Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Porównanie danych konwersji w Analytics i Google Ads

Dane realizacji celutransakcji e-commerce w Analytics są obliczane inaczej niż dane śledzenia konwersji w Google Ads. Jeśli wartości na Twoim koncie Analytics różnią się od danych konwersji na koncie Google Ads, nie musi to oznaczać, że śledzenie zostało źle zaimplementowane. Może to po prostu wynikać z różnych metod śledzenia.

Jeśli wyeksportujesz do Google Ads dane realizacji celu i transakcji e-commerce w Analytics, obliczenia przeprowadzone w Google Ads będą się różnić od tych przeprowadzonych w Analytics. Dlatego też między wartościami otrzymanymi w obu usługach mogą wystąpić różnice, mimo że dane, na podstawie których wykonano obliczenia, będą te same.

W skrócie: różnice w śledzeniu celów, transakcji oraz konwersji Google Ads

  Analytics: cel Analytics: transakcja Google Ads: konwersja
Liczba Jeden raz na sesję na skonfigurowany cel Wiele na sesję (transakcje z tym samym identyfikatorem transakcji w ramach sesji nie są liczone podwójnie)

Możliwość konfiguracji dla każdego działania powodującego konwersję:

Jedna konwersja: jedna na jedno kliknięcie reklamy

Wszystkie konwersje: wiele na jedno kliknięcie reklamy

Czas przypisania Czas realizacji celu Czas realizacji transakcji Czas ostatniego zapytania wyświetlającego reklamę przed kliknięciem, które doprowadziło do konwersji
Źródło atrybucji Domyślny model ostatniego kliknięcia niebezpośredniego, możliwość konfiguracji (w narzędziu Porównanie modeli konwersji). Domyślny model ostatniego kliknięcia niebezpośredniego, możliwość konfiguracji (w narzędziu Porównanie modeli konwersji). Rejestrowane tylko wtedy, gdy użytkownik kliknął reklamę z konta Google Ads (tylko ruch z google.cpc)
Raportowanie Pełne raportowanie po 72 godzinach przetwarzania Pełne raportowanie po 72 godzinach przetwarzania Raportowane codziennie dla wybranego przez Ciebie okna konwersji (1–90 dni, domyślnie: 30 dni)
Obsługa wielu kodów na jednej stronie Na jedną sesję może przypadać jedna realizacja celu dla każdego skonfigurowanego celu. Łączna liczba może wynieść maksymalnie 20 na sesję. Nie dotyczy Gdy na jednej stronie znajduje się wiele tagów śledzenia konwersji dla tego samego konta, Google Ads zlicza oddzielną konwersję dla każdego tagu

Więcej informacji o przyczynach rozbieżności między danymi śledzenia Google Ads i Analytics

Jeśli śledzisz tę samą aktywność związaną z konwersjami za pomocą zarówno kodu śledzenia konwersji Google Ads, jak i celu lub transakcji e-commerce Analytics, zauważysz różnice w danych. Wynikają one z tych powodów:

1. Różnice dotyczące przypisywania udziału w konwersji

Domyślnie w Google Ads konwersje są przypisywane do ostatniego kliknięcia Google Ads (możesz też ustawić inne modele atrybucji). Z drugiej strony w przypadku wszystkich raportów, oprócz raportów ścieżek wielokanałowych, Analytics korzysta z modelu atrybucji ostatniego kliknięcia we wszystkich kanałach (wykluczając bezpośredni). Załóżmy na przykład, że użytkownik klika kreację z Twojego konta Google Ads, po czym wraca następnego dnia, klika bezpłatny wynik wyszukiwania w Google i dociera do Twojej strony celu lub rozpoczyna transakcję. Analytics przypisze ten cel lub transakcję do kategorii google/bezpłatne wyniki wyszukiwania. Google Ads domyślnie przypisze konwersję do kampanii Google Ads.

2. Data transakcji

Google Ads raportuje konwersje według daty i godziny kliknięcia, które doprowadziło do pożądanego działania, a nie według daty tego działania. Dzięki temu możesz połączyć wygenerowaną wartość z odpowiednimi kosztami reklamy. Załóżmy na przykład, że użytkownik kupił produkt 20 lipca, ale reklamę kliknął trzy dni wcześniej, czyli 17 lipca. W Google Ads zarejestrujemy tę konwersję z datą 17 lipca (dzień kliknięcia). Natomiast w Analytics zarejestrujemy tę konwersję z datą 20 lipca (dzień konwersji).

3. Aktualność raportów

Numery śledzenia konwersji w Google Ads są odzwierciedlane trochę wcześniej w Google Ads (zazwyczaj w ciągu trzech godzin) niż cele/transakcje importowane z Analytics do Google Ads (zazwyczaj w ciągu dziewięciu godzin).

4. Jedna konwersja a wszystkie konwersje

Aby rejestrować konwersje w Analytics, możesz użyć skonfigurowanych celów lub transakcji e-commerce. Cele mogą być zdefiniowane jako odsłona strony, zdarzenie lub interakcja (np. czas spędzony w witrynie). W Analytics każdy cel możemy zarejestrować tylko jeden raz na sesję.

Natomiast w śledzeniu konwersji Google Ads nie ma takiego pojęcia jak „sesje” – dlatego w danym zakresie dat możemy zarejestrować wiele konwersji. Załóżmy np., że użytkownik dociera na tę samą stronę konwersji dwa razy w danej sesji. Analytics odnotuje wtedy tylko jeden cel, natomiast w Google Ads mogą być zliczone wszystkie konwersje, jeśli wybierzesz dla tego działania powodującego konwersję ustawienie zliczania „Wszystkie” (jeśli wybierzesz ustawienie „Jedna”, zliczana będzie tylko jedna konwersja na kliknięcie).

W przeciwieństwie do celów, transakcje w Analytics mogą być rejestrowane wielokrotnie podczas jednej sesji pod warunkiem, że każda z nich ma niepowtarzalny identyfikator transakcji. Oznacza to, że Analytics rejestruje wiele transakcji w przypadku użytkowników, którzy realizują dużą liczbę transakcji podczas jednej sesji. Jest to funkcja podobna do zliczania Wszystkich konwersji w ramach śledzenia konwersji Google Ads, tyle że Google Ads umożliwia też wybór zliczania wszystkich działań powodujących konwersję, w tym sprzedaży.

Więcej informacji o obliczaniu danych w Analytics.

5. Różne metody śledzenia – preferencje użytkownika

Analytics i Google Ads nie wymagają tej samej metody rejestrowania celów i transakcji, dlatego czasami konwersje mogą być liczone przez jedną metodę, a przez drugą nie. Jeśli na przykład użytkownik wyłączy lub zablokuje daną metodę (np. zablokuje określone pliki cookie) albo zrezygnuje z metody, za pomocą której Analytics śledzi dane o sesjach witryny, konwersja nie zostanie zarejestrowana przez Analytics, jednak nadal może być uwzględniona w Google Ads.

6. Śledzenie na poziomie konta

Jeśli wysyłasz kliknięcia z reklam z wielu kont Google Ads do jednej witryny, która jest śledzona przez jedną usługę Analytics, możesz zaobserwować więcej konwersji w Google Ads niż w raportach Analytics w zależności od tego, czy używasz śledzenia konwersji Google Ads, czy importujesz do Google Ads cele Analytics.

Śledzenie konwersji Google Ads można skonfigurować na poziomie konta indywidualnego lub wielu kont, korzystając ze śledzenia konwersji dla wielu kont. Oznacza to, że Google Ads odnotuje konwersję tylko wtedy, gdy kliknięcie pochodzi z jednego konta Google Ads (w przypadku śledzenia konwersji na poziomie konta) lub z grupy kont, które korzystają z tego samego śledzenia konwersji dla wielu kont. Analytics śledzi natomiast zachowania użytkowników na poziomie usługi.

To ważne, ponieważ jeśli używasz śledzenia konwersji Google Ads na poziomie konta, konwersje nie są deduplikowane dla tego samego użytkownika w Google Ads. Załóżmy na przykład, że masz dwa konta Google Ads (A i B) i na każdym z nich zidentyfikujesz jako konwersję to samo działanie, dodając do stron odpowiednie fragmenty kodu śledzenia konwersji Google Ads i określając je jako cel w Analytics. Teraz załóżmy, że ten sam użytkownik klika reklamę z konta A, a następnie reklamę z konta B, i dopiero wtedy realizuje konwersję. Oba konta Google Ads zarejestrują konwersję, mimo że kliknięcia pochodzą od tego samego użytkownika. Zgodnie z domyślną metodologią atrybucji Analytics, oba kliknięcia zaliczają się do jednej konwersji, którą przypiszemy do kampanii z drugiego konta (B), ponieważ pod uwagę bierzemy ostatnią interakcję przed konwersją.

Z drugiej strony, jeśli oba konta A i B są zarządzane przez wspólne konto menedżera (Moje Centrum Klienta) oraz korzystają ze śledzenia konwersji dla wielu kont, odnotujemy tylko jedną konwersję, którą przypiszemy do drugiego konta na podstawie modelu ostatniego kliknięcia.

Jeśli importujesz cele i transakcje Analytics na konta Google Ads, duplikaty Twoich konwersji na wielu kontach Google Ads są automatycznie usuwane. Załóżmy, że masz dwa konta Google Ads (A i B) i wskazaną stronę celu w Analytics. Masz także zaimportowany ten jeden cel Analytics na oba konta Google Ads (ale nie masz dodanego do strony kodu śledzenia konwersji Google Ads dla żadnego z tych kont). Teraz załóżmy, że ten sam użytkownik klika reklamę z konta A, a następnie reklamę z konta B, i dopiero wtedy realizuje konwersję. Zarówno Analytics, jak i Google Ads przypiszą konwersję do konta B. Domyślnie (zakładając, że żadne zmiany nie zostały wcześniej wprowadzone za pomocą Atrybucji Google Ads lub ścieżek wielokanałowych) żadne z tych narzędzi nie przypisze konwersji do konta A.

W obu przypadkach możesz użyć raportów ścieżek wielokanałowych w Analytics, aby zobaczyć podsumowanie działań użytkowników, w tym ścieżki wspomagające konwersje.

7. Konwersje na różnych urządzeniach

Śledzenie konwersji Google Ads włącza szacunkowe dane konwersji na różnych urządzeniach, które są odzwierciedlone w kolumnach Wszystkie konwersje i Konwersje w Google Ads. Są one oparte na rzeczywistym pomiarze oraz danych szacunkowych pochodzących od użytkowników, którzy zalogowali się w Google na różnych urządzeniach.

8. Konwersje telefoniczne

Niektóre działania powodujące konwersje są obsługiwane przez śledzenie konwersji w Google Ads, ale nie są oferowane w śledzeniu Analytics. Jeśli korzystasz z rozszerzeń połączeń, połączenia pochodzące z tych rozszerzeń i przekraczające skonfigurowany w Google Ads czas trwania są liczone jako konwersje telefoniczne. Obecnie nie można śledzić takich konwersji za pomocą celów Analytics.

9. Importowane transakcje

Kiedy transakcja Analytics zostanie zaimportowana z połączonej usługi Google Analytics na konto Google Ads, identyfikator tej transakcji jest importowany do Google Ads jako identyfikator zamówienia.Google Ads wykorzystuje go do usuwania duplikatów, dzięki czemu każda transakcja zostanie zliczona tylko raz. W raportach Analytics może się jednak pojawić wiele transakcji powiązanych z jednym identyfikatorem, jeśli użytkownik wczyta w różnych sesjach stronę konwersji z tym samym identyfikatorem transakcji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false