Sånn defineres nettøkter i Universal Analytics

Informasjonen i denne artikkelen gjelder bare nettsporing. Beregningene er irrelevante hvis du samler inn data via Analytics SDK på et mobiloperativsystem. Finn ut mer om appøkter.

Mange funksjoner, rapporter og beregninger avhenger av hvordan Analytics beregner økter, og derfor er det viktig at du forstår hva vi mener med «økt» i forbindelse med Analytics.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Oversikt

En økt er en gruppe brukerinteraksjoner som finner sted på et nettsted innenfor en gitt tidsramme. Én enkelt økt kan for eksempel inneholde flere skjerm- eller sidevisninger, hendelser, sosiale interaksjoner og netthandelstransaksjoner. Finn ut mer om de ulike forespørselstypene i Analytics.

Du kan se for deg en økt som en beholder som rommer handlingene til en bruker på nettstedet ditt.

Many interactions can happen within one visit.

Én enkelt bruker kan åpne flere økter. Disse øktene kan inntreffe i løpet av den samme dagen eller være spredt over flere dager, uker eller måneder. Så snart én økt er avsluttet, kan det startes en ny. En økt kan avsluttes på en av de to måtene oppført nedenfor.

  • På et tidsbasert utløpstidspunkt:
    • etter 30 minutter uten aktivitet
    • ved midnatt
  • Etter en endring i kampanjen:
    • hvis en bruker kommer til nettstedet via én kampanje, forlater nettstedet og deretter kommer tilbake via en annen kampanje

Tidsbasert utløpstidspunkt

Hvor lenge varer en økt?

Som standard varer en økt i 30 minutter, men dette kan justeres fra noen få sekunder til flere timer. Finn ut mer om hvordan du kan justere øktinnstillinger.

Sett at en bruker som heter Terje, besøker nettstedet ditt. Tellingen i Analytics starter i det øyeblikket han kommer til nettstedet. Hvis det går 30 minutter uten at Terje foretar seg noe, avsluttes økten. Hver gang Terje foretar seg noe med et element (f.eks. en hendelse eller sosial interaksjon, eller at han åpner en ny side), tilbakestilles utløpstiden i Analytics, slik at det går 30 minutter fra den siste interaksjonen før besøket avsluttes.

Eksempel

Sett at Terjes aktiviteter på nettstedet ditt følger disse intervallene:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Etter hendelse 2 angis 14.34 som utløpstid for økten.

Når Terje først åpnet nettstedet, ble utløpstiden for økten satt til 14.31. For hver forespørsel Terje sender mens han navigerer på nettstedet ditt, åpner sider og utløser hendelser, flyttes utløpstiden 30 minutter frem i tid.

Hva skjer hvis Terje åpner en side på nettstedet mitt, tar seg en lunsjpause på 31 minutter og deretter kommer tilbake og fortsetter der han slapp?

I dette tilfellet blir økten som ble innledet da Terje ankom nettstedet, avsluttet 30 minutter etter at han startet lunsjpausen sin. Når han så kommer tilbake fra lunsj og fortsetter aktiviteten på nettstedet, angis en ny utløpstid på 30 minutter, og det innledes en ny økt i Analytics.

A new visit starts if a user doesn

Terje var på vei til å kjøpe et produkt da han forlot nettstedet og tok lunsj. Han fullførte transaksjonen senere. Landingssiden for den nye økten er Legg til i handlekurv-siden.

Hva skjer hvis Terje åpner en side på nettstedet mitt, tar lunsj, og så kommer tilbake etter 29 minutter?

Når han fortsetter besøket på nettstedet ditt, fortsetter økten som var åpen, fra den siste siden han hadde åpnet på nettstedet (med mindre han kommer tilbake via en annen kampanjekilde, noe du finner mer informasjon om nedenfor). Slik det tolkes i Analytics, har Terje vært på nettstedet ditt gjennom hele denne perioden.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Terje var på vei til å kjøpe et produkt da han forlot nettstedet og tok lunsj. Ettersom han denne gangen kommer tilbake før det er gått 30 minutter, er den gamle økten fortsatt åpen. Merk deg at tiden Terje tilbrakte på sidevisning 2 (produkt), her regnes til 29 minutter. Hvor lang tid brukeren er på en side, beregnes på grunnlag av hvor lang tid det går mellom hver nye sidevisning: sidevisning 3 minus sidevisning 2 (14.31 minus 14.02 = 29 minutter).

Utløp ved slutten av dagen

Terje besøker nettstedet ditt klokken 23.50 14. august og forlater det igjen 15. august klokken 00.10.

Den første økten slutter 14. august kl. 23.59.59, og den andre økten starter 15. august kl. 00.00.

Når dagen slutter, avhenger av innstillingene for tidssone i rapporteringsvisningen.

Kampanjebasert utløpstidspunkt

Analytics åpner en ny økt hver gang kampanjekilden til brukeren endres. Det er viktig å påpeke at selv om en eksisterende økt fortsatt er åpen (med andre ord at det er gått mindre enn 30 minutter), blir den første økten avsluttet og en ny økt startet hvis kampanjekilden endres underveis i den første økten.

Sett at Terje besøker nettstedet ditt i denne rekkefølgen:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

I Analytics lagres informasjon om kampanjekilder. Hver gang verdien til kampanjen oppdateres, registreres dette som en ny økt. I eksemplet ovenfor kommer Terje først til nettstedet ditt via det organiske Google-søkeordet røde moduler, og kommer tilbake senere via det betalte Google-søkeordet blå moduler.

Ettersom hvert søkeord resulterer i oppdatering av kampanjen, tilsvarer hvert søkeord en ny økt.

Hva gjør at kampanjen oppdateres?

En kampanje oppdateres generelt sett hver gang brukeren kommer til nettstedet ditt via en søkemotor, et henvisningsnettsted eller en kampanjemerket nettadresse. Direkte trafikk oppdaterer eller erstatter derimot aldri eksisterende kampanjekilder, for eksempel søkemotorer, henvisningsnettsteder eller kampanjemerket informasjon.

Automatisk merking i Google Ads

Hvis du bruker automatisk merking i Google Ads, genererer hvert klikk en unik kampanjeverdi (en gclid-verdi). Ettersom hvert klikk har en unik gclid-verdi, tolkes klikket som en separat kampanje, og det innledes en ny økt.

Henvisninger

Det opprettes en ny kampanje hver gang en bruker klikker på en link til nettstedet ditt fra et henvisningsnettsted.

Hvis Terje er innom a.com og klikker på en link til nettstedet ditt, starter han en økt som tilskrives en henvisning fra a.com. Om han så umiddelbart besøker b.com og klikker på en link til nettstedet ditt, starter han en ny økt, og den tilskrives en henvisning fra b.com.

Du kan ekskludere henvisninger for å forhindre at nye økter opprettes ved henvisninger fra bestemte nettsteder.

Kampanjetagger

Den anbefalte fremgangsmåten er å bruke automatisk merking i stedet for manuelle kampanjetagger. Tenk deg imidlertid at du manuelt har merket Google Ads-kampanjene dine med en destinasjonsadresse på denne måten:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Terje klikker på annonsen din, og det registreres en ny økt for det første klikket. Ved bruk av automatisk merking kan flere klikk på annonsen generere flere tilsvarende økter. I manuelt merkede kampanjer forblir parameterverdiene imidlertid de samme, slik at kampanjen ikke oppdateres for hvert klikk. Dermed kan det genereres flere annonseklikk, men bare én økt.

Hvis du annonserer i en tredjeparts annonsenettverk og manuelt angir kampanjetagger, må du være oppmerksom på at hvert klikk fra samme bruker i disse nettverkene ikke nødvendigvis genererer en tilsvarende økt (hvis de ekstra klikkene inntreffer innenfor tidsrammen på 30 minutter). Dette er en vanlig årsak til dataavvik mellom rapporteringen fra Analytics og andre produkter.

Direkte trafikk

Til slutt ønsker vi å si litt om direkte trafikk i Analytics. Kampanjekilden direkte overstyrer aldri en eksisterende kjent kampanjekilde, slik for eksempel en søkemotor-, henvisnings- eller kampanjekilde ville ha gjort.

Direkte trafikk som omfatter interaksjoner med innholdet ditt innenfor øktvinduet på 30 minutter, har den samme effekten som om brukeren forlater nettstedet i under 30 minutter. Den eksisterende økten åpnes på nytt og fortsetter fra der den ble avsluttet.

Vær oppmerksom på at direkte trafikk behandles annerledes i rapporter om multikanalstrakter enn i Analytics-rapporter.

Utregning av verdier: økter og nye brukere

Det er mulig at verdien for Økter kan være lavere enn verdien for Nye brukere. Grunnen til dette er at Økter-verdien ikke øker hvis økten bare består av hendelser uten interaksjoner. Nye brukere-verdien øker derimot alltid når en «ny bruker»-økt forekommer, selv om økten bare består av hendelser uten interaksjoner.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?