Politikas prasības Google Analytics reklamēšanas funkcijām

Google Analytics reklamēšanas funkcijas ļauj iespējot tādas Analytics funkcijas, kuras nav pieejamas, veicot standarta ieviešanu. Tālāk norādītas dažas reklamēšanas funkcijas.

  • Atkārtotais mārketings pakalpojumā Google Analytics
  • Google reklāmas tīkla seansu pārskati
  • Google Analytics demogrāfisko datu un interešu pārskati
  • Integrēti pakalpojumi, kuriem reklamēšanas nolūkos ir nepieciešama datu ievākšana pakalpojumā Google Analytics, tostarp datu apkopošana, izmantojot reklāmu sīkfailus un identifikatorus

Ja iespējosiet reklamēšanas funkcijas, pakalpojumā Google Analytics dati par jūsu datplūsmu tiks apkopoti, izmantojot ne tikai standarta Google Analytics ieviešanu, bet arī Google reklāmu sīkfailus un identifikatorus. Ja izmantojat Google reklamēšanas funkcijas, jums ir jāievēro šī politika neatkarīgi no tā, kādā veidā sūtāt datus pakalpojumam Google Analytics (piemēram, izmantojot Google Analytics izsekošanas kodu, Google Analytics SDK vai platformu Measurement Protocol).

Jūs neidentificēsiet lietotājus un neapvienosiet personu identificējošo un neidentificējošo informāciju, kas apkopota, izmantojot jebkuru Google reklamēšanas produktu vai funkciju, ja nebūsiet par šo identificēšanu vai apvienošanu iepriekš paziņojis lietotājam un saņēmis lietotāja piekrišanu (t.i., atļauju), un jums ir jāizmanto Google Analytics funkcija, kas īpaši atbalsta šādu identificēšanu vai apvienošanu. Neatkarīgi no lietotāja piekrišanas jūs nedrīkstat mēģināt atdalīt datus, ko uzņēmums Google ir sniedzis pārskatos apkopotā veidā.

Uzziniet vairāk par PII Google līgumos un politikās.

Ja esat iespējojis kādu Google Analytics reklamēšanas funkciju, jums ir jāpaziņo par to apmeklētājiem, savā konfidencialitātes politikā norādot tālāk minēto informāciju.

  • Jūsu ieviestās Google Analytics reklamēšanas funkcijas.
  • Kā jūs un trešās puses izmantojat pirmās puses sīkfailus (piemēram, Google Analytics sīkfailu) vai citus pirmās puses identifikatorus un trešo pušu sīkfailus (piemēram, Google reklamēšanas sīkfailus) vai citus trešo pušu identifikatorus kopā.
  • Kā apmeklētāji var atteikties no jūsu izmantotajām Google Analytics reklamēšanas funkcijām, tostarp, izmantojot reklāmu iestatījumus, reklāmu iestatījumus mobilajām lietotnēm vai citus pieejamos veidus (piemēram, patērētāju atteikšanās iespēju Tīkla reklamēšanas iniciatīvā (NAI — Network Advertising Initiative)).

Aicinām jūs informēt lietotājus arī par Google Analytics šobrīd tīmeklī pieejamām atteikšanās iespējām.

Eiropas Savienības lietotāju piekrišana politika

Ja lietojat Google Analytics reklamēšanas funkcijas, jums ir jāievēro arī Eiropas Savienības lietotāju piekrišanas politika.

Ar interesēm saistīta reklamēšana

Ja esat iespējojis ar interesēm saistītu reklamēšanu, tostarp atkārtoto mārketingu, pakalpojumā Google Analytics un citos Google pakalpojumos, jums ir jāievēro politikas, kas ir spēkā šiem Google pakalpojumiem (piemēram, Google Ads politika par personalizēto reklamēšanu un tās sensitīvo kategoriju ierobežojumi, kā arī Platform programmu politikas). Ja izmantojat pakalpojumu Google Analytics, lai apkopotu sensitīvu informāciju par saviem apmeklētājiem, kā minēts rakstā Google Ads ierobežojumi, kas attiecas uz sensitīvām kategorijām, jūs nedrīkstat izmantot pakalpojumu Google Analytics, lai apkopotu datus ar interesēm saistītas reklamēšanas nolūkā.

Tā kā dažādās valstīs un reģionos ir atšķirīgi tiesību akti un pakalpojumu Google Analytics var izmantot dažādi, Google nevar sniegt konkrētus formulējumus, kas jums ir jāiekļauj savā konfidencialitātes politikā. Tikai jūs pats pārzināt savas uzņēmējdarbības unikālos aspektus un īpašos apsvērumus, un jūsu konfidencialitātes politikai ir jābūt saskaņā ar šo informāciju, ko varat nodrošināt tikai jūs.

Šī politika pēdējo reizi tika atjaunināta 2016. gada 16. decembrī.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?