Jak je v Analytics definována návštěva webu

Informace v tomto článku se týkají pouze měření webů. Pokud data shromažďujete pomocí sady Analytics SDK pro mobilní operační systém, tyto výpočty pro vás neplatí. Další informace o návštěvách aplikací

Princip fungování návštěv v Analytics je důležitý, protože na způsobu výpočtu návštěv závisí mnoho funkcí, přehledů a metrik.

Obsah tohoto článku:

Souhrn

Návštěva je skupina uživatelských interakcí s vaším webem, které proběhnou během určité doby. Jedna návštěva může zahrnovat například několik zobrazení stránek, událostí, interakcí v sociálních sítích a transakcí elektronického obchodu. Další informace o různých typech požadavků v Analytics

Návštěvu si můžete představit jako množinu akcí, které uživatel na webu provede.

Many interactions can happen within one visit.

Jeden uživatel může provést více návštěv. Ty mohou proběhnout ve stejný den, ale i během několika dnů, týdnů, či měsíců. Jakmile jedna návštěva skončí, může začít nová. Návštěva se ukončuje dvěma možnými způsoby:

  • Časové vypršení platnosti:
    • po 30 minutách nečinnosti návštěvníka,
    • o půlnoci.
  • Změna kampaně:
    • pokud uživatel na web přijde prostřednictvím jedné kampaně, odejde a vrátí se prostřednictvím jiné kampaně.

Časové vypršení platnosti

Jak dlouho návštěva trvá?

Ve výchozím nastavení návštěva trvá tak dlouho, dokud neuplyne 30 minut bez aktivity. Tento limit však můžete upravit na hodnotu od několika sekund až po několik hodin. Další informace o úpravě nastavení návštěv.

Když si váš web otevře návštěvník – například Karel – začne služba Analytics odpočítávat čas. Jestliže Karel během půl hodiny neprovede žádnou interakci, jeho návštěva skončí. Kdykoliv však Karel provede interakci s nějakým prvkem (což může být třeba událost, interakce v sociální síti nebo otevření nové stránky), Analytics odpočítávání vynuluje a od okamžiku dané interakce začne znovu odpočítávat 30 minut.

Příklad

Předpokládejme, že Karel provádí interakce s vaším webem v následujících intervalech:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Po události 2 je čas skončení návštěvy nastaven na 14:34.

Když Karel poprvé otevře váš web, je čas skončení návštěvy nastaven na 14:31. Jak Karel vaše webové stránky prochází, prohlíží si je a spouští na nich různé události, při každém z těchto dalších požadavků se čas ukončení návštěvy posune o 30 minut dál.

Co se stane, když Karel při návštěvě mého webu nechá stránku otevřenou během polední přestávky, která trvá 31 minut, vrátí se a pokračuje v prohlížení stránky?

V takovém případě skončí první návštěva, při které Karel otevřel stránku webu, po uplynutí 30 minut jeho polední přestávky. Když se vrátí z oběda a pokračuje v procházení webu (např. otevře další stránku či spustí další událost), služba Analytics nastaví nový 30minutový interval a začíná nová návštěva.

A new visit starts if a user doesn

Když Karel odešel na oběd, byl zrovna uprostřed nákupu nějakého produktu. Později se vrátil, aby transakci dokončil. Vstupní stránka nové návštěvy je stránka Přidat do košíku.

Co se stane, pokud Karel nechá otevřenou stránku na mém webu, ale z oběda se vrátí už za 29 minut a pokračuje v procházení?

Když se Karel vrátí (za předpokladu, že se nevrátí prostřednictvím jiné kampaně – o tom podrobněji níže), bude již započatá návštěva pokračovat z poslední stránky zobrazené na vašem webu. Z pohledu služby Analytics Karel váš web vlastně vůbec neopustil.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Když Karel odešel na oběd, byl zrovna uprostřed nákupu nějakého produktu. Rozdíl nyní spočívá v tom, že se vrátil za méně než 30 minut, a proto stále trvá původní návštěva. Jeho doba na stránce (zobrazení stránky 2 – produkt) je 29 minut, protože čas na stránce se vypočítá jako rozdíl mezi zahájením po sobě jdoucích zobrazení stránek: zobrazení stránky 3 – zobrazení stránky 2 (14:31–14:02 = 00:29).

Ukončení platnosti na konci dne

Karel navštíví váš web ve 23:50 dne 14. srpna a opustí jej v 00:10 dne 15. srpna.

První návštěva končí v 23:59:59 dne 14. srpna, druhá návštěva začíná v 00:00 dne 15. srpna.

Konec dne je určen nastavením časového pásma ve výběru dat.

Vypršení platnosti založené na kampani

Při každé změně zdrojové kampaně uživatele zahajuje služba Analytics novou návštěvu. I v případě, kdy stávající návštěva stále ještě trvá (tj. uplynulo méně než 30 minut), je při změně zdroje kampaně ukončena a začne nová.

Řekněme, že Karel váš web navštíví takto:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Služba Analytics uloží údaje o zdrojové kampani. Pokaždé, když se tato hodnota změní, zahájí Analytics novou návštěvu. Ve výše uvedeném příkladu se Karel na web dostane nejprve prostřednictvím organického vyhledávání na Googlu přes klíčové slovo Red Widgets, později se vrátí prostřednictvím placeného vyhledávání na Googlu na klíčové slovo Blue Widgets.

Každý hledaný výraz změní údaj o kampani, a proto každé klíčové slovo odpovídá nové návštěvě.

Co způsobí změnu kampaně?

Obecně řečeno se kampaň aktualizuje vždy, když uživatel otevře váš web prostřednictvím vyhledávače, odkazujícího webu nebo adresy URL se značkou kampaně. Při přímých návštěvách se však stávající zdroj kampaně, například vyhledávač, odkazující web nebo údaj se značkou kampaně, nikdy nemění ani nenahrazuje.

Automatické značkování Google Ads

V případě automatického značkování Google Ads generuje každé kliknutí jedinečnou hodnotu kampaně (gclid). A protože má každé kliknutí vlastní hodnotu gclid, je považováno za samostatnou kampaň a vede k vytvoření nové návštěvy.

Odkazy

Když uživatel na váš web přejde kliknutím na odkaz na odkazujícím webu, vytvoří se vždy nová kampaň.

Pokud Karel navštíví web a.com a klikne na odkaz na váš web, zahájí návštěvu připsanou k odkazu z webu a.com. Pokud ihned navštíví web b.com a klikne na odkaz na váš web, zahájí novou návštěvu připsanou odkazu z webu b.com.

Pomocí vyloučení odkazujících zdrojů můžete zajistit, aby odkazy z konkrétních webů nové návštěvy nevytvářely.

Značky kampaní

Doporučený postup je používat místo manuálního značkování kampaní automatické značkování. Předpokládejme ale, že jste do svých kampaní Google Ads ručně přidali takovouto koncovou URL:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Karel klikne na vaši reklamu, která při prvním kliknutí zaregistruje novou návštěvu. Na rozdíl od automatického značkování, kde více kliknutí na reklamu může generovat více příslušných návštěv, u ručně označených kampaní zůstávají hodnoty parametrů stejné u všech kliknutí. Údaje o kampani se v tomto případě nemění při každém kliknutí. Je proto možné, že u jedné návštěvy dosáhnete více kliknutí.

Pokud inzerujete v reklamních sítích třetích stran a používáte ruční značkování kampaní, upozorňujeme, že každé kliknutí uživatele v takových sítích nemusí vygenerovat odpovídající návštěvu. (Návštěva se nevygeneruje, pokud k dalšímu kliknutí dojde do 30 minut.) Tato skutečnost je častou příčinou rozdílů mezi údaji v Analytics a v přehledech jiných služeb.

Přímá návštěvnost

A nakonec pár slov o přímé návštěvnosti ve službě Analytics. Přímé návštěvy jako zdroj kampaně nikdy nepřepisují existující známý zdroj kampaně, jako by tomu bylo v případě vyhledávače, odkazující stránky nebo zdroje kampaně.

Přímá návštěvnost, při níž dochází během 30minutové návštěvy k interakcím s vaším obsahem, má stejný účinek jako opuštění webu na méně než 30 minut. Otevře se stávající návštěva a bude pokračovat tam, kde byla přerušena.

Poznámka: Přehledy vícekanálových cest nakládají s přímou návštěvností jinak než ostatní přehledy Analytics.

Výpočty metrik: Návštěvy a Noví uživatelé

Metrika Návštěvy někdy může mít menší hodnotu než metrika Noví uživatelé. Metrika Návštěvy se totiž nezvyšuje v případech, kdy je návštěva tvořena pouze událostmi bez interakce. Metrika Noví uživatelé se naopak zvyšuje při každé návštěvě nového uživatele (i v případě, že je tvořena pouze událostmi bez interakce).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory