[UA] Definicja sesji internetowej w Universal Analytics

Z tego artykułu dowiesz się, jak definiowana jest sesja internetowa w Universal Analytics. Aby uzyskać podobne informacje w przypadku Google Analytics 4, zapoznaj się z tymi materiałami:
  • Definicję sesji w Google Analytics 4 znajdziesz w artykule [GA4] Sesja.
  • Informacje o sesjach internetowych w Google Analytics 4 znajdziesz w artykule [GA4] Sesje Analytics.
Informacje w tym artykule mają zastosowanie tylko do śledzenia witryn. Podane obliczenia nie sprawdzają się w przypadku gromadzenia danych za pomocą pakietu SDK Analytics przeznaczonego do systemów urządzeń mobilnych. Dowiedz się więcej o sesjach w aplikacjach.

Ważne jest, by zrozumieć pojęcie sesji w Analytics, ponieważ wiele funkcji, raportów i danych zależy od sposobu zliczania sesji przez Analytics.

Tematy w tym artykule:

Omówienie

Sesja to grupa interakcji użytkownika, które zachodzą na Twojej stronie w danym przedziale czasu. Jedna sesja może np. obejmować kilka odsłon, zdarzeń, interakcji społecznościowych i transakcji e-commerce. Więcej informacji o różnych rodzajach żądań w Analytics.

Sesję można sobie wyobrazić jako zasobnik na wszystkie działania, jakie użytkownik podejmuje w Twojej witrynie.

Many interactions can happen within one visit.

Jeden użytkownik może mieć wiele sesji. Sesje te mogą mieć miejsce w tym samym dniu bądź w ciągu kilku dni, tygodni lub miesięcy. Od razu po zakończeniu jednej sesji może nastąpić kolejna. Istnieją 2 sposoby zakończenia sesji:

  • Wygaśnięcie zależne od czasu:
    • po 30 minutach braku aktywności,
    • o północy.
  • Zmiana kampanii:
    • jeśli odwiedzający przybędzie w ramach jednej kampanii, a po opuszczeniu strony powróci w ramach innej kampanii.

Wygaśnięcie zależne od czasu

Ile trwa sesja?

Domyślnie sesja trwa, dopóki nie upłynie 30 minut braku aktywności, ale można dostosować ten czas tak, by trwała kilka sekund lub kilka godzin. Więcej informacji o modyfikowaniu ustawień sesji.

Analytics rozpoczyna liczenie od chwili, kiedy odwiedzający – np. Jakub – przybędzie do Twojej witryny. Po upływie 30 minut bez żadnej interakcji z Jakubem sesja dobiega końca. Jednak każda interakcja Jakuba z jakimś elementem (taka jak np. zdarzenie, interakcja społecznościowa lub otwarcie nowej strony) będzie powodować zresetowanie przez Analytics czasu odwiedzin i dodanie 30 minut od chwili interakcji.

Przykład

Załóżmy, że Jakub wchodzi w interakcje z witryną w następujących odstępach czasu:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Po zdarzeniu 2 utrata ważności sesji jest ustawiana na godz. 14:34.

Kiedy Jakub przejdzie do witryny po raz pierwszy, utrata ważności sesji jest ustawiana na godz. 14:31. W miarę przeglądania witryny przez Jakuba (wyświetlania stron i wywoływania zdarzeń), każde dodatkowe żądanie przesuwa utratę ważności odwiedzin o 30 minut.

Co się stanie, jeśli podczas sesji w mojej witrynie Jakub zrobi sobie 31-minutową przerwę obiadową, po której powróci do przeglądania witryny?

W takim przypadku pierwsze odwiedziny rozpoczęte po przejściu Jakuba do witryny zakończą się po upływie 30 minut jego przerwy obiadowej. Jeśli Jakub po powrocie będzie kontynuował przeglądanie witryny, Analytics ustawi nowy 30-minutowy czas ważności sesji i rozpocznie się nowa sesja.

A new visit starts if a user doesn't interact with content for a specific period of time.

Jakub zrobił sobie przerwę obiadową i opuścił witrynę w trakcie kupowania produktu. Później wrócił, aby sfinalizować transakcję. Strona docelowa nowej sesji to strona dodaj do koszyka.

Co się stanie, jeśli Jakub zostawi otwartą stronę mojej witryny i przed ponownym przeglądaniem zrobi sobie 29-minutową przerwę?

Kiedy Jakub wróci, sesja rozpoczęta wcześniej będzie kontynuowana od ostatniej strony przeglądanej w witrynie (pod warunkiem że nie wróci za pośrednictwem innego źródła kampanii – o tym później). Dla programu Analytics Jakub nigdy nie opuścił witryny.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Jakub zrobił sobie przerwę obiadową i opuścił witrynę w trakcie kupowania produktu. Ta sytuacja jest inna, ponieważ Jakub wrócił przed upływem 30 minut i dlatego poprzednia sesja nadal trwała. Warto zauważyć, że tym razem spędził na stronie 29 minut (odsłona 2, produkt), ponieważ czas na stronie jest obliczany jako różnica między rozpoczęciem kolejnych odsłon: odsłona 3 – odsłona 2 (14:31 – 14:02 = 00:29).

Wygaśnięcie ważności na koniec dnia

Jakub odwiedza Twoją witrynę internetową o godz. 23:50 14 sierpnia i opuszcza ją o godz. 00:10 15 sierpnia.

Pierwsza sesja kończy się o godzinie 23:59:59 dnia 14 sierpnia, a druga zaczyna o godzinie 00:00 dnia 15 sierpnia.

Koniec dnia jest określony przez ustawienia strefy czasowej widoku danych.

Wygaśnięcie zależne od kampanii

Za każdym razem, gdy zmienia się źródło kampanii użytkownika, Analytics otwiera nową sesję. Pamiętaj, że nawet jeśli istniejąca już sesja jest otwarta (tj. upłynęło mniej niż 30 minut), to kiedy w środku sesji zmieni się źródło kampanii, pierwsza sesja jest zamykana i otwierana jest nowa sesja.

Powiedzmy, że Jakub odwiedza Twoją witrynę w następującej kolejności:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Analytics przechowuje informacje o źródle kampanii. Za każdym razem, kiedy wartość kampanii jest aktualizowana, w Analytics liczona jest nowa sesja. W powyższym przykładzie Jakub dociera do Twojej witryny za pośrednictwem bezpłatnego słowa kluczowego Google czerwone widżety, a później wraca za pośrednictwem płatnego słowa kluczowego Google niebieskie widżety.

Każde wyszukiwane słowo aktualizuje kampanię, dlatego każde słowo kluczowe odpowiada nowym odwiedzinom.

Co powoduje aktualizację kampanii?

Zasadniczo kampania jest aktualizowana za każdym razem, gdy użytkownik przechodzi do Twojej witryny, korzystając z wyszukiwarki, witryny odsyłającej lub otagowanego adresu URL kampanii. Jednak ruch bezpośredni nigdy nie powoduje zaktualizowania ani zastąpienia dotychczasowego źródła kampanii, np. wyszukiwarki, witryny odsyłającej czy otagowanych informacji o kampanii.

Automatyczne tagowanie Google Ads

W przypadku automatycznego tagowania Google Ads każde kliknięcie generuje niepowtarzalną wartość kampanii (wartość gclid). Każde kliknięcie ma własną wartość gclid, więc jest traktowane jako osobna kampania i powoduje rozpoczęcie nowej sesji.

Odesłania

Przypisanie udziału nowej kampanii następuje po każdorazowym kliknięciu przez użytkownika linku do Twojej strony w witrynie odsyłającej.

Jeśli Jakub odwiedzając witrynę a.com, kliknie link do Twojej strony, rozpocznie sesję przypisaną odesłaniu z witryny a.com. Jeśli od razu przejdzie do witryny b.com i kliknie w niej link do Twojej strony, rozpocznie nową sesję przypisaną odesłaniu z witryny b.com.

Możesz stosować wykluczenia odesłań, by zapobiegać tworzeniu nowych sesji przez odesłania z określonych witryn.

Tagi kampanii

Zalecamy używanie automatycznego tagowania zamiast samodzielnego tagowania kampanii, ale załóżmy, że wszystkie Twoje kampanie Google Ads zostały już otagowane ręcznie i mają docelowy adres URL zbliżony do tego:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Jakub kliknie reklamę, co spowoduje zarejestrowanie nowej sesji dla pierwszego kliknięcia. Jednak w przeciwieństwie do automatycznego tagowania, gdzie wiele kliknięć reklam może wygenerować wiele sesji, wartości samodzielnie otagowanych parametrów kampanii są takie same dla każdego kliknięcia. Może się przez to zdarzyć, że kilka kliknięć reklamy wywoła tylko 1 sesję.

Jeśli reklamujesz się w sieciach reklamowych innych firm i samodzielnie tagujesz kampanie, pamiętaj, że kilka kliknięć wykonanych przez 1 użytkownika może zostać zliczonych jako 1 sesja (jeśli dodatkowe kliknięcia następują w ciągu 30 minut). Jest to częsta przyczyna rozbieżności danych między Analytics a innymi sposobami raportowania.

Wizyty bezpośrednie

I wreszcie kilka słów o ruchu bezpośrednim w Analytics. Źródło kampanii bezpośrednie nigdy nie zastępuje istniejącego, znanego źródła kampanii, tak jak w przypadku wyszukiwarki, odesłania lub źródła kampanii.

Sesja bezpośrednia, do której dojdzie w ciągu 30 minut trwania sesji (w trakcie sesji), daje taki sam efekt jak opuszczenie witryny na mniej niż 30 minut. Rozpoczynane i kontynuowane są dotychczasowe sesje.

Pamiętaj, że w raportach ścieżek wielokanałowych odwiedziny bezpośrednie są traktowane odmiennie niż w innych raportach Analytics.

Obliczenia danych: sesje i nowi użytkownicy

Może się zdarzyć, że wartość Sesje jest mniejsza od wartości Nowi użytkownicy. Przyczyną jest to, że liczba sesji nie jest zwiększana w przypadku, gdy sesja składa się tylko ze zdarzeń niezwiązanych z interakcją. W przeciwieństwie do tego liczba nowych użytkowników jest zawsze zwiększana po wystąpieniu sesji nowego użytkownika nawet wtedy, gdy składa się ona tylko ze zdarzeń niezwiązanych z interakcją.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne