Razsežnosti in meritve po meri

Vključevanje nestandardnih podatkov v poročila.

Razsežnosti in meritve po meri so kot privzete razsežnosti in meritve v računu Analytics, pri čemer je edina razlika to, da jih ustvarite sami. Uporabite jih lahko za zbiranje ali analizo podatkov, ki jim Analytics ne sledi samodejno.

V tem članku:

Pregled

Razsežnosti in meritve po meri omogočajo, da podatke storitve Analytics kombinirate s podatki drugih storitev, npr. podatki CRM. Primer:

 • Če v sistemu CRM hranite podatke o spolu uporabnikov, prijavljenih v račun, lahko te podatke kombinirate s podatki storitve Analytics za prikaz števila ogledov strani glede na spol.

 • Če ste razvijalec iger, so meritve, kot je »Uspešno končane stopnje« ali »Najboljši rezultati« morda za vas koristnejše od vnaprej določenih meritev, kot je Ogledi zaslonov. Kadar tem podatkom sledite z meritvami po meri, lahko napredku na področju najpomembnejših meritev sledite v prilagodljivih in preglednih poročilih po meri.

Razsežnosti po meri so lahko prikazane kot osnovne razsežnosti v poročilih po meri. Uporabite jih lahko tudi v standardnih poročilih, in sicer kot segmente in sekundarne razsežnosti.

Pogoji

Razsežnosti in meritve po meri so na voljo samo za znamke, ki so bile omogočene za storitev Universal Analytics ali vsebujejo najmanj en poročevalski pogled za aplikacijo. Razsežnosti in meritve po meri so podprte v SDK-jih za Analytics v napravah Android in iOS različice 2.x ali višje, knjižnicah analytics.js in platformi Measurement Protocol.

Za uporabo razsežnosti in meritev po meri boste morali izvesti dodatne nastavitve v računu Analytics in kodi za sledenje. Ko dokončate oba koraka nastavitve, lahko razsežnosti in meritve uporabljate v poročilih.

Omejitve in opozorila

Na voljo je 20 kazalnikov za različne razsežnosti po meri in 20 kazalnikov za meritve po meri v vsaki spletni znamki. Za premium račune je na voljo 200 kazalnikov za razsežnosti po meri in 200 za meritve po meri.

Razsežnosti po meri ni mogoče izbrisati, vendar jih lahko onemogočite. Priporočamo, da se izogibate ponovni uporabi razsežnosti po meri. Ko uredite ime, obseg in vrednost razsežnosti po meri, se lahko stara in nova vrednost povežeta s starim ali novim imenom razsežnosti. Tako bodo podatki v vaših poročilih združeni na način, da jih ne bo mogoče pravilno ločiti s filtrom.

Življenjski cikel razsežnosti in meritev po meri

Življenjski cikel posamezne razsežnosti ali meritve po meri zajema štiri faze:

 • Konfiguracija – razsežnosti in meritve po meri opredelite z indeksom, imenom in drugimi lastnostmi, npr. obsegom.
 • Zbiranje – vrednosti razsežnosti in meritve po meri pošljete v Analytics neposredno ob njihovem izvajanju.
 • Obdelava – pri obdelavi podatkov so uporabljeni opredelitve za razsežnosti in meritve po meri ter vsi filtri za prikaz poročil.
 • Poročanje – nova poročila ustvarite na podlagi razsežnosti in meritev po meri v uporabniškem vmesniku za Analytics.

Konfiguracija

Če želite vrednosti razsežnosti in meritev po meri poslati v storitev Analytics, jih je treba najprej opredeliti v znamki v storitvi Analytics. Za vsako znamko v storitvi Analytics je na voljo 20 kazalnikov za razsežnosti po meri ter tudi 20 kazalnikov za meritve po meri.

Pri opredelitvi razsežnosti ali meritve po meri določite njeno ime in druge vrednosti konfiguracije za posamezni kazalnik. Za razsežnosti po meri so na voljo te vrednosti konfiguracije:

 • Ime – ime razsežnosti po meri, ki bo prikazano v poročilih.
 • Obseg – določa, na katere podatke se bo nanašala razsežnost ali meritev po meri. Več o obsegu.
 • Aktivno – določa, ali bo vrednost razsežnosti ali meritve po meri obdelana. Neaktivne razsežnosti po meri bodo morda kljub temu prikazane v poročilih, vendar njihove vrednosti ne bodo obdelane.

Za meritve po meri so na voljo te vrednosti konfiguracije:

 • Ime – ime meritve po meri, ki bo prikazano v poročilih.
 • Vrsta – določa, kako bo vrednost meritve po meri prikazana v poročilu.
 • Največja/najmanjša vrednost – najmanjša vrednost in največja vrednost, ki bosta obdelani in prikazani v poročilih.
 • Aktivno – določa, ali bo vrednost meritve po meri obdelana. Neaktivne meritve po meri bodo morda kljub temu prikazane v poročilih, vendar njihove vrednosti ne bodo obdelane.

Razsežnosti in meritve po meri je mogoče opredeliti v uporabniškem vmesniku za Analytics.

Po opredelitvi razsežnosti ali meritve po meri se izogibajte urejanju njenega imena ali obsega, kadar urejanje ni potrebno. Če vas zanima več o tem, kako lahko spremembe teh vrednosti vplivajo na poročila, upoštevajte priporočila za izvajanje.

Zbiranje

Vrednosti razsežnosti in meritve po meri so takoj, ko so zbrane, poslane v Analytics v obliki para, ki vključuje parameter indeksa in parameter vrednosti. Parameter kazalnika ustreza kazalniku razsežnosti ali meritve po meri, ki je bil določen v fazi konfiguracije.

V nasprotju z drugimi vrstami podatkov so vrednosti razširitev in meritev po meri poslane v Analytics kot parametri, priloženi drugim zadetkom, kot so ogledi strani, dogodki ali transakcije e-trgovine. Kot take je treba vrednosti razširitve ali meritve po meri določiti, preden se opravi klic za sledenje, s čimer se zagotovi, da je zadevna vrednost poslana v Analytics.

Če bi na primer določili vrednost razsežnosti po meri, bi bila koda morda videti tako:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Določi vrednost za razsežnost po meri z indeksom 1.
ga('set', 'cd1', 'Level 1');

// Pošlji vrednost razsežnosti po meri skupaj z zadetkom ogleda strani.
ga('send', 'pageview');

Vrste meritev po meri

Pri pošiljanju meritev po meri z vrsto »celo število« ali »čas« je treba uporabiti cela števila, medtem ko se smejo pri pošiljanju meritev po meri z vrsto »valuta« uporabiti fiksne decimalne vrednosti, ki so ustrezne za lokalno valuto.

Obdelava

Ko poteka postopek obdelave razsežnosti, obseg določi zadetke, za katere se bodo uporabljale posamezne vrednosti razsežnosti po meri, medtem ko filtri za prikaz določijo zadetke in povezane vrednosti, ki so nazadnje vključeni v poročila.

Obseg in prednost

Obseg določa, kateri zadetki bodo povezani s posameznimi vrednostmi razsežnosti. Obstajajo štiri ravni obsega: izdelek, zadetek, seja in uporabnik:

 • Izdelek – vrednost se uporablja za izdelek, za katerega je bila določena (samo za izboljšano e-trgovino).
 • Zadetek – vrednost se uporablja za posamezni zadetek, za katerega je bila določena.
 • Seja – vrednost se uporablja za vse zadetke v posamezni seji.
 • Uporabnik – vrednost se uporablja za vse zadetke v trenutnih in prihodnjih sejah, dokler vrednost ni spremenjena ali se za razsežnost po meri določi, da je neaktivna.
Obseg na ravni izdelka

Kadar je za razsežnost po meri na voljo obseg na ravni izdelka, se vrednost uporablja samo za izdelek, za katerega je ta vrednost določena. Ker je lahko v posameznem zadetku poslanih veliko izdelkov, je mogoče razsežnosti po meri z obsegom na ravni več izdelkov poslati v posameznem zadetku.

Obseg na ravni zadetka

Kadar je za razsežnost po meri na voljo obseg na ravni zadetka, se vrednost uporablja samo za zadetek, za katerega je ta vrednost določena. To je prikazano spodaj na sliki A, sliki B in sliki C:

Slika A: Uporabnik pošlje dva zadetka (H1, H2). Vrednost razsežnosti po meri z indeksom 1 za zadetek H2 znaša A. Ta vrednost se uporablja samo za zadetek H2.


Slika B: Uporabnik pošlje tretji zadetek (H3). Zadetek H3 nima vrednosti razsežnosti po meri.


Slika C: Uporabnik pošlje četrti zadetek (H4). Vrednost razsežnosti po meri z indeksom 1 za zadetek H4 znaša B. Ta vrednost se uporablja samo za zadetek H4.


Obseg na ravni seje

Kadar je za dve vrednosti z obsegom na ravni seje nastavljen isti indeks v seji, ima prednost vrednost, ki je bila določena nazadnje, pri čemer se uporabi tudi za vse zadetke v zadevni seji. Na sliki D spodaj je prikazano, da vrednost, ki je bila določena nazadnje, nadomesti vse prejšnje vrednosti za zadevni indeks:

Slika A: Uporabnik pošlje zadetek (H1) brez vrednosti razsežnosti po meri.


Slika B: V isti seji pošlje uporabnik drugi zadetek (H2) z vrednostjo razsežnosti po meri, ki je določena na A. Zaradi obsega na ravni seje bo vrednost A uporabljena tudi za zadetek H1.


Slika C: Uporabnik pošlje tretji zadetek (H3). Čeprav ni za zadetek H3 poslana nobena vrednost razsežnosti po meri, se vrednost A zaradi obsega na ravni seje samodejno uporabi tudi za zadetek H3.


Slika D: Uporabnik pošlje četrti zadetek (H4) z novo vrednostjo razsežnosti po meri, ki je določena na B. Zaradi obsega na ravni seje se vrednost B uporabi za vse zadetke v seji, pri čemer nadomesti vrednost A v prejšnjih zadetkih.


Obseg na ravni uporabnika

Če sta vrednosti razsežnosti po meri z obsegom na ravni uporabnika nastavljeni v okviru iste seje, ima v trenutni seji prednost vrednost, ki je bila določena nazadnje, pri čemer se uporabi tudi za vse prihodnje seje zadevnega uporabnika.

Na sliki B spodaj se vrednost razsežnosti po meri, ki znaša A, uporablja za vse zadetke v drugi seji, kot je značilno za razsežnost po meri na ravni seje. Vendar razsežnost po meri z obsegom na ravni seje ni uporabljena na sliki C, na kateri je prikazano, da se vrednost razsežnosti po meri, ki znaša A, še naprej uporablja za zadetke v tretji seji, saj se razsežnost po meri z indeksom 1 nanaša na obseg na ravni uporabnika:

Slika A: uporabnik ima sejo s tremi zadetki (H1, H2, H3). Določena ni nobena razsežnost po meri.


Slika B: Isti uporabnik se vrne in začne drugo sejo s tremi dodatnimi zadetki. Vrednost razsežnosti po meri z indeksom 1 je za zadetek H3 določena na A. Vrednost razsežnosti po meri z indeksom 1 se nato uporabi za vse zadetke v seji.


Slika C: Uporabnik se vrne in začne tretjo sejo s tremi dodatnimi zadetki. Ker se razsežnost po meri z indeksom 1 nanaša na obseg na ravni uporabnika, se vrednost A uporabi za vse zadetke v seji 3.

Filtri

Filtri za prikaz so lahko z razširitvami in meritvami povezani na več načinov.

Vsaka vrednost razširitev in meritev po meri je povezana z zadetkom, s katerim je bila prejeta, ne glede na njihov obseg. Če zadetek filtriran s filtrom za prikaz, je morda filtrirana tudi razsežnost ali meritev po meri, kar je odvisno od njenega obsega:

 1. Obseg na ravni zadetka: razširitve po meri z obsegom na ravni zadetka in meritve po meri bodo filtrirane, če je bil filtriran tudi zadetek, s katerim so povezane.
 2. Obseg na ravni seje ali uporabnika: razširitve po meri z obsegom na ravni uporabnika ali seje ne bodo filtrirani, tudi če je filtriran zadetek, s katerim so povezane. Te vrednosti se bodo še vedno uporabljale za vse zadetke v trenutni seji in prihodnjih sejah, kadar se bo razsežnost nanašala na obseg na ravni uporabnika.

Razsežnosti po meri se lahko uporabijo tudi za ustvarjanje filtrov za prikaz. Tako bo mogoče zadetke filtrirati na podlagi obsega, na katerega se nanaša razširitev po meri. Če se bo na primer uporabil filter za vrednost razsežnosti po meri z obsegom na ravni uporabnika, bodo za prikaz iz sklopa uporabnikov, povezanih z zadevno vrednostjo, izbrane trenutna in prihodnje seje.

Poročanje

Ko so zbiranje, konfiguracija, obdelave in druge faze življenjskega cikla končane, si lahko uporabnik razsežnosti in meritev po meri ogleda v uporabniškem vmesniku za poročila.

Razsežnosti in meritve po meri so prikazane v poročilih po meri ter jih je mogoče uporabljati prek naprednih segmentov. Razsežnosti po meri se lahko uporabijo tudi ko sekundarne razsežnosti v standardnih poročilih.

Primeri

V spodnjih primerih je prikazano, kako lahko razvijalec iger uporabi razsežnosti in meritve po meri, kadar želi spoznati vedenje igralca.

Razvijalec iger je dal nedavno na trg novo igro.

Sedanja različica storitve Analytics sledi ogledu zaslona vsakič, ko igralec igra neko stopnjo. Razvijalec je že seznanjen s tem, kolikokrat se igrajo posamezne stopnje. Zdaj želi poiskati odgovore na ta nekoliko zapletenejša vprašanja:

 1. Kolikokrat se odigrajo stopnje z nižjo težavnostno ravnjo v primerjavi s stopnjami s srednjo in višjo težavnostno ravnjo?
 2. Koliko stopenj se odigra v posameznem dnevu, kadar se uporablja brezplačna tridnevna poskusna različica?
 3. Koliko stopenj odigrajo uporabniki s poskusno različico v primerjavi z uporabniki, ki so plačali za igro?

Pri iskanju odgovorov na ta vprašanja so uporabljene razsežnosti po meri, s katerimi se ustvarijo nove skupine zadetkov, sej in uporabnikov.

Poleg tega razvijalec prodaja nekaj dodatnih funkcij, s katerimi uporabniku zagotovi boljšo izkušnjo, na primer »izboljšave«. Razvijalec že uporablja polji kategorije in različice, vendar želi dodati novo polje za merjenje učinkovitosti kupljenih izboljšav. Tako bo lahko razvijalec ugotovil, ali so nekatere izboljšave bolj priljubljene kot ostale.

Obseg na ravni zadetka

Spodaj je predstavljen primer, kako lahko razvijalec uporabi razsežnosti po meri z obsegom na ravni zadetka, da ugotovi, koliko stopenj vsake od težavnostnih ravni (nižja, srednja, višja) je bilo odigranih.

Razvijalec že sledi številu, kolikokrat je bila odigrana posamezna stopnja, pri čemer uporablja oglede zaslona. Zdaj ga zanima, katera težavnostna raven je pri igranju igre izbrana največkrat.

Poročilo bo vključevalo te elemente:

Raven težavnostiOgledi zaslona
nižja 
srednja 
višja 

Preden začne razvijalec uporabljati razsežnosti po meri, si lahko ogleda skupno število ogledov zaslona glede na stopnjo, vendar te oglede zaslona ne more združiti glede na raven težavnosti.

Z uporabo razsežnosti po meri z obsegom na ravni zadetka je mogoče raven težavnosti povezati z vsakim od ogledov zaslona in tako omogočiti, da je v poročila vključen prikaz ravni težavnosti, ki je pri igri izbrana največkrat.

Razlog za izbiro obsega na ravni zadetka

Uporabnik lahko odigra več stopenj med posamezno sejo. Če je uporabljen obseg na ravni zadetka, pomeni to, da bo vrednost ravni težavnosti povezana samo z ogledom zaslona, s katerim je bila poslana. Tako se zagotovi, da je mogoče vsak ogled zaslona za stopnjo povezati s posamezno ravnjo težavnostjo.

Konfiguracija

Če želite uporabljati razsežnost po meri, jo je treba najprej opredeliti v nastavitvah znamke v razdelku »Skrbnik« v storitvi Analytics. V našem primeru bi uporabili to opredelitev razsežnosti po meri:

Indeks1
ImeRaven težavnosti
ObsegZadetek
Aktivenda

Zbiranje

V igri razvijalec že sledi vsaki stopnji tako, da uporablja ogled zaslona. Če želite povezati raven težavnosti s posameznimi stopnjami, je treba razsežnost po meri določiti neposredno pred klicem za sledenje ogleda zaslona.

Koda bi bila morda videti tako:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Določi vrednost za razsežnost po meri z indeksom 1.
ga('set', 'cd1', 'easy');

// Pošlji vrednost razsežnosti po meri skupaj z zadetkom ogleda strani.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

V tem primeru je razsežnost po meri določena neposredno pred začetkom sledenja ogleda zaslona za stopnjo: Tako se raven težavnosti poveže z ogledom zaslona, pri čemer bo v poročilih omogočeno, da so zadetki ogleda zaslona združeni v skupino glede na raven težavnosti.

Obdelava

Ko so zadetki zbrani in poslani v Analytics, so podatki obdelani, vrednosti razsežnosti po meri pa so uporabljene za zadetke glede na njihov obseg.

Podatki, zbrani za posameznega igralca z eno sejo, ki je odigral 6 stopenj, so na primer videti tako:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

Opomba: če uporabite obseg na ravni zadetka, s tem zagotovite, da je posamezna vrednost ravni težavnosti povezana samo z ogledom zaslona, s katerim je bila poslana.

Poročanje

Ko je obdelava končana, lahko razvijalec zaradi dejstva, da je posamezni ogled zaslona povezan z ustrezno vrednostjo ravni težavnosti, ustvari poročilo, ki ime zaslona in raven težavnosti uporablja kot razsežnosti, medtem ko oglede zaslona uporablja kot meritev:

Ime zaslonaRaven težavnostiOgledi zaslona
/level_1/nižja1
/level_2/srednja1
/level_3/višja1
/level_4/nižja1
/level_5/srednja1
/level_6/srednja1

Ustvariti je mogoče poročilo po meri, v katerem je raven težavnosti uporabljena kot primarna razsežnost v okviru skupinskih ogledov zaslona in na podlagi katerega je mogoče ugotoviti, kolikokrat je bila odigrana igra s posamezno ravnjo težavnosti:

Raven težavnostiOgledi zaslona
nižja2
srednja3
višja1

Podatki v tem poročilu kažejo, da so bile največkrat odigrane igre s srednjo težavnostjo stopnjo. Vpogled v te podatke je mogoč, ker so razsežnosti po meri z obsegom na ravni zadetka uporabljene za skupinske oglede strani.

Obseg na ravni seje

Spodaj je predstavljen primer, kako lahko razvijalec uporabi razsežnosti po meri z obsegom na ravni seje, da ugotovi, koliko stopenj je bilo odigranih na posamezni dan, kadar uporablja brezplačno tridnevno poskusno različico.

Razvijalec je že seznanjen s tem, kolikokrat se igrajo posamezne stopnje, saj uporablja sledenje ogledu zaslona za posamezne stopnje. Zdaj ga zanima, koliko stopenj je bilo odigranih v posameznem dnevu.

Poročilo, ki ga želi ustvariti razvijalec, je videti tako:

Dan v obdobju poskusne različiceOgledi zaslona
1. dan 
2. dan 
3. dan 

Razvijalec uporablja razsežnost po meri z obsegom na ravni seje, zato lahko oglede zaslona združi glede na dan v obdobju uporabe poskusne različice in si ogleda, kako se to število spremeni, kadar uporabnik nameni več časa za igranje iger v brezplačni različici.

Razlog za izbiro obsega na ravni seje

Obseg na ravni seje lahko uporabite, da celotne seje učinkovito razporedite v skupine in da vse zadetke za dele sej učinkovito razporedite v ločeno vrednost za posamezni dan obdobja poskusne različice.

Čeprav bi lahko za doseganje istega učinka uporabili obseg na ravni zadetka, je obseg na ravni seje boljša izbira, saj omogoča, da ustrezno določite vrednost za posamezni dan v obdobju poskusne različice tako, da uporabite najmanjšo vrednost dodatne kode.

Konfiguracija

Razsežnost po meri »Dan v obdobju poskusne različice« je določena v razdelku z nastavitvami znamke v uporabniškem vmesniku storitve Analytics in ima te vrednosti:

Indeks2
ImeDan v obdobju poskusne različice
ObsegSeja
Aktivenda

Zbiranje

V igri razvijalec že sledi vsaki stopnji tako, da uporablja ogleda zaslona. Če želi, da je dan povezan z vsemi ogledi zaslona v seji, je treba vrednost razsežnosti po meri preprosto določiti enkrat na sejo.

Razvijalec bo razsežnost po meri določil, ko uporabnik prvič začne igrati igro:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Določi vrednost za razsežnost po meri z indeksom 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Pošlji vrednost razsežnosti po meri skupaj z zadetkom ogleda strani.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Opomba: razsežnost po meri z obsegom na ravni seje je mogoče določiti kadar koli med sejo. Vendar je za razvijalca v zgornjem primeru lažje, da določi dan v obdobju uporabe poskusne različice in nato v skladu s tem na začetku seje določi tudi vrednost.

Obdelava

Ko so zadetki zbrani in poslani v Analytics, so podatki obdelani, vrednosti razsežnosti po meri pa so uporabljene za zadetke glede na njihov obseg.

Podatki, zbrani za posameznega igralca z eno sejo, ki je igro kupil dvakrat v prvem dnevu, enkrat v drugem dnevu in enkrat v tretjem dnevu, so na primer videti tako:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Session 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Session 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Opomba: vrednosti razsežnosti po meri so bile poslane samo z enim ogledom zaslona na sejo.

Obseg na ravni seje zagotavlja, da bo vrednost »Dan v obdobju poskusne različice« povezana z vsemi zadetki v zadevni seji in se samo z zadetkom, s katerim je bila poslana.

Poročanje

Ko je obdelava končana, bodo vrednosti razsežnosti po meri z obsegom na ravni seje povezane z vsemi ogledi zaslona, ki so bili izvedeni v isti seji. Razvijalec lahko zdaj ustvari poročilo, ki kot razsežnosti uporablja vrednost »Dan v obdobju poskusne različice« in ime zaslona ter kot meritve oglede zaslona.

Dan v obdobju poskusne različiceIme zaslonaOgledi zaslona
1/level_1/1
1/level_2/2
1/level_3/1
1/level_4/2
2/level_1/1
2/level_2/1
2/level_3/1
3/level_3/1

Če želi razvijalec združiti oglede zaslona glede na dan in ugotoviti, koliko stopenj je bilo odigranih na posamezni dan v obdobju uporabe poskusne različice, lahko ustvari poročilo po meri, v katerem je vrednost »Dan v obdobju poskusne različice« uporabljena kot primarna razsežnost:

Dan v obdobju poskusne različiceOgledi zaslona
16
23
31

Podatki kažejo, da je prvi dan pri igranju igre izbrana večina stopenj, medtem ko je drugi in tretji dan izbrano znatno manj stopenj. Vpogled v te podatke je mogoč, ker so razsežnosti po meri z obsegom na ravni seje uporabljene za razvrščanje zadetkov več različnih sej in njihovih delov v skupine na podlagi ene vrednosti.

Obseg na ravni uporabnika

Spodaj je predstavljen tudi primer, kako lahko razvijalec uporabi razsežnosti po meri z obsegom na ravni uporabnika, da ugotovi, koliko stopenj so odigrali igralci, ki so kupili igro, in koliko stopenj so odigrali igralci, ki uporabljajo brezplačno poskusno različico.

Enako kot v prejšnjih primerih razvijalec skupnemu število, ki izraža, kolikokrat so bile odigrane posamezne stopnje, že sledi prek ogledov zaslona, vendar želi zdaj razvrstiti oglede zaslona v skupine glede na to, ali jih ustvarijo uporabniki brezplačne oziroma plačljive različice.

Poročilo, ki ga želi razvijalec, je videti tako:

Vrsta igralcaOgledi zaslona
Brezplačno 
Plačano 

Z uporabo razsežnosti po meri na ravni igralca lahko razvijalec pridobi te podatke tako, da poveže vse oglede zaslona posameznega igralca z njegovo trenutno in prihodnjimi sejami ter vrednostjo »Vrsta igralca«

Razlog za izbiro obsega na ravni uporabnika

Obseg na ravni uporabnika vam omogoča ustrezno razvrščanje vseh delov sej uporabnikov in zadetkov v skupine na podlagi ene vrednosti. To je idealen pristop za vrednosti, ki se za posameznega uporabnika ne spreminjajo pogosto, npr. »Vrsta uporabnika«, kot je uporabljeno v tem primeru.

Opomba: čeprav je mogoče to funkcionalnost doseči prek obsega na ravni zadetkov ali na ravni seje, vam obseg na ravni uporabnika zagotavlja najpriročnejšo rešitev z najmanjšo količino kodiranja.

Konfiguracija

Razsežnost po meri »Vrsta igralca« je opredeljena v razdelku za skrbnike skupaj z naslednjimi vrednostmi:

Indeks3
ImeVrsta igralca
ObsegUporabnik
Aktivenda

Zbiranje

Enako kot v predhodnem primeru razvijalec že sledi vsaki stopnji tako, da uporablja ogled zaslona. Za razvrščanje teh ogledov zaslona glede na vrsto igralca mora razvijalec določiti razsežnost »Vrsta igralca«, ko uporabnik začne igrati, in drugič, ko uporabnik plača za dostop do polne različice igre.

Razvijalec bo razsežnost po meri določil, ko uporabnik prvič začne igrati igro:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Določi vrednost za razsežnost po meri z indeksom 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Pošlji vrednost razsežnosti po meri skupaj z zadetkom ogleda strani.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Razvijalec bo razsežnost po meri določil, ko uporabnik plača za igranje polne različice igre:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Določi vrednost za razsežnost po meri z indeksom 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Pošlji vrednost razsežnosti po meri skupaj z zadetkom ogleda strani.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Obdelava

Enako kot v predhodnih primerih so podatki zbrani in obdelani, vrednosti razsežnosti po meri pa so uporabljene za zadetke glede na njihov obseg.

Če so na primer zbrani podatki za posameznega igralca, ki je igro igral dvakrat kot brezplačni uporabnik in enkrat kot plačljivi uporabnik, je koda videti tako:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Session 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Upoštevajte, da vrednost free, določena v seji 1, velja za vse zadetke v seji 2, dokler ni v seji 3 določena nova vrednost paid.

Poročanje

Po obdelavi razsežnosti po meri »Vrsta igralca« bodo vrednosti povezane s sejo, v kateri so bile določene, ter z vsemi prihodnjimi sejami in zadetki.

Razvijalec lahko zdaj ustvari poročilo, ki kot razsežnosti uporablja vrednost »Vrsta igralca« in ime zaslona ter kot meritve oglede zaslona.

Vrsta igralcaIme zaslonaOgledi zaslona
Brezplačno/level_1/1
Brezplačno/level_2/2
Brezplačno/level_3/2
Plačano/level_3/1
Plačano/level_4/1

Če želi razvijalec združiti oglede zaslona glede na vrsto igralca in ugotoviti, koliko stopenj je bilo odigranih kot brezplačnih glede na plačane, lahko ustvari poročilo po meri, v katerem je vrednost »Vrsta igralca« uporabljena kot primarna razsežnost:

Vrsta igralca Ogledi zaslona
Brezplačno5
Plačano2

Podatki prikazujejo, da so brezplačni uporabniki odigrali več stopenj od plačljivih uporabnikov. Vpogled v te podatke je mogoč, ker so razsežnosti po meri z obsegom na ravni uporabnika uporabljene za razvrščanje uporabnikov in njihovih sej ter zadetkov v skupine na podlagi ene vrednosti.

Obseg na ravni izdelka

Oglejmo si primer, kako lahko razvijalec uporabi razsežnost po meri na ravni izdelka in z njo poišče, katera od izboljšav (šibka, srednja, močna) je bila kupljena.

Razvijalec že spremlja število nakupov izboljšav, pri čemer uporablja izboljšano e-trgovino. Zdaj želi vedeti tudi, katera izboljšava dosega največ nakupov.

Poročilo bo videti tako:

Moč izboljšavePrihodek od izdelka
šibka 
srednja 
močna 

Pred uporabo razsežnosti po meri je lahko razvijalec videl skupni prihodek izboljšav, ne pa tudi razporeditve prihodka glede na moč izboljšave.

Z uporabo razsežnosti po meri na ravni zadetka je mogoče moč povezati z vsakim izdelkom in tako omogočiti, da je v poročila vključen prikaz najbolj prodajane moči.

Razlog za izbiro obsega na ravni izdelka

Uporabnik lahko v enem nakupu kupi več izboljšav. Z uporabo obsega na ravni izdelka se vrednost moči poveže samo z izdelkom, s katerim je poslana. Tako se zagotovi, da je vsak nakup izboljšave povezan z enolično močjo.

Konfiguracija

Razsežnost po meri »Moč izboljšave« je določena v razdelku z nastavitvami znamke v storitvi Analytics in ima te vrednosti:

Indeks4
ImeMoč izboljšave
ObsegIzdelek
Aktivenda

Zbiranje

V igri razvijalec že spremlja vsak nakup izboljšave. Ker želi povezati moč z vsako izboljšavo, mora nastaviti vrednost razsežnosti po meri skupaj s podatki o izdelku.

Z dodajanjem te razsežnosti bi bila koda morda videti tako:

ga('ec:addProduct', {        // Navedi podrobnosti o izdelku v polju productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ID izdelka (niz).
 'name': 'Powerup',        // Ime izdelka (niz).
 'category': 'Extras',       // Kategorija izdelka (niz).
 'variant': 'red',         // Različica izdelka (niz).
 'price': '10.00',         // Cena izdelka (valuta).
 'quantity': 2,          // Količina izdelka (število).
 'dimension4': 'strong'      // Razsežnost po meri na podlagi obsega izdelka (niz).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Pošlji podatke o transakciji z začetnim številom ogledov strani.

V tem primeru je razsežnost po meri določena skupaj z informacijami o izdelku. Tako se povežeta moč in izboljšava.

Obdelava

Ko so zadetki zbrani in poslani v Analytics, so podatki obdelani, vrednosti razsežnosti po meri pa so uporabljene za zadetke glede na izdelke, s katerimi so določeni.

Podatki, zbrani za posameznega igralca z eno sejo, ki je kupil 3 izboljšave, so na primer videti tako:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Opomba: če uporabite obseg na ravni izdelka, s tem zagotovite, da je posamezna izboljšava povezana samo z izdelkom, s katerim je bila določena.

Poročanje

Ko je obdelava končana, lahko razvijalec zaradi dejstva, da je posamezni izdelek povezan z ustrezno vrednostjo moči, ustvari poročilo, ki prikazuje prihodek za posamezno moč izboljšave:

Moč izboljšavePrihodek od izdelka
šibka20,00
močna10,00

V tem poročilu so šibke izboljšave ustvarile največ prihodka.

Meritve po meri

Obseg

Meritve po meri lahko imajo različne obsege, podobno kot razsežnosti po meri. Meritve po meri na ravni zadetka so povezane z vsemi razsežnostmi ravni zadetka, ki so poslane. Podobno so meritve po meri na ravni izdelka povezane samo z izdelkom, s katerim so poslane. Naslednji primeri prikazujejo ti dve vrsti meritev po meri.

Primer meritve po meri na podlagi obsega zadetka

V spodnjih primerih je razvijalec igre sledil vsakemu igranju posamezne stopnje kot ogledu zaslona. V vsakem od ustvarjenih poročil se meritev gleda ogleda zaslona uporablja za predstavtev poskusa igralca, da uspešno konča stopnjo.

Vendar želi razvijalec poznati tudi delež uspešno končanih stopenj za vsako stopnjo.

Za določanje deleža uspešno končanih stopenj bo razvijalec uporabil novo meritev po meri, ki jo bo imenoval »Uspešno končane stopnje« in jo bo primerjal z ogledi zaslona vsake posamezne stopnje.

Poročilo, ki ga želi razvijalec, je videti tako:

Ime zaslonaOgledi zaslonaUspešno končane stopnje
/level_1/  
/level_2/  
/level_3/  

Razlog za uporabo meritev po meri

V številnih primerih je za sledenje najpomembnejšim meritvam na voljo možnost, da uporabite dogodke, oglede zaslona in/ali meritev po meri. Vendar lahko meritve po meri zagotovijo bolj prilagodljiva in pregledna poročila po meri, ki so priročen način za sledenje najpomembnejšim meritvam.

V tem primeru uspešno končanim stopnjam ni mogoče slediti kot ogledom zaslona brez dvojnega štetja ogledov zaslona na posamezni stopnji, zato potrebujete drugo možnost.

Čeprav je dogodek mogoče uporabiti tudi samostojno – to mu omogoča hierarhična narava – bi bilo zgornje poročilo težko ustvariti samo s kombinacijo ogledov zaslona in uspešno končanih stopenj v okviru ene razsežnosti.

Zaradi takih omejitev in razloga, da je meritev »Uspešno končane stopnje« tako pomembna za tega razvijalca, je najbolj priročno, da se jim sledi kot meritvam po meri.

Konfiguracija

Meritev po meri »Uspešno končane stopnje« je opredeljena v razdelku za upravljanje uporabniškega vmesnika, in sicer z naslednjimi vrednostmi:

Indeks1
ImeUspešno končane stopnje
ObsegZadetek
Vrsta oblikovanjaCelo število
Aktivenda

Zbiranje

Razvijalec prek ogledov zaslona že sledi začetku vsake stopnje. Zdaj želi spremljati tudi uspešno končane stopnje, pri čemer bo uporabil novo meritev po meri.

Meritve po meri se enako kot razsežnosti po meri pošljejo v Analytics v obliki parametrov, priloženim drugim zadetkom. Za pošiljanje vrednosti meritve po meri mora razvijalec poslati tudi dodatni zadetek, s katerim se zabeleži stopnja, ki jo je uporabnik uspešno končal. V tem primeru se dogodek sproži, ko je stopnja uspešno končana, z njim pa se poveže tudi meritev po meri.

Koda bi bila morda videti tako:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Povečaj meritev uspešno končane stopnje za 1 stopnjo.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Pošlji vrednost razsežnosti po meri z zadetkom dogodka.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Obdelava

Pred obdelavo bi bili podatki za enega igralca, ki je odigral tri stopnje igre v eni seji, videti tako:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Poročanje

Po obdelavi lahko razvijalec ustvari poročilo, ki kot razsežnost uporablja ime zaslona ter kot meritve oglede zaslona, skupno število dogodkov in uspešno končanih stopenj.

Ime zaslonaOgledi zaslonaSkupno število dogodkovUspešno končane stopnje
/level_1/111
/level_2/311
/level_3/111

Ker razvijalec sledi uspešno končanim stopnjam v obliki meritev po meri, s tem odpravi prihodnjo potrebo po filtriranju dogodkov uspešno končanih stopenj glede na vse dogodke.

Namesto tega lahko razvijalec preprosto ustvari poročilo po meri, pri čemer uporabi meritev po meri »Uspešno končane stopnje«.

Ime zaslonaOgledi zaslonaUspešno končane stopnje
/level_1/11
/level_2/31
/level_3/11

Podatki nakazujejo, da je stopnja 2 težja od stopenj 1 in 3, saj njen delež uspešno končanih stopenj na podlagi ogledov zaslona znaša le 33 %. S sledenjem uspešno končanim stopnjam v obliki meritev po meri lahko razvijalec preprosto odgovori na vprašanja o ključnih meritvah in ustvari poenostavljena poročila, ki jih lahko deli z drugimi.

Primer meritve po meri na podlagi obsega izdelka

V zgornjem primeru je razvijalec sledil vsakemu nakupu izboljšave. Na voljo je več meritev, ki jih je mogoče povezati z vsakim nakupom, npr. količina in prihodek.

Razvijalec je pred kratkim objavil promocijo, s katero je vsem uporabnikom podaril 100 USD dobroimetja. Zdaj želi izmeriti, katere izboljšave so uporabniki s tem dobroimetjem kupili.

Za določanje porabljenega dobroimetja na posamezni nakup izdelka mora razvijalec uporabiti novo meritev po meri, imenovano »Poraba dobroimetja«.

Poročilo, ki ga želi razvijalec, je videti tako:

Moč izboljšavePrihodek od izdelkaPoraba dobroimetja
močna  
srednja  
šibka  

Konfiguracija

Meritev po meri »Poraba dobroimetja« je opredeljena v razdelku za skrbnike, skupaj z naslednjimi vrednostmi:

Indeks2
ImePoraba dobroimetja
ObsegIzdelek
Vrsta oblikovanjaValuta
Aktivenda

Zbiranje

Meritve po meri na ravni izdelka se enako kot razsežnosti po meri na ravni izdelka pošljejo v Analytics v obliki parametrov, priloženim podatkom o izdelku.

Koda bi bila morda videti tako:

ga('ec:addProduct', {        // Navedi podrobnosti o izdelku v polju productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ID izdelka (niz).
 'name': 'Powerup',        // Ime izdelka (niz).
 'category': 'Extras',       // Kategorija izdelka (niz).
 'variant': 'red',         // Različica izdelka (niz).
 'price': '10.00',         // Cena izdelka (valuta).
 'quantity': 2,          // Količina izdelka (število).
 'dimension4': 'strong',      // Razsežnost po meri na podlagi obsega izdelka (niz).
 'metric2': 5           // Meritev po meri na podlagi obsega izdelka (celo število).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Pošlji podatke o transakciji z začetnim številom ogledov strani.


Obdelava

Pred obdelavo bi bili podatki za enega igralca, ki je kupil nekaj izboljšav, videti tako:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm2_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm2_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=10

Poročanje

Po obdelavi lahko razvijalec ustvari poročilo, ki kot razsežnost uporablja moč izboljšave ter kot meritve prihodek od izdelka in porabo dobroimetja:

Moč izboljšavePrihodek od izdelkaPoraba dobroimetja
šibka2015
močna105
srednja101

Podatki kažejo, da uporabniki z dobroimetjem kupujejo šibke izboljšave. Razvijalec je največ dobička ustvaril pri srednjih izboljšavah.

Priporočila za izvajanje

Pri izvajanju razsežnosti ali meritev po meri upoštevajte te nasvete:

Urejanje obstoječe razsežnosti ali meritve

Ko uredite obseg obstoječe razsežnosti ali meritve po meri, lahko to na podatke vpliva na naslednje načine:

 • Urejanje imena: vpliva na podatke, ki so že bili obdelani. Stari podatki bodo dostopni le pod novim imenom.
 • Obseg urejanja: ne vpliva na podatke, ki so že bili obdelani. V novem obsegu bodo obdelani le novi podatki.
 • Sprememba aktivnega stanja: polje »Aktivno« določa, ali bo vrednost razsežnosti ali meritve po meri dejansko obdelana. Kadar je za polje »Aktiven« nastavljeno ne, bo razsežnost ali meritev po meri prikazana v poročilu, ker pa njene vrednosti niso bile obdelane, ne bo imela povezanih podatkov.

Vnaprejšnje načrtovanje pri določanju obsega

Ko se odločate, kakšen obseg uporabiti za posamezno razsežnost po meri, upoštevajte, kako pogosto pričakujete, da se bo vrednost spreminjala. Če gre za vrednost, ki se lahko spremeni večkrat v eni seji, na primer ime ravni v igri, uporabite obseg na ravni zadetka in vrednost nastavite pred vsakim zadetkom. Vendar je razsežnosti po meri, kot je spol, mogoče nastaviti na ravni uporabnika samo enkrat. Pošiljanje vrednosti glede spola pri vsakem zadetku bi povzročilo nepotrebno dodatno delo, pri čemer bi konfiguriranje razsežnosti po meri, ki se pogosto spreminja z obsegom uporabnika, nepravilno povezovalo več zadetkov s to vrednostjo.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?