Az Analytics és a Google Ads konverziós mutatóinak összehasonlítása

Az Analytics Célteljesülések és E-kereskedelmi tranzakciók mutatóját a rendszer máshogy számítja ki, mint a Google Ads konverziókövetési mutatóit. Ha az Analytics-fiókban olyan értékeket lát ezek mellett a mutatók mellett, amelyek eltérnek a Google Ads-fiókban látható konverziós mutatóktól, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami baj van a nyomon követés megvalósításával. Lehetséges, hogy a különbség egyszerűen a különböző nyomon követési módszerekből ered.

Továbbá, ha az Analytics szolgáltatásból a Google Ads szolgáltatásba exportálja a célteljesítések, illetve az e-kereskedelmi tranzakciók adatait, a Google Ads az Analytics szolgáltatástól eltérő számításokat végez az adatokkal, így akkor is eltérő értékeket lát a két termékben, ha a kiszámításukhoz használt adatok azonosak.

A célok, a tranzakciók és a Google Ads-konverziók nyomon követése közötti különbségek dióhéjban

  Analytics: cél Analytics: tranzakció Google Ads: konverzió
Darab Munkamenetenként egy alkalommal konfigurált célonként Munkamenetenként több (az azonos tranzakciós azonosítóval rendelkező tranzakciókat a rendszer nem számolja duplán).

A felhasználó által konfigurálható minden egyes konverziós művelethez:

Egy konverzió: A hirdetésre leadott kattintásonként egy

Minden konverzió: A hirdetésre leadott minden kattintás esetén több

Hozzárendelési idő Cél elérésének időpontja Tranzakció befejezésének időpontja A konverzióhoz vezető hirdetéskattintást megelőző legutóbbi megjelenítés ideje
Hozzárendelési forrás Alapértelmezés szerint az Utolsó nem közvetlen kattintási modell, ez azonban konfigurálható (a Modell-összehasonlító eszközben). Alapértelmezés szerint az Utolsó nem közvetlen kattintási modell, ez azonban konfigurálható (a Modell-összehasonlító eszközben). A rendszer csak akkor számolja, ha a felhasználó egy, a Google Ads-fiókból származó hirdetésre kattintott (kizárólag google/cpc típusú forgalom esetén)
Jelentés Teljes mértékben jelentve a 72 órás feldolgozási időtartam után. Teljes mértékben jelentve a 72 órás feldolgozási időtartam után. A választott konverziós időtartamra (1-90 nap között, alapértelmezésben: 30 nap) vonatkozóan jelentés naponta. 
Több kód kezelése 1 oldalon Egy munkamenet a cél egy teljesülésével rendelkezhet az egyes konfigurált célokhoz. Tehát munkamenetenként legfeljebb 20 érhető el. Ha egy fiókból több konverziókövetési címkét telepítettek egy adott oldalra, akkor a Google Ads mindegyik címkét külön konverzióként kezeli.

A Google Ads és az Analytics nyomonkövetési különbségeinek részletes bemutatása

Ha ugyanazt a konverziós tevékenységet mind a Google Ads konverziókövetési kódja, mind pedig egy Analytics-cél vagy e-kereskedelmi tranzakció használatával nyomon követi, akkor az adatokban a következő okok miatt eltérések fognak jelentkezni:

1. Hozzárendelési különbségek

Alapértelmezés szerint a Google Ads a legutóbbi Google Ads-kattintáshoz rendel konverziókat. (Más hozzárendelési modellt is használhat.) Másrészről azonban – a Többútvonalas csatornajelentések kivételével – az Analytics által használt összes jelentés utolsó kattintás szerinti hozzárendelési modellt alkalmaz minden csatornára vonatkozóan (kivéve a közvetlent). Tegyük fel például, hogy egy felhasználó rákattint a Google Ads-fiókból származó egyik hirdetésre, majd másnap ismét visszatér egy organikus Google-keresési találat alapján, és eléri a céloldalt, vagy végrehajt egy tranzakciót. Az Analytics ebben az esetben a google/organikus kereséshez rendeli hozzá a célt vagy a tranzakciót. Alapértelmezés szerint a Google Ads a konverziót a Google Ads-kampányhoz rendeli hozzá.

2. Tranzakció dátuma

A Google Ads nem a sikeres művelet, hanem az azt eredményező kattintás dátuma/időpontja szerint jelenti a konverziókat. Ezáltal összeegyeztetheti a generált értéket a megfelelő hirdetési költséggel. Például tegyük fel, hogy az ügyfél július 20-án vásárol, de a hirdetésre három nappal korábban, július 17-én kattintott rá. A Google Ads a konverziót július 17-hez, a kattintás napjához rendeli hozzá. Az Analytics ezzel szemben július 20-hoz rendeli hozzá a konverziót – ahhoz a naphoz, amelyen a konverzió ténylegesen megtörtént.

3. Jelentésfrissesség

A Google Ads konverziókövetési számai valamivel korábban (általában 3 órán belül) jelennek meg a Google Ads szolgáltatásban, mint az Analytics szolgáltatásból a Google Ads szolgáltatása importált célok és tranzakciók (amelyek általában csak 9 órán belül).

4. Egy konverzió és minden konverzió

Az Analytics rendszerben beállíthat célokat, vagy e-kereskedelmi tranzakciók segítségével mérheti a konverziókat. Cél lehet például egy oldalmegtekintés, egy esemény vagy az olyan interakciók, mint például a webhelyen eltöltött idő. Az Analytics szolgáltatásban rendelkezésre álló célokat a rendszer egy munkamenet során csak egyszer számítja be.

Ezzel szemben a Google Ads konverziókövetése nem ismeri a „munkamenet” fogalmát, így minden egyes dátumtartományban több konverziót számol. Ha például egy felhasználó egy adott munkamenet során kétszer nyitja meg ugyanazt a konverziós oldalt, akkor az Analytics csak egy Cél értéket számol, a Google Ads azonban az összes konverziót beszámítja, amennyiben a konverziós művelet beállítása „Összes” (amennyiben a számolás beállítása „Egyedi”, a szolgáltatás kattintásonként csak egyetlen konverziót számol).

A célokkal ellentétben az Analytics szolgáltatásban a tranzakciók többször is beszámíthatók egy munkamenet során, amennyiben a tranzakciók egyedi tranzakcióazonosítóval rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy az egy munkamenet során több tranzakciót végrehajtó felhasználók az Analytics rendszerben több tranzakciót regisztrálnak. Ez hasonló a Google Ads Konverziókövetés eszközének Minden konverzió mutatójához – a Google Ads azonban lehetővé teszi a számlálási preferencia kiválasztását az összes konverziós művelethez, többek között az értékesítésekhez is.

További információ a mutatók Analytics szolgáltatásban történő kiszámításáról.

5. A különböző nyomonkövetési módszerekkel kapcsolatos felhasználói beállítások

Mivel az Analytics és a Google Ads nem ugyanazt a nyomonkövetési módszert használja a célok és tranzakciók rögzítésére, a konverziókat csak az egyik módszer regisztrálja. Ha például a felhasználó letilt vagy blokkol egy olyan módszert (például bizonyos cookie-kat), amelyet az Analytics a webhelymunkamenetek adatainak nyomon követésére használ, akkor előfordulhat, hogy az Analytics nem rögzíti a konverziót, a Google Ads azonban igen.

6. Fiókszintű nyomon követés

Előfordulhat az is, hogy a különböző Google Ads-fiókokban kezelt hirdetésekre érkező kattintásokat ugyanarra a webhelyre irányítja, és a kattintásokat egyetlen Analytics-tulajdonnal követi nyomon. Ebben az esetben – attól függően, hogy a Google Ads Konverziókövetés eszközét használja, vagy az Analytics-célokat a Google Ads szolgáltatásba importálja – a Google Ads magasabb konverziószámot jeleníthet meg, mint az Analytics.

A Google Ads konverziókövetése beállítható az egyéni fiók szintjén, illetve a több fiókra kiterjedő konverziókövetéssel több fiókhoz is. Azaz a Google Ads csak akkor számol konverziót, ha a kattintás egyetlen Google Ads-fiókból (fiókszintű konverziókövetés esetén), illetve több fiókra kiterjedő konverziókövetésen osztozó fiókcsoportokból érkezik. Az Analytics ezzel ellentétben a tulajdon szintjén követi a felhasználói viselkedést.

Ez azért fontos, mert a fiókszintű Google Ads-konverziókövetés használata esetén a Google Ads nem törli az egyetlen felhasználóhoz tartozó, többször szereplő konverziókat. Tegyük fel például, hogy két Google Ads-fiókkal rendelkezik (nevezzük őket A fióknak és B fióknak), és ugyanazt a műveletet konverzióként határozta meg mindkét fiók esetében: mindkettőnél hozzáadta a Google Ads megfelelő konverziókövetési kódrészletét az oldalhoz, az Analytics rendszerben pedig célként jelölte meg a műveletet. Tegyük fel, hogy ezután egy felhasználó rákattint egy, az első fiókból (A) származó, majd egy, a második fiókból (B) származó hirdetésre, végül elvégzi a konverziót. Ebben az esetben – bár egyazon felhasználóról van szó – mindkét Google Ads-fiók jelentésében megjelenne a konverzió. Az Analytics alapértelmezett hozzárendelési módszerének megfelelően a rendszer ezt csak egyetlen konverzióként számítaná be, és a második fiók (B) kampányához rendelné hozzá, mivel ez volt a konverzió előtti legutolsó interakció.

Ha viszont az A és a B fiókot közös kezelői fiók (Ügyfélközpont) kezeli, és több fiókra kiterjedő konverziókövetést használ, csak egyetlen konverzió beszámítására kerül sor, és a konverziót a rendszer az „utolsó kattintás” modell alapján a második fiókhoz rendeli hozzá.

Ha az Analytics-célokat és -tranzakciókat a Google Ads-fiókokba importálja, akkor a rendszer automatikusan minden Google Ads-fiókra kiterjedően automatikusan törli a többször szereplő konverziókat. Ennél az esetnél maradva tételezzük fel, hogy két Google Ads-fiókkal rendelkezik (az A fiókkal és a B fiókkal), valamint hogy beállított egy céloldalt az Analytics szolgáltatásban. Továbbá az adott Analytics-célt mindkét Google Ads-fiókban beállította (de a webhelyhez nem adta hozzá a Google Ads konverziókövetését egyik fiókra vonatkozóan sem). Tegyük fel, hogy ezután egy felhasználó rákattint egy, az első fiókból (A) származó, majd egy, a második fiókból (B) származó hirdetésre, végül elvégzi a konverziót. A konverziót ebben az esetben mind az Analytics, mind a Google Ads szolgáltatásban a második (B) fiókhoz fogja hozzárendelni a rendszer. Alapértelmezés szerint (feltéve, hogy nem végez korrekciót Google Ads-hozzárendelések vagy többútvonalas csatornák használatával) az első fiókot (A) a rendszer egyik eszközben sem rendeli hozzá konverziókhoz.

A felhasználói tevékenységek – többek között a konverzióhoz vezető segítő útvonalak – áttekintéséhez mindkét esetben használhatja a többútvonalas csatornák Analytics szolgáltatásban rendelkezésre álló jelentéseit.

7. Eszközökön keresztüli konverziók

A Google Ads konverziókövetése lehetővé teszi az eszközökön keresztüli konverziók számának felbecsülését. Ezek az értékek a Google Ads Minden konverzió és Konverziók oszlopaiban jelennek meg, és a Google szolgáltatásaiba több eszközön bejelentkezett felhasználóktól származó adatokon végzett méréseken és becsléseken alapulnak.

8. Telefonhívás-konverziók

Bizonyos konverziós műveleteket csak a Google Ads konverziókövetése támogatja, ezek az Analytics által követésben jelenleg nem használhatók. Amennyiben hívásbővítményeket használ, a bővítményekből származó hívásokat és a beállított időtartamnál (ez a Google Ads szolgáltatásban konfigurálható) hosszabb hívásokat a rendszer híváskonverziókként számítja be. Az ilyen konverziók jelenleg nem követhetők nyomon az Analytics-célokkal.

9. Importált tranzakciók

Amikor egy összekapcsolt Google Analytics-tulajdonból importál egy Analytics-tranzakciót egy Google Ads-fiókba, a tranzakció azonosítója a Google Ads szolgáltatásban rendelési azonosító lesz. A Google Ads a többször szereplő adatokat a rendelési azonosító alapján távolítja el, így mindegyik tranzakciót külön fogja számolni. Azonban ha egy felhasználó ugyanazzal a tranzakcióazonosítóval tölt be egy konverziós oldalt több munkamenetben, az Analytics-jelentésekben több olyan tranzakció is megjelenhet, amelyek azonosítója egyezik. 

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?