Verkkoistunnon määritelmä Analyticsissa

Tämän artikkelin tiedot koskevat vain verkkoseurantaa. Laskelmat eivät pidä paikkaansa, jos keräät tietoja käyttämällä mobiilikäyttöjärjestelmälle tarkoitettua Analytics SDK:ta. Lue lisätietoja sovellusistunnoista.

Analyticsin istunnon käsite on tärkeä tuntea, sillä monet ominaisuudet, raportit ja tiedot määräytyvät sen mukaan, miten Analytics käsittelee istuntojen alkamista, päättymistä ja kestoa.

Tässä artikkelissa:

Yleiskatsaus

Istunto on joukko käyttäjien interaktioita, jotka tapahtuvat verkkosivustollasi tietyn ajan kuluessa. Yksi istunto voi sisältää esimerkiksi useita näyttökertoja, tapahtumia, some-interaktioita ja verkkokauppatapahtumia. Lue lisätietoja erilaisista pyyntötyypeistä Analyticsissa.

Istunto on ikään kuin niiden toimintojen säilö, joita käyttäjä suorittaa sivustollasi.

Many interactions can happen within one visit.

Yksittäinen käyttäjä voi avata useita istuntoja. Istunnot voivat tapahtua samana päivänä tai usean päivän, viikon tai kuukauden aikana. Uusi istunto voi alkaa heti edellisen istunnon päättyessä. Istunto voi päättyä jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Aikaan perustuva istunnon päättyminen:
    • Istunto päättyy 30 minuutin toimettomuuden jälkeen.
    • keskiyöllä.
  • Kampanjamuutos:
    • Istunto päättyy, jos käyttäjä saapuu sivustolle yhden kampanjan kautta, poistuu ja tulee sitten takaisin toisen kampanjan kautta.

Aikaan perustuva istunnon päättyminen

Kuinka kauan istunto kestää?

Istunto kestää oletusarvoisesti siihen saakka, että käyttäjä on ollut 30 minuuttia tekemättä toimia sivustolla. Tätä aikarajaa voi kuitenkin muokata niin, että istunto kestää esimerkiksi muutaman sekunnin tai vaikka useita tunteja. Lue lisätietoja istuntoasetusten muokkaamisesta.

Kun esimerkiksi Mikko-niminen käyttäjä saapuu sivustollesi, Analytics aloittaa istunnon keston seuraamisen. Jos 30 minuuttia kuluu eikä Mikko tee mitään, istunto päättyy. Kun Mikko suorittaa jonkin toiminnon (kuten tapahtuman, some-interaktion tai uuden sivun avaamisen), Analytics nollaa istunnon päättymisajan aloittamalla kyseisestä interaktiosta uuden 30 minuutin jakson.

Esimerkki

Oletetaan, että Mikko vierailee verkkosivustollasi seuraavin väliajoin:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Toisen tapahtuman jälkeen istunnon vanhenemisajaksi asetetaan 14.34.

Kun Mikko saapuu sivustoosi ensimmäistä kertaa, istunnon vanhenemisajaksi asetetaan 14.31. Kun hän jatkaa sivujesi katselua ja tapahtumien käynnistämistä, jokainen näistä lisäpyynnöistä siirtää vanhenemisen 30 minuutin päähän.

Mitä tapahtuu, jos Mikko istunnon aikana jättää sivun auki pitääkseen 31 minuuttia kestävän lounastauon ja jatkaa sen jälkeen sivuston selaamista?

Tässä tilanteessa Mikon ensimmäinen istunto päättyy, kun lounastaukoa on kulunut 30 minuuttia. Kun hän palaa lounaalta ja jatkaa verkkosivuston selaamista, Analytics asettaa uuden 30 minuutin vanhenemisajan ja uusi istunto alkaa.

A new visit starts if a user doesn

Mikko oli puolivälissä tuotteen ostotapahtumaa, kun hän poistui sivustoltasi ja lähti lounaalle. Hän palasi myöhemmin ja suoritti tapahtuman loppuun. Uuden istunnon aloitussivu on Lisää ostoskoriin -sivu.

Mitä tapahtuu, jos Mikko jättää sivustoni sivun auki, mutta pitää vain 29 minuutin lounastauon ennen kuin jatkaa selaamista?

Kun Mikko palaa, aiemmin avoinna ollut istunto jatkuu viimeiseltä sivulta, jota hän katseli sivustossasi (edellyttäen, että hän ei palaa toisen kampanjalähteen kautta, mistä kerrotaan alla). Analyticsin näkökulmasta hän ei poistunut lainkaan verkkosivustoltasi.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Mikko oli puolivälissä tuotteen ostotapahtumaa, kun hän poistui sivustoltasi ja lähti lounaalle. Tällä kertaa erona on se, että koska hän palasi alle 30 minuutissa, vanha istunto jää auki. Kannattaa huomioida, että hänen 2. sivun (tuotteen) katselun sivulla käytetty aikansa on 29 minuuttia, koska sivulla käytetty aika lasketaan peräkkäisten sivun katseluiden aloitusaikojen erona: 3. sivun katselu - 2. sivun katselu (14.31-14.02 = 00.29).

Vanheneminen vuorokauden vaihtuessa

Mikko avaa verkkosivuston 14. elokuuta kello 23.50 ja poistuu verkkosivustosta 15. elokuuta kello 00.10.

Ensimmäinen istunto päättyy 14.8. kello 23.59.59, ja toinen istunto alkaa 15.8. kello 0.00.

Päivän päättymisen ajankohta määräytyy näkymän aikavyöhykeasetusten mukaan.

Kampanjaan perustuva istunnon päättyminen

Analytics avaa uuden istunnon aina, kun käyttäjän kampanjalähde vaihtuu. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka nykyinen istunto olisi vielä auki (eli aikaa on kulunut alle 30 minuuttia), ensimmäinen istunto suljetaan ja uusi istunto avataan, jos kampanjalähde muuttuu kesken istunnon.

Oletetaan, että Mikko avaa verkkosivustosi seuraavassa järjestyksessä:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Analytics tallentaa tiedot kampanjan lähteestä. Aina kun kampanjaa päivitetään, Analytics avaa uuden istunnon. Yllä olevassa esimerkissä Mikko saapuu verkkosivustoon verkkosivustoosi ensin Googlen maksuttoman avainsanan punaiset vekottimet kautta ja palaa myöhemmin Googlen maksetun avainsanan siniset vekottimet kautta.

Kukin hakutermi päivittää kampanjan, joten jokainen avainsana vastaa uutta istuntoa.

Mikä aiheuttaa kampanjan päivittymisen?

Yleensä kampanja päivitetään aina, kun käyttäjä saapuu sivustollesi hakukoneen, viittaavan verkkosivuston tai kampanjan tagilla merkityn URL-osoitteen kautta. Suora liikenne ei kuitenkaan koskaan päivitä tai korvaa nykyistä kampanjalähdettä, kuten hakukonetta, viittaavaa sivustoa tai kampanjan tagilla merkittyjä tietoja.

Google Adsin automaattinen taggaus

Jos käytössä on Google Adsin automaattinen koodaus, jokainen klikkaus tuottaa ainutkertaisen arvon (gclid-arvon). Koska kullakin klikkauksella on oma gclid-arvo, jokaista klikkausta käsitellään erillisenä kampanjana ja jokainen klikkaus luo uuden istunnon.

Viittaukset

Uusi kampanja luodaan aina, kun käyttäjä klikkaa viittaavalla sivustolla olevaa sivustollesi johtavaa linkkiä.

Jos Mikko käy esimerkiksi sivustolla a.com ja klikkaa sivustollesi johtavaa linkkiä, hän aloittaa istunnon, joka lasketaan a.comista tulevan viittauksen ansioksi. Jos hän heti tämän jälkeen käy sivustolla b.com ja klikkaa sivustollesi johtavaa linkkiä, hän aloittaa istunnon, joka lasketaan b.comista tulevan viittauksen ansioksi.

Käyttämällä viittausten poissulkemisia voit estää tietyiltä sivustoilta tulevia viittauksia luomasta uusia istuntoja.

Kampanjatagit

Parhaan käytännön mukaan automaattista taggausta kannattaa käyttöö manuaalisten kampanjatagien sijaan. Oletetaan kuitenkin, että olet tagannut Google Ads ‑kampanjasi esimerkiksi tällaisilla kohde-URL-osoitteilla:

http://www.esimerkki.fi/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Mikko klikkaa mainostasi, jolloin ensimmäiselle klikkaukselle rekisteröityy uusi istunto. Automaattisessa koodauksessa mainoksen eri klikkaukset voivat luoda monia vastaavia istuntoja, mutta manuaalisesti tunnisteilla merkityt kampanjaparametriarvot pysyvät samoina jokaisessa klikkauksessa. Tämän ansiosta istuntoja rekisteröityy vain yksi monista klikkauksista huolimatta.

Jos mainostat kolmannen osapuolen mainosverkostoissa ja käytät manuaalisia kampanjatageja, kannattaa muistaa, että kaikki yksittäisen käyttäjän klikkaukset kyseisissä verkostoissa eivät ehkä tuota vastaavaa istuntoa (jos lisäklikkaukset tapahtuvat 30 minuutin aikarajan sisällä). Tämä on yleinen syy tiedoissa oleviin ristiriitoihin Analyticsin ja muiden tuotteiden raporttien välillä.

Suora liikenne

Lopuksi vielä lyhyesti tietoja suorasta liikenteestä Analyticsissa. Suora liikenne kampanjan lähteenä ei koskaan ohita tunnettua kampanjalähdettä, kuten hakukonetta, viittausta tai kampanjalähdettä.

Suoralla liikenteellä, joka vuorovaikuttaa sisältösi kanssa 30 minuutin istuntoikkunassa, on sama vaikutus kuin sillä, että verkkosivustoltasi poistutaan alle 30 minuutiksi. Nykyinen istunto avautuu ja jatkuu siitä, mihin se jäi.

Huomaa, että Monikanavasuppilot-raporteissa suoraa liikennettä käsitellään eri tavalla kuin muissa Analytics-raporteissa.

Tietoihin liittyvät laskelmat: Istunnot ja Uudet käyttäjät

Istunnot-tiedon arvo saattaa olla alhaisempi kuin Uudet käyttäjät ‑tiedon arvo. Tämä johtuu siitä, että Istunnot-arvoon ei lasketa istuntoja, joissa on pelkkiä muita kuin interaktiotapahtumia. Uudet käyttäjät ‑arvoon sen sijaan lasketaan kaikki uuden käyttäjän aloittamat istunnot, vaikka istunto koostuisi vain muista kuin interaktiotapahtumista.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?