V tem članku je predstavljena storitev Universal Analytics. Če uporabljate naslednjo generacijo storitve Google Analytics, preberite razdelek Znamke Google Analytics 4 v tem centru za pomoč.

Razsežnosti in meritve po meri

Vključite nestandardne podatke v poročila.

Razsežnosti in meritve po meri so kot privzete razsežnosti in meritve v računu Analytics, pri čemer je edina razlika ta, da jih ustvarite sami. Uporabite jih lahko za zbiranje in analiziranje podatkov, katerim Analytics ne sledi samodejno.

V tem članku:

Pregled

Razsežnosti in meritve po meri omogočajo, da podatke Analyticsa kombinirate s podatki drugih storitev, npr. podatki CRM. Primeri:

 • Če v sistemu CRM hranite podatke o spolu uporabnikov, prijavljenih v račun, lahko te podatke kombinirate s podatki Analyticsa za prikaz števila ogledov strani glede na spol.
 • Če ste razvijalec iger, so meritve, kot je »uspešno končane stopnje« ali »najboljši rezultati« morda za vas koristnejše od vnaprej določenih meritev, kot je Ogledi zaslonov. Kadar tem podatkom sledite z meritvami po meri, lahko napredku na področju najpomembnejših meritev sledite v prilagodljivih in preglednih poročilih po meri.

Razsežnosti po meri so lahko prikazane kot osnovne razsežnosti v poročilih po meri. Uporabite jih lahko tudi v standardnih poročilih, in sicer kot segmente in sekundarne razsežnosti.

Predpogoji

Razsežnosti in meritve po meri so na voljo samo za znamke, ki so bile omogočene za Universal Analytics ali vsebujejo najmanj en poročevalski pogled za aplikacijo. Razsežnosti in meritve po meri so podprte v SDK-jih za Google Analytics v napravah Android in iOS različice 2.x ali višje, knjižnicah analytics.js in platformi Measurement Protocol.

Za uporabo razsežnosti in meritev po meri boste morali izvesti dodatne nastavitve v računu Analytics in kodi za sledenje. Ko dokončate oba koraka nastavitve, lahko razsežnosti in meritve uporabljate v poročilih.

Omejitve in opozorila

Na voljo je 20 kazalnikov za različne razsežnosti po meri in 20 kazalnikov za meritve po meri v vsaki spletni znamki. Za račune 360 je na voljo 200 kazalnikov za razsežnosti po meri in 200 za meritve po meri.

Razsežnosti po meri ni mogoče izbrisati, vendar jih lahko onemogočite. Priporočamo, da se izogibate vnovični uporabi razsežnosti po meri. Ko uredite ime, obseg in vrednost razsežnosti po meri, se lahko stara in nova vrednost povežeta s starim ali novim imenom razsežnosti. Tako bodo podatki v vaših poročilih združeni na način, da jih ne bo mogoče pravilno ločiti s filtrom.

Določene razsežnosti po meri niso na voljo v poročilih v kombinaciji z demografskimi podatki. Pri zahtevanju razsežnosti po meri z demografskimi podatki lahko v poročanju ali API-ju pride do omejitev zaradi pragov ali nezdružljivosti.

Življenjski cikel razsežnosti in meritev po meri

Življenjski cikel posamezne razsežnosti ali meritve po meri zajema štiri faze:

 • Konfiguracija – razsežnosti in meritve po meri opredelite z indeksom, imenom in drugimi lastnostmi, npr. obsegom.
 • Zbiranje – vrednosti razsežnosti in meritve po meri pošljete v Analytics neposredno ob njihovem izvajanju.
 • Obdelava – pri obdelavi podatkov so uporabljeni opredelitve za razsežnosti in meritve po meri ter vsi filtri za prikaz poročil.
 • Poročanje – nova poročila ustvarite na podlagi razsežnosti in meritev po meri v uporabniškem vmesniku za Analytics.

Konfiguracija

Če želite vrednosti razsežnosti in meritev po meri poslati v Analytics, jih je treba najprej opredeliti v znamki v Analyticsu. Za vsako znamko v Analyticsu je na voljo 20 kazalnikov za razsežnosti po meri ter tudi 20 kazalnikov za meritve po meri.

Pri opredelitvi razsežnosti ali meritve po meri določite njeno ime in druge vrednosti konfiguracije, Analytics pa dodeli številko indeksa, ki jo lahko pozneje uporabite za sklicevanje na razsežnost ali meritev. Za razsežnosti po meri so na voljo naslednje vrednosti konfiguracije:

 • Ime – ime razsežnosti po meri, ki bo prikazano v poročilih.
 • Obseg – določa, na katere podatke se bo nanašala razsežnost ali meritev po meri. Preberite več o obsegu.
 • Aktivno – določa, ali bo vrednost razsežnosti ali meritve po meri obdelana. Neaktivne razsežnosti po meri bodo morda kljub temu prikazane v poročilih, vendar njihove vrednosti ne bodo obdelane.

Za meritve po meri so na voljo te vrednosti konfiguracije:

 • Ime – ime meritve po meri, ki bo prikazano v poročilih.
 • Vrsta – določa, kako bo vrednost meritve po meri prikazana v poročilu.
 • Največja/najmanjša vrednost – najmanjša vrednost in največja vrednost, ki bosta obdelani in prikazani v poročilih.
 • Aktivno – določa, ali bo vrednost meritve po meri obdelana. Neaktivne meritve po meri bodo morda kljub temu prikazane v poročilih, vendar njihove vrednosti ne bodo obdelane.

Razsežnosti in meritve po meri je mogoče opredeliti v uporabniškem vmesniku za Analytics.

Po opredelitvi razsežnosti ali meritve po meri se izogibajte urejanju njenega imena ali obsega, kadar urejanje ni potrebno. Če vas zanima več o tem, kako lahko spremembe teh vrednosti vplivajo na poročila, upoštevajte priporočila za izvajanje.

Zbiranje

Vrednosti razsežnosti in meritve po meri so takoj, ko so zbrane, poslane v Analytics v obliki para, ki vključuje parameter indeksa in parameter vrednosti. Parameter indeksa ustreza indeksni številki razsežnosti ali meritve po meri, ki jo Analytics dodeli v fazi konfiguracije.

V nasprotju z drugimi vrstami podatkov so vrednosti razsežnosti in meritev po meri poslane v Analytics kot parametri, priloženi drugim zadetkom, kot so ogledi strani, dogodki ali transakcije e-trgovine. Kot take je treba vrednosti razsežnosti ali meritev po meri določiti, preden se opravi klic za sledenje, s čimer se zagotovi, da je zadevna vrednost poslana v Analytics.

Če bi na primer določili vrednost razsežnosti po meri, bi bila koda morda videti tako:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavitev vrednosti za razsežnost po meri pri indeksu 1.
ga('set', 'cd1', 'Level 1');

// Pošiljanje vrednosti razsežnosti po meri z zadetkom ogleda strani.
ga('send', 'pageview');

Vrste meritev po meri

Pri pošiljanju meritev po meri z vrsto »celo število« ali »čas« je treba uporabiti cela števila, medtem ko se smejo pri pošiljanju meritev po meri z vrsto »valuta« uporabiti fiksne decimalne vrednosti, ki so ustrezne za lokalno valuto.

Obdelava

Ko poteka postopek obdelave razsežnosti, obseg določi zadetke, za katere se bodo uporabljale posamezne vrednosti razsežnosti po meri, medtem ko filtri za prikaz določijo zadetke in povezane vrednosti, ki so nazadnje vključeni v poročila.

Obseg in prednost

Obseg določa, kateri zadetki bodo povezani s posameznimi vrednostmi razsežnosti po meri. Obstajajo štiri ravni obsega: izdelek, zadetek, seja in uporabnik:

 • Izdelek – vrednost se uporablja za izdelek, za katerega je bila določena (samo za izboljšano e-trgovino).
 • Zadetek – vrednost se uporablja za posamezni zadetek, za katerega je bila določena.
 • Seja – vrednost se uporablja za vse zadetke v posamezni seji.
 • Uporabnik – vrednost se uporablja za vse zadetke v trenutnih in prihodnjih sejah, dokler vrednost ni spremenjena ali se za razsežnost po meri ne določi, da je neaktivna.
Obseg na ravni izdelka

Kadar ima razsežnost po meri obseg na ravni izdelka, se vrednost uporablja samo za izdelek, za katerega je bila ta vrednost določena. Ker se lahko v posameznem zadetku pošlje več izdelkov, je mogoče v posameznem zadetku poslati več razsežnosti po meri z obsegom na ravni izdelka.

Obseg na ravni zadetka

Kadar ima razsežnost po meri obseg na ravni zadetka, se vrednost uporablja samo za zadetek, za katerega je bila ta vrednost določena. To je prikazano spodaj na sliki A, sliki B in sliki C:

Slika A: Uporabnik pošlje dva zadetka (H1, H2). Vrednost razsežnosti po meri z indeksom 1 (CD1) za zadetek H2 znaša A. Ta vrednost se uporablja samo za zadetek H2.
 
Slika B: Uporabnik pošlje tretji zadetek (H3). Zadetek H3 nima vrednosti razsežnosti po meri.
 
Slika C: Uporabnik pošlje četrti zadetek (H4). Vrednost razsežnosti po meri z indeksom 1 (CD1) za zadetek H4 znaša B. Ta vrednost se uporablja samo za zadetek H4.


Obseg na ravni seje

Kadar je za dve vrednosti z obsegom na ravni seje nastavljen isti indeks v seji, ima prednost vrednost, ki je bila določena nazadnje, pri čemer se uporabi za vse zadetke v zadevni seji. Na sliki D spodaj je prikazano, da vrednost, ki je bila določena nazadnje, prepiše vse prejšnje vrednosti za zadevni indeks:

Slika A: Uporabnik pošlje zadetek (H1) brez vrednosti razsežnosti po meri.
 
Slika B: V isti seji pošlje uporabnik drugi zadetek (H2) z vrednostjo razsežnosti po meri 1 (CD1), ki je nastavljena na A. Zaradi obsega na ravni seje bo vrednost A uporabljena tudi za zadetek H1.
 
Slika C: Uporabnik pošlje tretji zadetek (H3). Čeprav ni za zadetek H3 poslana nobena vrednost razsežnosti po meri 1 (CD1), se vrednost A zaradi obsega na ravni seje samodejno nanaša tudi na zadetek H3.
 
Slika D: Uporabnik pošlje četrti zadetek (H4) z novo vrednostjo razsežnosti po meri 1 (CD1), ki znaša B. Zaradi obsega na ravni seje se vrednost B uporabi za vse zadetke v seji, pri čemer prepiše vrednost A v prejšnjih zadetkih.


Obseg na ravni uporabnika

Če sta v okviru iste seje nastavljeni dve vrednosti razsežnosti po meri z obsegom na ravni uporabnika, ima v trenutni seji prednost vrednost, ki je bila nastavljena nazadnje, pri čemer se uporabi tudi za vse prihodnje seje zadevnega uporabnika.

Na sliki B spodaj se vrednost razsežnosti po meri, ki znaša A, uporablja za vse zadetke v drugi seji, kot je značilno za razsežnost po meri na ravni seje. Vendar razsežnost po meri z obsegom na ravni seje ni uporabljena na sliki C, na kateri je prikazano, da se vrednost razsežnosti po meri, ki znaša A, še naprej uporablja za zadetke v tretji seji, saj se razsežnost po meri 1 (CD1) nanaša na obseg na ravni uporabnika:

Slika A: Uporabnik ima sejo s tremi zadetki (H1, H2, H3). Določena ni nobena razsežnost po meri.
 
Slika B: Isti uporabnik se vrne in začne drugo sejo s tremi dodatnimi zadetki. Vrednost razsežnosti po meri z indeksom 1 (CD1) je za zadetek H3 določena na A. Vrednost razsežnosti po meri z indeksom 1 se nato uporabi za vse zadetke v seji.
 
Slika C: Uporabnik se vrne in začne tretjo sejo s tremi dodatnimi zadetki. Ker se razsežnost po meri 1 (CD1) nanaša na obseg na ravni uporabnika, se vrednost A uporabi za vse zadetke v seji 3.

Filtri

Filtri za prikaz so lahko z razsežnostmi in meritvami po meri povezani na več načinov.

Vsaka vrednost razsežnosti in meritev po meri je povezana z zadetkom, s katerim je bila prejeta, ne glede na njihov obseg. Če je zadetek filtriran s filtrom za prikaz, je morda filtrirana tudi razsežnost ali meritev po meri, kar je odvisno od njenega obsega:

 1. Obseg na ravni zadetka: Razsežnosti po meri z obsegom na ravni zadetka in vse meritve po meri bodo filtrirane, če je bil filtriran tudi zadetek, s katerim so povezane.
 2. Obseg na ravni seje ali uporabnika: Razsežnosti po meri z obsegom na ravni uporabnika ali seje ne bodo filtrirane, tudi če je filtriran zadetek, s katerim so povezane. Te vrednosti se bodo še vedno uporabljale za vse zadetke v trenutni seji in prihodnjih sejah, kadar bo razsežnost imela obseg na ravni uporabnika.

Razsežnosti po meri se lahko uporabijo tudi za ustvarjanje filtrov pogleda. Tako je mogoče zadetke filtrirati na podlagi obsega razsežnosti po meri. Če se uporabi na primer filter za vrednost razsežnosti po meri z obsegom na ravni uporabnika, bodo za prikaz iz sklopa uporabnikov, povezanih z zadevno vrednostjo, izbrane trenutna in prihodnje seje.

Poročanje

Ko so zbiranje, konfiguracija in druge faze obdelave življenjskega cikla končane, so razsežnosti in meritve po meri na voljo v uporabniškem vmesniku za poročila.

Razsežnosti in meritve po meri so na voljo v poročilih po meri ter jih je mogoče uporabljati z naprednimi segmenti. Razsežnosti po meri se lahko uporabijo tudi kot sekundarne razsežnosti v standardnih poročilih.

Primeri

V spodnjih primerih je prikazano, kako lahko razvijalec iger uporabi razsežnosti in meritve po meri, kadar želi spoznati vedenje igralca.

Razvijalec iger je dal nedavno na trg novo igro.

Trenutna različica Analyticsa sledi ogledu zaslona vsakič, ko igralec igra neko stopnjo. Razvijalec je že seznanjen s tem, koliko krat se igrajo posamezne stopnje. Zdaj želi poiskati odgovore na ta nekoliko zapletenejša vprašanja:

 1. Kolikokrat se odigrajo stopnje z nižjo težavnostno ravnjo v primerjavi s stopnjami s srednjo in višjo težavnostno ravnjo?
 2. Koliko stopenj se odigra v posameznem dnevu, kadar se uporablja tridnevni brezplačen preizkus?
 3. Koliko stopenj odigrajo uporabniki s preizkusno različico v primerjavi z uporabniki, ki so za igro plačali?

Pri iskanju odgovorov na ta vprašanja se uporabijo razsežnosti po meri, s katerimi se ustvarijo nove skupine zadetkov, sej in uporabnikov.

Poleg tega razvijalec prodaja nekaj dodatnih funkcij, s katerimi uporabniku zagotovi boljšo izkušnjo, na primer »izboljšave«. Razvijalec že uporablja polji kategorije in različice, vendar želi dodati novo polje za merjenje učinkovitosti kupljenih izboljšav. Tako bo lahko razvijalec ugotovil, ali so nekatere izboljšave bolj priljubljene kot ostale.

Obseg na ravni zadetka

Spodaj je predstavljen primer, kako lahko razvijalec iger uporabi razsežnosti po meri z obsegom na ravni zadetka, da ugotovi, koliko stopenj vsake od težavnostnih ravni (nižja, srednja, višja) je bilo odigranih.

Razvijalec že sledi številu, ki pove koliko krat je bila odigrana posamezna stopnja, pri čemer uporablja oglede zaslona. Zdaj ga zanima, katera težavnostna raven je najpogostejša pri igranju igre.

Poročilo bo vključevalo te elemente:

Težavnost Ogledi zaslona
nižja  
srednja  
višja  

Preden začne razvijalec uporabljati razsežnosti po meri, si lahko ogleda skupno število ogledov zaslona glede na stopnjo, vendar teh ogledov zaslona ne more združiti glede na raven težavnosti.

Z uporabo razsežnosti po meri z obsegom na ravni zadetka je mogoče raven težavnosti povezati z vsakim od ogledov zaslona in tako omogočiti, da je v poročila vključen prikaz ravni težavnosti, ki je pri igri izbrana največkrat.

Razlog za izbiro obsega na ravni zadetka

Uporabnik lahko med posamezno sejo odigra več stopenj. Če je uporabljen obseg na ravni zadetka, pomeni to, da bo vrednost ravni težavnosti povezana samo z ogledom zaslona, s katerim je bila poslana. Tako se zagotovi, da je mogoče vsak ogled zaslona za stopnjo povezati s posamezno ravnjo težavnosti.

Konfiguracija

Če želite uporabljati razsežnost po meri, jo je treba najprej opredeliti v nastavitvah znamke v razdelku »Skrbnik« v Analyticsu. V našem primeru bi uporabili to opredelitev razsežnosti po meri:

Indeks 1
Ime Težavnost
Obseg Zadetek
Aktivno true

Zbiranje

V igri razvijalec že sledi vsaki stopnji tako, da uporablja ogled zaslona. Če želi povezati raven težavnosti s posameznimi stopnjami, mora razsežnost po meri določiti neposredno pred klicem za sledenje ogledu zaslona.

Implementirana koda bi bila morda videti tako:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavitev vrednosti za razsežnost po meri na indeks 1.
ga('set', 'cd1', 'easy');

// Pošiljanje vrednosti razsežnosti po meri z zadetkom ogleda strani.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

V tem primeru je razsežnost po meri določena neposredno pred začetkom sledenja ogledu zaslona za stopnjo. Tako se raven težavnosti poveže z ogledom zaslona, pri čemer bo v poročilih mogoče zadetke ogleda zaslona združiti v skupino glede na raven težavnosti.

Obdelava

Ko so zadetki zbrani in poslani v Analytics, so podatki obdelani, vrednosti razsežnosti po meri pa so uporabljene za zadetke glede na njihov obseg.

Podatki, zbrani za posameznega igralca z eno sejo, ki je odigral 6 stopenj, so na primer videti tako:

userId = 5555
1. seja:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=nižja
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=srednja
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=višja
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=nižja
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=srednja
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=srednja

Opomba: če uporabite obseg na ravni zadetka, s tem zagotovite, da je posamezna vrednost ravni težavnosti povezana samo z ogledom zaslona, s katerim je bila poslana.

Poročanje

Po obdelavi lahko razvijalec zaradi dejstva, da je posamezni ogled zaslona povezan z ustrezno vrednostjo ravni težavnosti, ustvari poročilo, ki ime zaslona in raven težavnosti uporablja kot razsežnosti, oglede zaslona pa kot meritev:

Ime zaslona Težavnost Ogledi zaslona
/level_1/ nižja 1
/level_2/ srednja 1
/level_3/ višja 1
/level_4/ nižja 1
/level_5/ srednja 1
/level_6/ srednja 1

Ustvariti je mogoče poročilo po meri, v katerem je raven težavnosti uporabljena kot primarna razsežnost v okviru skupinskih ogledov zaslona in na podlagi katerega je mogoče ugotoviti, koliko krat je bila posamezna težavnostna stopnja odigrana:

Težavnost Ogledi zaslona
nižja 2
srednja 3
višja 1

V tem poročilu so bile največkrat predvajane stopnje srednje težavnosti. Vpogled v te podatke je mogoč, ker so razsežnosti po meri z obsegom na ravni zadetka uporabljene za skupinske oglede zaslonov.

Obseg na ravni seje

Spodaj je predstavljen primer, kako lahko razvijalec iger uporabi razsežnosti po meri z obsegom na ravni seje, da ugotovi, koliko stopenj je bilo odigranih na posamezni dan med tridnevnim brezplačnim preizkusom.

Razvijalec je že seznanjen s tem, koliko krat se igrajo posamezne stopnje, saj za posamezne stopnje uporablja sledenje ogledu zaslona. Zdaj ga zanima, koliko stopenj je bilo odigranih v posameznem dnevu.

Poročilo, ki ga želi ustvariti razvijalec, je videti tako:

Dan v preizkusnem obdobju Ogledi zaslona
1. dan  
2. dan  
3. dan  

Razvijalec uporablja razsežnost po meri z obsegom na ravni seje, zato lahko oglede zaslona združi glede na dan v preizkusnem obdobju in si ogleda, kako se to število spremeni, kadar uporabnik nameni več časa za igranje iger med brezplačnim preizkusom.

Razlog za izbiro obsega na ravni seje

Obseg na ravni seje lahko uporabite, da celotne seje učinkovito razporedite v skupine in da vse zadetke za dele sej učinkovito razporedite v ločeno vrednost za posamezni dan preizkusnega obdobja.

Čeprav bi lahko za doseganje istega učinka uporabili obseg na ravni zadetka, je obseg na ravni seje boljša izbira, saj omogoča, da ustrezno določite vrednost za posamezni dan v preizkusnem obdobju tako, da uporabite najmanjšo vrednost dodatne kode.

Konfiguracija

Razsežnost po meri »Dan v preizkusnem obdobju« je določena v razdelku z nastavitvami znamke v uporabniškem vmesniku za Analytics in ima te vrednosti:

Indeks 2
Ime Dan v preizkusnem obdobju
Obseg Seja
Aktivno true

Zbiranje

V igri razvijalec že sledi vsaki stopnji tako, da uporablja ogled zaslona. Če želi, da je dan povezan z vsemi ogledi zaslona v seji, je treba vrednost razsežnosti po meri določiti samo enkrat na sejo.

Razvijalec bo razsežnost po meri določil, ko bo uporabnik prvič začel igrati igro:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavitev vrednosti razsežnosti po meri na indeks 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Pošiljanje vrednosti razsežnosti po meri z zadetkom ogleda strani.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Upoštevajte, da je mogoče razsežnost po meri z obsegom na ravni seje določiti kadar koli med sejo. Vendar je razvijalcu v zgornjem primeru lažje določiti dan v preizkusnem obdobju in nato v skladu s tem na začetku seje določi tudi vrednost.

Obdelava

Ko so zadetki zbrani in poslani v Analytics, so podatki obdelani, vrednosti razsežnosti po meri pa so uporabljene za zadetke glede na njihov obseg.

Podatki, zbrani za posameznega igralca z eno sejo, ki je igro kupil dvakrat v prvem dnevu, enkrat v drugem dnevu in enkrat v tretjem dnevu, so na primer videti tako:

userId = 5555
1. seja:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

2. seja:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

3. seja:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

4. seja:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Opazite lahko, da so bile vrednosti razsežnosti po meri poslane samo z enim ogledom zaslona na sejo.

Obseg na ravni seje zagotavlja, da bo vrednost »Dan v preizkusnem obdobju« povezana z vsemi zadetki v zadevni seji in ne samo z zadetkom, s katerim je bila poslana.

Poročanje

Po obdelavi bodo vrednosti razsežnosti po meri z obsegom na ravni seje povezane z vsemi ogledi zaslona, ki so bili izvedeni v isti seji. Razvijalec lahko zdaj ustvari poročilo, ki kot razsežnosti uporablja vrednost »Dan v preizkusnem obdobju« in ime zaslona ter kot meritve oglede zaslona.

Dan v preizkusnem obdobju Ime zaslona Ogledi zaslona
1 /level_1/ 1
1 /level_2/ 2
1 /level_3/ 1
1 /level_4/ 2
2 /level_1/ 1
2 /level_2/ 1
2 /level_3/ 1
3 /level_3/ 1

Če želi razvijalec združiti oglede zaslona glede na dan in ugotoviti, koliko stopenj je bilo odigranih na posamezni dan v preizkusnem obdobju, lahko ustvari poročilo po meri, v katerem je vrednost »Dan v preizkusnem obdobju« uporabljena kot primarna razsežnost:

Dan v preizkusnem obdobju Ogledi zaslona
1 6
2 3
3 1

Podatki kažejo, da je prvi dan pri igranju igre izbrana večina stopenj, medtem ko je drugi in tretji dan izbranih znatno manj stopenj. Vpogled v te podatke je mogoč, ker so razsežnosti po meri z obsegom na ravni seje uporabljene za razvrščanje zadetkov v več različnih sej in njihovih delov v skupine na podlagi ene vrednosti.

Obseg na ravni uporabnika

Spodaj je predstavljen tudi primer, kako lahko razvijalec iger uporabi razsežnosti po meri z obsegom na ravni uporabnika, da ugotovi, koliko stopenj so odigrali igralci, ki so kupili igro, in koliko stopenj so odigrali igralci, ki uporabljajo brezplačen preizkus.

Enako kot v prejšnjih primerih razvijalec skupnemu številu, ki izraža, kolikokrat so bile odigrane posamezne stopnje, že sledi prek ogledov zaslona, vendar želi zdaj razvrstiti oglede zaslona v skupine glede na to, ali jih ustvarijo uporabniki brezplačne oziroma plačljive različice.

Poročilo, ki ga želi videti razvijalec, je videti tako:

Vrsta igralca Ogledi zaslona
Brezplačno  
Plačljivo  

Z uporabo razsežnosti po meri na ravni uporabnika lahko razvijalec pridobi te podatke tako, da poveže vse oglede zaslona posameznega uporabnika z njegovo trenutno in prihodnjimi sejami ter vrednostjo »Vrsta igralca«.

Razlog za izbiro obsega na ravni uporabnika

Obseg na ravni uporabnika omogoča ustrezno razvrščanje vseh delov sej uporabnikov in zadetkov v skupine na podlagi ene vrednosti. To je idealen pristop za vrednosti, ki se za posameznega uporabnika ne spreminjajo pogosto, npr. »Vrsta uporabnika«, kot je uporabljeno v tem primeru.

Opomba: Čeprav je mogoče to funkcionalnost doseči prek obsega na ravni zadetkov ali na ravni seje, vam obseg na ravni uporabnika zagotavlja najpriročnejšo rešitev z najmanjšo količino kodiranja.

Konfiguracija

Razsežnost po meri »Vrsta igralca« je opredeljena v razdelku za skrbnike skupaj z naslednjimi vrednostmi:

Indeks 3
Ime Vrsta igralca
Obseg Uporabnik
Aktivno true

Zbiranje

Enako kot v predhodnem primeru razvijalec že sledi vsaki stopnji tako, da uporablja ogled zaslona. Za razvrščanje teh ogledov zaslona glede na vrsto igralca mora razvijalec določiti razsežnost »Vrsta igralca«, ko uporabnik začne igrati, in drugič, ko uporabnik plača za dostop do polne različice igre.

Razvijalec bo razsežnost po meri določil, ko bo uporabnik prvič začel igrati igro:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavitev vrednosti za razsežnost po meri na indeks 3.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Pošiljanje vrednosti razsežnosti po meri z zadetkom ogleda strani.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Razvijalec bo razsežnost po meri določil, ko bo uporabnik plačal za igranje polne različice igre:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Nastavitev vrednosti za razsežnost po meri na indeks 3.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Pošiljanje vrednosti razsežnosti po meri z zadetkom ogleda strani.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Obdelava

Enako kot v predhodnih primerih so podatki po zbiranju obdelani, vrednosti razsežnosti po meri pa so uporabljene za zadetke glede na njihov obseg.

Če so na primer zbrani podatki za posameznega igralca, ki je igro igral dvakrat kot brezplačni uporabnik in enkrat kot plačljivi uporabnik, je koda videti tako:

userId = 5555
1. seja:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=brezplačno
H3: screen_name=/level_2/

2. seja:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

3. seja:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=plačljivo
H2: screen_name=/level_4/

Upoštevajte, da vrednost free, določena v 1. seji, velja za vse zadetke v tej seji in v 2. seji, dokler ni v 3. seji določena nova vrednost paid.

Poročanje

Po obdelavi bodo vrednosti razsežnosti po meri »Vrsta igralca« povezane s sejo, v kateri so bile določene, ter z vsemi prihodnjimi sejami in zadetki.

Razvijalec lahko zdaj ustvari poročilo, ki kot razsežnosti uporablja vrednost »Vrsta igralca« in ime zaslona ter kot meritve oglede zaslona.

Vrsta igralca Ime zaslona Ogledi zaslona
Brezplačno /level_1/ 1
Brezplačno /level_2/ 2
Brezplačno /level_3/ 2
Plačljivo /level_3/ 1
Plačljivo /level_4/ 1

Če želi razvijalec združiti oglede zaslona glede na vrsto igralca in ugotoviti, koliko stopenj je bilo odigranih kot brezplačnih glede na plačane, lahko ustvari poročilo po meri, v katerem je vrednost »Vrsta igralca« uporabljena kot primarna razsežnost:

Vrsta igralca Ogledi zaslona
Brezplačno 5
Plačljivo 2

Podatki prikazujejo, da so brezplačni uporabniki odigrali več stopenj od plačljivih uporabnikov. Vpogled v te podatke je mogoč, ker so razsežnosti po meri z obsegom na ravni uporabnika uporabljene za razvrščanje uporabnikov in njihovih sej ter zadetkov v skupine na podlagi ene vrednosti.

Obseg na ravni izdelka

Oglejmo si primer, kako lahko razvijalec iger uporabi razsežnost po meri na ravni izdelka in z njo poišče, katera od izboljšav (šibka, srednja, močna) je bila kupljena.

Razvijalec že spremlja število nakupov izboljšav, pri čemer uporablja izboljšano e-trgovino. Zdaj želi vedeti tudi, katera izboljšava dosega največ nakupov.

Poročilo bo videti tako:

Moč izboljšave Prihodek od izdelka
šibka  
srednja  
močna  

Pred uporabo razsežnosti po meri je lahko razvijalec videl skupni prihodek izboljšav, ne pa tudi razporeditve prihodka glede na moč izboljšave.

Z uporabo razsežnosti po meri na ravni zadetka je mogoče moč povezati z vsakim izdelkom in tako omogočiti, da je v poročila vključen prikaz najbolj prodajane moči (ter tudi ogledi, kliki in druga dejanja izboljšane e-trgovine).

Razlog za izbiro obsega na ravni izdelka

Uporabnik lahko v enem nakupu kupi več izboljšav. Z uporabo obsega na ravni izdelka se vrednost moči poveže samo z izdelkom, s katerim je poslana. Tako se zagotovi, da je vsak nakup izboljšave povezan z enolično močjo.

Konfiguracija

Razsežnost po meri »Moč izboljšave« je določena v razdelku z nastavitvami znamke v Analyticsu in ima te vrednosti:

Indeks 4
Ime Moč izboljšave
Obseg Izdelek
Aktivno true

Zbiranje

V igri razvijalec že spremlja vsak nakup izboljšave. Ker želi povezati moč z vsako izboljšavo, mora nastaviti vrednost razsežnosti po meri skupaj s podatki o izdelku.

Z dodajanjem te razsežnosti bi bila koda morda videti tako:

ga('ec:addProduct', {        // Navedi podrobnosti o izdelku v polju productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ID izdelka (niz).
 'name': 'Powerup',        // Ime izdelka (niz).
 'category': 'Extras',       // Kategorija izdelka (niz).
 'variant': 'red',         // Različica izdelka (niz).
 'price': '10.00',         // Cena izdelka (valuta).
 'quantity': 2,          // Količina izdelka (število).
 'dimension4': 'strong'      // Razsežnost po meri na podlagi obsega izdelka (niz).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Pošlji podatke o transakciji z začetnim številom ogledov strani.

V tem primeru je razsežnost po meri določena skupaj z informacijami o izdelku. Tako se povežeta moč in izboljšava.

Obdelava

Ko so zadetki zbrani in poslani v Analytics, so podatki obdelani, vrednosti razsežnosti po meri pa so uporabljene za zadetke glede na izdelke, s katerimi so določeni.

Podatki, zbrani za posameznega igralca z eno sejo, ki je kupil 3 izboljšave, so na primer videti tako:

userId = 5555
1. seja:
H1: product_name=powerup cd4_value=šibka
  product_name=powerup cd4_value=močna
H2: product_name=powerup cd4_value=šibka

Opomba: če uporabite obseg na ravni izdelka, s tem zagotovite, da je posamezna izboljšava povezana samo z izdelkom, s katerim je bila določena.

Poročanje

Po obdelavi lahko razvijalec zaradi dejstva, da je posamezni izdelek povezan z ustrezno vrednostjo moči, ustvari poročilo, ki prikazuje prihodek za posamezno moč izboljšave:

Moč izboljšave Prihodek od izdelka
šibka 20,00
močna 10,00

V tem poročilu so šibke izboljšave ustvarile največ prihodka.

Meritve po meri

Obseg

Meritve po meri lahko imajo različne obsege, podobno kot razsežnosti po meri. Meritve po meri na ravni zadetka so povezane z vsemi razsežnostmi na ravni zadetka, s katerimi so bile poslane. Podobno so meritve po meri na ravni izdelka povezane samo z izdelki, s katerimi so bile poslane. Naslednji primeri prikazujejo ti dve vrsti meritev po meri.

Primer meritve po meri na podlagi obsega zadetka

V spodnjih primerih je razvijalec iger sledil vsakemu igranju posamezne stopnje kot ogledu zaslona. V vsakem od ustvarjenih poročil se meritev ogleda zaslona uporablja za predstavitev poskusa igralca, da uspešno konča stopnjo.

Vendar želi razvijalec poznati tudi stopnjo dokončanja za vsako stopnjo.

Za določanje stopnje dokončanja bo razvijalec uporabil novo meritev po meri, ki jo bo imenoval »Uspešno končane stopnje« in jo bo primerjal z ogledi zaslona vsake posamezne stopnje.

Poročilo, ki ga želi razvijalec, je videti tako:

Ime zaslona Ogledi zaslona Uspešno končane stopnje
/level_1/    
/level_2/    
/level_3/    

Razlog za uporabo meritev po meri

Pogosto je za sledenje najpomembnejšim meritvam na voljo možnost uporabe dogodkov, ogledov zaslona in/ali meritev po meri. Vendar lahko meritve po meri zagotovijo bolj prilagodljiva in pregledna poročila po meri, ki so priročen način za sledenje najpomembnejšim meritvam.

V tem primeru ni bilo mogoče slediti dokončanju stopenj kot ogledu strani, ne da bi prišlo do dvojnega štetja števila ogledov zaslona na stopnjo, zato želite najti drugo možnost.

Čeprav je dogodek zaradi hierarhične narave mogoče uporabiti tudi samostojno, bi bilo zgornje poročilo težko ustvariti samo s kombinacijo ogledov zaslona in dokončanja stopenj v okviru ene razsežnosti.

Zaradi takih omejitev in ker je meritev »Uspešno končane stopnje« tako pomembna za tega razvijalca, je najbolj priročno, da se jim sledi kot meritvam po meri.

Konfiguracija

Meritev po meri »Uspešno končane stopnje« je opredeljena v razdelku za upravljanje uporabniškega vmesnika, in sicer z naslednjimi vrednostmi:

Indeks 1
Ime Uspešno končane stopnje
Obseg Zadetek
Vrsta oblikovanja Celo število
Aktivno true

Zbiranje

Razvijalec prek ogledov zaslona že sledi začetku vsake stopnje. Zdaj želi spremljati tudi uspešno končane stopnje, pri čemer bo uporabil novo meritev po meri.

Meritve po meri se enako kot razsežnosti po meri pošljejo v Analytics v obliki parametrov, priloženih drugim zadetkom. Za pošiljanje vrednosti meritve po meri mora razvijalec poslati tudi dodatni zadetek, s katerim se zabeleži stopnja, ki jo je uporabnik uspešno dokončal. V tem primeru se dogodek sproži, ko je stopnja uspešno dokončana, z njim pa se poveže tudi meritev po meri.

Implementirana koda bi bila morda videti tako:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Povečanje meritve uspešno končane stopnje za 1.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Pošiljanje vrednosti meritve po meri z zadetkom dogodka.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

Obdelava

Pred obdelavo bi bili podatki za enega igralca, ki je odigral tri stopnje igre v eni seji, videti tako:

userId = 5555
1. seja
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Poročanje

Po obdelavi lahko razvijalec ustvari poročilo, ki kot razsežnost uporablja ime zaslona, kot meritve pa oglede zaslona, skupno število dogodkov in uspešno končane stopnje.

Ime zaslona Ogledi zaslona Skupno število dogodkov Uspešno končane stopnje
/level_1/ 1 1 1
/level_2/ 3 1 1
/level_3/ 1 1 1

Ker razvijalec sledi uspešno končanim stopnjam v obliki meritev po meri, s tem odpravi prihodnjo potrebo po filtriranju dogodkov uspešno končanih stopenj glede na vse dogodke.

Namesto tega lahko razvijalec preprosto ustvari poročilo po meri, pri čemer uporabi meritev po meri »Uspešno končane stopnje«.

Ime zaslona Ogledi zaslona Uspešno končane stopnje
/level_1/ 1 1
/level_2/ 3 1
/level_3/ 1 1

Podatki nakazujejo, da je 2. stopnja težja od 1. in 3. stopnje, saj njena stopnja dokončanja na podlagi ogledov zaslona znaša le 33 %. S sledenjem uspešno končanim stopnjam v obliki meritev po meri lahko razvijalec preprosto odgovori na vprašanja o ključnih meritvah in ustvari poenostavljena poročila, ki jih lahko deli z drugimi.

Primer meritve po meri na podlagi obsega izdelka

V zgornjem primeru je razvijalec iger sledil vsakemu nakupu izboljšave. Na voljo je več meritev, ki jih je mogoče povezati z vsakim nakupom, npr. količina in prihodek.

Razvijalec iger je pred kratkim objavil promocijo, s katero je vsem uporabnikom podaril 100 USD dobroimetja. Zdaj želi izmeriti, katere izboljšave so uporabniki s tem dobroimetjem kupili.

Za določanje porabljenega dobroimetja na posamezni nakup izdelka mora razvijalec uporabiti novo meritev po meri, imenovano »Poraba dobroimetja«.

Poročilo, ki ga želi razvijalec, je videti tako:

Moč izboljšave Prihodek od izdelka Poraba dobroimetja
močna    
srednja    
šibka    

Konfiguracija

Meritev po meri »Poraba dobroimetja« je opredeljena v razdelku za skrbnike, skupaj z naslednjimi vrednostmi:

Indeks 2
Ime Poraba dobroimetja
Obseg Izdelek
Vrsta oblikovanja Celo število
Aktivno true

Zbiranje

Meritve po meri na ravni izdelka se enako kot razsežnosti po meri na ravni izdelka pošljejo v Analytics v obliki parametrov, priloženih podatkom o izdelku.

Implementirana koda bi bila morda videti tako:

ga('ec:addProduct', {        // Navedi podrobnosti o izdelku v polju productFieldObject.
 'id': 'P12345',          // ID izdelka (niz).
 'name': 'Powerup',        // Ime izdelka (niz).
 'category': 'Extras',       // Kategorija izdelka (niz).
 'variant': 'red',         // Različica izdelka (niz).
 'price': '10.00',         // Cena izdelka (valuta).
 'quantity': 2,          // Količina izdelka (število).
 'dimension4': 'strong',      // Razsežnost po meri na podlagi obsega izdelka (niz).
 'metric2': 5           // Meritev po meri na podlagi obsega izdelka (celo število).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Pošlji podatke o transakciji z začetnim številom ogledov strani.


Obdelava

Pred obdelavo bi bili podatki za enega igralca, ki je kupil nekaj izboljšav, videti tako:

userId = 5555
1. seja
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm2_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm2_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=10

Poročanje

Po obdelavi lahko razvijalec ustvari poročilo, ki kot razsežnost uporablja moč izboljšave, kot meritvi pa prihodek od izdelka in porabo dobroimetja:

Moč izboljšave Prihodek od izdelka Poraba dobroimetja
šibka 20 15
močna 10 5
srednja 10 1

Podatki kažejo, da uporabniki z dobroimetjem kupujejo šibke izboljšave. Razvijalec je največ dobička ustvaril pri srednjih izboljšavah.

Priporočila za izvajanje

Pri izvajanju razsežnosti ali meritev po meri upoštevajte te nasvete:

Urejanje obstoječe razsežnosti ali meritve

Ko uredite obseg obstoječe razsežnosti ali meritve po meri, lahko to na podatke vpliva na naslednje načine:

 • Urejanje imena: Vpliva na podatke, ki so že bili obdelani. Stari podatki bodo dostopni le pod novim imenom.
 • Obseg urejanja: Ne vpliva na podatke, ki so že bili obdelani. V novem obsegu bodo obdelani le novi podatki.
 • Sprememba aktivnega stanja: Polje »Aktivno« določa, ali bo vrednost razsežnosti ali meritve po meri dejansko obdelana. Kadar je aktivnost nastavljena na false, bo razsežnost ali meritev po meri prikazana v poročilu, ker pa njene vrednosti niso bile obdelane, ne bo imela povezanih podatkov.

Vnaprejšnje načrtovanje pri določanju obsega

Ko se odločate, kakšen obseg uporabiti za posamezno razsežnost po meri, upoštevajte, kako pogosto pričakujete, da se bo vrednost spreminjala. Če gre za vrednost, ki se lahko spremeni večkrat med eno sejo, na primer ime stopnje v igri, uporabite obseg na ravni zadetka in vrednost nastavite pred vsakim zadetkom. Po drugi strani pa je razsežnosti po meri, kot je spol, mogoče nastaviti na ravni uporabnika samo enkrat. Pošiljanje vrednosti glede spola pri vsakem zadetku bi povzročilo nepotrebno dodatno delo, pri čemer bi konfiguriranje razsežnosti po meri, ki se pogosto spreminja z obsegom uporabnika, s to vrednostjo nepravilno povezovalo več zadetkov.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
69256
false