Bu makale Universal Analytics (UA) mülkleriyle ilgilidir. Standart UA mülkleri 1 Temmuz 2023'ten itibaren veri işlemeyi durdurdu (UA 360 mülkleri için 1 Temmuz 2024). Google Analytics 4'e geçin ve bu Yardım Merkezi'nin Google Analytics 4 mülkleri bölümüne bakın.

[UA] Özel boyutlar ve metrikler

Raporlarınıza standart olmayan veriler ekleyin.
Bu makale, Universal Analytics'teki özel boyutlar ve metriklerle ilgilidir. Google Analytics 4'teki özel boyutlar ve metrikler hakkında bilgi edinmek için [GA4] Özel boyutlar ve metrikler başlıklı makaleye bakın.

Özel boyutlar ve özel metrikler, tıpkı Analytics hesabınızdaki varsayılan boyutlar ve metrikler gibidir. Tek fark, bunları sizin oluşturmanızdır. Oluşturduğunuz boyut ve metrikleri Analytics tarafından otomatik olarak izlenmeyen verileri toplamak ve analiz etmek için kullanabilirsiniz.

Bu makalede ele alınan konular:

Genel Bakış

Özel boyutlar ve metrikler, Analytics verilerini CRM verileri gibi Analytics dışı verilerle birleştirmenizi sağlar. Örneğin:

 • CRM sisteminde oturum açan kullanıcıların cinsiyet bilgilerini depoluyorsanız bu bilgileri sayfa görüntüleme sayısını cinsiyete göre görmek için Analytics verilerinizle birleştirebilirsiniz.
 • Oyun geliştiricisiyseniz "seviye tamamlanma sayısı" veya "rekor" gibi metrikler Ekran görüntülenme sayısı gibi önceden tanımlı metriklere kıyasla sizin için daha alakalı olabilir. Bu verileri özel metrikler ile izleyerek en önemli metriklerinizle ilgili ilerlemeyi esnek ve anlaşılır özel raporlardan takip edebilirsiniz.

Özel boyutlar, Özel Raporlarda birincil boyutlar olarak görünebilir. Ayrıca, özel boyutları standart raporlarda Segmentler ve ikincil boyutlar olarak da kullanabilirsiniz.

Ön koşullar

Özel boyutlar ve metrikler yalnızca, Universal Analytics için etkinleştirilmiş olan veya en az bir uygulama raporlama görünümü içeren mülklerde kullanılabilir. Özel boyutlar ve metrikler; Android ve iOS v2.x veya üzeri sürümler için Google Analytics SDK'ları, analytics.js ve Measurement Protocol tarafından desteklenir.

Özel boyutlar ve metrikler için, Analytics hesabınızda ve izleme kodunuzda ek kuruluma ihtiyaç vardır. Kurulumun her iki adımını tamamladıktan sonra özel boyutlar ve metrikleri raporlarınızda kullanabilirsiniz.

Sınırlamalar ve uyarılar

Her bir mülkte farklı özel boyutlar için kullanılabilecek 20 dizin ve özel metrikler için kullanılabilecek 20 dizin daha mevcuttur. 360 hesaplarında, özel boyutlar ve özel metrikler için ayrı ayrı 200'er dizin bulunmaktadır.

Özel boyutları silemezsiniz ancak devre dışı bırakabilirsiniz. Özel boyutları yeniden kullanmaktan kaçınmalısınız. Bir özel boyutun adını, kapsamını ve değerini düzenlediğinizde hem eski hem de yeni değerler, eski veya yeni boyut adlarından biriyle eşleşebilir. Bu, raporlarınızdaki verilerin bir filtre yardımıyla doğru olarak ayrıştırılamayacak şekilde birleşmesine neden olur.

Belirli özel boyutlar, demografik grup bilgileriyle birleştirildiğinde raporlamada kullanılamaz. Demografik grup verilerine sahip olan özel boyutlar istediğinizde raporlama veya API ile ilgili eşik ya da uyumsuzluk kısıtlamalarıyla karşılaşabilirsiniz.

Özel boyutlar ve metriklerin kullanım ömrü

Bir özel boyut veya metriğin kullanım ömrü dört aşamadan oluşur:

 • Yapılandırma – Özel boyutlarınızı ve metriklerinizi dizinle, adla veya kapsam gibi diğer özelliklerle tanımlarsınız.
 • Toplama – Analytics'e uygulamanızdan özel boyut ve metrik değerleri gönderirsiniz.
 • İşleme – Verileriniz; özel boyut ve metrik tanımlarınız ve tüm raporlama görünümü filtreleriniz kullanılarak işlenir.
 • Raporlama: Analytics kullanıcı arayüzündeki özel boyutlarınızı ve metriklerinizi kullanarak yeni raporlar oluşturursunuz.

Yapılandırma

Özel boyut ve metrik değerlerini Analytics'e gönderebilmeniz için bunların bir Analytics mülkünde tanımlanması gerekir. Her Analytics mülkünde özel boyutlar için kullanılabilen 20 dizinin yanı sıra özel metrikler için de 20 dizin mevcuttur.

Bir özel boyut veya metrik tanımlayıp adı ve diğer yapılandırma değerlerini belirttiğinizde Analytics, daha sonra bu boyuta veya metriğe başvurmak için kullanacağınız bir dizin numarası atar. Özel Boyutlar aşağıdaki yapılandırma değerlerine sahiptir:

 • Ad: özel boyutun, raporlarınızda görünecek olan adı.
 • Kapsam – Özel boyut veya metriğin hangi verilere uygulanacağını belirtir. Kapsam hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Etkin – Özel boyut veya metrik değerinin işlenip işlenmeyeceğini belirtir. Etkin olmayan özel boyutlar raporlamada görünmeye devam edebilir, ancak söz konusu metriklerin değerleri işlenmez.

Özel metrikler aşağıdaki yapılandırma değerlerine sahiptir:

 • Ad: özel metriğin raporlarınızda görünecek olan adı.
 • Tür – Özel metrik değerinin raporlarda ne şekilde gösterileceğini belirler.
 • Minimum / Maksimum Değer – raporlarınızda işlenecek ve gösterilecek minimum ve maksimum değerler.
 • Etkin – Özel metrik değerinin işlenip işlenmeyeceğini belirtir. Etkin olmayan özel metrikler raporlamada görünmeye devam edebilir ancak bu metriklerin değerleri işlenmez.

Özel boyutlar ve metrikler Analytics kullanıcı arayüzünde tanımlanabilir.

Bir özel boyutu veya metriği tanımladıktan sonra mümkünse ad ya da kapsamı düzenlemeyin. Bu değerler üzerinde yapılan değişikliklerin raporlamanızı nasıl etkileyeceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar bölümünü inceleyin.

Toplama

Özel boyut ve metrik değerleri Analytics'e, toplama zamanında bir çift dizin ve değer parametreleri olarak gönderilir. Dizin parametresi, Analytics'in Yapılandırma aşamasında atadığı özel boyut veya metriğin dizin sayısına karşılık gelir.

Diğer veri türlerinin aksine özel boyutlar ve metrikler Analytics'e sayfa görüntülemeleri, etkinlikler veya e-ticaret işlemleri gibi diğer isabetlere eklenen parametreler olarak gönderilir. Dolayısıyla, özel boyut veya metrik değerlerinin Analytics'e gönderilebilmesi için değerin bir izleme çağrısında bulunmadan önce ayarlanması gerekir.

Örneğin, özel bir boyut değerini ayarlamak için kullanılacak kod aşağıdaki gibi görünebilir:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Özel boyut için değeri dizin 1'de ayarlayın.
ga('set', 'cd1', 'Level 1');

// Özel boyut değerini sayfa görüntüleme isabetiyle gönderin.
ga('send', 'pageview');

Özel Metrik Türleri

Tamsayı veya Zaman türündeki özel metrikler tamsayı kullanılarak gönderilmelidir, Para Birimi türündeki özel metrikler ise yerel para birimine uygun sabit ondalık değerler olarak gönderilebilir.

İşleme

Özel boyutlar işlenirken, kapsam belirli bir özel boyut değerinin uygulanacağı isabetleri belirler. Görünüm filtreleri ise hangi isabetlerin ve ilişkili değerlerinin sonuçta Raporlama'ya dahil edileceğini belirler.

Kapsam ve Öncelik

Kapsam, belirli bir özel boyut değeri ile ilişkilendirilecek isabetleri belirler. Ürün, isabet, oturum ve kullanıcı olmak üzere dört kapsam düzeyi vardır:

 • Ürün: Değer, ayarlandığı ürüne uygulanır (yalnızca Geliştirilmiş E-ticaret).
 • İsabet – Değer, ayarlandığı tek isabete uygulanır.
 • Oturum – Değer, tek bir oturumdaki tüm isabetlere uygulanır.
 • Kullanıcı – Değer, değer değişiklikleri veya özel boyutlar devre dışı bırakılana kadar mevcut ve gelecek oturumlardaki tüm isabetlere uygulanır.
Ürün düzeyinde kapsam

Özel boyut ürün düzeyinde kapsama sahipse değer, yalnızca değerin ayarlandığı ürüne uygulanır. Tek bir isabette birden fazla ürün gönderilebildiğinden ürün düzeyinde kapsama sahip birden fazla özel boyut da tek bir isabette gönderilebilir.

İsabet düzeyinde kapsam

Özel boyut isabet düzeyinde kapsama sahipse değer, yalnızca değerin ayarlandığı isabete uygulanır. Bu, aşağıda Şekil A, Şekil B ve Şekil C'de gösterilmiştir:

Şekil A: Kullanıcı iki isabet (H1, H2) gönderir. H2, ÖB1 için A değerine sahiptir. Bu değer yalnızca H2'ye uygulanır.
 
Şekil B: Kullanıcı üçüncü bir isabet (H3) gönderir. H3, herhangi bir ÖB değerine sahip değildir.
 
Şekil C: Kullanıcı dördüncü bir isabet (H4) gönderir. H4, ÖB1 için B değerine sahiptir. Bu değer yalnızca H4'e uygulanır.


Oturum düzeyinde kapsam

Oturum düzeyinde kapsama sahip iki değer, bir oturumda aynı dizine ayarlanırsa son ayarlanan değer öncelikli olur ve bu oturumdaki tüm isabetlere uygulanır. Aşağıdaki Şekil D'de, son ayarlanan değer ilgili dizin için tüm önceki değerlerin üzerine yazılır.

Şekil A: Kullanıcı herhangi bir ÖB değerine sahip olmayan bir isabet (H1) gönderir.
 
Şekil B: Aynı oturumda, kullanıcı, A olarak ayarlanan ÖB1 değerine sahip ikinci bir isabet (H2) gönderir. Oturum kapsamı, A değerinin H1'e de uygulanmasına neden olur.
 
Şekil C: Kullanıcı üçüncü bir isabet (H3) gönderir. H3 ile birlikte herhangi bir ÖB1 değeri gönderilmediği halde, oturum kapsamı, A değerinin H3'e otomatik olarak uygulanmasına neden olur.
 
Şekil D: Kullanıcı yeni bir ÖB1 değeri olan B ile dördüncü bir isabet (H4) gönderir. Oturum kapsamı, önceki isabetlerdeki A değerinin üzerine yazarak B değerini oturumdaki tüm isabetlere uygular.


Kullanıcı düzeyinde kapsam

Son olarak, aynı oturumda kullanıcı düzeyinde kapsama sahip iki özel boyut değeri ayarlanırsa ayarlanan son değer, geçerli oturum için önceliğe sahip olur ve bu kullanıcının gelecek oturumlarına uygulanır.

Aşağıdaki Şekil B'de, A olarak ayarlanan ÖB değeri, oturum düzeyindeki ÖB gibi, oturum 2'deki tüm isabetlere uygulanır. Ancak, Şekil C'de, oturum düzeyinde kapsamın aksine, A olarak ayarlanan ÖB değeri, ÖB1'in kullanıcı düzeyinde kapsama sahip olmasından dolayı, üçüncü oturumdaki isabetlere uygulanmaya devam eder:

Şekil A: Kullanıcının üç isabet içeren bir oturumu vardır (H1, H2, H3). Herhangi bir ÖB değeri ayarlanmamıştır.
 
Şekil B: Aynı kullanıcı geri gelip üç isabet daha içeren yeni bir oturum açar. ÖB1 değeri H3'te A olarak ayarlanır. Daha sonra ÖB1 değeri oturumdaki tüm isabetlere uygulanır.
 
Şekil C: Kullanıcı, üç isabet daha içeren üçüncü bir oturum için geri gelir. ÖB1'in kullanıcı düzeyinde kapsamı, A değerinin oturum 3'teki tüm isabetlere uygulanmasına neden olur.

Filtreler

Görünüm filtreleri, özel boyutlarla ve metriklerle farklı şekillerde etkileşime geçebilir.

Özel boyut ve metrik değerlerinin her biri, kapsamlarına bakılmaksızın aldıkları isabetle ilişkilendirilir. Söz konusu isabet bir görünüm filtresi tarafından filtrelenirse kapsamına bağlı olarak özel boyut veya metrik de filtrelenebilir:

 1. İsabet kapsamı: İlişkilendirildikleri isabet filtrelenirse isabet kapsamına sahip olan özel boyutlar ve tüm özel metrikler de filtrelenir.
 2. Oturum veya Kullanıcı kapsamı: Eklendikleri isabete filtre uygulansa bile kullanıcı veya oturum kapsamına sahip özel boyutlara filtre uygulanmaz. Bu boyutların değerleri, geçerli oturumdaki ve boyutun kullanıcı kapsamına sahip olması durumunda gelecek oturumlardaki tüm isabetlere uygulanmaya devam eder.

Özel boyutlar, görünüm filtreleri oluşturmak için de kullanılabilir. Bu, özel boyutun kapsamına göre isabetlere filtre uygulanmasına neden olur. Örneğin, kullanıcı kapsamına sahip bir özel boyut değerine filtre uygulandığında, bu değerle ilişkili kullanıcı gruplarının halihazırdaki ve gelecekteki oturumlarına da filtre uygulanır.

Raporlama

Ardışık düzenin toplama, yapılandırma ve diğer işleme aşamaları tamamlandıktan sonra özel boyutlar ve metrikler, kullanıcı raporlama arayüzü aracılığıyla kullanıma sunulur.

Özel boyutlar ve metrikler, özel raporlarda ve gelişmiş segmentlerle birlikte kullanılmak üzere sunulur. Standart raporlarda özel boyutları ikincil boyutlar olarak da kullanabilirsiniz.

Örnekler

Aşağıdaki örnekler, özel boyutlar ve metriklerin oyuncu davranışı hakkında bilgi edinmek isteyen bir oyun geliştirici tarafından nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Bir oyun geliştiricinin yakın zamanda yeni bir oyun piyasaya sürdüğünü varsayalım.

Mevcut Analytics uygulaması, kullanıcının bir seviyeyi oynadığı her defasında bir ekran görüntülenme izler. Geliştirici, her bir seviyenin kaç kez oynandığını zaten bilmektedir. Şimdi ise daha ileri düzeydeki şu soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor:

 1. Orta veya zor seviyelere kıyasla kolay seviyeler kaç kez oynandı?
 2. 3 günlük ücretsiz deneme sırasında her gün kaç seviye oynandı?
 3. Deneme sırasında kullanıcılar, oyunu satın almış olan kullanıcılara kıyasla kaç seviye oynadı?

Bu soruları yanıtlamak amacıyla isabetleri, oturumları ve kullanıcıları içeren yeni gruplar oluşturmak için özel boyutlar kullanılır.

Buna ek olarak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için geliştirici, bazı ekstra özellikler (ör. "güçlendirme") satar. Geliştirici hâlihazırda kategori ve varyant alanlarını kullanmaktadır, ancak satın alınan güçlendirmenin gücünü ölçmek için ekstra bir alan istemektedir. Bu sayede geliştirici, belirli güçlendirmelerin diğerlerine kıyasla daha popüler olup olmadığını belirleyebilir.

İsabet düzeyinde kapsam

Oyun geliştiricinin, her bir zorluk seviyesinden (ör. kolay, orta veya zor) kaç seviyenin oynandığını öğrenmek için isabet düzeyinde özel boyutları nasıl kullanabileceğini gösteren bir örneğe göz atalım.

Geliştirici, ekran görüntülenme sayısını kullanarak her bir seviyenin kaç kez oynandığını hâlihazırda izlemektedir. Şimdi ise en çok oynanan zorluk seviyesini öğrenmek istemektedir.

Rapor aşağıdaki gibi görünür:

Zorluk Ekran Görüntülenme Sayısı
kolay  
orta  
zor  

Özel boyutları kullanmadan önce geliştirici seviyeye göre toplam ekran görüntülenme sayısını görebilir ancak bu ekran görüntülenme sayısını zorluk seviyesine göre gruplandıramaz.

İsabet düzeyinde özel boyut kullanıldığında, zorluk seviyesi her bir ekran görüntülenmeyle ilişkilendirilebilir. Böylece, en çok oynanan zorluk seviyeleri raporlara dahil edilir.

Neden isabet düzeyinde kapsam kullanılıyor?

Kullanıcı bir oturum süresince birkaç seviye oynayabilir. İsabet düzeyinde kapsam kullanılması, zorluk değerinin yalnızca birlikte gönderildiği ekran görüntülenmeyle ilişkilendirileceği anlamına gelir. Bu, her bir seviyedeki ekran görüntülenmenin benzersiz bir zorluk seviyesiyle ilişkilendirilebilmesini sağlar.

Yapılandırma

Özel boyutu uygulamanın ilk adımı, Analytics'in Yönetici bölümündeki mülk ayarlarınızda ilgili özel boyutu tanımlamaktır. Bu örnek için özel boyut tanımı aşağıdaki gibidir:

Dizin 1
Ad Difficulty
Kapsam Hit
Etkin true

Toplama

Geliştirici oyunda ekran görüntülenmeyi kullanarak her bir seviyeyi hâlihazırda izlemektedir. Zorluğu her bir seviyeyle ilişkilendirebilmek için özel boyut değerinin, ekran görüntülenme izleme çağrısından hemen önce ayarlanması gerekir.

Uygulama aşağıdaki gibi görünebilir:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Dizin 1'de özel boyut için değer ayarlayın.
ga('set', 'cd1', 'easy');

// Özel boyut değerini sayfa görüntüleme isabetiyle birlikte gönderin.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Bu örnekte özel boyut, seviye ekran görüntülenme izlemesinden hemen önce ayarlanmıştır. Bu, zorluğu ekran görüntülenmeyle ilişkilendirir ve ekran görüntülenme isabetlerinin raporlarda zorluğa göre gruplanmasına olanak tanır.

İşleme

İsabetler toplanıp Analytics'e gönderildikten sonra veriler işlenir ve özel boyut değerleri kapsamlarına uygun şekilde isabetlere uygulanır.

Örneğin, bir kez oturum açmış ve 6 seviye oynamış tek bir oyuncu için toplanan veriler aşağıdaki gibi görünür:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd1_value=easy
H2: screen_name=/level_2/ cd1_value=medium
H3: screen_name=/level_3/ cd1_value=hard
H4: screen_name=/level_4/ cd1_value=easy
H5: screen_name=/level_5/ cd1_value=medium
H6: screen_name=/level_6/ cd1_value=medium

İsabet düzeyinde kapsam kullanıldığında, her bir zorluk değerinin yalnızca birlikte gönderildiği ekran görüntülenmeyle ilişkilendirileceğini unutmayın.

Raporlama

İşlendikten sonra her bir ekran görüntülenme, ilgili zorluk değeriyle ilişkilendirildiğinden geliştirici, boyut olarak ekran adı ve zorluğu, metrik olarak da ekran görüntülenme sayısını kullanan bir rapor oluşturabilir:

Ekran adı Zorluk Ekran görüntülenme sayısı
/level_1/ kolay 1
/level_2/ orta 1
/level_3/ zor 1
/level_4/ kolay 1
/level_5/ orta 1
/level_6/ orta 1

Ekran görüntülenmelerini gruplandırmak ve her bir zorluk seviyesinin kaç kez oynandığını öğrenmek için birincil boyut olarak Zorluğun kullanıldığı bir özel rapor oluşturulabilir:

Zorluk Ekran görüntülenme sayısı
kolay 2
orta 3
zor 1

Bu raporda en çok orta zorluktaki seviyeler oynanmıştır. Bu analiz, ekran görüntülenmelerini gruplandırmak için isabet düzeyinde özel boyutlar kullanılarak elde edilmiştir.

Oturum düzeyinde kapsam

Oyun geliştiricinin, 3 günlük ücretsiz deneme sırasında her gün kaç seviyenin oynandığını öğrenmek için oturum düzeyinde özel boyutları nasıl kullanabileceğini gösteren bir örneğe göz atalım.

Geliştirici, her seviye için bir ekran görüntülenme izleyerek her bir seviyenin kaç kez oynandığını hâlihazırda bilmektedir. Şimdi ise her gün kaç seviye oynandığını öğrenmek istemektedir.

Geliştiricinin oluşturmak istediği rapor aşağıdaki gibi görünür:

Deneme Günü Ekran görüntülenme sayısı
1. Gün  
2. Gün  
3. Gün  

Geliştirici, oturum düzeyinde özel boyut kullanarak ekran görüntülenme sayılarını deneme gününe göre gruplandırabilir ve kullanıcı ücretsiz denemede daha fazla zaman geçirdikçe bu sayının nasıl değiştiğini görebilir.

Neden oturum düzeyinde kapsam kullanılıyor?

Tüm oturumları ve bileşen isabetlerinin tümünü tek bir Deneme Günü değeri altında verimli bir şekilde gruplandırmak için oturum düzeyinde kapsamı kullanabilirsiniz.

Aynı işlevi elde etmek için isabet düzeyinde kapsam da kullanılabilir, ancak oturum düzeyinde kapsam, en düşük düzeyde ilave kod kullanarak bir Deneme Günü değerini kolayca belirlemenize olanak tanır.

Yapılandırma

Deneme Günü özel boyutu, Analytics kullanıcı arayüzündeki mülk ayarları bölümünde şu değerlerle tanımlanır:

Dizin 2
Ad Day of Trial
Kapsam Session
Etkin true

Toplama

Geliştirici oyunda ekran görüntülenmeyi kullanarak her bir seviyeyi hâlihazırda izlemektedir. Bir günü bir oturumdaki tüm ekran görüntülenmeleriyle ilişkilendirmek için özel boyut değerinin oturum başına bir kez ayarlanması yeterlidir.

Geliştirici, özel boyutu kullanıcı oyuna ilk başladığında ayarlar:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Dizin 2'de özel boyut için değeri ayarlayın.
var day = getDayOfTrial();
ga('set', 'dimension2', day );

// Özel boyut değerini sayfa görüntüleme isabetiyle gönderin.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Oturum düzeyinde bir özel boyutun oturum sırasında herhangi bir zamanda ayarlanabileceğini unutmayın. Ancak bu örnekte, geliştirici kolaylık açısından deneme gününü belirleyip değeri oturumun başında buna göre ayarlayabilir.

İşleme

İsabetler toplanıp Analytics'e gönderildikten sonra veriler işlenir ve özel boyut değerleri kapsamlarına uygun şekilde isabetlere uygulanır.

Örneğin, oyunu ilk gün iki kez, ikinci gün bir kez ve üçüncü gün bir kez oynayan tek bir oyuncu için toplanan veriler aşağıdaki gibi görünür:

userId = 5555
Session 1:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=1
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H4: screen_name=/level_3/ cd2_value=1
H5: screen_name=/level_4/
H6: screen_name=/level_4/

Session 3:
H1: screen_name=/level_1/ cd2_value=2
H2: screen_name=/level_2/
H3: screen_name=/level_3/

Session 4:
H1: screen_name=/level_3/ cd2_value=3

Özel boyut değerlerinin oturum başına tek bir ekran görüntülenme ile gönderildiğini unutmayın.

Oturum düzeyinde kapsam, Deneme Günü değerinin sadece birlikte gönderildiği isabetle değil, oturumdaki tüm isabetlerle ilişkilendirilmesini sağlar.

Raporlama

Oturum düzeyinde özel boyut değerleri, işlendikten sonra, aynı oturumda elde edilen tüm ekran görüntülenmeleriyle ilişkilendirilir. Geliştirici artık, boyut olarak Deneme Günü ve ekran adının, metrik olarak ise ekran görüntülenme sayısının kullanıldığı bir rapor oluşturabilir:

Deneme Günü Ekran adı Ekran görüntülenme sayısı
1 /level_1/ 1
1 /level_2/ 2
1 /level_3/ 1
1 /level_4/ 2
2 /level_1/ 1
2 /level_2/ 1
2 /level_3/ 1
3 /level_3/ 1

Son olarak, geliştirici ekran görüntülenme sayılarını güne göre gruplandırıp her deneme gününde kaç seviye oynandığını öğrenmek için birincil boyut olarak Deneme Günü'nün kullanıldığı özel bir rapor oluşturabilir:

Deneme Günü Ekran görüntülenme sayısı
1 6
2 3
3 1

Veriler, en çok seviyenin ilk gün oynandığını, 2. ve 3. günlerde ise daha az sayıda seviye oynandığını gösteriyor. Bu analiz, birden fazla oturumu ve bunların bileşeni olan isabetleri tek bir değere göre gruplandırmak için oturum düzeyinde özel boyutlar kullanılarak elde edilmiştir.

Kullanıcı düzeyinde kapsam

Son olarak, oyun geliştiricinin ücretli kullanıcılarla ücretsiz deneme kullanıcılarının kaç seviye oynadığını karşılaştırmak için kullanıcı düzeyinde özel boyutları nasıl kullanabileceğini gösteren bir örneğe göz atalım.

Önceki örneklerde olduğu gibi, her seviyenin toplam kaç kez oynandığı, ekran görüntülenme sayılarıyla zaten izlenmektedir, ancak geliştirici şimdi ekran görüntülenme sayılarını ücretsiz ve ücretli kullanıcılara göre gruplandırmak istemektedir.

Geliştiricinin görmek istediği rapor aşağıdaki gibi olacaktır:

Oyuncu Türü Ekran görüntülenme sayısı
Ücretsiz  
Ücretli  

Geliştirici, kullanıcı düzeyinde özel boyut kullanarak belirli bir kullanıcının tüm ekran görüntülenme sayılarını geçerli ve gelecek oturumlarında bir Oyuncu Türü değeriyle ilişkilendirerek bu verileri elde edebilir.

Neden kullanıcı düzeyinde kapsam kullanılıyor?

Kullanıcı düzeyinde kapsam, bir kullanıcının tüm bileşen oturumlarını ve isabetlerini tek bir değere göre kolayca gruplandırmanıza olanak tanır. Bu kapsam, söz konusu örnekteki Oyuncu Türü gibi belirli bir kullanıcı için sık sık değişmeyen değerler açısından yararlıdır.

Aynı işlevin isabet veya oturum düzeyinde kapsamla da elde edilebileceğini, ancak kullanıcı düzeyinde kapsamın en az miktarda kodla en uygun çözümü sunduğunu unutmayın.

Yapılandırma

Oyuncu Türü özel boyutu, Yönetici bölümünde aşağıdaki değerlerle tanımlanır:

Dizin 3
Ad Player Type
Kapsam User
Etkin true

Toplama

Önceki örneklerde olduğu gibi geliştirici, ekran görüntülenme sayısını kullanarak her bir seviyeyi hâlihazırda izlemektedir. Söz konusu ekran görüntülenme sayılarını Oyuncu Türüne göre gruplandırmak için geliştiricinin sadece, kullanıcı oyuna başladığında Oyuncu Türü boyutunu ayarlaması ve kullanıcı oyunun tam sürümüne erişmek için sonradan ödeme yaparsa ikinci kez ayarlaması gerekir.

Geliştirici, özel boyutu kullanıcı oyuna ilk başladığında ayarlar:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Dizin 3'te özel boyut için değer ayarlayın.
ga('set', 'dimension3', 'Free' );

// Özel boyut değerini sayfa görüntüleme isabetiyle birlikte gönderin.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

Geliştirici, kullanıcı oyunun tam sürümü için ödeme yaptığında da özel boyutu ayarlamak ister:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Dizin 3'te özel boyut için değer ayarlayın.
ga('set', 'dimension3', 'Paid' );

// Özel boyut değerini sayfa görüntüleme isabetiyle birlikte gönderin.
ga('send', 'pageview', '/level_1/');

İşleme

Önceki örneklerde olduğu gibi, veriler toplandıktan sonra işlenir ve özel boyut değerleri kapsamlarına uygun şekilde isabetlere uygulanır.

Örneğin, oyunu ücretsiz kullanıcı olarak iki kez ve ücretli kullanıcı olarak bir kez oynayan tek bir oyuncu için toplanan veriler aşağıdaki gibi olacaktır:

userId = 5555
Session 1:
H2: screen_name=/level_1/ cd3_value=free
H3: screen_name=/level_2/

Session 2:
H1: screen_name=/level_2/
H2: screen_name=/level_3/
H3: screen_name=/level_3/

Session 3:
H1: screen_name=/level_3/ cd3_value=paid
H2: screen_name=/level_4/

Oturum 1'de ayarlanan free değerinin, oturum 3'te yeni paid değeri ayarlanana kadar, oturum 1 ve oturum 2'deki tüm isabetlere uygulandığını unutmayın.

Raporlama

Oyuncu Türü özel boyut değerleri, işlendikten sonra, ayarlandıkları oturumların yanı sıra gelecek tüm oturumlar ve isabetlerle de ilişkilendirilir.

Geliştirici artık, boyut olarak Oyuncu Türü ve ekran adının, metrik olarak ise ekran görüntülenme sayısının kullanıldığı bir rapor oluşturabilir:

Oyuncu Türü Ekran adı Ekran görüntülenme sayısı
Ücretsiz /level_1/ 1
Ücretsiz /level_2/ 2
Ücretsiz /level_3/ 2
Ücretli /level_3/ 1
Ücretli /level_4/ 1

Son olarak geliştirici, ekran görüntülenme sayılarını Oyuncu Türü'ne göre gruplandırıp ücretsiz ve ücretli kullanıcılar tarafından kaç seviye oynandığını karşılaştırmak için birincil boyut olarak Oyuncu Türü'nün kullanıldığı özel bir rapor oluşturabilir:

Oyuncu türü Ekran görüntülenme sayısı
Ücretsiz 5
Ücretli 2

Veriler, ücretli kullanıcılara kıyasla ücretsiz kullanıcıların daha çok seviye oynadığını göstermektedir. Bu analiz, kullanıcılarla birlikte bunların bileşen oturumlarını ve isabetleri tek bir değere göre gruplandırmak için kullanıcı düzeyinde özel boyutlar kullanılarak elde edilmiştir.

Ürün düzeyinde kapsam

Oyun geliştiricinin, hangi güçlendirme gücünün (ör. zayıf, orta veya güçlü) satın alındığını öğrenmek için ürün düzeyinde özel boyutları nasıl kullanabileceğini gösteren bir örneğe göz atalım.

Geliştirici, Geliştirilmiş E-ticaret'i kullanarak güçlendirmelerin kaç kez satın alındığını hâlihazırda izlemektedir. Şimdi de en fazla satın alınan güçlendirme gücünün hangisi olduğunu öğrenmek istemektedir.

Rapor aşağıdaki gibi olacaktır:

Güçlendirme Gücü Ürün Geliri
zayıf  
orta  
güçlü  

Özel boyutları kullanmadan önce geliştirici, güçlendirmelerden elde edilen toplam ürün gelirini görebilir ancak bu geliri güçlendirme gücüne göre gruplandıramaz.

Ürün düzeyinde özel boyut kullanıldığında güç her bir ürünle ilişkilendirilebilir ve böylece raporlar en çok satın alınan gücün yanı sıra en çok görüntülenen, tıklanan ve diğer Geliştirilmiş E-ticaret işlemleri uygulanan güçleri içerebilir.

Neden ürün düzeyinde kapsam kullanılıyor?

Bir kullanıcı tek bir satın alma işleminde birden fazla güçlendirme satın alabilir. Ürün düzeyinde kapsam kullanılması, güç değerinin yalnızca birlikte gönderildiği ürünle ilişkilendirileceği anlamına gelir. Bu, satın alınan her bir güçlendirmenin benzersiz bir güçle ilişkilendirilmesini sağlar.

Yapılandırma

Güçlendirme Gücü özel boyutu, Analytics Yönetici arayüzündeki mülk ayarları bölümünde aşağıdaki değerlerle tanımlanır:

Dizin 4
Ad Powerup Strength
Kapsam Product
Etkin true

Toplama

Geliştirici oyunda satın alınan her bir güçlendirmeyi hâlihazırda izlemektedir. Gücü her bir güçlendirmeyle ilişkilendirebilmek için özel boyut değerinin, ürün verileriyle ayarlanması gerekir.

Ürüne bu boyut eklendiğinde aşağıdaki gibi görünebilir:

ga('ec:addProduct', {        // productFieldObject içinde ürün bilgileri sağla.
 'id': 'P12345',          // Ürün kimliği (dize).
 'name': 'Powerup',        // Ürün adı (dize).
 'category': 'Extras',       // Ürün kategorisi (dize).
 'variant': 'red',         // Ürün varyantı (dize).
 'price': '10.00',         // Ürün fiyatı (para birimi).
 'quantity': 2,          // Ürün miktarı (sayı).
 'dimension4': 'strong'      // Ürün kapsamlı özel boyut (dize).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // İşlem verilerini ilk sayfa görüntülemeyle birlikte gönder.

Bu örnekte, özel boyut, ürün bilgileriyle birlikte ayarlanmıştır Bu, gücü söz konusu Güçlendirme ile ilişkilendirir.

İşleme

Önceki örneklerde olduğu gibi, isabetler toplanıp Analytics'e gönderildikten sonra veriler işlenir ve özel boyut değerleri birlikte gönderildikleri ürünlere uygulanır.

Örneğin, bir kez oturum açmış 3 güçlendirme satın almış tek bir oyuncu için toplanan veriler aşağıdaki gibi görünür:

userId = 5555
Session 1:
H1: product_name=powerup cd4_value=weak
  product_name=powerup cd4_value=strong
H2: product_name=powerup cd4_value=weak

Ürün düzeyinde kapsam kullanıldığında, her bir güçlendirme değerinin yalnızca birlikte gönderildiği ürünle ilişkilendirileceğini unutmayın.

Raporlama

İşlendikten sonra, her bir ürün ilgili güç değeriyle ilişkilendirildiğinden geliştirici, geliri Güçlendirme Gücü'ne göre gösteren özel bir rapor oluşturabilir:

Güçlendirme Gücü Ürün Geliri
zayıf 20,00
güçlü 10,00

Bu raporda, zayıf güçlendirmeler en büyük geliri sağlamıştır.

Özel metrikler

Kapsam

Özel boyutlara benzer şekilde özel metrikler de farklı kapsamlara sahip olabilir. İsabet düzeyinde özel metrikler, birlikte gönderildikleri tüm isabet düzeyinde boyutlarla ilişkilendirilir. Aynı şekilde, ürün düzeyinde özel metrikler yalnızca birlikte gönderildikleri ürünlerle ilişkilendirilir. Aşağıdaki örneklerde bu iki özel metrik türü gösterilmektedir.

İsabet Kapsamlı Özel Metrik Örneği

Yukarıdaki örneklerde oyun geliştirici, bir seviyenin her oynanışını ekran görüntülenme olarak izlemektedir. Oluşturulan her raporda, oyuncunun seviye tamamlama girişimini temsil etmek için ekran görüntülenme metriği kullanılır.

Bununla birlikte, geliştirici her seviyenin tamamlanma oranını da öğrenmek istemektedir.

Geliştirici tamamlanma oranını belirlemek için Seviye Tamamlama Sayısı adlı yeni bir özel metrik kullanır ve bu metriği her seviye için ekran görüntülenme sayısıyla karşılaştırır.

Geliştiricinin istediği rapor aşağıdaki gibi olacaktır:

Ekran adı Ekran görüntülenme sayısı Seviye Tamamlanma Sayısı
/level_1/    
/level_2/    
/level_3/    

Neden özel metrik kullanmalıyım?

Birçok durumda en önemli metriklerinizi izlemek için etkinlikler, ekran görüntülenme sayısı ve/veya özel metrik kullanma seçeneğine sahipsiniz. Ancak özel metriklerle daha esnek ve okunaklı özel raporlar oluşturulabildiği için özel metrikler en önemli metriklerinizi izlemenin kolay bir yoludur.

Bu örnekte seviye tamamlama sayısı, her seviye için ekran görüntülenmelerini iki kez saymadan ekran görüntülenme olarak izlenemediğinden başka bir seçenek bulmak isteyebilirsiniz.

Tek başına bir etkinlik de kullanılabilir ancak hiyerarşik yapılarından dolayı, ekran görüntülenme ve seviye tamamlama sayılarını tek bir boyut altında birleştirerek yukarıdaki raporu oluşturmak zordur.

Yukarıdaki sınırlamalar nedeniyle ve seviye tamamlama sayısı bu geliştirici için çok önemli bir metrik olduğundan en uygun seçenek, seviye tamamlama sayısını özel metrik olarak izlemektir.

Yapılandırma

Seviye Tamamlama Sayısı özel metriği, kullanıcı arayüzündeki yönetim bölümünde şu değerlerle tanımlanır:

Dizin 1
Ad Level Completions
Kapsam Hit
Biçimlendirme Türü Integer
Etkin true

Toplama

Geliştirici, bir ekran görüntülenmeyi kullanarak her bir seviyenin başlangıcını hâlihazırda izlemektedir. Şimdi ise yeni özel metriği kullanarak seviye tamamlama sayısını izlemek istemektedir.

Özel boyutlarda olduğu gibi özel metrikler de Analytics'e diğer isabetlere eklenen parametreler olarak gönderilir. Özel metrik değerini gönderebilmek için geliştiricinin, kullanıcı bir seviyeyi tamamladığında bunu kaydetmek üzere ek bir isabet göndermesi gerekir. Bu örnekte, seviye tamamlandıktan sonra bir etkinlik tetiklenir ve bir özel metrik bu etkinlikle ilişkilendirilir.

Bu uygulama aşağıdaki gibi görünebilir:

ga('create', 'UA-XXXX-Y', 'auto');

// Seviye tamamlama metriğini 1 sayı artırın.
ga('set', 'metric1', 1 );

// Özel metrik değerini etkinlik isabetiyle gönderin.
ga('send', 'event', 'Level', 'completion');

İşleme

İşlenmeden önce, oyunda tek oturumda üç seviye oynayan bir oyuncu için veriler aşağıdaki gibi olacaktır:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=event screen_name=/level_1/ cm1_value=1
H3: type=screen_view screen_name=/level_2/
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
H5: type=screen_view screen_name=/level_2/
H6: type=event screen_name=/level_2/ cm1_value=1
H7: type=screen_view screen_name=/level_3/
H8: type=event screen_name=/level_3/ cm1_value=1

Raporlama

İşlendikten sonra geliştirici, ekran adını boyut olarak; ekran görüntülenme, toplam etkinlik ve seviye tamamlama sayılarını da metrik olarak kullanan bir rapor oluşturabilir:

Ekran adı Ekran görüntülenme sayısı Toplam Etkinlik Sayısı Seviye Tamamlanma Sayısı
/level_1/ 1 1 1
/level_2/ 3 1 1
/level_3/ 1 1 1

Geliştirici, seviye tamamlama sayısını özel metrik olarak izlediğinden gelecekte tamamlama etkinliklerini toplam etkinliklerden filtrelemek gerekmez.

Bunun yerine geliştirici, Seviye Tamamlama Sayısı özel metriğini kullanarak aşağıdaki özel raporu kolayca oluşturabilir:

Ekran adı Ekran görüntülenme sayısı Seviye Tamamlanma Sayısı
/level_1/ 1 1
/level_2/ 3 1
/level_3/ 1 1

Veriler, seviye 2'nin seviye 1 ve 3'e göre aslında daha zor olduğunu, çünkü ekran görüntülenme sayılarına göre tamamlanma oranının sadece %33 olduğunu gösteriyor. Geliştirici, seviye tamamlanma sayılarını özel metrik olarak izleyerek önemli metriklerle ilgili soruları kolayca yanıtlayabilir ve diğer kullanıcılarla paylaşabileceği basit raporlar oluşturabilir.

Ürün Kapsamlı Özel Metrik Örneği

Yukarıdaki örneklerde, oyun geliştirici her güçlendirmeye ait satın alma işlemini izlemektedir. Miktar ve ürün geliri gibi, her bir satın alma işlemiyle ilişkilendirilebilecek bir dizi metrik vardır.

Ancak oyun geliştirici, kısa süre önce bir promosyon düzenleyerek tüm kullanıcılara 100 TL kredi vermiştir. Oyun geliştirici, kullanıcıların kredileriyle hangi güçlendirmeleri satın aldığını ölçmek istemektedir.

Ürün satın alma başına kullanılan kredi miktarını belirlemek için geliştirici, Kullanılan Krediler adlı yeni bir özel metrik kullanır.

Geliştiricinin istediği rapor aşağıdaki gibi olacaktır:

Güçlendirme Gücü Ürün Geliri Kullanılan Krediler
güçlü    
orta    
zayıf    

Yapılandırma

Kullanılan Krediler özel metriği, Yönetici bölümünde aşağıdaki değerlerle tanımlanır:

Dizin 2
Ad Credits Used
Kapsam Product
Biçimlendirme Türü Integer
Etkin true

Toplama

Ürün düzeyinde özel boyutlarda olduğu gibi ürün düzeyinde özel metrikler de Analytics'e, ürün verilerine eklenen parametreler olarak gönderilir.

Bu uygulama aşağıdaki gibi görünebilir:

ga('ec:addProduct', {        // productFieldObject içinde ürün bilgileri sağla.
 'id': 'P12345',          // Ürün kimliği (dize).
 'name': 'Powerup',        // Ürün adı (dize).
 'category': 'Extras',       // Ürün kategorisi (dize).
 'variant': 'red',         // Ürün varyantı (dize).
 'price': '10.00',         // Ürün fiyatı (para birimi).
 'quantity': 2,          // Ürün miktarı (sayı).
 'dimension4': 'strong',      // Ürün kapsamlı özel boyut (dize).
 'metric2': 5           // Ürün kapsamlı özel metrik (tamsayı).
});
ga('ec:setAction', 'purchase', {
 'id': 'T12345',
 'revenue': '20.00'
});

ga('send', 'pageview');   // İşlem verilerini ilk sayfa görüntülemeyle birlikte gönder.


İşleme

İşlenmeden önce, bazı güçlendirmeler satın alan tek bir oyuncu için veriler aşağıdaki gibi olacaktır:

userId = 5555
Session 1
H1: type=screen_view screen_name=/level_1/
H2: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=5
  product_name=powerup cd4_value=strong cm2_value=5
H4: type=screen_view screen_name=/level_2/
  product_name=powerup cd4_value=medium cm2_value=1
  product_name=powerup cd4_value=weak cm2_value=10

Raporlama

İşlendikten sonra geliştirici, Güçlendirme Gücünü boyut olarak, Ürün Geliri ve Kullanılan Kredileri de metrik olarak kullandığı bir rapor oluşturabilir:

Güçlendirme Gücü Ürün Geliri Kullanılan Krediler
zayıf 20 15
güçlü 10 5
orta 10 1

Veriler, oyuncuların kredileri zayıf güçlendirmeler için kullandığını ortaya koymaktadır. Geliştirici en çok kârı orta güçlendirmelerden elde etmiştir.

Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar

Özel boyutları veya metrikleri uygularken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Mevcut bir boyutu veya metriği düzenleme

Mevcut bir özel boyut veya metriğin adını ya da kapsamını düzenlediğinizde verileriniz aşağıdaki şekillerde etkilenebilir:

 • Düzenleme adı: Önceden işlenmiş verileri etkiler. Eski verilere yalnızca yeni ad kullanılarak erişilebilir.
 • Düzenleme kapsamı: Önceden işlenmiş verileri etkilemez. Yeni kapsam kullanılarak yalnızca yeni veriler işlenir.
 • Etkin durumun değiştirilmesi: Etkin alan, özel boyut veya metrik değerlerinin gerçekten işlenip işlenmeyeceğini belirler. Etkin durum false olduğunda özel boyut veya metrik, raporlarınızda görünmeye devam eder ancak değerleri işlenmeyeceği için hiçbir veri bunlarla ilişkilendirilmez.

Kapsamı ayarlarken önceden plan yapın

Belirli bir özel boyut için hangi kapsamın kullanılacağına karar verirken değerin ne sıklıkta değişmesini beklediğinizi dikkate alın. Bir oturumda pek çok kez değişebilecek bir değerse (bir oyundaki seviye adı gibi), isabet kapsamını kullanın ve her isabet öncesi değeri ayarlayın. Diğer yandan, cinsiyet gibi bir özel boyut yalnızca bir kez kullanıcı düzeyinde ayarlanabilir. Her bir isabetle birlikte bir cinsiyet değeri göndermek, gereksiz bir iş yüküne neden olurken kullanıcı kapsamıyla birlikte sık sık değişen bir özel boyut yapılandırmak, birçok isabetin hatalı bir şekilde bu değerle ilişkilendirilmesine yol açar.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

true
Kendi öğrenme rotanızı seçin

Google Analytics 4'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yeni bir kaynak olan google.com/analytics/learn adresine göz atın. Videolar, makaleler ve rehberli akışlar içeren yeni web sitesi Google Analytics Discord, Blog, YouTube kanalı ve GitHub deposuna bağlantılar da sunuyor.

Hemen öğrenmeye başlayın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
6614424274941149225
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69256