[UA] Hoe een websessie wordt gedefinieerd in Universal Analytics

In dit artikel wordt beschreven hoe een websessie wordt gedefinieerd in Universal Analytics. Bekijk de volgende bronnen voor vergelijkbare informatie over Google Analytics 4:
De informatie in dit artikel heeft alleen betrekking op webtracking. De berekeningen zijn niet van toepassing als u gegevens verzamelt met een Analytics-SDK voor een mobiel besturingssysteem. Lees meer informatie over app-sessies.

'Sessie' is een belangrijk begrip in Analytics: de manier waarop Analytics sessies berekent, is bepalend voor veel functies, rapporten en statistieken.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Overzicht

Een sessie is een groep gebruikersinteracties die binnen een bepaalde periode plaatsvinden op uw website. Eén sessie kan bijvoorbeeld meerdere scherm- of paginaweergaven, gebeurtenissen, sociale interacties en e-commercetransacties bevatten. Meer informatie over de verschillende typen verzoeken in Analytics

Een sessie is het verzamelbegrip voor de acties die een gebruiker op uw site uitvoert.

Many interactions can happen within one visit.

Eén gebruiker kan meerdere sessies openen. Die sessies kunnen plaatsvinden op dezelfde dag of gespreid over meerdere dagen, weken of maanden. Zodra een sessie wordt beëindigd, kan er een nieuwe sessie worden gestart. Een sessie kan op 2 manieren eindigen:

  • Verlooptijd op basis van tijd:
    • Na 30 minuten inactiviteit
    • Om middernacht
  • Bij wijziging van campagne:
    • Als een gebruiker via een bepaalde campagne op de site terechtkomt, weggaat en vervolgens terugkomt via een andere campagne.

Verlooptijd op basis van tijd

Hoelang duurt een sessie?

Een sessie gaat standaard door totdat er 30 minuten geen activiteit is. U kunt deze limiet echter aanpassen, zodat een sessie van een paar seconden tot enkele uren kan duren. Meer informatie over hoe u sessie-instellingen aanpast

Wanneer een gebruiker, bijvoorbeeld Jaap, op uw site terechtkomt, houdt Analytics vanaf dat moment de duur van de sessie bij. Als er 30 minuten verstrijken zonder interactie van Jaap, wordt de sessie beëindigd. Elke keer dat Jaap iets doet met een element (zoals een gebeurtenis, sociale interactie of een nieuwe pagina openen), reset Analytics de verlooptijd door 30 minuten extra toe te voegen vanaf het moment van die interactie.

Voorbeeld

Laten we zeggen dat Jaap op de volgende tijden actief is op uw website:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Na de tweede gebeurtenis wordt de verlooptijd van de sessie ingesteld op 14:34

Wanneer Jaap voor het eerst op uw site komt, wordt de verlooptijd van de sessie ingesteld op 14:31 uur. Jaap gaat verder op uw site, bekijkt pagina's en genereert gebeurtenissen. Bij elk van deze verzoeken wordt de verlooptijd ingesteld op 30 minuten daarna.

Wat gebeurt er wanneer Jaap tijdens een sessie op mijn site een pagina open laat staan, een lunchpauze neemt die 31 minuten duurt, en daarna verder browst op de site?

In dat geval is de eerste sessie die werd geopend toen Jaap op de site arriveerde, afgelopen toen hij 30 minuten lunchpauze had. Nadat hij is teruggekeerd van zijn lunchpauze, browst hij verder op de website. Google Analytics stelt nu een nieuwe verlooptijd van 30 minuten in en er wordt een nieuwe sessie gestart.

A new visit starts if a user doesn't interact with content for a specific period of time.

Jaap was halverwege de koop van een product toen hij uw site verliet om te gaan lunchen. Later keerde hij terug om de transactie af te ronden. De bestemmingspagina van de nieuwe sessie is de pagina winkelwagentje.

Wat gebeurt er als Jaap een pagina op mijn site open laat staan, maar slechts 29 minuten lunchpauze neemt voordat hij terugkeert en verdergaat met browsen?

Wanneer Jaap terugkeert, wordt de sessie die was geopend was, voortgezet vanaf de laatste pagina op uw site die hij bekeek (tenzij hij terugkeert via een andere campagnebron; dat geval bespreken we hieronder). Wat Analytics betreft is hij nooit weg geweest.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Jaap was halverwege de koop van een product toen hij uw site verliet om te gaan lunchen. Het verschil is dat hij dit keer in minder dan 30 minuten is teruggekeerd, en daarom is de oude sessie open gebleven. Interessant is dat zijn tijd op pagina 2 (product) 29 minuten is. Tijd op pagina wordt namelijk berekend als het verschil tussen de start van opeenvolgende paginaweergaven, in dit geval paginaweergave 3 - paginaweergave 2 (14:31-14:02 = 00:29).

Verlooptijd aan het eind van de dag

Jaap opent uw website om 23:50 uur op 14 augustus en verlaat uw website om 0:10 uur op 15 augustus.

De eerste sessie eindigt om 23:59:59 uur op 14 augustus en de tweede begint om 0:00 uur op 15 augustus.

Wanneer de dag eindigt, wordt bepaald door de tijdzone-instellingen in uw weergave.

Verlooptijd op basis van campagne

Telkens wanneer de campagnebron van een gebruiker verandert, opent Analytics een nieuwe sessie. Het is belangrijk te weten dat zelfs wanneer een sessie nog loopt (dat wil zeggen: dat er minder dan 30 minuten zijn verstreken), deze sessie wordt afgesloten wanneer de campagnebron tijdens de sessie verandert, en er een nieuwe sessie wordt gestart.

Stel dat Jaap uw website opent in deze volgorde:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Analytics slaat informatie over de campagnebron op. Telkens wanneer de waarde van de campagne wordt geüpdatet, opent Analytics een nieuwe sessie. In het voorbeeld hierboven komt Jaap aanvankelijk op uw site via het organische Google-zoekwoord Red Widgets, om later terug te keren via het betaalde Google-zoekwoord Blue Widgets.

Bij elke zoekterm wordt de campagne geüpdatet, zodat elk zoekwoord overeenkomt met een nieuwe sessie.

Wanneer wordt de campagne geüpdatet?

In het algemeen wordt de campagne steeds geüpdatet wanneer de gebruiker uw site bereikt via een zoekmachine, een verwijzing vanaf een andere website of een URL die een campagnetag bevat. Bij direct verkeer wordt een bestaande campagnebron, zoals een zoekmachine, een verwijzing vanaf een andere website of informatie die een campagnetag bevat, echter nooit gewijzigd of vervangen.

Google Ads-autotagging

In het geval van Google Ads-autotagging genereert elke klik een unieke campagnewaarde (een gclid-waarde). Aangezien elke klik een eigen gclid-waarde heeft, wordt elke klik behandeld als afzonderlijke campagne en wordt voor elke klik een nieuwe sessie gemaakt.

Verwijzingen

Telkens wanneer een gebruiker op een link naar uw site klikt vanaf een verwijzende site, wordt dit toegeschreven aan een nieuwe campagne.

Als Jaap a.com bezoekt en op een link naar uw site klikt, start hij een sessie die wordt toegeschreven aan een verwijzing vanaf a.com. Als hij daarna onmiddellijk b.com bezoekt en op een link naar uw site klikt, start hij een nieuwe sessie die wordt toegeschreven aan een verwijzing vanaf b.com.

U kunt verwijzingsuitsluitingen gebruiken om te voorkomen dat er nieuwe sessies worden gemaakt door verwijzingen vanaf specifieke sites.

Campagnetags

We raden u aan autotagging te gebruiken in plaats van handmatige campagnetags, maar laten we aannemen dat u uw Google Ads-campagnes handmatig heeft getagd met een bestemmings-URL zoals deze:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Jaap klikt op uw advertentie, waardoor een sessie wordt geregistreerd voor de eerste klik. Anders dan bij autotagging, waarbij meerdere klikken op de advertentie meerdere sessies kunnen genereren, blijven handmatig getagde campagneparameterwaarden bij elke klik gelijk. De campagne wordt dus niet geüpdatet voor elke klik. Dit maakt het mogelijk meerdere advertentieklikken en slechts één sessie te hebben.

Als u adverteert in advertentienetwerken van derden en handmatige campagnetagging gebruikt, moet u er rekening mee houden dat niet elke klik van één gebruiker op die netwerken noodzakelijkerwijs een overeenkomstige sessie genereert (als er meerdere klikken plaatsvinden binnen de periode van 30 minuten). Dit is een veelvoorkomende oorzaak van gegevensverschillen tussen Analytics en andere productrapportage.

Direct verkeer

Tenslotte nog een opmerking over direct verkeer in Analytics. Direct als campagnebron heeft nooit voorrang op een bestaande bekende campagnebron zoals bij een zoekmachine, verwijzing of campagnebron.

Daarom heeft direct verkeer dat plaatsvindt binnen de sessieperiode van 30 minuten hetzelfde effect als wanneer de gebruiker uw website voor een periode van minder dan 30 minuten verlaat. De bestaande sessie wordt geopend en gaat verder waar deze was gebleven.

Houd er rekening mee dat direct verkeer in rapporten voor multi-channel trechters anders wordt behandeld dan in de overige Analytics-rapporten.

Statistiekberekeningen: sessies en nieuwe gebruikers

Het kan voorkomen dat de waarde voor Sessies lager is dan de waarde voor Nieuwe gebruikers. Dat komt omdat de waarde voor Sessies niet toeneemt in gevallen waarin een sessie alleen bestaat uit niet-interactiegebeurtenissen. De waarde voor Nieuwe gebruikers neemt echter wel altijd toe als er een sessie met een nieuwe gebruiker plaatsvindt, zelfs als de sessie alleen bestaat uit niet-interactiegebeurtenissen.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Uw eigen leertraject kiezen

Ga naar google.com/analytics/learn, een nieuwe bron waarmee u het maximale uit Google Analytics 4 kunt halen. De nieuwe website bevat video's, artikelen en begeleide processen en biedt links naar de Discord, de blog, het YouTube-kanaal en de GitHub-repository van Google Analytics.

Direct aan de slag

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu