Az Analytics és a Google Ads konverziós mutatóinak összehasonlítása

Az Analytics Célteljesülések és E-kereskedelmi tranzakciók mutatóját a rendszer máshogy számítja ki, mint a Google Ads konverziókövetési mutatóit. Ha az Analytics-fiókban olyan értékeket lát ezek mellett a mutatók mellett, amelyek eltérnek a Google Ads-fiókban látható konverziós mutatóktól, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami baj van a nyomon követés megvalósításával. Lehetséges, hogy a különbség egyszerűen a különböző nyomon követési módszerekből ered.

Továbbá, ha az Analytics szolgáltatásból a Google Ads szolgáltatásba exportálja a célteljesítések, illetve az e-kereskedelmi tranzakciók adatait, a Google Ads az Analytics szolgáltatástól eltérő számításokat végez az adatokkal, így akkor is eltérő értékeket lát a két termékben, ha a kiszámításukhoz használt adatok azonosak.

A célok, a tranzakciók és a Google Ads-konverziók nyomon követése közötti különbségek dióhéjban

  Analytics: cél Analytics: tranzakció Google Ads: konverzió
Darab Munkamenetenként egy alkalommal konfigurált célonként Munkamenetenként több (az azonos tranzakciós azonosítóval rendelkező tranzakciókat a rendszer nem számolja duplán).

A felhasználó által konfigurálható minden egyes konverziós művelethez:

Egy konverzió: A hirdetésre leadott kattintásonként egy

Minden konverzió: A hirdetésre leadott minden kattintás esetén több

Hozzárendelési idő Cél elérésének időpontja Tranzakció befejezésének időpontja A konverzióhoz vezető kattintást megelőző hirdetési lekérdezés időpontja
Hozzárendelési forrás Alapértelmezés szerint az Utolsó nem közvetlen kattintási modell, ez azonban konfigurálható (a Modell-összehasonlító eszközben). Alapértelmezés szerint az Utolsó nem közvetlen kattintási modell, ez azonban konfigurálható (a Modell-összehasonlító eszközben). A rendszer csak akkor számolja, ha a felhasználó egy, a Google Ads-fiókból származó hirdetésre kattintott (kizárólag google/cpc típusú forgalom esetén)
Jelentés Teljes mértékben jelentve a 72 órás feldolgozási időtartam után. Teljes mértékben jelentve a 72 órás feldolgozási időtartam után. A megadott konverziós időtartamra (1–90 nap, alapértelmezés szerint 30 nap) vonatkozóan naponta jelentve. 
Több kód kezelése 1 oldalon Egy munkamenet a cél egy teljesülésével rendelkezhet az egyes konfigurált célokhoz. Tehát munkamenetenként legfeljebb 20 érhető el. Ha egy fiókból több konverziókövetési címkét telepítettek egy adott oldalra, akkor a Google Ads mindegyik címkét külön konverzióként kezeli.

Az Google Ads és az Analytics nyomon követési különbségeinek részletes bemutatása

Ha ugyanazt a konverziós tevékenységet mind a Google Ads konverziókövetési kódja, mind pedig egy Analytics-cél vagy e-kereskedelmi tranzakció használatával nyomon követi, akkor az adatokban az alábbi okok miatt eltérések fognak jelentkezni:

1. Hozzárendelési különbségek

Alapértelmezés szerint a Google Ads a legutóbbi Google Ads-kattintáshoz rendeli hozzá a konverziókat. (Más hozzárendelési modellt is használhat.) Másrészről azonban – a Többútvonalas csatornajelentések kivételével – az Analytics által használt összes jelentés utolsó kattintás szerinti hozzárendelési modellt alkalmaz minden csatornára vonatkozóan (kivéve a közvetlent). Tegyük fel például, hogy egy felhasználó rákattint a Google Ads-fiókból származó egyik hirdetésre, majd másnap ismét visszatér egy organikus Google-keresési találat alapján, és eléri a céloldalt, vagy végrehajt egy tranzakciót. Az Analytics ebben az esetben a google/organikus kereséshez rendeli hozzá a célt vagy a tranzakciót. Alapértelmezés szerint a Google Ads a konverziót a Google Ads-kampányhoz rendeli hozzá.

2. Tranzakció dátuma

A Google Ads nem a sikeres művelet, hanem az azt eredményező kattintás dátuma/időpontja szerint jelenti a konverziókat. Ezáltal összeegyeztetheti a generált értéket a megfelelő hirdetési költséggel. Például tegyük fel, hogy az ügyfél július 20-án vásárol, de a hirdetésre három nappal korábban, július 17-én kattintott rá. A Google Ads a konverziót július 17-hez, a kattintás napjához rendeli hozzá. Az Analytics ezzel szemben július 20-hoz rendeli hozzá a konverziót – ahhoz a naphoz, amelyen a konverzió ténylegesen megtörtént.

3. Jelentésfrissesség

A Google Ads konverziókövetési számai valamivel korábban (általában 3 órán belül) jelennek meg a Google Ads szolgáltatásban, mint az Analytics szolgáltatásból a Google Ads szolgáltatása importált célok és tranzakciók (amelyek általában csak 9 órán belül).

4. Egy konverzió és minden konverzió

Az Analytics rendszerben beállíthat célokat, vagy e-kereskedelmi tranzakciók segítségével mérheti a konverziókat. Cél lehet például egy oldalmegtekintés, egy esemény vagy az olyan interakciók, mint például a webhelyen eltöltött idő. Az Analytics szolgáltatásban rendelkezésre álló célokat a rendszer egy munkamenet során csak egyszer számítja be.

Ezzel szemben a Google Ads konverziókövetése nem ismeri a „munkamenet” fogalmát, így minden egyes dátumtartományban több konverziót számol. Ha például egy felhasználó egy adott munkamenet során kétszer nyitja meg ugyanazt a konverziós oldalt, akkor az Analytics csak egy célt regisztrál, a Google Ads azonban az összes konverziót beszámítja, amennyiben a konverziós művelet beállítása „Összes” (amennyiben a számolás beállítása „Egyedi”, a szolgáltatás kattintásonként csak egyetlen konverziót számol).

A célokkal ellentétben az Analytics szolgáltatásban a tranzakciók többször is beszámíthatók egy munkamenet során, amennyiben minden egyes tranzakció egyedi tranzakcióazonosítóval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az egyetlen munkamenet során több tranzakciót végrehajtó felhasználókhoz az Analytics rendszer több tranzakciót regisztrál. Ez hasonló a Google Ads konverziókövetési funkciójának Minden konverzió mutatójához – a Google Ads azonban lehetővé teszi a számlálási beállítás kiválasztását az összes konverziós művelethez, többek között az értékesítésekhez is.

További információ a mutatók Analytics szolgáltatásban történő kiszámításáról.

5. A különböző nyomonkövetési módszerekkel kapcsolatos felhasználói beállítások

Mivel az Analytics és a Google Ads nem ugyanazt a nyomonkövetési módszert használja a célok és tranzakciók rögzítésére, a konverziókat csak az egyik módszer regisztrálja. Ha például a felhasználó letilt vagy blokkol egy olyan módszert (például bizonyos cookie-kat), amelyet az Analytics a webhelymunkamenetek adatainak nyomon követésére használ, akkor előfordulhat, hogy az Analytics nem rögzíti a konverziót, a Google Ads azonban igen.

6. Fiókszintű nyomon követés

Előfordulhat az is, hogy a különböző Google Ads-fiókokban kezelt hirdetésekre érkező kattintásokat ugyanarra a webhelyre irányítja, és a kattintásokat egyetlen Analytics-tulajdonnal követi nyomon. Ebben az esetben – attól függően, hogy a Google Ads konverziókövetési funkcióját használja, vagy az Analytics-célokat a Google Ads szolgáltatásba importálja – a Google Ads magasabb konverziószámot jeleníthet meg, mint az Analytics.

A Google Ads konverziókövetés beállítható az egyéni fiók szintjén, illetve a több fiókra kiterjedő konverziókövetéssel több fiókhoz is. Azaz a Google Ads csak akkor számol konverziót, ha a kattintás egyetlen Google Ads-fiókból (a fiókszintű konverziókövetés esetén), illetve ha a több fiókra kiterjedő konverziókövetésen osztozó fiókcsoportokból érkezik. Az Analytics ezzel ellentétben a tulajdon szintjén követi nyomon a felhasználói viselkedést.

Ez azért fontos, mert a fiókszintű Google Ads-konverziókövetés használata esetén a Google Ads nem törli az egyetlen felhasználóhoz tartozó, többször szereplő konverziókat. Tegyük fel például, hogy két Google Ads-fiókkal rendelkezik (nevezzük őket A fióknak és B fióknak), és ugyanazt a műveletet konverzióként határozta meg mindkét fiók esetében: mindkettőnél hozzáadta a Google Ads megfelelő konverziókövetési kódrészletét az oldalhoz, az Analytics rendszerben pedig célként jelölte meg a műveletet. Tegyük fel, hogy ezután egy felhasználó rákattint egy, az első fiókból (A) származó, majd egy, a második fiókból (B) származó hirdetésre, végül elvégzi a konverziót. Ebben az esetben – bár egyazon felhasználóról van szó – mindkét Google Ads-fiók jelentésében megjelenne a konverzió. Az Analytics alapértelmezett hozzárendelési módszerének megfelelően a rendszer ezt csak egyetlen konverzióként számítaná be, és a második fiók (B) kampányához rendelné hozzá, mivel ez volt a konverzió előtti legutolsó interakció.

Ha viszont az A és a B fiókot közös kezelői fiók (Ügyfélközpont) kezeli, és több fiókra kiterjedő konverziókövetést használ, csak egyetlen konverzió beszámítására kerül sor, és a konverziót a rendszer az „utolsó kattintás” modell alapján a második fiókhoz rendeli hozzá.

Ha az Analytics-célokat és -tranzakciókat a Google Ads-fiókokba importálja, akkor a rendszer automatikusan minden Google Ads-fiókra kiterjedően automatikusan törli a többször szereplő konverziókat. Ennél az esetnél maradva tételezzük fel, hogy két Google Ads-fiókkal rendelkezik (az A fiókkal és a B fiókkal), valamint hogy beállított egy céloldalt az Analytics szolgáltatásban. Továbbá az adott Analytics-célt mindkét Google Ads-fiókban beállította (de a webhelyhez nem adta hozzá a Google Ads konverziókövetését egyik fiókra vonatkozóan sem). Tegyük fel, hogy ezután egy felhasználó rákattint egy, az első fiókból (A) származó, majd egy, a második fiókból (B) származó hirdetésre, végül elvégzi a konverziót. A konverziót ebben az esetben mind az Analytics, mind a Google Ads szolgáltatásban a második (B) fiókhoz fogja hozzárendelni a rendszer. Alapértelmezés szerint (feltéve, hogy nem végez korrekciót Google Ads-hozzárendelések vagy többútvonalas csatornák használatával) az első fiókot (A) a rendszer egyik eszközben sem rendeli hozzá konverziókhoz.

A felhasználói tevékenységek – többek között a konverzióhoz vezető segítő útvonalak – áttekintéséhez mindkét esetben használhatja a többútvonalas csatornák Analytics szolgáltatásban rendelkezésre álló jelentéseit.

7. Eszközökön keresztüli konverziók

A Google Ads konverziókövetése lehetővé teszi az eszközökön keresztüli konverziók számának felbecsülését. Ezek az értékek a Google Ads Minden konverzió és Konverziók oszlopaiban jelennek meg, és a Google szolgáltatásaiba több eszközön bejelentkezett felhasználóktól származó adatokon végzett méréseken és becsléseken alapulnak.

8. Telefonhívás-konverziók

Bizonyos konverziós műveleteket csak a Google Ads konverziókövetése támogatja, ezek az Analytics által követésben jelenleg nem használhatók. Amennyiben hívásbővítményeket használ, a bővítményekből származó hívásokat és a beállított időtartamnál (ez a Google Ads szolgáltatásban konfigurálható) hosszabb hívásokat a rendszer híváskonverziókként számítja be. Az ilyen konverziók jelenleg nem követhetők nyomon az Analytics-célokkal.

9. Importált tranzakciók

Amikor egy összekapcsolt Google Analytics-tulajdonból importál egy adott Analytics-tranzakciót valamely Google Ads-fiókba, a tranzakcióazonosítót a Google Ads a rendelési azonosítóként regisztrálja. A Google Ads a többször szereplő adatokat a rendelési azonosító alapján távolítja el, így mindegyik tranzakciót külön fogja számolni. Azonban ha egy felhasználó ugyanazzal a tranzakcióazonosítóval tölt be egy konverziós oldalt több munkamenetben, az Analytics-jelentésekben több olyan tranzakció is megjelenhet, amelynek azonosítója egyezik. 

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát