Primerjava meritev konverzij v storitvi Analytics in programu Google Ads

Meritvi Končni rezultati cilja in Transakcije e-trgovine v storitvi Analytics sta izračunani na drugačen način kot meritve sledenja konverzijam v programu Google Ads. Če opazite, da se vrednosti za ti meritvi v računu Analytics razlikujejo od meritev konverzij v računu Google Ads, še ni nujno, da je bilo sledenje napačno implementirano; to je lahko preprosto posledica različnih načinov sledenja.

Ko v Google Ads izvozite podatke o izpolnitvi cilja in transakcijah e-trgovine v storitvi Analytics, Google Ads izvede drugačne izračune teh podatkov kot Analytics, tako da boste v izračunanih vrednostih med obema izdelkoma videli nekatere razlike, tudi če so osnovni podatki isti.

Na kratko: Razlike v sledenju med cilji, transakcijami in konverzijami Google Ads

  Analytics: Cilj Analytics: Transakcija Google Ads: Konverzija
Število Enkrat na sejo na nastavljen cilj Več na sejo (transakcije z istim ID-jem transakcije znotraj ene seje se ne štejejo dvakrat)

Nastavi uporabnik za vsako dejanje konverzije:

Ena konverzija: Enkrat na klik oglasa

Vsaka konverzija: Več na klik oglasa

Čas dodelitve Čas izpolnitve cilja Čas dokončanja transakcije Čas poizvedbe oglasa pred klikom, ki je privedel do konverzije
Vir dodelitve Privzeto je nastavljen Model zadnjega posrednega klika, vendar je to nastavitev mogoče spremeniti (v orodju za primerjavo modelov). Privzeto je nastavljen Model zadnjega posrednega klika, vendar je to nastavitev mogoče spremeniti (v orodju za primerjavo modelov). Šteje se samo, če je uporabnik kliknil oglas iz računa Google Ads (samo promet google/cpc)
Poročanje V celoti poročano v 72-urnem časovnem okviru obdelave V celoti poročano v 72-urnem časovnem okviru obdelave Dnevno poročanje za vaš izbrani časovni okvir konverzij (1–90 dni, privzeto: 30 dni) 
Obravnavanje več kod na eni strani Ena seja lahko zajema eno izpolnitev cilja za vsak nastavljen cilj. Skupaj jih je tako lahko do 20 na sejo. / Če je na isti strani nameščenih več oznak sledenja konverzijam za isti račun, bo Google Ads zabeležil ločeno konverzijo za vsako oznako

Podrobno: Razumevanje razlik med sledenjem programa Google Ads in storitve Analytics

Če isti dejavnosti konverzij sledite s kodo za sledenje programa Google Ads in ciljem ali transakcijo e-trgovine storitve Google Analytics, lahko opazite razlike med podatki, do katerih pride iz teh razlogov:

1. Razlike v dodeljevanju

Google Ads konverzije privzeto dodeli zadnjemu kliku v programu Google Ads. (Lahko tudi preklopite na druge modele dodeljevanja.) Nasprotno pa Analytics za vsa poročila, razen poročil o večkanalnih tokovih, za vse kanale (razen neposrednih) uporablja model dodelitve po zadnjem kliku. Recimo, da je uporabnik kliknil datoteko oglasa iz vašega računa Google Ads in se nato vrnil naslednji dan prek rezultata neplačanega iskanja v Googlu ter prišel na vašo stran cilja ali sprožil transakcijo. Analytics bo cilj ali transakcijo dodelil segmentu google/neplačano. Google Ads bo konverzijo privzeto dodelil oglaševalski akciji Google Ads.

2. Datum transakcije

Google Ads zabeleži konverzije na podlagi datuma/ure klika, ki je privedel do uspešnega dejanja, ne pa na podlagi datuma samega uspešnega dejanja. Tako lahko primerjate ustvarjeno vrednost z ustreznim stroškom oglaševanja. Recimo, da uporabnik opravi nakup 20. julija, vendar je kliknil oglas tri dni prej, 17. julija. V programu Google Ads se konverzija dodeli 17. juliju, dnevu klika, v storitvi Analytics pa 20. juliju, ko je bila izvedena konverzija.

3. Ažurnost poročil

Podatki za sledenje konverzijam se v programu Google Ads prikažejo hitreje (običajno v 3 urah) kot cilji in transakcije, ki so v Google Ads uvoženi iz storitve Analytics (običajno v 9 urah).

4. Primerjava možnosti za eno konverzijo in za vsako konverzijo

V storitvi Google Analytics lahko za štetje konverzij konfigurirate cilje ali uporabite transakcije e-trgovine. Cilji se lahko opredelijo kot ogled strani, dogodek ali interakcija, npr. čas na spletnem mestu. Vsak cilj v storitvi Analytics je mogoče šteti samo enkrat za vsako sejo.

Pri sledenju konverzijam v programu Google Ads pa ni pojma »seje« in zato v določenem časovnem obdobju zabeleži več konverzij. Če uporabnik na primer dvakrat v dani seji doseže isto stran konverzije, se v storitvi Analytics šteje samo en cilj, Google Ads pa lahko šteje obe konverziji, če je štetje za to dejanje konverzije nastavljeno na »Vsaka« (če je štetje nastavljeno na »Ena«, se bo štela samo ena konverzija na klik).

V nasprotju s cilji se lahko transakcije v storitvi Analytics štejejo večkrat na sejo, če ima vsaka transakcija enoličen ID transakcije. To pomeni, da se bo za uporabnike, ki so med eno sejo izvedli več transakcij, v storitvi Analytics štelo več transakcij. To je podobno nastavitvi štetja Vsaka konverzija v sledenju konverzijam v programu Google Ads, vendar Google Ads omogoča samo izbiro nastavitve štetja za vsa dejanja konverzije, vključno s prodajo.

Preberite več o tem, kako se izračunajo meritve v storitvi Analytics.

5. Nastavitve uporabnikov za različne načine sledenja

Ker Analytics in Google Ads ne zahtevata istega načina sledenja za beleženje ciljev in transakcij, včasih en način šteje konverzije, drug pa ne. Če uporabnik na primer onemogoči, izklopi ali blokira način (npr. določene piškotke), ki ga Analytics uporablja za sledenje podatkom o seji na spletnem mestu, Analytics morda ne bo zabeležil konverzije, Google Ads pa jo morda bo.

6. Sledenje na ravni računa

Morda klike iz oglasov iz različnih računov Google Ads pošiljate na eno samo spletno mesto, kateremu sledi ena znamka iz storitve Analytics. V tem primeru boste v programu Google Ads morda opazili več konverzij kot v storitvi Analytics, kar je odvisno od tega, ali uporabljate sledenje konverzijam v programu Google Ads ali ste uvozili cilje iz storitve Analytics v Google Ads.

Sledenje konverzijam v programu Google Ads lahko nastavite na ravni posameznega računa ali v več računih tako, da uporabite sledenje konverzijam v več računih, kar pomeni, da Google Ads šteje konverzijo samo, če izvira iz enega računa Google Ads (pri sledenju konverzijam na ravni računa) ali iz skupine računov, ki souporabljajo sledenje konverzijam v več računih. Analytics po drugi strani sledi vedenju uporabnikov na ravni znamke.

To je pomembno zato, ker se podvojitve konverzij za enega uporabnika v programu Google Ads ne odstranjujejo, če uporabljate sledenje konverzijam v programu Google Ads na ravni računa. Recimo, da imate dva računa Google Ads (račun A in račun B) in ste v obeh nastavili isto dejanje kot konverzijo tako, da ste za oba računa na stran dodali ustrezen delček kode za sledenje konverzijam v programu Google Ads, dejanje pa opredelili tudi kot cilj v storitvi Analytics. Nato recimo, da en sam uporabnik klikne oglas iz prvega računa (A), nato klikne oglas iz drugega računa (B) in nazadnje opravi konverzijo. Oba računa Google Ads boste zabeležila konverzijo, čeprav gre za samo enega uporabnika. V skladu s privzeto metodologijo dodeljevanja storitve Analytics bi se to štelo kot ena konverzija, ki bi bila dodeljena oglaševalski akciji iz drugega računa (B), ker je to bila zadnja interakcija pred konverzijo.

Če pa bi po drugi strani oba računa (A in B) upravljal isti račun upravitelja (Moj center strank), ki bi uporabljal sledenje konverzijam v več računih, bi se štela samo ena konverzija, ki bi bila na podlagi modela zadnjega klika dodeljena drugemu računu.

Če v račune Google Ads uvažate cilje in transakcije storitve Analytics, potem se podvojitve konverzij v več računih Google Ads samodejno odstranjujejo. V tem primeru recimo, da imate dva računa Google Ads (račun A in račun B) in ste v storitvi Analytics določili ciljno stran. Prav tako ste ta cilj iz storitve Analytics posredovali v oba računa Google Ads (vendar za nobenega od računov na stran niste dodali sledenja konverzijam v programu Google Ads). Nato recimo, da en sam uporabnik klikne oglas iz prvega računa (A), nato klikne oglas iz drugega računa (B) in nazadnje opravi konverzijo. Konverzija bo dodeljena drugemu računu (B) tako v storitvi Analytics kot v programu Google Ads. Privzeto (če domnevamo, da ni prilagoditev prek dodeljevanja ali večkanalnih tokov v programu Google Ads) nobeno orodje ne bo dodelilo nobene konverzije prvemu računu (A).

V vsakem primeru lahko uporabite poročila za večkanalne tokove v storitvi Analytics za pregled dejavnosti uporabnikov, vključno s pomožnimi potmi do konverzij.

7. Konverzije med napravami

Sledenje konverzijam v programu Google Ads omogoča ocenjevanje konverzij med napravami, ki se odražajo v stolpcih Vse konverzije in Konverzije v programu Google Ads. Ta podatek temelji na dejanskih meritvah in ocenah, ki so izpeljane iz uporabnikov, ki so se prijavili v Google v različnih napravah.

8. Konverzije telefonskih klicev

Nekatera dejanja konverzije podpira samo sledenje konverzijam v programu Google Ads, v sledenju v storitvi Analytics pa trenutno niso na voljo. Če uporabljate razširitve klicev, se klici, ki izvirajo iz teh razširitev in trajajo dlje od nastavljenega časa trajanja (v programu Google Ads), štejejo kot konverzije klicev. Takim konverzijam trenutno ni mogoče slediti s cilji v storitvi Analytics.

9. Uvožene transakcije

Ko je transakcija storitve Analytics uvožena v račun Google Ads iz povezane znamke Google Analytics, je njen ID transakcije uvožen v Google Ads kot ID naročila. Google Ads odstrani podvojitve na podlagi ID-ja naročila, zato bo vsaka transakcija v programu Google Ads šteta enkrat. Vendar pa se lahko v poročilih Analytics šteje več transakcij za isti ID, če uporabnik v različnih sejah naloži stran konverzije z istim ID-jem transakcije. 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?