Omat ulottuvuudet ja tietotyypit

Voit sisällyttää raportteihisi vakiotietojen lisäksi myös muita tietoja.

Omat ulottuvuudet ja tietotyypit ovat samanlaisia kuin Analytics-tilisi oletusulottuvuudet ja -tietotyypit. Erona on se, että luot ne itse. Näiden ulottuvuuksien ja tietotyyppien avulla voit kerätä ja analysoida tietoja, joita ei seurata automaattisesti Analyticsissa.

Tässä artikkelissa:

Yleiskatsaus

Omien ulottuvuuksien ja tietotyyppien avulla voit yhdistää Analytics -tietoja Analytics ulkopuolisiin tietoihin (kuten asiakassuhdehallinnan tietoihin). Tästä voi olla hyötyä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Jos tallennat asiakassuhdehallintajärjestelmään tietoja sisäänkirjautuneiden käyttäjien sukupuolesta, voit kyseiset tiedot ja Analytics -tiedot yhdistämällä tarkastella sivun katseluja sukupuolen mukaan.

 • Jos olet pelikehittäjä, tason läpäisyä tai suurinta pistetulosta koskevat tiedot saattavat olla sinulle oleellisempia kuin ennalta määritetyt tiedot, kuten näkymän katselukerrat. Omien tietotyyppien avulla voit seurata sinulle tärkeimpien tietojen kehitystä joustavien ja helppotajuisten omien raporttien avulla.

Omat ulottuvuudet voivat näkyä ensisijaisina ulottuvuuksina omissa raporteissa. Niitä voi käyttää myös segmentteinä ja toissijaisina ulottuvuuksina vakioraporteissa.

Edellytykset

Omat ulottuvuudet ja tietotyypit ovat käytettävissä ainoastaan sivustoilla, jotka on otettu käyttöön Universal Analyticsille tai joilla on vähintään yksi sovelluksen raportointinäkymä. Omia ulottuvuuksia ja tietotyyppejä tuetaan Analytics SDK:n Android- ja iOS-versiossa 2.x ja sitä uudemmissa versioissa, analytics.js-kirjastossa ja Measurement Protocolissa.

Omat ulottuvuudet ja tietotyypit edellyttävät lisämäärityksiä Analytics-tilille ja seurantakoodiin. Voit käyttää niitä raporteissa, kun olet tehnyt määritysten molemmat vaiheet.

Rajoitukset ja varoitukset

Kussakin sivustossa on 20 indeksiä omille ulottuvuuksille ja 20 indeksiä omille tietotyype 360-tileissä on 200 indeksiä omille mittasuhteille ja 200 indeksiä omille muuttujille.

Omia ulottuvuuksia ei voi poistaa, mutta voit poistaa ne käytöstä. Omia ulottuvuuksia ei kannata käyttää uudelleen. Kun muokkaat oman ulottuvuuden nimeä, laajuutta ja arvoa, sekä vanhat että uudet arvot voidaan yhdistää joko vanhan tai uuden ulottuvuuden nimen kanssa. Tämä toiminto yhdistää raporttien tiedot siten, ettei niitä voi tarkasti erottaa suodattimen avulla.

Omien ulottuvuuksien ja tietotyyppien elinkaari

Oman ulottuvuuden tai tietotyypin elinkaaressa on seuraavat neljä vaihetta:

 • Määritys Omat ulottuvuudet ja tietotyypit määritetään indeksin, nimen ja muiden ominaisuuksien (esim. laajuus) avulla.
 • Keruu Omien ulottuvuuksien ja tietotyyppien arvot lähetetään Analyticsiin sivustoltasi.
 • Käsittely Tietojesi käsittelyssä käytetään omien ulottuvuuksien ja tietotyyppien määrityksiä ja mahdollisia raportointinäkymän suodattimia.
 • Raportointi Uudet raportit luodaan Analytics -käyttöliittymän omien ulottuvuuksien ja tietotyyppien avulla.

Määritys

Omien ulottuvuuksien ja tietotyyppien arvot on määritettävä Analytics -sivustolla, ennen kuin ne voidaan lähettää Analyticsiin. Kullakin Analytics -sivustolla on 20 indeksiä omille ulottuvuuksille ja 20 indeksiä omille tietotyypeille.

Kun määrität oman ulottuvuuden tai tietotyypin, määrität sen nimen ja muut määritysarvot tietyssä indeksissä. Omien ulottuvuuksien määritysarvot ovat seuraavat:

 • Nimi Tämä on raporteissa näkyvä oman ulottuvuuden nimi.
 • Laajuus Tämä arvo määrittää, mihin tietoihin omaa ulottuvuutta tai tietotyyppiä käytetään. Lue lisätietoja laajuudesta.
 • Aktiivinen Tämä arvo määrittää, käsitelläänkö oman ulottuvuuden tai tietotyypin arvo. Ei-aktiiviset omat ulottuvuudet saattavat näkyä raporteissa, mutta niiden arvoja ei käsitellä.

Omien tietotyyppien määritysarvot ovat seuraavat:

 • Nimi Tämä on raporteissa näytettävä oman tietotyypin nimi.
 • Tyyppi Tämä arvo määrittää, miten oman tietotyypin arvo näkyy raporteissa.
 • Vähimmäis-/enimmäisarvo Tämä kertoo vähimmäis- ja enimmäisarvot, jotka käsitellään ja näytetään raporteissa.
 • Aktiivinen Tämä arvo määrittää, käsitelläänkö oman tietotyypin arvo. Ei-aktiiviset omat tietotyypit saattavat näkyä raporteissa, mutta niiden arvoja ei käsitellä.

Omat ulottuvuudet ja tietotyypit voidaan määrittää Analytics -käyttöliittymässä.

Kun määrität omaa ulottuvuutta tai tietotyyppiä, vältä nimen tai laajuuden muokkaamista, mikäli mahdollista. Käyttöönotossa huomioitavaa -kohdassa on lisätietoja siitä, miten näiden arvojen muutokset voivat vaikuttaa raportointiisi.

Keruu

Omien ulottuvuuksien ja tietotyyppien arvot lähetetään Analyticsiin niiden keruuhetkellä indeksi- ja arvoparametrin yhdistelminä. Indeksiparametri vastaa Määritys-vaiheessa omalle ulottuvuudelle tai tietotyypille määritettyä indeksiä.

Toisin kuin muunlaiset tiedot, omat ulottuvuudet ja tietotyypit lähetetään Analyticsiin parametreina, jotka liittyvät muihin osumiin (kuten sivun katseluihin, tapahtumiin tai verkkokaupan tapahtumiin). Jotta omien ulottuvuuksien tai tietotyyppien arvoja voidaan lähettää Analyticsiin, ne on siis määritettävä ennen seurantakutsun tekemistä.

Arvon omalle ulottuvuudelle määrittämiseen käytettävä koodi voi näyttää esimerkiksi seuraavanlaiselta:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Määritä arvo omalle ulottuvuudelle indeksissä 1.
ga('set', 'cd1', 'Taso 1');

// Lähetä oman ulottuvuuden arvo sivun katselun osuman kanssa.
ga('send', 'pageview');

Tietoja erilaisista omista tietotyypeistä

Kokonaisluku- tai Aika-tyyppisten omien tietotyyppien lähetyksessä tulisi käyttää kokonaislukuja, kun taas Valuutta-tyyppiset omat tietotyypit voidaan lähettää paikallisen valuutan mukaisina desimaalilukuina.

Käsittely

Omien ulottuvuuksien käsittelyvaiheessa laajuus määrittää, mihin osumiin tiettyä oman ulottuvuuden arvoa käytetään. Näkymän suodattimet puolestaan määrittävät, mitkä osumat ja niitä vastaavat arvot sisällytetään Raportointi-vaiheen käsittelyyn.

Laajuus ja tärkeysjärjestys

Laajuus määrittää, mitä osumia tiettyyn oman ulottuvuuden arvoon liitetään. Laajuudella on neljä eri tasoa: tuote, osuma, istunto ja käyttäjä.

 • Tuote Arvoa käytetään tuotteeseen, jolle se on määritetty (vain Tehostettu verkkokauppa).
 • Osuma Arvoa käytetään yksittäiseen osumaan, jolle se on määritetty.
 • Istunto Arvoa käytetään kaikkiin yksittäisen istunnon osumiin.
 • Käyttäjä Arvoa käytetään kaikkiin nykyisten ja tulevien istuntojen osumiin, kunnes arvoa muutetaan tai omasta ulottuvuudesta tehdään ei-aktiivinen.
Tuotetason laajuus

Jos omalle ulottuvuudelle on valittu tuotetason laajuus, arvoa käytetään vain tuotteeseen, jolle arvo on määritetty. Koska yksittäisessä osumassa voidaan lähettää useita tuotteita, yksittäisessä osumassa voidaan myös lähettää useita omia ulottuvuuksia, joilla on tuotetason laajuus.

Osumatason laajuus

Kun omalle ulottuvuudelle on valittu osumatason laajuus, arvoa käytetään vain osumaan, jolle arvo on määritetty. Tämä on esitetty alla kuvissa A, B ja C.

Kuva A: Käyttäjä lähettää kaksi osumaa (H1, H2). H2-osuman CD1-arvo on A. Tätä arvoa käytetään vain H2-osumaan.


Kuva B: Käyttäjä lähettää kolmannen osuman (H3). H3-osumalla ei ole CD-arvoa.


Kuva C: Käyttäjä lähettää neljännen osuman (H4). H4-osuman CD1-arvo on B. Tätä arvoa käytetään vain H4-osumaan.


Istuntotason laajuus

Kun kaksi istuntotason arvoa määritetään istunnon samassa indeksissä, viimeisen määritettyä arvoa pidetään ensisijaisena ja käytetään kaikkiin kyseisen istunnon osumiin. Alla oleva Kuva D havainnollistaa, miten viimeisenä määritetty arvo korvaa kyseisen indeksin mahdolliset aiemmat arvot:

Kuva A: Käyttäjä lähettää osuman (H1), jolla ei ole CD-arvoa.


Kuva B: Käyttäjä lähettää samassa istunnossa toisen osuman (H2), jonka CD1-arvo on A. Istuntotason laajuuden vuoksi arvoa A käytetään myös H1-osumaan.


Kuva C: Käyttäjä lähettää kolmannen osuman (H3). Vaikka H3-osuman yhteydessä ei lähetetä CD1-arvoa, istuntotason laajuuden vuoksi H3-osumaan käytetään automaattisesti arvoa A.


Kuva D: Käyttäjä lähettää neljännen osuman (H4), jonka uusi CD1-arvo on B. Istuntotason laajuuden vuoksi kaikkiin istunnon osumiin käytetään arvoa B, joka näin ollen korvaa aiempien osumien arvon A.


Käyttäjätason laajuus

Jos samassa istunnossa on määritetty kaksi käyttäjätason laajuuden oman ulottuvuuden arvoa, viimeisenä määritetty arvo on ensisijainen nykyisessä istunnossa ja sitä käytetään kyseisen käyttäjän tulevissa istunnoissa.

Alla olevassa kuvassa B CD-arvoa A käytetään kaikkiin istunnon 2 osumiin samalla tavalla kuin istuntotason CD-arvoa. Kuvan C tilanne puolestaan poikkeaa istuntotason laajuuden tilanteesta, sillä siinä CD-arvoa A käytetään kolmannen istunnon osumiin CD1-arvon käyttäjätason laajuuden vuoksi.

Kuva A: Käyttäjän istunnossa on kolme osumaa (H1, H2, H3). Yhtään CD-arvoa ei ole määritetty.


Kuva B: Sama käyttäjä palaa, aloittaa uuden istunnon ja tuottaa kolme uutta osumaa. H3-osuman CD1-arvoksi määritetään A. CD1-arvoa käytetään tämän jälkeen kaikkiin istunnon osumiin.


Kuva C: Käyttäjä palaa, aloittaa kolmannen istunnon ja tuottaa kolme uutta osumaa. CD1-arvon käyttäjätason laajuuden vuoksi arvoa A käytetään kaikkiin kolmannen istunnon osumiin.

Suodattimet

Näkymän suodattimilla voidaan käsitellä omia ulottuvuuksia ja tietotyyppejä usein eri tavoin.

Omien ulottuvuuksien ja tietotyyppien arvot liitetään valitusta laajuudesta riippumatta osumaan, jonka kanssa arvot on vastaanotettu. Jos kyseinen osuma suodatetaan näkymän suodattimen avulla, myös oma ulottuvuus tai tietotyyppi voidaan sen laajuudesta riippuen suodattaa.

 1. Osuma-laajuus: Sekä omat tietotyypit että Osuma-laajuutta käyttävät omat ulottuvuudet suodatetaan, jos niihin liitetty osuma on suodatettu.
 2. Istunto- tai Käyttäjä-laajuus: Käyttäjä- tai Istunto-laajuutta käyttäviä omia ulottuvuuksia ei suodateta, vaikka niihin liitetty osuma olisi suodatettu. Niiden arvoja käytetään silti kaikkiin nykyisen istunnon osumiin sekä tuleviin istuntoihin, jos ulottuvuudelle on määritetty Käyttäjä-laajuus.

Omia ulottuvuuksia voidaan käyttää myös näkymän suodattimien luomiseen. Tällöin osumat suodatetaan oman ulottuvuuden laajuuden mukaan. Esimerkiksi Käyttäjä-laajuutta käyttävän oman ulottuvuuden arvon suodattaminen saa aikaan sen, että nykyiset ja tulevat istunnot suodatetaan kyseiseen arvoon liitettyjen käyttäjien joukosta.

Raportointi

Kun keruu, määritys ja muut prosessin käsittelyvaiheet on suoritettu, omia ulottuvuuksia ja tietotyyppejä voi käyttää raportoinnin käyttöliittymän avulla.

Omat ulottuvuudet ja tietotyypit ovat käytettävissä omissa raporteissa ja tehostettujen segmenttien kanssa. Lisäksi omia ulottuvuuksia voidaan käyttää vakioraporteissa toissijaisina ulottuvuuksina.

Esimerkkejä

Seuraavissa esimerkeissä käsitellään sitä, kuinka pelikehittäjä voi tutkia pelaajien toimintamalleja omien ulottuvuuksien ja tietotyyppien avulla.

Esimerkkimme pelikehittäjä on julkaissut hiljattain uuden pelin.

Analytics nykyisessä toimintamallissa näkymän katselukerta lasketaan aina, kun käyttäjä pelaa tiettyä tasoa. Pelikehittäjä tietää jo, kuinka monta kertaa eri tasoja on pelattu. Nyt hän haluaisi saada vastauksia seuraaviin lisäkysymyksiin:

 1. Kuinka monta kertaa helppoja tasoja pelattiin normaaleihin ja vaikeisiin tasoihin verrattuna?
 2. Kuinka monta tasoa pelataan kolmipäiväisen kokeilujakson eri päivinä?
 3. Kuinka monta tasoa pelin kokeiluversiota käyttävät pelaajat pelasivat verrattuna maksullista versiota käyttäviin pelaajiin?

Näihin kysymyksiin voidaan saada vastauksia luomalla omien ulottuvuuksien avulla uusia osumien, istuntojen ja käyttäjien ryhmittelyjä.

Pelikehittäjä myy pelissään pelin käyttökokemusta parantavia lisäominaisuuksia eli "powerupeja". Pelikehittäjä käyttää jo luokka- ja tyyppikenttiä, mutta hän haluaa käyttöönsä uuden kentän ostettujen powerupien tehokkuuden mittaamiseen. Näin hän toivoo selvittävänsä, mikäli ovatko tietyt teholuokan powerupit suositumpia kuin toiset.

Osumatason laajuus

Seuraava esimerkkitapaus käsittelee sitä, miten pelikehittäjä voi osumatason omien ulottuvuuksien avulla selvittää eri vaikeustasoilla (eli helppo-, normaali- ja vaikea-tasolla) pelattujen tasojen määrän.

Pelikehittäjä seuraa jo nyt näkymän katselukertojen avulla sitä, kuinka monta kertaa eri tasoja pelataan. Nyt hän haluaa lisäksi selvittää, mitä vaikeustasoa pelataan eniten.

Raportti näyttää tältä:

VaikeustasoNäkymän katselukerrat
helppo 
normaali 
vaikea 

Ennen omien ulottuvuuksien käyttämistä pelikehittäjä näki näkymän katselukerrat tason mukaan, muttei voinut ryhmitellä näkymän katselukertoja vaikeustason mukaan.

Osumatason omaa ulottuvuutta käyttämällä kuhunkin näkymän katselukertaan voidaan liittää vaikeustaso, jolloin raporteista voidaan selvittää, mitä vaikeustasoa pelataan eniten.

Osumatason laajuuden käyttämisen edut

Käyttäjä voi pelata useita tasoja yhden istunnon aikana. Osumatason laajuutta käytettäessä vaikeustason arvo liitetään ainoastaan näkymän katselukertaan, jonka kanssa se lähetettiin. Näin voidaan varmistaa, että kukin tason näkymän katselukerta liitetään juuri sitä koskevaan vaikeustasoon.

Määritys

Ensimmäinen vaihe oman ulottuvuuden ottamisessa käyttöön on oman ulottuvuuden määrittäminen Analytics Järjestelmänvalvoja-osion sivuston asetuksissa. Tämän esimerkin oman ulottuvuuden määritys näyttää seuraavalta:

Indeksi1
NimiVaikeustaso
LaajuusOsuma
Aktiivinentosi

Keruu

Pelikehittäjä seuraa jo pelin tasoja näkymän katselukertojen avulla. Jotta kukin taso voidaan liittää tiettyyn vaikeustasoon, oman ulottuvuuden arvo on määritettävä juuri ennen kutsua näkymän katselukerran seuraamiseksi.

Tarvittavat määritykset voivat näyttää esimerkiksi seuraavalta:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Määritä arvo omalle ulottuvuudelle indeksissä 1.
ga('set', 'cd1', 'helppo');

// Lähetä oman ulottuvuuden arvo sivun katselun osuman kanssa.
ga('send', 'pageview', '/taso_1/');

Tässä esimerkissä oma ulottuvuus määritetään juuri ennen tason näkymän katselukerran seuraamista. Näin vaikeustaso saadaan liitettyä näkymän katselukertaan, jolloin näkymän katselukertojen osumat voidaan ryhmitellä raporteissa vaikeustason mukaan.

Käsittely

Kun osumat on kerätty ja lähetetty Analyticsiin, tiedot käsitellään ja omien ulottuvuuksien arvoja käytetään osumiin niiden laajuuden mukaisesti.

Esimerkiksi kuusi tasoa yhden istunnon aikana pelanneesta yksittäisestä pelaajasta kerätyt tiedot näyttäisivät tältä:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/taso_1/ cd1_value=helppo
H2: screen_name=/taso_2/ cd1_value=normaali
H3: screen_name=/taso_3/ cd1_value=vaikea
H4: screen_name=/taso_4/ cd1_value=helppo
H5: screen_name=/taso_5/ cd1_value=normaali
H6: screen_name=/taso_6/ cd1_value=normaali

Huomaa, että osumatason laajuutta käyttämällä voidaan varmistaa, että vaikeustason arvo liitetään ainoastaan näkymän katselukertaan, jonka kanssa se lähetettiin.

Raportointi

Jokainen näkymän katselukerta liitetään sitä vastaavaan vaikeustason arvoon, joten käsittelyn jälkeen pelikehittäjä voi luoda raportin, jossa näkymän nimeä ja vaikeustasoa käytetään ulottuvuuksina ja näkymän katselukertoja tietotyyppinä.

Näkymän nimiVaikeustasoNäkymän katselukerrat
/taso_1/helppo1
/taso_2/normaali1
/taso_3/vaikea1
/taso_4/helppo1
/taso_5/normaali1
/taso_6/normaali1

Voit luoda oman raportin, jossa vaikeustasoa käytetään ensisijaisena ulottuvuutena. Näin voit ryhmitellä näkymän katselukerrat ja selvittää, miten monta kertaa tiettyä vaikeustasoa on pelattu:

VaikeustasoNäkymän katselukerrat
helppo2
normaali3
vaikea1

Tässä raportissa pelattiin useimmin normaaleja vaikeustasoja. Tämänkaltaisia tilastoja voidaan luoda ryhmittelemällä näkymän katselukerrat osumatason omien ulottuvuuksien avulla.

Istuntotason laajuus

Tarkastellaan seuraavaksi esimerkkitapauksen avulla, miten pelikehittäjä voi käyttää istuntotason omia ulottuvuuksia selvittääkseen, kuinka monta tasoa ilmaisen kolmipäiväisen kokeilujakson eri päivinä pelataan.

Koska pelikehittäjä seuraa jo nyt kunkin tason näkymän katselukertoja, hän tietää, kuinka monta kertaa eri tasoja on pelattu. Nyt hän haluaa lisäksi selvittää, kuinka monta tasoa on pelattu eri päivinä.

Raportti, jonka pelikehittäjä haluaa luoda, näyttää seuraavalta:

Kokeilujakson päiväNäkymän katselukerrat
Päivä 1 
Päivä 2 
Päivä 3 

Käyttämällä istuntotason omaa ulottuvuutta pelikehittäjä voi ryhmitellä näkymän katselukerrat sen mukaan, mikä kokeilujakson päivä on kyseessä. Näin voidaan seurata sitä, miten arvo muuttuu, kun käyttäjä viettää enemmän aikaa ilmaisen kokeiluversion parissa.

Istuntotason laajuuden edut

Istuntotason laajuuden avulla voi ryhmitellä tehokkaasti kokonaisia istuntoja ja istuntojen kaikkia osumia yksittäisen Kokeilujakson päivä -arvon alaisuuteen.

Vaikka osumatason laajuutta käyttämällä voidaan saavuttaa sama lopputulos, istuntotason laajuutta käyttämällä Kokeilujakson päivä -arvo voidaan määrittää kätevämmin ja käyttämällä vähemmän lisäkoodia.

Määritys

Kokeilujakson päivän oma ulottuvuus määritetään Analytics käyttöliittymän sivuston asetuksissa seuraavilla arvoilla:

Indeksi2
NimiKokeilujakson päivä
LaajuusIstunto
Aktiivinentosi

Keruu

Pelikehittäjä seuraa jo nyt pelin kutakin tasoa näkymän katselukertojen avulla. Jotta päivän arvo voidaan liittää kaikkiin istunnon näkymän katselukertoihin, oman ulottuvuuden arvo on määritettävä vain kerran istuntoa kohden.

Pelikehittäjä määrittää oman ulottuvuuden, kun käyttäjä aloittaa pelin ensimmäisen kerran:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Määritä arvo omalle ulottuvuudelle indeksissä 2.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Lähetä oman ulottuvuuden arvo sivun katselun osuman kanssa.
ga('send', 'pageview', '/taso_1/');

Huomaa, että istuntotason oma ulottuvuus voidaan määrittää milloin tahansa istunnon aikana. Tässä esimerkissä pelikehittäjän kannalta on kätevintä määrittää kokeilujakson päivä ja sitä vastaava arvon jo istunnon alussa.

Käsittely

Kun osumat on kerätty ja lähetetty Analyticsiin, tiedot käsitellään ja omien ulottuvuuksien arvoja käytetään osumiin niiden laajuuden mukaisesti.

Esimerkkitapauksessa yksittäinen pelaaja pelasi peliä kaksi kertaa ensimmäisenä päivänä, kerran toisena päivänä ja kerran kolmantena päivänä. Hänestä kerätyt tiedot näyttävät tällöin tältä:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/taso_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/taso_2/
H3: screen_name=/taso_2/

Session 2:
H4: screen_name=/taso_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/taso_4/
H6: screen_name=/taso_4/

Session 3:
H1: screen_name=/taso_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/taso_2/
H3: screen_name=/taso_3/

Session 4:
H1: screen_name=/taso_3/ cd2_value=3

Huomaa, että omien ulottuvuuksien arvot on lähetetty vain yhden näkymän katselukerran yhteydessä istuntoa kohden.

Istuntotason laajuudella voidaan varmistaa, että Kokeilujakson päivä -arvo liitetään kaikkiin kyseisen istunnon osumiin eikä ainoastaan osumaan, jonka kanssa arvo lähetettiin.

Raportointi

Käsittelyn jälkeen istuntotason omien ulottuvuuksien arvot liitetään kaikkiin saman istunnon aikana saatuihin näkymän katselukertoihin. Pelikehittäjä voi nyt luoda raportin käyttämällä Kokeilujakson päivä- ja Näkymän nimi -arvoja ulottuvuuksina ja näkymän katselukertoja tietotyyppinä.

Kokeilujakson päiväNäkymän nimiNäkymän katselukerrat
1/taso_1/1
1/taso_2/2
1/taso_3/1
1/taso_4/2
2/taso_1/1
2/taso_2/1
2/taso_3/1
3/taso_3/1

Pelikehittäjä saattaa lisäksi haluta ryhmitellä näkymän katselukerrat päivän mukaan ja selvittää, kuinka monta tasoa pelattiin kokeilujakson eri päivinä. Hän voi tällöin luoda oman raportin, jossa Kokeilujakson päivä -arvoa käytetään ensisijaisena ulottuvuutena.

Kokeilujakson päiväNäkymän katselukerrat
16
23
31

Tiedoista selviää, että ensimmäisenä päivänä pelattiin eniten tasoja, kun taas toisen ja kolmannen päivän aikana tasoja pelattiin huomattavasti vähemmän. Tämänkaltaisia tilastoja voidaan luoda käyttämällä istuntotason omia ulottuvuuksia ja ryhmittelemällä useita istuntoja ja niiden osumia yksittäisen arvon mukaan.

Käyttäjätason laajuus

Tarkastellaan seuraavaksi esimerkkitapauksen avulla sitä, miten pelikehittäjä voi hyödyntää käyttäjätason omia ulottuvuuksia selvittääkseen, montako tasoa pelistä maksaneet käyttäjät pelasivat maksuttoman kokeiluversion käyttäjiin verrattuna.

Aiempien esimerkkien tapaan myös tässä esimerkissä kunkin tason pelikertoja seurataan jo nyt näkymän katselukertojen avulla. Pelikehittäjä haluaa kuitenkin ryhmitellä näkymän katselukerrat erikseen ilmaisen ja maksullisen version käyttäjien mukaan.

Raportti, jonka pelikehittäjä haluaa nähdä, näyttää tältä:

PelaajatyyppiNäkymän katselukerrat
Ei-maksava 
Maksava 

Käyttämällä käyttäjätason omaa ulottuvuutta pelikehittäjä voi hankkia nämä tiedot liittämällä kaikki tietyn käyttäjän näkymän katselukerrat Pelaajatyyppi-arvoon nykyisissä ja tulevissa istunnoissa.

Käyttäjätason laajuuden edut

Käyttäjätason laajuuden avulla käyttäjän kaikki istunnot ja osumat voidaan ryhmitellä yhden arvon mukaan. Se soveltuu ihanteellisesti arvoille, jotka eivät muutu usein tietyn käyttäjän osalta (kuten tässä esimerkissä Pelaajatyyppi).

Huomaa, että vaikka samaan tulokseen voitaisiin päästä myös osuma- tai istuntotason laajuutta käyttämällä, käyttäjätason laajuuden käyttäminen on kätevintä ja edellyttää vähiten lisäkoodia.

Määritys

Pelaajatyypin oma ulottuvuus määritetään seuraavilla arvoilla Ylläpitäjä-osiossa:

Indeksi3
NimiPelaajatyyppi
LaajuusKäyttäjä
Aktiivinentosi

Keruu

Aiempien esimerkkien tapaan myös tässä esimerkissä pelikehittäjä seuraa jo nyt kaikkia tasoja näkymän katselukertojen avulla. Jotta pelikehittäjä voi ryhmitellä näkymän katselukerrat pelaajatyypin mukaan, hänen tarvitsee vain määrittää Pelaajatyyppi-ulottuvuus, kun käyttäjä aloittaa pelin. Lisäksi hänen on määritettävä ulottuvuus uudelleen, mikäli käyttäjä myöhemmin ostaa pelin maksullisen täysversion.

Pelikehittäjä määrittää oman ulottuvuuden, kun käyttäjä aloittaa pelin ensimmäisen kerran:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Määritä arvo omalle ulottuvuudelle indeksissä 3.
ga('set', 'dimension3', 'Ei-maksava' );

// Lähetä oman ulottuvuuden arvo sivun katselun osuman kanssa.
ga('send', 'pageview', '/taso_1/');

Lisäksi pelikehittäjä haluaa määrittää oman ulottuvuuden, kun käyttäjä ostaa pelin maksullisen täysversion:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Määritä arvo omalle ulottuvuudelle indeksissä 3.
ga('set', 'dimension3', 'Maksava' );

// Lähetä oman ulottuvuuden arvo sivun katselun osuman kanssa.
ga('send', 'pageview', '/taso_1/');

Käsittely

Edeltävien esimerkkien tapaan myös tässä tapauksessa tiedot kerätään ja käsitellään, minkä jälkeen omien ulottuvuuksien arvoja käytetään osumiin niiden laajuuden mukaisesti.

Esimerkiksi kaksi kertaa ilmaisversiota ja kerran maksullista versiota pelanneesta yksittäisestä pelaajasta kerätyt tiedot näyttäisivät seuraavalta:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/taso_1/ cd3_value=ilmainen
H3: screen_name=/taso_2/

Session 2:
H1: screen_name=/taso_2/
H2: screen_name=/taso_3/
H3: screen_name=/taso_3/

Session 3:
H1: screen_name=/taso_3/ cd3_value=maksava
H2: screen_name=/taso_4/

Huomaa, että istunnossa 1 määritetty ilmainen-arvo koskee kaikkia kyseisen istunnon ja istunnon 2 osumia, kunnes uusi maksava-arvo määritetään istunnossa 3.

Raportointi

Käsittelyn jälkeen pelaajatyypin oman ulottuvuuden arvot liitetään istuntoihin, joissa ne määritettiin, sekä mahdollisiin tuleviin istuntoihin ja osumiin.

Pelikehittäjä voi nyt luoda raportin käyttämällä Pelaajatyyppi- ja Näkymän nimi -arvoja ulottuvuuksina ja näkymän katselukertoja tietotyyppinä.

PelaajatyyppiNäkymän nimiNäkymän katselukerrat
Ei-maksava/taso_1/1
Ei-maksava/taso_2/2
Ei-maksava/taso_3/2
Maksava/taso_3/1
Maksava/taso_4/1

Pelikehittäjä saattaa ehkä lopuksi haluta ryhmitellä näkymän katselukerrat Pelaajatyyppi-arvon mukaan ja selvittää, kuinka monta tasoa ilmaisversion käyttäjät pelasivat maksullisen version käyttäjiin verrattuna. Hän voi tällöin luoda oman raportin, jossa Pelaajatyyppi-arvoa käytetään ensisijaisena ulottuvuutena.

Pelaajatyyppi Näkymän katselukerrat
Ei-maksava5
Maksava2

Tiedot osoittavat, että ilmaisversion käyttäjät pelasivat enemmän tasoja kuin maksullisen version käyttäjät. Tämänkaltaisia tilastoja voidaan luoda käyttämällä käyttäjätason omia ulottuvuuksia ja ryhmittelemällä käyttäjiä ja heidän istuntojensa ja osumiensa tietoja yksittäisen arvon mukaan.

Tuotetason laajuus

Tarkastellaan seuraavaksi esimerkkitapauksen avulla, miten pelikehittäjä voi hyödyntää tuotetason omia ulottuvuuksia sen selvittämiseen, minkä tehokkuustason powerupeja (eli heikkoja, normaaleja tai voimakkaita powerupeja) käyttäjät ovat ostaneet.

Pelikehittäjä seuraa jo nyt ostettujen powerupien määrää Tehostetun verkkokaupan avulla. Nyt hän haluaa lisäksi selvittää, mitä powerupien tehokkuutta ostetaan eniten.

Raportti näyttää seuraavalta:

Powerupin tehokkuusTuotteen tulo
heikko 
normaali 
voimakas 

Ennen omien ulottuvuuksien käyttämistä pelikehittäjä pystyi näkemään powerupeista saadun tuotteen kokonaistulon, mutta ei voinut ryhmitellä näitä tuloja powerupin tehokkuuden mukaan.

Tuotetason omaa ulottuvuutta käyttämällä kuhunkin tuotteeseen voidaan liittää tehokkuus, jolloin raporteista voidaan nähdä, mitä tehokkuutta ostetaan eniten. Tällä tavalla voidaan seurata myös muita Tehostetun verkkokaupan toimintoja, kuten katseluja ja klikkauksia.

Tuotetason laajuuden edut

Käyttäjä voi ostaa samalla kerralla useita powerupeja. Tuotetason laajuutta käytettäessä tehokkuuden arvo liitetään ainoastaan tuotteeseen, jonka kanssa se lähetettiin. Tämä varmistaa, että kukin ostettu powerup liitetään sitä koskevaan tehokkuuteen.

Määritys

Powerupin tehokkuuden oma ulottuvuus määritetään Analytics Ylläpitäjä-osion sivuston asetuksissa käyttämällä seuraavia arvoja:

Indeksi4
NimiPowerupin tehokkuus
LaajuusTuote
Aktiivinentosi

Keruu

Pelikehittäjä seuraa jo nyt jokaista powerup-ostosta. Jotta kukin powerup voidaan liittää tiettyyn tehokkuuteen, oman ulottuvuuden arvo on määritettävä tuotetietojen yhteydessä.

Tämän ulottuvuuden lisääminen tuotteeseen voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

ga('ec:addProduct', {        // Anna tuotetiedot productFieldObject-kohdassa.
 'id': 'P12345',          // Tuotetunnus (merkkijono).
 'name': 'Powerup',        // Tuotenimi (merkkijono).
 'category': 'Lisäosat',      // Tuoteluokka (merkkijono).
 'variant': 'punainen',      // Tuoteversio (merkkijono)
 'price': '10.00',         // Tuotteen hinta (valuutta).
 'quantity': 2,          // Tuotteiden määrä (luku).
 'dimension4': 'voimakas'     // Tuotetason laajuuden oma ulottuvuus (merkkijono).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Lähetä tapahtuman tiedot ensimmäisen sivun katselun kanssa.

Tässä esimerkissä oma ulottuvuus määritetään samaan aikaan tuotetietojen kanssa. Powerupiin liitetään tällöin sitä vastaava tehokkuus.

Käsittely

Edeltävien esimerkkien tapaan myös tässä esimerkissä osumat kerätään ja lähetetään Analyticsiin. Tämän jälkeen tiedot käsitellään ja omien ulottuvuuksien arvoja käytetään tuotteisiin, joiden yhteydessä ne määritettiin.

Esimerkiksi kolme powerupia yhden istunnon aikana ostaneesta yksittäisestä pelaajasta kerätyt tiedot näyttäisivät tältä:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=heikko
  product_name=powerup cd4_value=voimakas
H2: product_name=powerup cd4_value=heikko

Huomaa, että tuotetason laajuutta käyttämällä voidaan varmistaa, että powerupin arvo liitetään ainoastaan tuotteeseen, jonka yhteydessä se määritettiin.

Raportointi

Koska kukin tuote liitetään sitä vastaavaan tehokkuuden arvoon, pelikehittäjä voi käsittelyn jälkeen luoda raportin, josta hän näkee tulon ostetun powerupin tehokkuuden mukaan.

Powerupin tehokkuusTuotteen tulo
heikko20,00
voimakas10,00

Tästä raportista ilmenee, että eniten tuloja tuottivat heikot powerupit.

Omat tietotyypit

Laajuus

Omien ulottuvuuksien tapaan myös omilla tietotyypeillä voi olla erilaisia laajuuksia. Osumatason omat tietotyypit liitetään kaikkiin osumatason ulottuvuuksiin, joiden kanssa ne lähetettiin. Vastaavasti tuotetason omat tietotyypit liitetään vain tuotteeseen, jonka kanssa ne lähetettiin. Seuraavien esimerkkien tarkoitus on havainnollistaa näitä erilaisia omia tietotyyppejä.

Esimerkki osumatason omasta tietotyypistä

Edellä olevissa esimerkeissä pelikehittäjä on seurannut jokaista tietyn tason pelaamista näkymän katselukertana. Kaikissa luoduissa raporteissa näkymän katselukerran tietotyypin tarkoitus on ilmaista pelaajan pyrkimystä läpäistä tietty taso.

Pelikehittäjä haluaa kuitenkin myös tietää kunkin tason läpäisyprosentin.

Selvittääkseen läpäisyprosentin pelikehittäjä käyttää uutta Tason läpäisyt -nimistä omaa tietotyyppiä ja vertaa sitä näkymän katselukertojen arvoon kullakin tasolla.

Raportti, jonka pelikehittäjä haluaa nähdä, näyttää seuraavalta:

Näkymän nimiNäkymän katselukerratTason läpäisyt
/taso_1/  
/taso_2/  
/taso_3/  

Oman tietotyypin käyttämisen edut

Tärkeimpiä tietoja voidaan useissa tapauksissa seurata tapahtumia, näkymän katselukertoja tai omaa tietotyyppiä käyttämällä. Näistä vaihtoehdoista omilla tietotyypeillä voidaan kuitenkin luoda muita joustavampia ja helppotajuisempia omia raportteja. Tästä syystä tärkeiden tietojen seuraaminen omien tietotyyppien avulla on kätevää ja tehokasta.

Esimerkkitapauksessamme tason läpäisyjä ei voitu seurata näkymän katselukertoina, koska tasojen näkymän katselukerrat olisi tällöin laskettu kahdesti. Tästä syystä tarvittiin toinen ratkaisu tason läpäisyjen seuraamiseen.

Vaikka tietojen seuraamiseen olisi voitu käyttää pelkkää tapahtumaa, tapahtumien hierarkkisen rakenteen vuoksi edellä mainitun raportin luominen olisi ollut vaikeaa, sillä näkymän katselukerrat ja tasojen läpäisyt olisi pitänyt lisätä saman ulottuvuuden alle.

Koska tason läpäisyt ovat esimerkkimme pelikehittäjälle keskeinen tieto ja koska muiden vaihtoehtojen käyttöön liittyi yllä mainittuja rajoituksia, tason läpäisyjä on tässä tapauksessa kätevintä seurata omana tietotyyppinä.

Määritys

Tason läpäisyjen oma tietotyyppi määritetään käyttöliittymän hallintaosiossa käyttämällä seuraavia arvoja:

Indeksi1
NimiTason läpäisyt
LaajuusOsuma
Muotoilun tyyppiKokonaisluku
Aktiivinentosi

Keruu

Pelikehittäjä seuraa jo kunkin tason aloituksia näkymän katselukertojen avulla. Nyt hän haluaa seurata myös tason läpäisyjä uuden oman tietotyypin avulla.

Omien ulottuvuuksien tapaan myös omat tietotyypit lähetetään Analyticsiin muihin osumiin liitettyinä parametreina. Jotta oman tietotyypin arvo voidaan lähettää, pelikehittäjän on lähetettävä ylimääräinen osuma, joka tallentaa käyttäjän tason läpäisyn. Tässä esimerkkitapauksessa tapahtuma käynnistyy tason läpäisemisen yhteydessä, ja samalla kyseiseen tapahtumaan liitetään oma tietotyyppi.

Tarvittavat määritykset voivat näyttää esimerkiksi seuraavalta:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Kasvata tason läpäisyn tietotyypin arvoa yhdellä.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Lähetä oman ulottuvuuden arvo tapahtuman osuman kanssa.
ga('send', 'event', 'Taso', 'läpäisy');

Käsittely

Esimerkiksi pelissä yhden istunnon aikana kolme tasoa pelanneen yksittäisen pelaajan tiedot näyttäisivät ennen käsittelyä tältä:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/taso_1/
H2: type=event screen_name=/taso_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/taso_2/
H4: type=screen_view screen_name=/taso_2/
H5: type=screen_view screen_name=/taso_2/
H6: type=event screen_name=/taso_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/taso_3/
H8: type=event screen_name=/taso_3/ cm1_value=1

Raportointi

Käsittelyn jälkeen pelikehittäjä voi luoda raportin, jossa Näkymän nimi -arvoa käytetään ulottuvuutena ja näkymän katselukertoja, tapahtumien kokonaismäärää ja tason läpäisyjä tietotyyppinä.

Näkymän nimiNäkymän katselukerratTapahtumien kokonaismääräTason läpäisyt
/taso_1/111
/taso_2/311
/taso_3/111

Koska pelikehittäjä on seurannut tason läpäisyjä omana tietotyyppinä, tason läpäisyjen tapahtumia ei tarvitse myöhemmin suodattaa erikseen tapahtumien kokonaismäärästä.

Sen sijaan pelikehittäjä voi helposti luoda seuraavan oman raportin käyttämällä tason läpäisyjen omaa tietotyyppiä.

Näkymän nimiNäkymän katselukerratTason läpäisyt
/taso_1/11
/taso_2/31
/taso_3/11

Tiedoista ilmenee, että taso 2 on todellisuudessa vaikeampi kuin tasot 1 ja 3, sillä sen läpäisyprosentti on näkymän katselukertojen perusteella vain 33 %. Seuraamalla tason läpäisyjä omana tietotyyppinä pelikehittäjä saa helposti vastauksia tärkeimpiä tietojaan koskeviin kysymyksiin. Hän voi myös luoda selkeitä raportteja ja jakaa niitä muille.

Esimerkki tuotetason omasta tietotyypistä

Edellä olevissa esimerkeissä pelikehittäjä on seurannut jokaista powerupin ostoa. Kuhunkin ostoon voidaan liittää useita eri tietotyyppejä, kuten määrä ja tuotteen tulo.

Pelikehittäjä järjesti hiljattain mainoskampanjan, jossa hän antoi kaikille käyttäjille 100 euron edestä krediittejä. Hän haluaa selvittää, mitä powerupeja käyttäjät ostavat krediiteillään.

Selvittääkseen tuotteen ostokertaa kohden käytettyjen krediittien määrän pelikehittäjä ottaa käyttöön uuden Käytetyt krediitit -nimisen oman tietotyypin.

Raportti, jonka pelikehittäjä haluaa nähdä, näyttää seuraavalta:

Powerupin tehokkuusTuotteen tuloKäytetyt krediitit
voimakas  
normaali  
heikko  

Määritys

Käytettyjen krediittien oma tietotyyppi määritetään seuraavilla arvoilla Järjestelmänvalvoja-osiossa:

Indeksi2
NimiKäytetyt krediitit
LaajuusTuote
Muotoilun tyyppiValuutta
Aktiivinentosi

Keruu

Tuotetason omien ulottuvuuksien tapaan myös tuotetason omat tietotyypit lähetetään Analyticsiin tuotteen tietoihin liitettyinä parametreina.

Tarvittavat määritykset voivat näyttää esimerkiksi seuraavalta:

ga('ec:addProduct', {        // Anna tuotetiedot productFieldObject-kohdassa.
 'id': 'P12345',          // Tuotetunnus (merkkijono).
 'name': 'Powerup',        // Tuotenimi (merkkijono).
 'category': 'Lisäosat',      // Tuoteluokka (merkkijono).
 'variant': 'punainen',      // Tuoteversio (merkkijono)
 'price': '10.00',         // Tuotteen hinta (valuutta).
 'quantity': 2,          // Tuotteiden määrä (luku).
 'dimension4': 'voimakas',     // Tuotetason laajuuden oma ulottuvuus (merkkijono).
 'metric2': 5           // Tuotetason laajuuden oma tietotyyppi (merkkijono).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // Lähetä tapahtuman tiedot ensimmäisen sivun katselun kanssa.


Käsittely

Esimerkiksi muutaman powerupin ostaneen yksittäisen pelaajan tiedot näyttäisivät ennen käsittelyä tältä:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/taso_1/
H2: type=screen_view screen_name=/taso_2/
  product_name=powerup cd4_value=heikko cm2_value=5
  product_name=powerup cd4_value=voimakas cm2_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/taso_2/
  product_name=powerup cd4_value=normaali cm2_value=1
  product_name=powerup cd4_value=heikko cm2_value=10

Raportointi

Käsittelyn jälkeen pelikehittäjä voi luoda raportin, jossa Powerupin tehokkuus -arvoa käytetään ulottuvuutena ja Tuotteen tulo- ja Käytetyt krediitit -arvoja tietotyyppinä.

Powerupin tehokkuusTuotteen tuloKäytetyt krediitit
heikko2015
voimakas105
normaali101

Tiedot osoittavat, että pelaajat käyttävät krediittejään heikkoihin powerupeihin. Eniten tuottoa pelikehittäjä puolestaan sai normaali-tason powerupeista.

Käyttöönotossa huomioitavaa

Pidä tässä esitetyt asiat mielessä, kun otat käyttöön omia ulottuvuuksia tai tietotyyppejä.

Aiemmin luodun ulottuvuuden tai tietotyypin muokkaaminen

Kun muokkaat aiemmin luodun oman ulottuvuuden tai tietotyypin nimeä tai laajuutta, se saattaa vaikuttaa tietoihisi seuraavilla tavoilla:

 • Nimen muokkaus: Nimen muokkaaminen vaikuttaa aiemmin käsiteltyihin tietoihin. Saat vanhat tiedot käyttöösi vain uutta nimeä käyttämällä.
 • Laajuuden muokkaus: Laajuuden muokkaaminen ei vaikuta aiemmin käsiteltyihin tietoihin. Vain uudet tiedot käsitellään uutta laajuutta käyttämällä.
 • Aktiivinen-kentän asetuksen muuttaminen: Aktiivinen-kenttä määrittää, käsitelläänkö omien ulottuvuuksien tai tietotyyppien arvot. Jos Aktiivinen-kentän arvo on epätosi, oma ulottuvuus tai tietotyyppi näkyy raporteissasi, mutta koska sen arvoja ei ole käsitelty, mitään kyseiseen ulottuvuuteen tietotyyppiin liittyviä tietoja ei näytetä.

Laajuuden määrittäminen edellyttää tarkkaa harkintaa

Kun päätät omalle ulottuvuudelle valittavaa laajuutta, yritä arvioida ensin sitä, kuinka usein arvon voidaan odottaa muuttuvan. Jos kyseessä on arvo, jonka voidaan odottaa muuttuvan useaan otteeseen istunnon aikana (esim. pelin taso), käytä osumatason laajuutta ja määritä arvo ennen jokaista osumaa. Toisaalta sukupuolen kaltaiset omat ulottuvuudet, joiden muuttuminen ei ole todennäköistä, voidaan määrittää käyttäjätason laajuudella yhdellä kertaa. Sukupuoli-arvon lähettäminen erikseen jokaisen osuman yhteydessä vaatisi tarpeettoman paljon työtä, kun taas usein muuttuvan oman ulottuvuuden määrittäminen käyttäjätason laajuudella liittäisi useita osumia virheellisesti kyseiseen arvoon.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?