Sådan defineres en websession i Analytics

Oplysningerne i denne artikel gælder kun for websporing. Beregningerne gælder ikke, hvis du indsamler data ved hjælp af et Analytics-SDK til et mobil-OS. Få flere oplysninger om appsessioner.

Det er vigtigt at forstå begrebet "en session" i Analytics, da mange funktioner, rapporter og metrics afhænger af, hvordan Analytics beregner sessioner.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Oversigt

En session er en gruppe brugerinteraktioner, der finder sted på dit website inden for en given tidsramme. En enkelt session kan f.eks. indeholde flere forskellige sidevisninger, hændelser, sociale interaktioner og e-handelstransaktioner. Få flere oplysninger om de forskellige anmodningstyper i Analytics.

Du kan se en session som "beholderen" for de handlinger, en bruger foretager på dit website.

Many interactions can happen within one visit.

En enkelt bruger kan åbne flere sessioner. Disse sessioner kan foretages samme dag eller over flere dage, uger eller måneder. Så snart én session slutter, er der mulighed for at starte en ny session. En session afsluttes på to forskellige måder:

  • Tidsbaseret udløb:
    • Efter at have været inaktiv i 30 minutter
    • Kl. 00.00
  • Ændring af kampagne:
    • Hvis en bruger ankommer via én kampagne, forlader websitet og derefter kommer tilbage via en anden kampagne.

Tidsbaseret udløb

Hvor lang tid varer en session?

En session varer som standard, indtil der har været 30 minutter uden aktivitet, men du kan justere denne grænse for sessionsvarighed fra et par sekunder til flere timer. Få flere oplysninger om justering af sessionsindstillinger.

Når en bruger (lad os kalde ham Jens) ankommer til dit website, starter tællingen i Analytics med det samme. Hvis der går 30 minutter, uden at Jens foretager sig noget, afsluttes sessionen. Men hver gang Jens interagerer med et element (f.eks. ved at udløse en hændelse, foretage en social interaktion eller åbne en ny side), ændrer Analytics udløbstidspunktet for sessionen ved at tilføje 30 minutter ekstra fra det tidspunkt, hvor den pågældende interaktion finder sted.

Eksempel

Lad os antage, at Jens interagerer med dit website med følgende intervaller:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Efter hændelse 2 er udløbstidspunktet angivet til kl. 14.34.

Da Jens ankommer til dit website, er sessionen angivet til at udløbe kl. 14.31. Da Jens browser rundt på dit website og ser sider og udløser hændelser, flytter hver enkelt af disse hændelser udløbstidspunktet 30 minutter frem i tiden.

Hvad sker der, hvis Jens under et besøg på dit website lader en side stå åben, holder en frokostpause på 31 minutter og derefter fortsætter med at browse på websitet?

I dette scenarie afsluttes den første session, der blev åbnet, da Jens landede på dit website, 30 minutter inde i hans frokostpause. Når han kommer tilbage fra frokost og fortsætter med at browse på websitet, indstiller Analytics et nyt udløb på 30 minutter, og en ny session påbegyndes.

A new visit starts if a user doesn

Jens var halvvejs gennem et produktkøb, da han forlod dit website og gik til frokost. Han vendte tilbage senere for at fuldføre transaktionen. Landingssiden for den nye session er siden Læg i indkøbsvogn.

Hvad sker der, hvis Jens lader en side stå åben på dit website, men kun tager en frokostpause på 29 minutter og derefter fortsætter med at browse?

Da Jens vender tilbage (forudsat han ikke vender tilbage via en anden kampagnekilde (se nedenfor)), fortsætter den åbne session fra den sidste side, han så på dit website. I forhold til Analytics, har han aldrig forladt dit website.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Jens var halvvejs gennem et produktkøb, da han forlod dit website og gik til frokost. Forskellen denne gang er, at den gamle session forbliver åben, da han vendte tilbage efter mindre end 30 minutter. Det er værd at bemærke, at hans "tid på side" for sidevisning 2 (produkt) er 29 minutter, da "tid på side" beregnes som forskellen mellem de tidspunkter, hvor sidevisninger der følger efter hinanden påbegyndes, dvs. sidevisning 3 minus sidevisning 2 (14.31 til 14.02 = 00.29).

Udløb ved midnat

Jens åbner dit website kl. 23.50 den 14. august og forlader det kl. 00.10 den 15. august.

Den første session slutter kl. 23.59.59 den 14. august, og den anden session begynder kl 00.00 den 15. august.

Hvornår dagen slutter, afhænger af tidszoneindstillingerne for din visning.

Kampagnebaseret udløb

Hver gang en brugers kampagnekilde ændres, åbner Analytics en ny session. Det er vigtigt at bemærke, at selvom en session stadig er åben (hvis der med andre ord ikke har været 30 minutter uden aktivitet), lukkes den, hvis kampagnekilden ændres midt i sessionen, og der åbnes en ny session.

Lad os sige, at Jens åbner dit website i følgende rækkefølge:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Analytics gemmer oplysninger om kampagnekilde. Hver gang værdien af ​​kampagnen opdateres, åbner Analytics en ny session. I eksemplet ovenfor ankommer Jens første gang til dit website via Googles organiske søgeord, røde widgets, og vender senere tilbage via Googles betalte søgeord, blå widgets.

Hvert enkelt søgeudtryk opdaterer kampagnen, så hvert enkelt søgeord svarer til en ny session.

Hvad er det, der medfører opdatering af kampagnen?

Normalt opdateres kampagnen, hver gang brugeren kommer til dit website via en søgemaskine, et henvisende website eller en kampagnetagget webadresse. Direkte trafik opdaterer eller erstatter dog aldrig en eksisterende kampagnekilde, f.eks. en søgemaskine, et henvisende website eller kampagnetaggede oplysninger.

Automatisk tagging i Google Ads

I tilfælde af automatisk tagging i Google Ads genererer hvert klik en unik kampagneværdi (en gclid-værdi). Da hvert klik har sin egen gclid-værdi, behandles hvert klik som en separat kampagne og opretter en ny session.

Henvisninger

Der oprettes en ny kampagne, hver gang en bruger klikker på et link til dit website fra et henvisende website.

Hvis Jens besøger a.dk og klikker på et link til dit website, starter han en session, der tilskrives en henvisning fra a.dk. Hvis han straks besøger b.dk og klikker på et link til dit website, starter han en ny session, der tilskrives en henvisning fra b.dk.

Du kan bruge henvisningsekskluderinger til at undgå, at henvisninger fra specifikke websites opretter nye sessioner.

Kampagnetags

Den optimale løsning er at bruge automatisk tagging i stedet for manuelle kampagnetags. Lad os dog alligevel sige, at du har tagget dine Google Ads-kampagner manuelt med en destinationswebadresse som denne:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Jens klikker på din annonce, hvilket registrerer en ny session for det første klik. Men i modsætning til automatisk tagging, hvor flere klik på annoncen kan generere flere tilsvarende sessioner, forbliver manuelt taggede kampagneparameterværdier de samme for hvert klik. Dette gør det muligt at have flere annonceklik og kun én session.

Hvis du annoncerer på tredjepartsannoncenetværk og bruger manuelle kampagnetags, skal du være opmærksom på, at hvert klik fra en enkelt bruger på disse netværk muligvis ikke genererer en tilsvarende session (hvis disse ekstra klik sker inden for den 30-minutters tidsramme). Dette er en almindelig årsag til datauoverensstemmelser mellem rapportering i Google Analytics og andre produkter.

Direkte trafik

Til sidst en hurtig snak om direkte trafik i Analytics. Direkte som kampagnekilde tilsidesætter aldrig en eksisterende kampagnekilde, som en søgemaskine, en henvisningswebadresse eller en kampagnekilde ville gøre det.

Direkte trafik, som interagerer med dit indhold inden for perioden på 30 minutter for en session, har samme effekt, som hvis nogen forlader dit website i mindre end 30 minutter. Den eksisterende session åbnes og fortsætter fra det sted, hvor du forlod den.

Bemærk! I rapporterne Multikanaltragte håndteres direkte trafik anderledes end i andre Analytics-rapporter.

Metric-beregninger: Sessioner og nye brugere

I nogle tilfælde kan værdien for metric'en Sessioner være lavere end værdien for Nye brugere. Årsagen til dette er, at den værdi, der er angivet under Sessioner, ikke øges, hvis en session kun består af andre hændelser end interaktioner. Den værdi, der er angivet under Nye brugere, øges derimod for hver eneste session med en ny bruger, også selvom sessionen kun består af andre hændelser end interaktioner.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?