Správanie používateľov pri používaní mobilných aplikácií

Sledujte podrobne interakcie používateľov s vašou aplikáciou.

Prehľady Správanie vám umožňujú zistiť, ako používatelia využívajú vašu aplikáciu. Pomocou tejto skupiny prehľadov môžete sledovať širokú škálu informácii o používateľoch vrátane nasledujúcich údajov:

  • celkový počet obrazoviek zobrazených počas jednej návštevy,
  • poradie zobrazenia obrazoviek,
  • počet technických chýb vrátane zlyhaní aplikácie,
  • rýchlosť načítania jednotlivých prvkov aplikácie.
Obsah tohto článku:

Prehľad

Získajte všeobecné zhrnutie týkajúce sa interakcií používateľov s obsahom aplikácie. Prehľad zahŕňa metrické údaje o používaní, napríklad zobrazenia obrazovky, zlyhania a celkový počet udalostí, ktoré nastali na obrazovke. Kliknutím na položku Zobraziť úplný prehľad prejdete na konkrétny prehľad umožňujúci hlbšiu analýzu.

Obrazovky

Vyhodnocujte výkonnosť každej obrazovky v rámci aplikácie. Tento prehľad obsahuje analýzu metrík používania obrazovky, napríklad počet zobrazení obrazovky, jedinečné zobrazenia obrazovky a % odchodov z obrazovky.

Tok správania

Vizualizujte cestu, ktorú používatelia prešli od jednej obrazovky alebo udalosti k ďalšej. Tento prehľad pomáha zistiť, aký obsah v rámci aplikácie podporuje interakcie medzi používateľmi a aplikáciou. Preskúmajte pohyb návštevníkov medzi obrazovkami, udalosťami alebo kombinované zobrazenie obrazoviek a udalostí. Udalosti sa budú môcť zobraziť v prehľade Tok správania, až keď ich nastavíte v kóde sledovania aplikácie. Pozrite si časť Udalosti nižšie.

Prehľad Tok správania je súčasťou skupiny prehľadov Vizualizácia toku návštevníkov. Prečítajte si články Úvod do prehľadov toku a Používanie prehľadov toku.

Zlyhania a výnimky

V tomto prehľade sa zobrazuje názov a stručný popis najčastejších výnimiek alebo technických chýb, ktoré nastali vo vašej aplikácii. Zlyhania sú automaticky rozoznané od iných výnimiek. V kóde sledovania aplikácie môžete definovať ďalšie typy výnimiek a získať tak viac podrobností o ďalších výnimkách. Zlyhania siete a prázdne výsledky vyhľadávania sú dva príklady bežných výnimiek, ktoré môže byť užitočné zadefinovať.

Zadefinovanie výnimiek v kóde sledovania aplikácie si vyžaduje určité technické znalosti aplikácie. Túto úlohu by mal preto vykonať vývojár. Navštívte stránku Zlyhania a výnimky – súprava Android SDK alebo Zlyhania a výnimky – súprava iOS SDK.

Rýchlosť aplikácie

Pomocou prehľadov Rýchlosť aplikácií môžete zistiť, ako dlho trvá načítanie rôznych žiadostí vo vašej aplikácii. Môže byť napríklad užitočné sledovať rýchlosť načítania úrovne určitej hry alebo rýchlosť vrátenia výsledkov vyhľadávania.

Prehľady rýchlosti aplikácií si vyžadujú ďalšie nastavenie kódu sledovania aplikácie, ktoré by mal vykonať vývojár. Navštívte stránku Trvanie aktivít používateľov – súprava Android SDK alebo Trvanie aktivít používateľov – súprava iOS SDK. V týchto prehľadoch sa nezobrazujú žiadne údaje, kým v kóde sledovania aplikácií nezadefinujete, ktoré konkrétne akcie a časy načítania chcete sledovať.

Po vykonaní dodatočného nastavenia môžete prepínaním medzi nasledujúcimi troma kartami zobraziť tieto údaje:

Prieskumník: Metrika Kategória časovania zobrazuje názov, ktorý ste priradili ku konkrétnemu sledovanému času načítania. Metrika Priemerné trvanie aktivít používateľov informuje o priemernej dĺžke času načítania danej akcie.

Distribúcia: Segment Trvanie aktivít používateľov zobrazuje celkový súčet času (v sekundách), ktorý trvalo načítanie všetkých sledovaných akcií. Poskytuje tiež celkovú percentuálnu hodnotu relácií, ktorú predstavuje daná veľkosť vzorky.

Vizualizácia na mape: globálne rozloženie priemerného trvania aktivít používateľov. Tmavšie odtiene označujú dlhšie časy načítania.

Všetky prehľady sú založené na vzorkách trvania aktivít používateľov a zobrazujú počet používateľov. Tieto prehľady sa používajú pri výpočte priemerného trvania konkrétnej akcie. Prehľad Rýchlosť aplikácie predvolene nastavuje vzorkovaciu frekvenciu na 1 % z celkového počtu používateľov.

Udalosti

Udalosti sú jedinečné akcie týkajúce sa obsahu vo vašej aplikácii, ktoré na načítanie nevyžadujú novú obrazovku. Patrí medzi ne napríklad stiahnutie, odporúčanie v sociálnej sieti alebo kliknutie na reklamu. Prehľady udalostí sú do vysokej miery prispôsobiteľné. Kým však nevykonáte dodatočné nastavenie, nemôžu sa v nich zobraziť žiadne údaje.

Nastavenie sledovania udalostí si vyžaduje určité technické znalosti a prístup k aplikácii. Túto úlohu by mal preto vykonať vývojár. Navštívte stránku Sledovanie udalostí – súprava Android SDK alebo Sledovanie udalostí – súprava iOS SDK.

Pri nastavovaní udalostí sa môžete rozhodnúť zadefinovať a sledovať pre každú udalosť až päť zložiek alebo kategórií. Hodnoty, ktoré priradíte týmto kategóriám, predstavujú údaje, ktoré sa zobrazia v prehľadoch udalostí. Čím lepšie je zorganizované nastavenie sledovania udalostí, tým jednoduchšie sa budú čítať a interpretovať vaše prehľady. Ďalšie informácie a príklady týchto kategórií nájdete v článku Informácie o udalostiach.

Ak chcete po nastavení sledovania udalostí získať súhrnné informácie o výkonnosti všetkých udalostí, použite Súhrnný prehľad udalostí. V prehľade Najdôležitejšie udalosti sa zobrazujú údaje o najvýkonnejších udalostiach. V prehľade Obrazovky zistíte, ktoré obrazovky zahŕňajú najobľúbenejšie udalosti.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?