Απαιτήσεις Πολιτικής για τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics

Αυτό το άρθρο ισχύει τόσο για το Google Analytics 4 όσο και για το Universal Analytics.

Με τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, μπορείτε να ενεργοποιήσετε στο Analytics λειτουργίες που δεν διατίθενται μέσω των βασικών υλοποιήσεων. Στις Λειτουργίες διαφήμισης περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics
  • Αναφορές εμφανίσεων στο Δίκτυο προβολής Google
  • Αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων του Google Analytics
  • Ενσωματωμένες υπηρεσίες στις οποίες απαιτείται η χρήση του Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων μέσω cookie διαφήμισης και αναγνωριστικών

Ενεργοποιώντας τις Λειτουργίες διαφήμισης, επιτρέπετε στο Google Analytics να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητά σας μέσω cookie διαφήμισης Google και αναγνωριστικών, επιπλέον των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της βασικής υλοποίησης του Google Analytics. Αν χρησιμοποιείτε τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, απαιτείται η συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αποστέλλετε δεδομένα στο Google Analytics (για παράδειγμα, μέσω του κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics, του SDK του Google Analytics ή του Πρωτοκόλλου μέτρησης).

Όταν χρησιμοποιείτε τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, είστε ο μοναδικός υπεύθυνος ελέγχου σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ταυτοποιείτε τους χρήστες ή δεν θα διευκολύνετε τη συγχώνευση στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης με επιπλέον πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε διαφημιστικού προϊόντος ή λειτουργίας της Google, εκτός αν έχετε επαρκή σχετική ειδοποίηση και την προηγούμενη συναίνεση (δηλ. αποδοχή) του χρήστη για αυτήν την ταυτοποίηση ή συγχώνευση και χρησιμοποιείτε μια λειτουργία του Google Analytics που υποστηρίζει ρητά την εν λόγω ταυτοποίηση ή συγχώνευση. Ανεξάρτητα από τη συναίνεση των χρηστών, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να καταργήσετε τη συγκεντρωτική μορφή δεδομένων για τα οποία η Google δημιουργεί συγκεντρωτικές αναφορές.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα ΣΠΤ στις συμβάσεις και τις πολιτικές της Google

Αν έχετε ενεργοποιήσει οποιεσδήποτε Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, πρέπει να ειδοποιείτε τους επισκέπτες σας, αποκαλύπτοντας τις ακόλουθες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου:

  • Τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics που έχετε εφαρμόσει.
  • Τον τρόπο με τον οποίο εσείς και οι προμηθευτές τρίτου μέρους χρησιμοποιείτε από κοινού cookie πρώτου μέρους (όπως το cookie Google Analytics) ή άλλα αναγνωριστικά πρώτου μέρους και cookie τρίτου μέρους (όπως τα cookie διαφήμισης Google) ή άλλα αναγνωριστικά τρίτου μέρους.
  • Τους τρόπους με τους οποίους οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων των Ρυθμίσεων διαφημίσεων, των Ρυθμίσεων διαφημίσεων σε εφαρμογές για κινητά ή οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων μέσων (για παράδειγμα, της εξαίρεσης καταναλωτή του οργανισμού NAI).

Επίσης, συνιστούμε να καθοδηγείτε τους χρήστες στις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Όταν χρησιμοποιείτε τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, πρέπει επίσης να συμμορφώνεστε με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην Ιαπωνία

Εάν λαμβάνετε από την Google στοιχεία χρηστών μη προσωπικής ταυτοποίησης για χρήστες από την Ιαπωνία αναφορικά με την από μέρους σας χρήση του Google Analytics, δεν πρέπει να συγχωνεύετε αυτά τα στοιχεία με στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης εκτός αν, πριν από την εν λόγω επεξεργασία, έχετε λάβει όλες τις νομικά απαιτούμενες συναινέσεις από τον χρήστη και έχετε παράσχει στην Google ακριβή και πλήρη στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία μέσω του Εργαλείου αντιμετώπισης προβλημάτων Google.

Διαφήμιση με βάση τα ενδιαφέροντα

Αν στο Google Analytics έχετε ενεργοποιήσει τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες της Google, συμπεριλαμβανομένου του επαναληπτικού μάρκετινγκ, πρέπει να ακολουθείτε τις πολιτικές που ισχύουν για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες Google (όπως η Πολιτική του Google Ads για εξατομικευμένες διαφημίσεις και οι περιορισμοί ευαίσθητων κατηγοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν, καθώς και οι Πολιτικές προγράμματος πλατφορμών). Αν χρησιμοποιείτε το Google Analytics για τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών για τους επισκέπτες σας όπως περιγράφεται στην ενότητα Περιορισμοί του Google Ads για ευαίσθητες κατηγορίες, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων με σκοπό τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος μέσω της σύνθετης ρύθμισης εξατομίκευσης διαφημίσεων.

Επειδή η νομοθεσία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και την επικράτεια και επειδή το Google Analytics μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, η Google δεν είναι σε θέση να παρέχει το ακριβές κείμενο που πρέπει να συμπεριλάβετε στην πολιτική απορρήτου που εφαρμόζετε. Μόνο εσείς αντιλαμβάνεστε τις μοναδικές πτυχές και τα ειδικά ζητήματα της επιχείρησής σας και η πολιτική απορρήτου σας πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτές τις πληροφορίες που μόνο εσείς μπορείτε να παρέχετε.

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής έγινε στις 27 Απριλίου 2022.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Επιλέξτε τη δική σας διαδρομή εκμάθησης

Ανατρέξτε στον ιστότοπο google.com/analytics/learn, όπου θα βρείτε μια νέα πηγή πόρων που θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο το Google Analytics 4. Ο νέος ιστότοπος περιλαμβάνει βίντεο, άρθρα και ροές καθοδήγησης, ενώ παρέχει και συνδέσμους προς το Discord, το ιστολόγιο, το κανάλι YouTube και τον χώρο φύλαξης GitHub του Google Analytics.

Ξεκινήστε να μαθαίνετε σήμερα!

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού