[UA] Jak je v Universal Analytics definována webová relace

Tento článek se týká definice webové relace v Universal Analytics. Podobné informace týkající se služby Google Analytics 4 najdete zde:
Informace v tomto článku se týkají pouze měření webů. Tyto výpočty se neuplatňují, pokud data shromažďujete pomocí sady Analytics SDK pro mobilní operační systém. Přečtěte si další informace o návštěvách aplikací.

Princip fungování návštěv v Analytics je důležitý, protože na způsobu výpočtu návštěv závisí mnoho funkcí, přehledů a metrik.

Obsah tohoto článku:

Přehled

Návštěva je skupina uživatelských interakcí s vaším webem, které proběhnou během určité doby. Jedna návštěva může zahrnovat například několik zobrazení stránek, událostí, interakcí v sociálních sítích a transakcí elektronického obchodu. Další informace o různých typech požadavků v Analytics

Návštěvu si můžete představit jako množinu akcí, které uživatel na webu provede.

Many interactions can happen within one visit.

Jeden uživatel může provést více návštěv. Ty mohou proběhnout ve stejný den, ale i během několika dnů, týdnů, či měsíců. Jakmile jedna návštěva skončí, může začít nová. Jsou dvě možnosti, jak se návštěva ukončí:

  • Časové vypršení platnosti:
    • po 30 minutách nečinnosti návštěvníka,
    • o půlnoci.
  • Změna kampaně:
    • pokud uživatel na web přijde prostřednictvím jedné kampaně, odejde a vrátí se prostřednictvím jiné kampaně.

Časové vypršení platnosti

Jak dlouho návštěva trvá?

Ve výchozím nastavení návštěva trvá tak dlouho, dokud neuplyne 30 minut bez aktivity. Tento limit však můžete upravit na hodnotu od několika sekund až po několik hodin. Další informace o úpravě nastavení návštěv.

Když si váš web otevře návštěvník – například Karel – začne služba Analytics odpočítávat čas. Jestliže Karel během půl hodiny neprovede žádnou interakci, jeho návštěva skončí. Kdykoliv však Karel provede interakci s nějakým prvkem (což může být třeba událost, interakce v sociální síti nebo otevření nové stránky), Analytics odpočítávání vynuluje a od okamžiku dané interakce začne znovu odpočítávat 30 minut.

Příklad

Předpokládejme, že Karel váš web využívá v těchto intervalech:

A series of standard interactions and the visit expiry.

Po události 2 je čas skončení návštěvy nastaven na 14:34.

Když Karel poprvé otevře váš web, je čas skončení návštěvy nastaven na 14:31. Jak Karel prochází váš web, prohlíží stránky a spouští události, čas skončení návštěvy se při každém z těchto dalších požadavků posune na následujících 30 minut.

Co se stane, když Karel při návštěvě mého webu nechá stránku otevřenou během polední přestávky, která trvá 31 minut, vrátí se a pokračuje v prohlížení stránky?

V takovém případě skončí první návštěva, při které Karel otevřel stránku webu, po uplynutí 30 minut jeho polední přestávky. Když se vrátí z oběda a pokračuje v procházení webu (např. otevře další stránku či spustí další událost), nastaví služba Analytics nový 30minutový interval a začíná nová návštěva.

A new visit starts if a user doesn't interact with content for a specific period of time.

Když Karel odešel na oběd, byl zrovna uprostřed nákupu nějakého produktu. Později se vrátil, aby transakci dokončil. Vstupní stránka nové návštěvy je stránka Přidat do košíku.

Co se stane, pokud Karel nechá otevřenou stránku na mém webu a z oběda se vrátí už za 29 minut?

Když se Karel vrátí (za předpokladu, že se nevrátí prostřednictvím jiné kampaně – o tom podrobněji níže), bude již započatá návštěva pokračovat z poslední stránky zobrazené na vašem webu. Pokud jde o službu Analytics, Karel váš web vlastně vůbec neopustil.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Když Karel odešel na oběd, byl zrovna uprostřed nákupu nějakého produktu. Rozdíl nyní spočívá v tom, že se vrátil za méně než 30 minut, a proto stále trvá původní návštěva. Jeho doba na stránce (zobrazení stránky 2 – produkt) je 29 minut, protože čas na stránce se vypočítá jako rozdíl mezi zahájením po sobě jdoucích zobrazení stránek: zobrazení stránky 3 – zobrazení stránky 2 (14:31–14:02 = 00:29).

Ukončení platnosti na konci dne

Karel navštíví váš web ve 23:50 dne 14. srpna a opustí jej v 00:10 dne 15. srpna.

První návštěva končí 14. srpna ve 23:59:59, druhá návštěva začíná 15. srpna v 00:00.

Konec dne je určen nastavením časového pásma ve výběru dat.

Vypršení platnosti založené na kampani

Při každé změně zdrojové kampaně uživatele zahajuje služba Analytics novou návštěvu. I v případě, kdy stávající návštěva stále ještě trvá (tj. uplynulo méně než 30 minut), je při změně zdroje kampaně ukončena a začne nová.

Řekněme, že Karel váš web navštíví takto:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Služba Analytics uloží údaje o zdrojové kampani. Pokaždé, když se tato hodnota změní, zahájí Analytics novou návštěvu. Ve výše uvedeném příkladu se Karel na web dostane nejprve prostřednictvím organického vyhledávání na Googlu přes klíčové slovo Red Widgets, později se vrátí prostřednictvím placeného vyhledávání na Googlu na klíčové slovo Blue Widgets.

Každý hledaný výraz změní údaj o kampani, a proto každé klíčové slovo odpovídá nové návštěvě.

Co způsobí změnu kampaně?

Obecně řečeno se kampaň aktualizuje vždy, když uživatel otevře váš web prostřednictvím vyhledávače, odkazujícího webu nebo adresy URL se značkou kampaně. Při přímých návštěvách se však stávající zdroj kampaně, například vyhledávač, odkazující web nebo údaj se značkou kampaně, nikdy nemění ani nenahrazuje.

Automatické značkování Google Ads

V případě automatického značkování Google Ads generuje každé kliknutí jedinečnou hodnotu kampaně (gclid). A protože má každé kliknutí vlastní hodnotu gclid, je považováno za samostatnou kampaň a vede k vytvoření nové návštěvy.

Odkazující zdroje

Když uživatel na váš web přejde kliknutím na odkaz na odkazujícím webu, vytvoří se vždy nová kampaň.

Pokud Karel navštíví web a.com a klikne na odkaz na váš web, zahájí návštěvu připsanou k odkazu z webu a.com. Pokud ihned navštíví web b.com a klikne na odkaz na váš web, zahájí novou návštěvu připsanou odkazu z webu b.com.

Pomocí vyloučení odkazujících zdrojů můžete zajistit, aby odkazy z konkrétních webů nové návštěvy nevytvářely.

Značky kampaně

Doporučujeme, abyste namísto manuálních značek kampaní používali automatické značkování. Předpokládejme nicméně, že jste své kampaně Google Ads ručně označili koncovou adresou URL takto:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Karel klikne na vaši reklamu, která při prvním kliknutí zaregistruje novou návštěvu. Na rozdíl od automatického značkování, kde více kliknutí na reklamu může generovat více příslušných návštěv, u ručně označených kampaní zůstávají hodnoty parametrů stejné u všech kliknutí. Údaje o kampani se v tomto případě nemění při každém kliknutí. Je proto možné, že u jedné návštěvy zaznamenáte více kliknutí.

Pokud inzerujete v reklamních sítích třetích stran a používáte ruční značkování kampaní, ne každé kliknutí ze strany návštěvníka takových sítí bude generovat odpovídající návštěvu (pokud k těmto kliknutím dojde během období 30 minut). Tato skutečnost je častou příčinou rozdílů mezi údaji v Analytics a v přehledech jiných služeb.

Přímá návštěvnost

A nakonec pár slov o přímé návštěvnosti ve službě Analytics. Přímá návštěvnost jako zdroj kampaně nikdy nepřepisuje stávající zdroj kampaně jako např. vyhledávač, odkazující stránky či zdroj kampaně.

Přímá návštěva vašeho webu, ke které dojde během 30minutového trvání jiné návštěvy (tedy uprostřed návštěvy), bude mít stejný účinek, jako kdyby uživatel opustil web na méně než 30 minut. Stávající otevřená návštěva bude pokračovat z místa, kde byla přerušena.

Poznámka: Přehledy vícekanálových cest nakládají s přímou návštěvností jinak než ostatní přehledy Analytics.

Výpočty metrik: Návštěvy a Noví uživatelé

Metrika Návštěvy někdy může mít menší hodnotu než metrika Noví uživatelé. Metrika Návštěvy se totiž nezvyšuje v případech, kdy je návštěva tvořena pouze událostmi bez interakce. Metrika Noví uživatelé se naopak při každé návštěvě nového uživatele zvyšuje (i v případě, že je tvořena pouze událostmi bez interakce).

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6909058165925614244
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true