Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Recente wijzigingen in de gebruikersinterface van Analytics kunnen van invloed zijn op de instructies in dit Help-artikel. Lees deze blogpost voor meer informatie. Binnenkort volgen updates van het Helpcentrum.

Hoe een sessie wordt gedefinieerd in Analytics

Deze informatie is alleen van toepassing op webtracking. De berekeningen zijn niet van toepassing als u gegevens verzamelt met de Analytics SDK voor een mobiel besturingssysteem.

Een sessie is een belangrijk begrip in Analytics. De manier waarop Analytics sessies berekent, is bepalend voor veel functies, rapporten en statistieken.

In het kort

Een sessie is een groep interacties die binnen een bepaalde periode plaatsvinden op uw website. Eén sessie kan bijvoorbeeld meerdere scherm- of paginaweergaven, gebeurtenissen, sociale interacties en e-commercetransacties omvatten. Meer informatie over de verschillende verzoektypen in Analytics.

Een sessie is het verzamelbegrip voor de acties die een gebruiker op uw site uitvoert.

Many interactions can happen within one visit.

Eén gebruiker kan meerdere sessies openen. Die sessies kunnen plaatsvinden op dezelfde dag of gespreid over meerdere dagen, weken of maanden. Zodra een sessie wordt beëindigd, kan er een nieuwe sessie worden gestart. Een sessie kan op twee manieren worden beëindigd:

  • Op grond van tijd (hieronder valt ook het einde van de dag):
    • Na 30 minuten inactiviteit
    • Rond middernacht
  • Campagnewijziging:
    • Als een gebruiker via een bepaalde campagne op de site terechtkomt, weggaat en vervolgens terugkomt via een andere campagne.

In detail

Hoe lang duurt een sessie?

Een sessie duurt standaard totdat er 30 minuten inactiviteit is geweest maar u kunt de lengte ervan ook zelf naar wens aanpassen. Een sessie kan een paar seconden of enkele uren duren. 

Wanneer een gebruiker, laten we hem Jaap noemen, op uw site terechtkomt, houdt Analytics vanaf dat moment de duur van de sessie bij. Als er 30 minuten verstrijken zonder interactie van Jaap, wordt de sessie beëindigd. Elke keer dat Jaap iets doet met een element (zoals een gebeurtenis, sociale interactie of het openen van een nieuwe pagina), stelt Analytics de verlooptijd opnieuw in door een extra 30 minuten toe te voegen vanaf het moment van die interactie.

Voorbeeld

Laten we zeggen dat Jaap op de volgende tijden actief is op uw website:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Na de tweede gebeurtenis wordt de verlooptijd van de sessie ingesteld op 14:34

Wanneer Jaap voor het eerst op uw site komt, wordt de verlooptijd van de sessie ingesteld op 14:31 uur. Jaap gaat verder op uw site, bekijkt pagina's en genereert gebeurtenissen. Bij elk van deze verzoeken wordt de verlooptijd ingesteld op 30 minuten daarna.

Wat gebeurt er wanneer Jaap tijdens een sessie op mijn site een pagina open laat staan, een lunchpauze neemt die 31 minuten duurt, en daarna verder surft op de site?

In dat geval is de eerste sessie die werd geopend toen Jaap op de site arriveerde, afgelopen toen hij 30 minuten in de lunchpauze zat. Nadat hij is teruggekeerd van zijn lunchpauze, gaat hij verder met surfen op de website. Analytics stelt nu een nieuwe verlooptijd van 30 minuten in en er wordt een nieuwe sessie gestart.

A new visit starts if a user doesn

Jaap was halverwege de koop van een product toen hij uw site verliet om te gaan lunchen. Later keerde hij terug om de transactie af te ronden. De bestemmingspagina van de nieuwe sessie is de pagina winkelwagentje.

Wat gebeurt er als Jaap een pagina op mijn site open laat staan, maar slechts 29 minuten lunchpauze neemt voordat hij weer terugkeert en verder gaat met browsen?

Wanneer Jaap terugkeert, wordt de sessie die geopend was, voortgezet vanaf de laatste pagina op uw site die hij bekeek (tenzij hij terugkeert via een andere campagnebron; later meer hierover). Wat Analytics betreft is hij nooit weg geweest.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Jaap was halverwege de koop van een product toen hij uw site verliet om te gaan lunchen. Het verschil is dat hij dit keer in minder dan 30 minuten teruggekeerd is, en daarom is het oude sessie open gebleven. Interessant is dat zijn tijd op pagina 2 (product) 29 minuten is. Tijd op pagina wordt namelijk berekend als het verschil tussen de start van opeenvolgende paginaweergaven, in dit geval paginaweergave 3 - paginaweergave 2 (14:31-14:02 = 00:29).

Verloop aan het einde van de dag

Jaap opent uw website om 23:50 uur op 14 augustus en verlaat uw website om 0:10 uur op 15 augustus.

De eerste sessie eindigt om 23:59:59 uur op 14 augustus en de tweede begint om 0:00 uur op 15 augustus.

Wanneer de dag eindigt, wordt bepaald door de tijdzone-instellingen in uw dataweergave.

Verloop door campagne-wisseling

Telkens wanneer de campagnebron van een gebruiker verandert, opent Analytics een nieuwe sessie. Het is belangrijk te weten dat zelfs wanneer een sessie nog loopt (dat wil zeggen: dat er minder dan 30 minuten zijn verstreken), deze sessie wordt afgesloten wanneer de campagnebron tijdens de sessie verandert, en er een nieuwe sessie wordt gestart.

Stel dat Jaap uw website opent in deze volgorde:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Analytics slaat informatie over de campagnebron op. Telkens wanneer de waarde van de campagne wordt bijgewerkt, opent Analytics een nieuwe sessie. In het voorbeeld hierboven komt Jaap aanvankelijk op uw site via het organische Google-zoekwoord Red Widgets, om later terug te keren via het betaalde Google-zoekwoord Blue Widgets.

Bij elke zoekterm wordt de campagne bijgewerkt, zodat elk zoekwoord overeenkomt met een nieuwe sessie.

Wanneer wordt de campagne bijgewerkt?

In het algemeen wordt de campagne steeds bijgewerkt wanneer de gebruiker uw site bereikt via een zoekmachine, een doorverwijzing van een andere website, of een URL die een campagnetag bevat. Bij direct verkeer wordt een bestaande campagnebron zoals een zoekmachine, een doorverwijzing van een andere website, of informatie die een campagnetag bevat echter nooit gewijzigd of vervangen.

AdWords-autotagging

In het geval van AdWords-autotagging genereert elke klik een unieke campagnewaarde (een gclid-waarde). Aangezien elke klik een eigen gclid-waarde heeft, wordt elke klik behandeld als afzonderlijke campagne en wordt voor elke klik een nieuwe sessie gemaakt.

Campagnetags

We raden u aan autocodering te gebruiken in plaats van handmatige campagnetags, maar laten we aannemen dat u uw AdWords-campagnes handmatig heeft getagd met een bestemmings-URL zoals deze:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Jaap klikt op uw advertentie; zo wordt er een sessie geregistreerd voor de eerste klik. In tegenstelling tot bij autotagging, waarbij meerdere klikken op de advertentie meerdere sessies kunnen genereren, blijven handmatig getagde campagneparameterwaarden bij elk klik gelijk. De campagne wordt dus niet bijgewerkt voor elke klik. Dit maakt het mogelijk meerdere advertentieklikken en slechts één sessie te hebben.

Als u adverteert op advertentienetwerken van derden en handmatige campagnetagging gebruikt, moet u er rekening mee houden dat niet elke klik van één gebruiker op die netwerken noodzakelijkerwijs een overeenkomstige sessie genereert (als er meerdere klikken plaatsvinden binnen de periode van 30 minuten). Dit is een veelvoorkomende oorzaak van gegevensverschillen tussen Analytics en andere productrapportage.

Direct verkeer

Dan nog iets over direct verkeer in Analytics. Direct als campagnebron heeft nooit voorrang op een bestaande bekende campagnebron zoals bij een zoekmachine, verwijzing of campagnebron.

Daarom heeft direct verkeer dat plaatsvindt binnen de sessieperiode van 30 minuten hetzelfde effect als wanneer de gebruiker uw website voor een periode van minder dan 30 minuten verlaat. De bestaande sessie wordt geopend en gaat verder waar deze gebleven was.

Houd er rekening mee dat direct verkeer in de multi-channel trechterrapporten anders wordt behandeld dan in andere Analytics-rapporten.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?