Porównanie danych konwersji w Analytics i Google Ads

Dane realizacji celu i transakcji e-commerce w Analytics są obliczane inaczej niż dane śledzenia konwersji w Google Ads. Jeśli wartości na Twoim koncie Analytics różnią się od danych konwersji na koncie Google Ads, nie musi to oznaczać, że śledzenie zostało źle zaimplementowane. Może to po prostu wynikać z różnych metod śledzenia.

Jeśli wyeksportujesz z Analytics do Google Ads dane realizacji celu i transakcji e-commerce, obliczenia przeprowadzone w Google Ads będą się różnić od tych przeprowadzonych w Analytics. Dlatego między wartościami otrzymanymi w obu usługach mogą występować różnice, mimo że dane, na których podstawie wykonano obliczenia, będą identyczne.

W skrócie: różnice w śledzeniu celów, transakcji oraz konwersji Google Ads

  Analytics: cel Analytics: transakcja Google Ads: konwersja GA4: konwersje
Liczba Jeden raz na sesję na skonfigurowany cel Wiele na sesję (transakcje z tym samym identyfikatorem transakcji w ramach sesji nie są liczone podwójnie)

Możliwość konfiguracji dla każdego działania powodującego konwersję:

Jedna konwersja: jedna na jedno kliknięcie reklamy

Wszystkie konwersje: większa liczba na jedno kliknięcie reklamy

Domyślne ustawienie to „Wszystkie”, co oznacza, że na każde kliknięcie reklamy może być zliczana większa liczba konwersji
Czas atrybucji Czas realizacji celu Czas realizacji transakcji Czas ostatniego zapytania wyświetlającego reklamę przed kliknięciem, które doprowadziło do konwersji Czas ukończenia konwersji
Źródło atrybucji Domyślnie model Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie, ale z możliwością konfiguracji (w Narzędziu do porównywania modeli). Domyślnie model Ostatnie kliknięcie niebezpośrednie, ale z możliwością konfiguracji (w Narzędziu do porównywania modeli). Rejestrowane tylko wtedy, gdy użytkownik kliknął reklamę z konta Google Ads (tylko ruch z google/cpc). Domyślnie model Ostatnie kliknięcie w wielu kanałach, ale z możliwością konfiguracji (w Narzędziu do porównywania modeli).
Raportowanie Pełne raportowanie po 72 godzinach przetwarzania Pełne raportowanie po 72 godzinach przetwarzania Raportowane codziennie w przypadku wybranego przez Ciebie okna konwersji (1–90 dni, domyślnie: 30 dni) Pełne raportowanie po 72 godzinach przetwarzania
Obsługa wielu kodów na jednej stronie Na 1 sesję może przypadać 1 realizacja celu dla każdego skonfigurowanego celu. Łączna liczba może wynieść maksymalnie 20 na sesję. Nie dotyczy Gdy na jednej stronie znajduje się większa liczba tagów śledzenia konwersji z tego samego konta, Google Ads zlicza oddzielną konwersję dla każdego tagu. Nie dotyczy

Więcej informacji o przyczynach rozbieżności między danymi śledzenia Google Ads i Analytics

Jeśli śledzisz tę samą aktywność związaną z konwersjami za pomocą zarówno kodu śledzenia konwersji Google Ads, jak i celu lub transakcji e-commerce Analytics, zauważysz różnice w danych. Wynikają one z tych powodów:

1. Różnice dotyczące atrybucji

Domyślny model atrybucji w przypadku większości konwersji w Google Ads to atrybucja oparta na danych. Z drugiej strony w przypadku wszystkich raportów (oprócz raportów ścieżek wielokanałowych) we wszystkich kanałach (oprócz bezpośredniego) Analytics korzysta z modelu atrybucji ostatniego kliknięcia (lub Ostatnie kliknięcie w wielu kanałach w przypadku Google Analytics 4). Załóżmy np., że użytkownik klika kreację z Twojego konta Google Ads, a potem wraca następnego dnia, klika w Google bezpłatny wynik wyszukiwania i dociera do Twojej strony celu lub rozpoczyna transakcję. Analytics przypisze ten cel lub transakcję do źródła google / bezpłatne wyniki wyszukiwania.

Domyślnie Google Ads przypisze konwersję do kampanii Google Ads, jeśli ma skonfigurowane śledzenie konwersji Google Ads. Jeśli zaimportujesz cel lub zdarzenie Google Analytics, ten cel nie będzie zliczany jako konwersja w Google Ads, jeżeli ostatnie kliknięcie pochodzi ze źródła google / bezpłatne wyniki wyszukiwania.

2. Data transakcji

Google Ads raportuje konwersje według daty i godziny kliknięcia, które doprowadziło do pożądanego działania, a nie według daty tego działania. Dzięki temu możesz połączyć wygenerowaną wartość z odpowiednimi kosztami reklamy. Załóżmy np., że użytkownik kupił produkt 20 lipca, ale reklamę kliknął 3 dni wcześniej, czyli 17 lipca. W Google Ads zarejestrujemy tę konwersję z datą 17 lipca (dzień kliknięcia). Natomiast w Analytics zarejestrujemy tę konwersję z datą 20 lipca (dzień konwersji). Pamiętaj, że w kolumnie „Wszystkie konw. (wg czasu konw.)” widoczna jest liczba konwersji zaimportowanych z Analytics obliczona na podstawie daty konwersji, a nie daty kliknięcia.

3. Aktualność raportów

Numery śledzenia konwersji w Google Ads są odzwierciedlane trochę wcześniej w Google Ads (zwykle w ciągu 3 godzin) niż cele/transakcje importowane do Google Ads z Analytics (zwykle w ciągu 9 godzin). Przygotowanie konwersji Google Analytics 4 do zaimportowania do Google Ads może potrwać do 3 godzin, a wyświetlenie się danych o konwersjach w raportach – do 1 godziny.

4. Jedna konwersja a wszystkie konwersje

Aby zliczać konwersje w Analytics, możesz używać skonfigurowanych celów lub transakcji e-commerce. Cele mogą być zdefiniowane jako odsłona strony, zdarzenie lub interakcja (np. czas spędzony w witrynie). W Analytics każdy cel możemy zarejestrować tylko raz na sesję.

W ramach śledzenia konwersji Google Ads nie występuje natomiast takie pojęcie jak „sesje” – dlatego w danym zakresie dat możemy zarejestrować większą liczbę konwersji. Załóżmy np., że użytkownik dociera na tę samą stronę konwersji 2 razy w ciągu danej sesji. Analytics odnotuje wtedy tylko 1 cel, natomiast w Google Ads mogą zostać zliczone wszystkie konwersje, jeśli wybierzesz dla tego działania powodującego konwersję ustawienie zliczania „Wszystkie” (jeśli wybierzesz ustawienie „Jedna”, zliczana będzie tylko 1 konwersja na kliknięcie).

W przeciwieństwie do celów, transakcje w Analytics mogą być rejestrowane wielokrotnie podczas jednej sesji pod warunkiem, że każda z nich ma niepowtarzalny identyfikator transakcji. Oznacza to, że Analytics rejestruje wiele transakcji w przypadku użytkowników, którzy podczas jednej sesji realizują kilka transakcji. Jest to funkcja podobna do ustawienia zliczania Wszystkie konwersje w ramach śledzenia konwersji Google Ads, tyle że Google Ads umożliwia też wybór zliczania wszystkich działań powodujących konwersję, w tym sprzedaży.

Więcej informacji o obliczaniu danych w Analytics.

5. Różne metody śledzenia – preferencje użytkownika

Analytics i Google Ads nie wymagają tej samej metody rejestrowania celów i transakcji, dlatego czasami konwersje mogą być zliczane przez jedną metodę, a przez drugą – nie. Jeśli np. użytkownik wyłączy lub zablokuje daną metodę (np. zablokuje określone pliki cookie) albo zrezygnuje z metody, za której pomocą Analytics śledzi dane o sesjach witryny, konwersja nie zostanie zarejestrowana przez Analytics, jednak nadal może zostać uwzględniona w Google Ads.

6. Śledzenie na poziomie konta

Jeśli wysyłasz kliknięcia z reklam z dużej liczby kont Google Ads do jednej witryny, która jest śledzona przez jedną usługę w Analytics, możesz zaobserwować więcej konwersji w Google Ads niż w raportach Analytics w zależności od tego, czy używasz śledzenia konwersji Google Ads, czy importujesz do Google Ads cele Analytics.

Śledzenie konwersji Google Ads można skonfigurować na poziomie konta indywidualnego lub wielu kont, korzystając ze śledzenia konwersji dla wielu kont. Oznacza to, że Google Ads odnotuje konwersję tylko wtedy, gdy kliknięcie pochodzi z jednego konta Google Ads (w przypadku śledzenia konwersji na poziomie konta) lub z grupy kont, które korzystają z tego samego śledzenia konwersji dla wielu kont. Analytics śledzi natomiast zachowania użytkowników na poziomie usługi.

To ważne, ponieważ jeśli używasz śledzenia konwersji Google Ads na poziomie konta, duplikaty konwersji nie są usuwane dla danego użytkownika w Google Ads. Załóżmy np., że masz 2 konta Google Ads (A i B), a na każdym z nich oznaczysz jako konwersję to samo działanie, dodając do stron odpowiednie fragmenty kodu śledzenia konwersji Google Ads i określając je jako cel w Analytics. Teraz załóżmy, że ten sam użytkownik klika reklamę z konta A, a potem reklamę z konta B, i dopiero wtedy realizuje konwersję. Oba konta Google Ads zarejestrują konwersję, mimo że kliknięcia pochodzą od tego samego użytkownika. Zgodnie z domyślną metodologią atrybucji Analytics oba kliknięcia zaliczają się do jednej konwersji, którą przypiszemy do kampanii z drugiego konta (B), ponieważ bierzemy pod uwagę ostatnią interakcję przed konwersją.

Z drugiej strony, jeśli oba konta A i B są zarządzane przez wspólne konto menedżera (Moje Centrum Klienta) oraz korzystają ze śledzenia konwersji dla wielu kont, odnotujemy tylko jedną konwersję, którą przypiszemy do drugiego konta na podstawie modelu Ostatnie kliknięcie.

Jeśli importujesz cele i transakcje Analytics na konta Google Ads, duplikaty Twoich konwersji na wielu kontach Google Ads są automatycznie usuwane. Załóżmy, że masz 2 konta Google Ads (A i B) oraz wskazaną stronę celu w Analytics. Masz też zaimportowany ten 1 cel Analytics na oba konta Google Ads (ale nie masz dodanego do strony kodu śledzenia konwersji Google Ads dla żadnego z tych kont). Teraz załóżmy, że ten sam użytkownik klika reklamę z konta A, a potem reklamę z konta B, i dopiero wtedy realizuje konwersję. Zarówno Analytics, jak i Google Ads przypiszą konwersję do konta B. Domyślnie (zakładając, że wcześniej nie zostały wprowadzone żadne zmiany za pomocą Atrybucji Google Ads lub Ścieżek wielokanałowych) żadne z tych narzędzi nie przypisze konwersji do konta A.

W obu przypadkach możesz użyć raportów Ścieżek wielokanałowych w Analytics, aby zobaczyć podsumowanie działań użytkowników, w tym ścieżki wspomagające konwersje.

7. Konwersje na różnych urządzeniach

Śledzenie konwersji Google Ads włącza szacunkowe dane konwersji na różnych urządzeniach, które są odzwierciedlone w Google Ads w kolumnach Wszystkie konwersjeKonwersje. Ich zawartość powstaje na podstawie rzeczywistego pomiaru oraz danych szacunkowych pochodzących od użytkowników, którzy zalogowali się w Google na różnych urządzeniach.

8. Konwersje telefoniczne

Niektóre działania powodujące konwersję są obsługiwane tylko przez śledzenie konwersji Google Ads, ale nie są obecnie objęte śledzeniem Analytics. Jeśli korzystasz z rozszerzeń połączeń, połączenia pochodzące z tych rozszerzeń i przekraczające skonfigurowany w Google Ads czas trwania są zliczane jako konwersje telefoniczne. Obecnie nie można śledzić takich konwersji za pomocą celów Analytics.

9. Importowane transakcje

Kiedy transakcja Analytics jest importowana z połączonej usługi w Google Analytics na konto Google Ads, identyfikator tej transakcji jest importowany do Google Ads jako identyfikator zamówienia. Google Ads wykorzystuje go do usuwania duplikatów, tak aby każda transakcja była liczona tylko raz. Jeśli użytkownik wczyta w różnych sesjach stronę konwersji z tym samym identyfikatorem transakcji, może się pojawić w raportach Analytics wiele transakcji powiązanych z jednym identyfikatorem.

10. Sprawdzanie, czy problem dotyczy konwersji modelowanych

Jeśli po sprawdzeniu przez Ciebie wszystkich innych danych w raportach usługa Google Ads nadal będzie podawać więcej konwersji niż GA4, prawdopodobną przyczyną rozbieżności będą konwersje modelowane.

Obecnie modelowanie konwersji w GA4 odbywa się niezależnie od modelowania konwersji w Google Ads. GA4 eksportuje do Google Ads tylko odnotowane konwersje. Następnie stosuje do nich modelowanie konwersji. Co ważne, modelowanie konwersji w GA4 nie zmienia łącznej liczby raportowanych konwersji, ale modelowanie konwersji w Google Ads może zwiększyć łączną liczbę konwersji. Może to powodować rozbieżności w liczbie konwersji podawanej w raportach GA4 w porównaniu z konwersjami podawanymi w raportach Google Ads.

W przypadku GA4 nie ma możliwości wyłączenia konwersji modelowanych. Dane o konwersjach będą modelowane, gdy nie uda się zarejestrować wystarczającej ilości danych.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne