Hành vi trên ứng dụng dành cho thiết bị di động

Theo dõi các cách chi tiết mà người dùng tương tác với ứng dụng của bạn.

Báo cáo Hành vi giúp bạn khám phá cách người dùng tương tác với ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng tập hợp báo cáo này để theo dõi nhiều thông tin về người dùng của mình, bao gồm:

  • tổng số màn hình đã xem trên mỗi phiên
  • thứ tự mà màn hình được xem
  • số lỗi kỹ thuật, kể cả trục trặc ứng dụng
  • thời gian tải các yếu tố ứng dụng riêng lẻ
Trong bài viết này:

Tổng quan

Nhận tóm tắt cấp cao về cách người dùng tương tác với nội dung ứng dụng. Tổng quan bao gồm các chỉ số sử dụng như Số lượt xem màn hình, Số lần trục trặcTổng số sự kiện xảy ra trên màn hình. Nhấp vào xem báo cáo đầy đủ để chuyển đến báo cáo cụ thể đó và xem tích sâu hơn.

Màn hình

Đánh giá hiệu suất của từng màn hình trong ứng dụng của bạn. Báo cáo này chia nhỏ các chỉ số sử dụng màn hình, như Số lượt xem màn hình, Số lượt xem màn hình duy nhất% lần thoát khỏi màn hình.

Luồng hành vi

Hình ảnh hóa đường dẫn mà người dùng đi từ một Màn hình hoặc Sự kiện đến Màn hình hoặc Sự kiện tiếp theo. Báo cáo này có thể giúp bạn khám phá nội dung ứng dụng nào khiến người dùng tương tác với ứng dụng của bạn. Xem người dùng di chuyển giữa Màn hình, Sự kiện hoặc xem cả Màn hình và sự kiện. Bạn phải thiết lập Sự kiện trong mã theo dõi ứng dụng của mình trước khi chúng xuất hiện trong Luồng hành vi. Xem Sự kiện bên dưới.

Báo cáo luồng hành vi là một phần của nhóm Báo cáo hình ảnh hóa dòng. Đọc Giới thiệu về báo cáo luồngSử dụng báo cáo luồng.

Trục trặc và ngoại lệ

Báo cáo này hiển thị tên và mô tả ngắn gọn các Ngoại lệ hoặc lỗi kỹ thuật hàng đầu xảy ra trong ứng dụng của bạn. Trục trặc được tự động phân tích cú pháp từ các ngoại lệ khác. Bạn có thể xác định các loại ngoại lệ bổ sung trong mã theo dõi ứng dụng của mình để biết thêm chi tiết về các ngoại lệ khác. Lỗi mạng và kết quả tìm kiếm trống là hai ví dụ về các ngoại lệ thường gặp bạn có thể muốn xác định.

Xác định ngoại lệ trong mã theo dõi ứng dụng yêu cầu một số kiến thức kĩ thuật về ứng dụng của bạn và cần được nhà phát triển hoàn thành. Tham khảo Trục trặc và ngoại lệ - SDK Android hoặc Trục trặc và ngoại lệ - SDK iOS.

Tốc độ ứng dụng

Sử dụng báo cáo Tốc độ ứng dụng để xem các yêu cầu khác nhau mất bao nhiêu thời gian để tải trong ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể muốn theo dõi cấp độ trò chơi tải hoặc tìm kiếm trả lại kết quả nhanh như thế nào.

Báo cáo Tốc độ ứng dụng yêu cầu thiết lập bổ sung trong mã theo dõi ứng dụng của bạn và phải được nhà phát triển hoàn thành. Tham khảo Thời gian người dùng - SDK Android hoặc Thời gian người dùng - SDK iOS. Không có dữ liệu nào xuất hiện trong các báo cáo này cho đến khi bạn xác định cần theo dõi hành động và thời gian tải cụ thể nào trong mã theo dõi ứng dụng.

Sau khi bạn hoàn thành thiết lập bổ sung, hãy chuyển đổi qua lại giữa 3 tab này để xem dữ liệu:

Trình khám phá: Danh mục thời gian hiển thị tên bạn đã kết hợp với thời gian tải cụ thể mà bạn đang theo dõi. Chỉ số Thời gian người dùng trung bình cho bạn thấy cần thời gian trung bình bao lâu để tải hành động đó.

Phân phối: Giới hạn thời gian người dùng hiển thị tổng thời gian (tính bằng giây) để tải tất cả các hành động được theo dõi. Ngoài ra, còn cho biết phần trăm tổng số phiên mà kích thước mẫu đại diện.

Lớp phủ bản đồ: Phân phối toàn cầu của Thời gian người dùng trung bình. Màu tối hơn cho thấy thời gian tải lâu hơn.

Tất cả các báo cáo này sử dụng Mẫu thời gian người dùng để hiển thị số lượng người dùng được sử dụng để tính toán thời gian trung bình cho một hành động cụ thể. Theo mặc định, Tốc độ ứng dụng đặt tốc độ lấy mẫu này là 1% trong tổng số người dùng.

Sự kiện

Sự kiện là các hành động nội dung duy nhất trong ứng dụng không yêu cầu tải màn hình mới, như tải xuống, đề xuất xã hội hoặc nhấp chuột lên quảng cáo. Báo cáo Sự kiện có khả năng tùy chỉnh cao và không thể cung cấp bất kỳ dữ liệu nào cho đến khi bạn hoàn thành thiết lập bổ sung.

Thiết lập Theo dõi sự kiện yêu cầu kiến thức kĩ thuật và quyền truy cập vào ứng dụng của bạn đồng thời phải được nhà phát triển hoàn thành. Tham khảo Theo dõi sự kiện - SDK Android hoặc Theo dõi sự kiện - SDK iOS.

Khi thiết lập Sự kiện, bạn chọn xác định và theo dõi tối đa 5 thành phần hoặc danh mục, cho từng Sự kiện. Các giá trị mà bạn chỉ định cho các danh mục này là dữ liệu xuất hiện trong báo cáo Sự kiện. Bạn thiết lập Theo dõi sự kiện càng có tổ chức, thì bạn sẽ càng dễ dàng đọc và diễn giải các báo cáo của mình. Để biết thêm thông tin và ví dụ về các danh mục này, hãy đọc Giới thiệu sự kiện.

Sau khi bạn thiết lập Theo dõi sự kiện, hãy sử dụng báo cáo Tổng quan về sự kiện để xem tóm tắt tất cả các sự kiện hoạt động tốt như thế nào. Các sự kiện hàng đầu hiển thị dữ liệu về những Sự kiện có hiệu suất cao nhất. Sử dụng báo cáo Màn hình để xem màn hình nào lưu trữ sự kiện phổ biến nhất.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?