Как се дефинира уеб сесия в Universal Analytics

Информацията в тази статия се отнася само за проследяването в мрежата. Изчисленията не са валидни, ако събирате данни чрез SDK на Анализ за мобилна операционна система. Научете повече за сесиите в приложения.

Важно е да се разбере понятието за сесия в Анализ, тъй като много функции, отчети и показатели зависят от това, как се изчисляват сесиите в услугата.

В тази статия:

Общ преглед

Сесията е група от взаимодействия на потребителите с уебсайта Ви в рамките на определен период от време. Една сесия например може да съдържа няколко показвания на страници, събития, социални взаимодействия и транзакции при електронна търговия. Научете повече за различните типове заявки в Анализ.

Можете да възприемате сесията като контейнер за действията, които потребителят предприема на сайта Ви.

Many interactions can happen within one visit.

Един потребител може да отвори няколко сесии. Те могат да се случат в един ден или в продължение на няколко дни, седмици или месеци. Щом дадена сесия завърши, възниква възможност за започването на нова. Има два начина за завършване на сесия:

  • Изтичане въз основа на времето:
    • след 30 минути бездействие;
    • в полунощ.
  • Промяна на кампанията:
    • Ако потребител пристигне чрез една кампания, напусне и след това се върне чрез друга кампания.

Изтичане въз основа на времето

Колко време продължава сесията?

По подразбиране сесията продължава, докато не се получи интервал от 30 минути, в който няма активност. Можете обаче да коригирате този лимит, така че сесията да трае от няколко секунди до няколко часа. Научете повече за коригирането на настройките за сесиите.

Когато потребител, например Борислав, пристигне на сайта Ви, Анализ започва да отчита от този момент. Ако изминат 30 минути без никакво взаимодействие от страна на Борислав, сесията приключва. Всеки път обаче, когато Борислав взаимодейства с елемент (например събитие, социално взаимодействие или отваряне на нова страница), Анализ задава отново времето за изтичане на сесията, като добавя още 30 минути от момента на това взаимодействие.

Пример

Да предположим, че Борислав взаимодейства с уебсайта Ви на следните интервали:

A series of standard interactions and the visit expiry.

След събитието 2 изтичането на валидността на сесията е зададено за 14:34 ч.

Когато Борислав за първи път пристига на сайта Ви, изтичането на валидността на сесията е зададено за 14:31 ч. Тъй като той продължава да преглежда страници и да задейства събития на сайта Ви, всяка от тези допълнителни заявки отлага изтичането с 30 минути във времето.

Какво става, ако по време на сесия на сайта ми Борислав остави отворена страница по време на 31-минутната си обедна почивка, след което се върне, за да продължи да сърфира в него?

В този случай първата сесия, отворена при пристигането на Борислав на сайта, завършва 30 минути след началото на обедната му почивка. Когато той се върне от обяд и продължи да сърфира в уебсайта, Google Анализ задава нова 30-минутна продължителност до изтичане и започва нова сесия.

A new visit starts if a user doesn

Борислав е по средата на закупуването на продукт, когато напуска сайта Ви и отива на обяд. След това се завръща, за да завърши транзакцията. Целевата страница на новата сесия е страницата за добавяне в кошницата.

Какво става, ако Борислав остави отворена страница от сайта ми, но обедната почивка му отнеме само 29 минути, преди да продължи да сърфира?

Когато Борислав се върне, отворената сесия продължава от последната страница, която е преглеждал на сайта Ви (при положение че не се завърне чрез друг източник на кампания – малко повече информация за това е дадена по-долу). От гледна точка на Google Анализ той никога не е напускал уебсайта Ви.

If a user continuous interacts with content and only pauses within the specified time limit, the visit keeps going.

Борислав е по средата на закупуването на продукт, когато напуска сайта Ви и отива на обяд. Различното този път е, че тъй като се е завърнал след по-малко от 30 минути, старата сесия остава отворена. Добре е да отбележим, че времето му на страница за показване на страница 2 (продукт) е 29 минути, тъй като то се изчислява като разликата между началото на последователни показвания на страници: показване на страница 3 – показване на страница 2 (14:31 – 14:02 = 00:29).

Изтичане на валидността в края на деня

Борислав отваря уебсайта Ви в 23:50 ч. на 14 август и го напуска в 00:10 ч. на 15 август.

Първата сесия приключва в 23:59:59 ч. на 14 август, а втората започва в 00:00 ч. на 15 август.

Краят на деня се определя от настройките за часова зона на изгледа Ви на собственост.

Изтичане въз основа на кампанията

При всяка промяна на източника на кампанията на потребителя Анализ отваря нова сесия. Важно е да се отбележи, че дори и съществуваща сесия още да не е приключила (т.е. изминали са по-малко от 30 минути), при промяна на източника на кампанията сесията се затваря и се отваря нова.

Да приемем, че Борислав посещава уебсайта Ви в следната последователност:

Two separate sessions, with two unrelated interactions.

Google Анализ съхранява информацията за източника на кампанията. При всяко актуализиране на стойността на кампанията Google Анализ отваря нова сесия. В примера по-горе Борислав пристига за първи път на уебсайта Ви чрез органичната ключова дума от Google червени приспособления, след което се завръща чрез платената ключова дума от Google сини приспособления.

Всяка дума за търсене актуализира кампанията, затова всяка ключова дума съответства на нова сесия.

Какво води до актуализиране на кампанията?

По принцип кампанията се актуализира при всяко пристигане на потребителя на сайта Ви чрез търсеща машина, препращащ уебсайт или маркиран за кампания URL адрес. Директният трафик обаче никога не актуализира и не замества съществуващ източник на кампанията, като например търсеща машина, препращащ сайт или маркирана за кампания информация.

Автоматично маркиране в Google Ads

При автоматично маркиране в Google Ads всяко кликване генерира уникална стойност за кампанията (стойност gclid). Тъй като всяко кликване има своя стойност за gclid, всяко от тях се счита за отделна кампания и създава нова сесия.

Препратки

Нова кампания се създава всеки път, когато потребител кликне върху връзка към сайта Ви от препращащ сайт.

Ако Борислав посети a.com и кликне върху връзка към сайта Ви, започва сесия, която се приписва на препратка от a.com. Ако незабавно посети b.com и кликне върху връзка към сайта Ви, започва нова сесия, приписана на препратка от b.com.

Можете да използвате изключвания на препратки, за да не допуснете препратките от определени сайтове да създават нови сесии.

Маркери за кампании

Най-добрата практика е да използвате автоматично маркиране вместо ръчни маркери за кампании, но да приемем, че сте маркирали ръчно кампаниите си в Google Ads с целеви URL адрес по следния начин:

http://www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=camp1&utm_term=keyword&utm_content=content

Борислав кликва върху рекламата Ви, с което се регистрира нова сесия за първото кликване. За разлика от автоматичното маркиране обаче, при което няколко кликвания върху рекламата могат да генерират множество съответстващи сесии, стойностите на параметрите на ръчно маркираните кампании остават същите за всяко кликване. Поради това е възможно да има няколко кликвания върху рекламата и само една сесия.

Ако рекламирате в рекламни мрежи на трети страни и използвате ръчни маркери за кампании, възможно е някои кликвания от отделен потребител в тези мрежи да не генерират съответстваща сесия (ако тези допълнителни кликвания се извършат в рамките на 30-минутния период от време). Това е често срещана причина за несъответствия в данните между отчитането в Анализ и това от други продукти.

Директен трафик

И накрая нека кажем няколко думи за директния трафик в Google Анализ. Директен като източник на трафик за кампанията никога не заменя съществуващ известен източник на кампанията, като машина за търсене, препратка или източник на кампания.

Директен трафик, който взаимодейства със съдържанието Ви в рамките на 30-минутната сесия, има същия ефект като напускане на уебсайта Ви за по-малко от 30 минути. Съществуващата сесия се отваря и продължава оттам, откъдето е прекъснала.

Обърнете внимание, че в отчетите за многоканалните фунии директният трафик се обработва различно от другите отчети в Анализ.

Изчисления на показатели: „Сесии“ и „Нови потребители“

Възможно е стойността на показателя Сесии да е по-малка от тази на Нови потребители. Причината е, че Сесии не се увеличава, когато сесията се състои само от събития без взаимодействие. От друга страна, Нови потребители винаги се увеличава при възникване на сесия с нов потребител дори ако тя се състои само от събития без взаимодействие.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?