Αυτό το άρθρο αναφέρεται στο Universal Analytics, το οποίο θα καταργηθεί. Είναι σημαντικό να μετεγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις της ιδιοκτησίας Universal Analytics στο Google Analytics 4. Σε διαφορετική περίπτωση, θα αρχίσετε να χάνετε δεδομένα την 1η Ιουλίου 2023 (την 1η Ιουλίου 2024 για ιδιοκτησίες Analytics 360). Μάθετε πώς μπορείτε να μετεγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις σας.

Πώς ορίζεται στο Universal Analytics μια περίοδος σύνδεσης στον ιστό

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο ισχύουν μόνο για την παρακολούθηση ιστού. Οι υπολογισμοί δεν ισχύουν, αν συλλέγετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα SDK του Analytics για λειτουργικό σύστημα για κινητά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις περιόδους σύνδεσης εφαρμογών.

Η έννοια της περιόδου σύνδεσης στο Analytics είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή, επειδή πολλές λειτουργίες, αναφορές και μετρήσεις εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο το Analytics υπολογίζει τις περιόδους σύνδεσης.

Σε αυτό το άρθρο:

Επισκόπηση

Μια περίοδος σύνδεσης είναι μια ομάδα αλληλεπιδράσεων ενός χρήστη με τον ιστότοπό σας που πραγματοποιούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, μία περίοδος σύνδεσης μπορεί να περιέχει πολλές προβολές σελίδων, συμβάντα, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους αιτημάτων στο Analytics.

Μπορείτε να εκλάβετε μια περίοδο σύνδεσης ως κοντέινερ που περιέχει τις ενέργειες κάποιου χρήστη στον ιστότοπό σας.

Many interactions can happen within one visit.

Ένας χρήστης μπορεί να ανοίξει πολλές περιόδους σύνδεσης. Αυτές οι περίοδοι σύνδεσης μπορεί να συμβούν την ίδια ημέρα ή σε διάστημα διαφορετικών ημερών, εβδομάδων ή μηνών. Μετά την ολοκλήρωση μιας περιόδου σύνδεσης, μπορεί να ξεκινήσει μια νέα περίοδος σύνδεσης. Μια περίοδος σύνδεσης τελειώνει με δύο μεθόδους:

  • Λήξη βάσει χρόνου:
    • μετά από 30 λεπτά αδράνειας
    • τα μεσάνυχτα.
  • Αλλαγή καμπάνιας:
    • Αν κάποιος χρήστης φτάσει μέσω μιας καμπάνιας, αποχωρήσει και, στη συνέχεια, επιστρέψει μέσω διαφορετικής καμπάνιας.

Λήξη βάσει χρόνου

Πόσο διαρκεί μια περίοδος σύνδεσης;

Από προεπιλογή, μια περίοδος σύνδεσης διαρκεί έως ότου σημειωθούν 30 λεπτά αδράνειας. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε αυτό το όριο, ώστε η περίοδος σύνδεσης να διαρκεί από μερικά δευτερόλεπτα έως αρκετές ώρες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσαρμογή των ρυθμίσεων περιόδου σύνδεσης.

Όταν ένας χρήστης, ας πούμε ο Γιάννης, φτάνει στον ιστότοπό σας, το Analytics αρχίζει τον υπολογισμό από τη στιγμή της άφιξής του. Αν περάσουν 30 λεπτά χωρίς καμία αλληλεπίδραση από τον Γιάννη, η περίοδος σύνδεσης θα τελειώσει. Ωστόσο, κάθε φορά που ο Γιάννης αλληλεπιδρά με ένα στοιχείο (όπως συμβάν, κοινωνική αλληλεπίδραση ή ανοίγει μια νέα σελίδα), το Analytics μηδενίζει τον χρόνο λήξης, προσθέτοντας επιπλέον 30 λεπτά από τη στιγμή αυτής της αλληλεπίδρασης.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι ο Γιάννης αλληλεπιδρά με τον ιστότοπό σας κατά τα ακόλουθα διαστήματα:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Μετά το συμβάν 2, η λήξη της περιόδου σύνδεσης έχει οριστεί στις 14:34

Όταν ο Γιάννης φτάνει για πρώτη φορά στον ιστότοπό σας, η περίοδος σύνδεσης ορίζεται να λήξει στις 14:31. Καθώς ο Γιάννης συνεχίζει την περιήγησή του στον ιστότοπό σας, προβάλλει σελίδες και ενεργοποιεί συμβάντα, καθένα από αυτά τα πρόσθετα αιτήματα μεταθέτει τη λήξη κατά 30 λεπτά.

Τι θα συμβεί αν, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης στον ιστότοπό μου, ο Γιάννης αφήσει ανοικτή μια σελίδα, κάνει διάλειμμα 31 λεπτών και μετά επιστρέψει, για να συνεχίσει την περιήγηση στον ιστότοπο;

Σε αυτό το σενάριο, η πρώτη περίοδος σύνδεσης που ξεκίνησε όταν ο Γιάννης έφτασε στον ιστότοπο λήγει 30 λεπτά, αφότου έχει ξεκινήσει το διάλειμμά του. Όταν επιστρέψει από το διάλειμμα και συνεχίσει την περιήγηση στον ιστότοπο, το Analytics ορίζει ένα νέο χρονικό όριο λήξης 30 λεπτών και μια νέα περίοδος σύνδεσης ξεκινά.

A new visit starts if a user doesn

Ο Γιάννης ήταν στο μέσο μιας αγοράς προϊόντος, όταν έφυγε από τον ιστότοπό σας και έκανε διάλειμμα. Αργότερα επέστρεψε, για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Η σελίδα προορισμού της νέας περιόδου σύνδεσης είναι η σελίδα προσθήκης στο καλάθι.

Τι θα συμβεί, αν ο Γιάννης αφήσει ανοικτή μια σελίδα στον ιστότοπό μου, αλλά κάνει ένα διάλειμμα 29 λεπτών, προτού συνεχίσει την περιήγηση;

Όταν ο Γιάννης επιστρέψει, η περίοδος σύνδεσης που ήταν ανοικτή θα συνεχιστεί από την τελευταία σελίδα που έβλεπε στον ιστότοπό σας (με την προϋπόθεση ότι δεν θα επιστρέψει μέσω άλλης πηγής καμπάνιας - θα αναφερθούμε σε αυτήν την περίπτωση παρακάτω). Για το Analytics, ο Γιάννης δεν έφυγε ποτέ από τον ιστότοπό σας.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Ο Γιάννης ήταν στο μέσο μιας αγοράς προϊόντος, όταν έφυγε από τον ιστότοπό σας και έκανε διάλειμμα. Αυτήν τη φορά, η διαφορά είναι ότι η παλιά περίοδος σύνδεσης παραμένει ανοικτή, επειδή επέστρεψε σε λιγότερο από 30 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος στη σελίδα για την προβολή σελίδας 2 (προϊόν) είναι 29 λεπτά, επειδή ο χρόνος στη σελίδα υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της έναρξης διαδοχικών προβολών σελίδων: προβολή σελίδας 3 - προβολή σελίδας 2 (14:31 - 14:02 = 00:29).

Λήξη στο τέλος της ημέρας

Ο Γιάννης επισκέπτεται τον ιστότοπό σας στις 11:50 ΜΜ, στις 14 Αυγούστου και φεύγει από αυτόν στις 12:10 ΠΜ, στις 15 Αυγούστου.

Η πρώτη περίοδος σύνδεσης λήγει στις 11.59.59 μ.μ., στις 14 Αυγούστου, και η δεύτερη περίοδος σύνδεσης ξεκινά στις 12.00 π.μ., στις 15 Αυγούστου.

Το τέλος της ημέρας προσδιορίζεται από τις ρυθμίσεις ζώνης ώρας προβολής.

Λήξη βάσει καμπάνιας

Κάθε φορά που αλλάζει η πηγή καμπάνιας κάποιου χρήστη, το Analytics ανοίγει μια νέα περίοδο σύνδεσης. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ακόμη και αν μια υπάρχουσα περίοδος σύνδεσης εξακολουθεί να είναι ανοικτή (δηλαδή, έχουν παρέλθει λιγότερα από 30 λεπτά), αν η πηγή της καμπάνιας αλλάξει στο μέσο της περιόδου σύνδεσης, η πρώτη περίοδος σύνδεσης κλείνει και ανοίγει μια νέα περίοδος σύνδεσης.

Ας υποθέσουμε ότι ο Γιάννης επισκέπτεται τον ιστότοπό σας με την εξής σειρά:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Το Analytics αποθηκεύει πληροφορίες πηγής καμπάνιας. Κάθε φορά που ενημερώνεται η τιμή της καμπάνιας, το Analytics ξεκινά μια νέα περίοδο σύνδεσης. Στο παραπάνω παράδειγμα, ο Γιάννης μεταβαίνει για πρώτη φορά στον ιστότοπό σας μέσω της οργανικής λέξης-κλειδιού Κόκκινα γραφικά στοιχεία της Google. Αργότερα, επιστρέφει μέσω της πληρωμένης λέξης-κλειδιού Μπλε γραφικά στοιχεία της Google.

Κάθε όρος αναζήτησης ενημερώνει την καμπάνια. Επομένως, κάθε λέξη-κλειδί αντιστοιχεί σε μια νέα περίοδο σύνδεσης.

Τι προκαλεί ενημερώσεις στην καμπάνια;

Γενικά, η καμπάνια ενημερώνεται, όποτε ο χρήστης μεταβαίνει στον ιστότοπό σας μέσω μηχανής αναζήτησης, ιστοτόπου παραπομπής ή URL με ετικέτα καμπάνιας. Ωστόσο, η επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές δεν ενημερώνει ή δεν αντικαθιστά ποτέ μια υπάρχουσα πηγή καμπάνιας, όπως μια μηχανή αναζήτησης, έναν ιστότοπο παραπομπής ή πληροφορίες με ετικέτα καμπάνιας.

Αυτόματη προσθήκη ετικετών του Google Ads

Στην περίπτωση της αυτόματης προσθήκης ετικετών του Google Ads, κάθε κλικ δημιουργεί μια μοναδική τιμή καμπάνιας (μια τιμή gclid). Επειδή κάθε κλικ έχει τη δική του τιμή gclid, κάθε κλικ αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή καμπάνια και δημιουργεί νέα περίοδο σύνδεσης.

Παραπομπές

Κάθε φορά που ένας χρήστης κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπό σας από έναν ιστότοπο παραπομπής, δημιουργείται μια νέα καμπάνια.

Αν ο Γιάννης επισκεφτεί τον ιστότοπο a.com και κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπό σας, ξεκινά μια περίοδο σύνδεσης που αποδίδεται σε παραπομπή από τον ιστότοπο a.com. Αν, αμέσως μετά, επισκεφτεί τον ιστότοπο b.com και κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπό σας, ξεκινά μια νέα περίοδο σύνδεσης που αποδίδεται σε παραπομπή από τον ιστότοπο b.com.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εξαιρέσεις παραπομπής, για να αποτρέπετε τη δημιουργία νέων περιόδων σύνδεσης μέσω παραπομπών από συγκεκριμένους ιστοτόπους.

Ετικέτες καμπάνιας

Η βέλτιστη πρακτική είναι να χρησιμοποιείτε την αυτόματη προσθήκη ετικετών και όχι μη αυτόματες ετικέτες καμπάνιας. Ωστόσο, ας υποθέσουμε ότι προσθέσατε με μη αυτόματο τρόπο ετικέτες στις καμπάνιες Google Ads με ένα URL προορισμού, όπως το παρακάτω:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Ο Γιάννης κάνει κλικ στη διαφήμισή σας, η οποία καταγράφει μια νέα περίοδο σύνδεσης για το πρώτο κλικ. Ωστόσο, σε αντίθεση με την αυτόματη προσθήκη ετικετών, όπου πολλά κλικ στη διαφήμιση μπορούν να δημιουργήσουν πολλές αντίστοιχες περιόδους σύνδεσης, οι τιμές παραμέτρων καμπάνιας με ετικέτες που έχουν προστεθεί μη αυτόματα παραμένουν ίδιες για κάθε κλικ. Επομένως, η καμπάνια δεν ενημερώνεται για κάθε κλικ. Αυτό καθιστά δυνατή την ύπαρξη πολλών κλικ σε διαφήμιση και μόνο μίας περιόδου σύνδεσης.

Αν διαφημίζεστε σε δίκτυα διαφημίσεων τρίτου μέρους και χρησιμοποιείτε μη αυτόματες ετικέτες καμπάνιας, θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι κάθε κλικ από έναν μεμονωμένο χρήστη σε αυτά τα δίκτυα μπορεί να μην δημιουργήσει κάποια αντίστοιχη περίοδο σύνδεσης (αν τα πρόσθετα κλικ πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος των 30 λεπτών). Αυτή είναι μια συνήθης αιτία για τις διαφορές δεδομένων μεταξύ των αναφορών του Analytics και των αναφορών άλλων προϊόντων.

Επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές

Τέλος, λίγα λόγια σχετικά με την επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές στο Analytics. Η επισκεψιμότητα που χαρακτηρίζεται ως Άμεση, όταν αποτελεί πηγή καμπάνιας δεν παρακάμπτει ποτέ μια υπάρχουσα γνωστή πηγή καμπάνιας, όπως θα έκανε μια μηχανή αναζήτησης, μια παραπομπή ή μια πηγή καμπάνιας.

Η επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές που αλληλεπιδρά με το περιεχόμενό σας εντός του χρονικού ορίου 30 λεπτών της περιόδου σύνδεσης έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την αποχώρηση από τον ιστότοπό σας για λιγότερα από 30 λεπτά. Η υπάρχουσα περίοδος σύνδεσης ανοίγει και συνεχίζεται από το σημείο όπου είχε διακοπεί.

Έχετε υπόψη ότι οι αναφορές Πολυκαναλικές διοχετεύσεις διαχειρίζονται επισκεψιμότητα από άμεσες πηγές με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με άλλες αναφορές του Analytics.

Υπολογισμοί μετρήσεων: Περίοδοι σύνδεσης και Νέοι χρήστες

Είναι πιθανό η τιμή της μέτρησης Περίοδοι σύνδεσης να είναι μικρότερη από την τιμή της μέτρησης Νέοι χρήστες. Αυτό οφείλεται στο ότι η μέτρηση Περίοδοι σύνδεσης δεν αυξάνεται, όταν μια περίοδος σύνδεσης αποτελείται μόνο από συμβάντα χωρίς αλληλεπίδραση. Αντίθετα, η μέτρηση Νέοι χρήστες αυξάνεται πάντα όταν ξεκινά μια περίοδος σύνδεσης νέου χρήστη, ακόμα και αν η περίοδος σύνδεσης αποτελείται μόνο από συμβάντα χωρίς αλληλεπίδραση.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
false
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
69256