google.com/analytics/learn, en ny resurs som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4. Den nya webbplatsen innehåller videor, artiklar och vägledda flöden samt länkar till Discord, bloggen, YouTube-kanalen och GitHub-lagringsplatsen för Google Analytics.

Fördjupa dina kunskaper redan i dag!

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
9338504731250170659
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256