Zachowanie w aplikacji mobilnej

Śledź szczegóły interakcji użytkowników z Twoją aplikacją.

Raporty Zachowanie pomagają zorientować się, jak użytkownicy korzystają z Twojej aplikacji. Za pomocą tego zestawu raportów możesz śledzić wiele danych o użytkownikach, m.in.:

  • łączna liczba ekranów wyświetlonych podczas sesji;
  • kolejność wyświetlania ekranów;
  • liczba błędów technicznych, łącznie z błędami aplikacji;
  • czas wczytywania poszczególnych elementów aplikacji;
Tematy w tym artykule:

Omówienie

Zobacz ogólne podsumowanie interakcji użytkowników z treścią aplikacji. Przegląd obejmuje dane o użytkowaniu, np. wyświetlenia ekranu, błędy i łączną liczbę zdarzeń, które mają miejsce na ekranie. Kliknij Wyświetl pełny raport, by przejść do wybranego raportu i uzyskać szczegółowe dane.

Ekrany

Oceń skuteczność poszczególnych ekranów aplikacji. Ten raport przedstawia dane o korzystaniu z ekranu, np. liczbę wyświetleń ekranu i niepowtarzalnych wyświetleń ekranu oraz odsetek wyjść z ekranu.

Zmiany w zachowaniu

Zobacz ścieżkę, jaką przebyli użytkownicy, przechodząc z jednego ekranu lub zdarzenia do kolejnego. Ten raport ułatwi Ci sprawdzenie, jaka treść w Twojej aplikacji najskuteczniej przyciąga uwagę użytkowników. Dowiedz się, jak użytkownicy poruszają się między ekranami i <zdarzeniami, lub wyświetl połączony widok ekranów i zdarzeń. Zanim zdarzenia pojawią się w raporcie zmian w zachowaniu, musisz je skonfigurować w kodzie śledzenia aplikacji. Zobacz artykuł Zdarzenia poniżej.

Raport przepływu zachowań należy do grupy raportów wizualizacji procesu. Przeczytaj artykuł Raporty procesu – informacje i Korzystanie z raportów procesu.

Błędy i wyjątki

Ten raport zawiera nazwy i krótkie opisy najczęstszych wyjątków (błędów technicznych), które występują w aplikacji. Błędy aplikacji są automatycznie oddzielane od innych wyjątków. Aby uzyskać więcej informacji o innych wyjątkach, zdefiniuj je w kodzie śledzenia aplikacji. Możesz np. zdefiniować częste wyjątki, takie jak awarie sieci i puste wyniki wyszukiwania.

Definiowanie wyjątków w kodzie śledzenia aplikacji to zadanie dla programisty, ponieważ wymaga wiedzy technicznej na temat aplikacji. Przeczytaj artykuły Błędy i wyjątki – SDK dla Androida lub Błędy i wyjątki – SDK dla iOS.

Szybkość aplikacji

Korzystaj z raportów szybkości aplikacji, by sprawdzić czas wczytywania różnych żądań w aplikacji. Możesz np. śledzić, jak szybko wczytują się poziomy gry lub wyniki wyszukiwania.

Raporty szybkości aplikacji wymagają dodatkowej konfiguracji kodu śledzenia aplikacji przez programistę. Przeczytaj artykuły Własne pomiary czasu – SDK dla Androida lub Własne pomiary czasu – SDK dla iOS. Dane w raportach pojawią się dopiero po zdefiniowaniu w kodzie śledzenia aplikacji określonych działań i czasów wczytywania, które chcesz śledzić.

Gdy zakończysz dodatkową konfigurację, wyświetlaj dane, przełączając się między tymi trzema kartami:

Eksplorator: Kategoria przebiegu działań przedstawia nazwę nadaną przez Ciebie określonemu czasowi wczytywania, który śledzisz. Średni czas działań użytkownika przedstawia średni czas wczytywania danego działania.

Dystrybucja: Zbiorczy czas działań użytkownika przedstawia sumę łącznego czasu wczytywania wszystkich śledzonych działań (w sekundach) i łączny odsetek sesji objętych rozmiarem próbki.

Nakładka mapy: globalna dystrybucja średniego czasu działań użytkownika. Ciemniejszy odcień oznacza dłuższy czas wczytywania.

Wszystkie te raporty korzystają z próbki czasu działań użytkownika w celu wyświetlenia liczby użytkowników uwzględnionych przy wyliczaniu średniego czasu określonego działania. Domyślna częstotliwość próbkowania w raporcie szybkości aplikacji jest ustawiona na 1% wszystkich użytkowników.

Zdarzenia

Zdarzenia to unikalne działania dotyczące treści aplikacji, które nie wymagają wczytywania nowego ekranu, np. pobranie, rekomendacja społecznościowa lub kliknięcie reklamy. Raporty z zestawu Zdarzenia można doskonale dostosować do swoich potrzeb, wymagają one jednak dodatkowej konfiguracji.

Konfiguracja śledzenia zdarzeń to zadanie dla programisty, ponieważ wymaga dostępu do aplikacji i wiedzy technicznej o niej. Przeczytaj artykuły Śledzenie zdarzeń – SDK dla Androida lub Śledzenie zdarzeń – SDK dla iOS.

Podczas konfiguracji zdarzeń możesz zdefiniować i śledzić do pięciu składników lub kategorii dla każdego zdarzenia. Wartości, które przypiszesz tym kategoriom, to dane pojawiające się w raportach Zdarzenia. Im większy porządek zachowasz podczas konfiguracji Śledzenia zdarzeń, tym łatwiej będzie Ci odczytywać i interpretować raporty. Więcej informacji o tych przykładach i kategoriach znajdziesz w artykule Zdarzenia – informacje.

Gdy skonfigurujesz Śledzenie zdarzeń, skorzystaj z raportu Zdarzenia – omówienie, by zobaczyć podsumowanie skuteczności wszystkich zdarzeń. Raport Najczęstsze zdarzenia przedstawia dane dotyczące najpopularniejszych zdarzeń. Skorzystaj z raportu Ekrany, by sprawdzić, na których ekranach mają miejsce najpopularniejsze zdarzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?