Analyticsin ja Google Adsin konversiomittareiden vertailu

Analyticsin Tavoitteen toteutumiset- ja Verkkokaupan tapahtumat ‑mittarit lasketaan eri tavalla kuin Google Adsin konversioseurannan mittarit. Jos näiden Analytics-tilisi mittareiden arvot poikkeavat Google Ads ‑tilisi konversiomittareiden arvoista, se ei välttämättä tarkoita, että seuranta olisi toteutettu väärin. Erot voivat johtua yksinkertaisesti eri seurantamenetelmistä.

Lisäksi kun viet Analyticsin tavoitteen toteutumiseen ja verkkokaupan tapahtumiin liittyvän datan Google Adsiin, Google Ads suorittaa kyseisestä datasta eri laskelmia kuin Analytics. Näin ollen näiden kahden tuotteen laskettujen arvojen välillä on joitakin eroja, vaikka ne perustuvat samaan dataan.

Lyhyt kuvaus tavoitteiden, tapahtumien ja Google Ads ‑konversioiden seurannan eroista

  Analytics: tavoite Analytics: tapahtuma Google Ads: konversio
Määrä Kerran istunnossa määritettyä tavoitetta kohti Monta istunnossa (Yhden istunnon tapahtumia, joilla on sama tapahtumatunnus, ei lasketa erillisiksi.)

Käyttäjän määritettävissä kussakin konversiotoiminnossa:

Yksi konversio: Kerran mainoksen klikkausta kohti

Kaikki konversiot: Useita kertoja mainoksen klikkausta kohti

Attribuutioaika Tavoitteen toteutumisaika Tapahtuman toteutumisaika Konversioon johtanutta klikkausta edeltäneen mainoskyselyn aika
Attribuution lähde Oletuksena Viimeinen epäsuora klikkaus ‑malli, mutta määritettävissä Mallinvertailutyökalussa Oletuksena Viimeinen epäsuora klikkaus ‑malli, mutta määritettävissä Mallinvertailutyökalussa Lasketaan ainoastaan, jos käyttäjä on klikannut Google Ads ‑tilin mainosta (vain Google- / klikkauskohtainen hinta ‑liikenne)
Raportointi Raportoitu täysin 72 tunnin käsittelyajan jälkeen Raportoitu täysin 72 tunnin käsittelyajan jälkeen Raportoidaan päivittäin valitsemasi konversioikkunan (1–90 päivää, oletus on 30 päivää) mukaisesti 
Usean koodin käsittely yhdellä sivulla Yhdellä istunnolla voi olla yksi tavoitteen toteutuminen jokaista määritettyä tavoitetta kohti. Yhdessä istunnossa niitä voi siis olla yhteensä jopa 20. Jos saman tilin yhdelle sivulle on asennettu useita konversioseurannan tageja, Google Ads laskee kullekin tagille erillisen konversion.

Yksityiskohtainen kuvaus Google Adsin ja Analyticsin seurannan eroista

Jos seuraat samaa konversiotapahtumaa käyttämällä sekä Google Adsin konversioseurantakoodia että Analyticsin tavoitetta tai verkkokaupan tapahtumaa, datassa on eroja seuraavista syistä:

1. Attribuutioerot

Google Ads laskee konversiot oletuksena viimeisen Google Ads ‑klikkauksen ansioksi. (Voit myös vaihtaa toiseen attribuutiomalliin.) Analyticsissa sen sijaan käytetään viimeisen klikkauksen attribuutiomallia kaikissa raporteissa Monikanavasuppilot-raportteja lukuun ottamatta. Tämä koskee kaikkia muita kanavia paitsi suoraa kanavaa. Käyttäjä voi esimerkiksi klikata Google Ads ‑tililläsi olevaa mainosta ja palata seuraavana päivänä maksuttoman Google-hakutuloksen kautta tavoitesivullesi. Hän voi myös käynnistää tapahtuman. Analytics laskee tavoitteen tai tapahtuman orgaanisen Google-haun ansioksi. Google Ads laskee konversion oletuksena Google Ads ‑kampanjalle.

2. Tapahtuman päivämäärä

Google Ads raportoi toivottuun toimintoon johtaneet konversiot itse toiminnon päivän sijasta klikkauksen päivän ja kellonajan mukaan. Näin voit liittää konversion tuottaman arvon oikeisiin mainontakuluihin. Käyttäjä on voinut esimerkiksi tehdä oston 20. heinäkuuta, mutta hän on klikannut mainosta jo kolme päivää aikaisemmin eli 17. heinäkuuta. Google Adsissa konversio kirjattaisiin heinäkuun 17. päivälle eli klikkauspäivälle. Analyticsissa puolestaan konversio kirjataan heinäkuun 20. päivälle eli varsinaiselle konversiopäivälle.

3. Raportoinnin ajantasaisuus

Google Adsin konversioseurannan tulokset näkyvät Google Adsissa hieman nopeammin (yleensä kolmen tunnin kuluessa) kuin Analyticsista tuodut tavoitteet ja tapahtumat (yleensä yhdeksän tunnin kuluessa).

4. Yksi konversio verrattuna kaikkiin konversioihin

Analyticsissa voit määrittää tavoitteet tai käyttää verkkokaupan tapahtumia konversiolaskennan perusteena. Tavoite voi olla sivun katselu, tapahtuma tai jokin vuorovaikutus, kuten sivustolla käytetty aika. Analyticsissa kukin tavoite voidaan laskea istunnon aikana vain kerran.

Google Adsin konversioseurannassa ei sitä vastoin käytetä käsitettä "istunto", vaan tietyltä ajanjaksolta voidaan kirjata useita konversioita. Jos käyttäjä esimerkiksi saapuu tietylle konversiosivulle kahdesti samassa istunnossa, Analyticsissa kirjataan vain yksi tavoite. Google Adsissa puolestaan kirjataan kaikki konversiot, jos konversiotapahtuman laskutavaksi on määritetty Kaikki. (Jos laskutapana on Yksi, klikkausta kohti lasketaan vain yksi konversio).

Toisin kuin tavoitteet, tapahtumat voidaan Analyticsissa laskea useita kertoja istuntoa kohti, kunhan kullakin tapahtumalla on yksilöllinen tapahtumatunnus. Jos käyttäjä siis toteuttaa yhden istunnon aikana useita tapahtumia, ne rekisteröidään Analyticsissa erillisinä tapahtumina. Menetelmä vastaa kaikkien konversioiden laskemista Google Adsin konversioseurannassa sillä erolla, että Google Ads antaa sinun valita laskutavan kaikille konversiotapahtumille myynti mukaan lukien.

Lue lisää mittareiden laskentatavoista Analyticsissa.

5. Eri seurantamenetelmien käyttäjäasetukset

Koska Analytics ja Google Ads eivät edellytä saman seurantatavan käyttöä tavoitteiden ja tapahtumien rekisteröinnissä, konversiot lasketaan toisinaan vain toisella näistä kahdesta menetelmästä. Jos käyttäjä esimerkiksi estää tai poistaa käytöstä menetelmän (kuten tietyn evästeen), jota käytetään Analyticsissa verkkosivuston istuntotietojen seurantaan, konversiota ei ehkä tallenneta Analyticsiin. Google Adsissa se saatetaan silti kuitenkin tallentaa.

6. Tilitason seuranta

Saatat lähettää mainosten klikkauksia useilta Google Ads ‑tileiltä yhdelle verkkosivustolle, jota seurataan tietyllä Analytics-verkko-omaisuudella. Tässä tapauksessa konversioita voidaan kirjata Google Adsissa enemmän kuin Analyticsissa sen mukaan, käytätkö Google Adsin konversioseurantaa vai tuotko Analyticsin tavoitteita Google Adsiin.

Google Adsin konversioseuranta voidaan määrittää joko yksittäiselle tilille tai useille eri tileille MCC-tilin alaisen konversioseurannan avulla. Google Ads siis kirjaa konversion vain, jos klikkaus on peräisin yhdeltä Google Ads ‑tililtä (tilitason konversioseurannassa) tai tilijoukosta, jossa käytetään MCC-tilin alaista konversioseurantaa. Analyticsissa käyttäjien toimintaa seurataan sen sijaan omaisuustasolla.

Tämä on tärkeä asia, sillä konversioiden kahdennusta yksittäisen käyttäjän kohdalla ei poisteta Google Adsissa, jos käytät Google Adsin konversioseurantaa tilitasolla. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kaksi Google Ads ‑tiliä (tilit A ja B) ja olet määrittänyt saman konversiotoiminnon kummallakin tilillä. Tätä varten olet lisännyt sivulle kummankin tilin Google Ads ‑konversioseurannan koodinpätkän ja määrittänyt tämän sivun tavoitteeksi Analyticsissa. Oletetaan seuraavaksi, että yksittäinen käyttäjä klikkaa ensin ensimmäisen tilin (A) mainosta ja sitten toisen tilin (B) mainosta. Lopuksi hän tuottaa konversion. Kukin Google Ads ‑tili raportoi konversion, vaikka käyttäjiä oli vain yksi. Analyticsin oletusarvoisen attribuutiometodologian mukaan kirjataan vain yksi konversio. Se lasketaan toisen tilin (B) kampanjan ansioksi, koska viimeinen vuorovaikutus ennen konversiota tapahtui tällä tilillä.

Jos sekä tiliä A että B hallinnoi sen sijaan yhteinen hallinnoijan tili (Oma asiakaskeskus) ja MCC-tilin alainen konversioseuranta on niillä käytössä, kirjataan vain yksi konversio. Se lasketaan toisen tilin (B) ansioksi viimeinen klikkaus ‑mallin mukaisesti.

Jos olet tuomassa Analyticsin tavoitteita ja tapahtumia Google Ads ‑tileillesi, konversioiden kaksoiskappaleet poistetaan automaattisesti Google Ads ‑tileiltä. Tässä esimerkissä oletetaan, että sinulla on kaksi Google Ads ‑tiliä (tilit A ja B) ja että olet määrittänyt tavoitesivun Analyticsissa. Olet myös raportoinut saman Analytics-tavoitteen molemmille Google Ads ‑tileillesi (mutta et ole lisännyt Google Adsin konversioseurantaa tilille etkä sivulle). Oletetaan seuraavaksi, että yksittäinen käyttäjä klikkaa ensin ensimmäisen tilin (A) mainosta ja sitten toisen tilin (B) mainosta. Lopuksi hän tuottaa konversion. Konversio lasketaan toisen tilin (B) ansioksi sekä Analyticsissa että Google Adsissa. Ensimmäisen tilin (A) ansioksi ei oletusarvoisesti lueta konversiota kummallakaan työkalulla (ellei Google Adsin attribuution tai monikanavasuppiloiden kautta ole tehty muutoksia).

Kummassakin tapauksessa voit käyttää Analyticsin Monikanavasuppilot-raportteja, kun haluat nähdä yleiskatsauksen käyttäjien aktiivisuudesta konversioihin johtavat avustavat klikkaukset mukaan lukien.

7. Konversiot eri laitteella

Google Adsin konversioseurannan avulla voit seurata arvioita eri laitteella tapahtuneista konversioista. Ne näkyvät Google Adsin Kaikki konversiot- ja Konversiot-sarakkeissa. Luvut perustuvat Googleen eri laitteilla kirjautuneilta käyttäjiltä saatuihin mittaustuloksiin ja arvioihin.

8. Puhelukonversiot

Tiettyjä konversiotoimintoja tuetaan vain Google Adsin konversioseurannassa. Nämä toiminnot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä Analytics-seurannassa. Jos käytät puhelulaajennuksia, laajennuksista peräisin olevat puhelut, jotka kestävät määritettyä kestoa kauemmin (määrityksen voi tehdä Google Adsissa), lasketaan puhelukonversioiksi. Näitä konversioita ei voi tällä hetkellä seurata Analyticsin tavoitteiden avulla.

9. Tuodut tapahtumat

Kun Analytics-tapahtuma tuodaan Google Ads ‑tilille linkitetystä Google Analytics ‑omaisuudesta, sen tapahtumatunnus tuodaan Google Adsiin tilaustunnuksena. Google Ads poistaa päällekkäiset tapahtumat tilaustunnuksen perusteella, joten kukin tapahtuma lasketaan Google Adsissa vain kerran. Samalla tunnuksella merkityt useat tapahtumat voidaan kuitenkin laskea Analytics-raportteihin, jos käyttäjä lataa konversiosivun samalla tapahtumatunnuksella eri istunnoissa. 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?