Atferd for mobilapper

Få detaljert sporingsinformasjon om hvordan brukere benytter appen din.

Med Atferd-rapportene blir det enklere for deg å finne ut hvordan brukere samhandler med appen din. Du kan bruke dette settet med rapporter til å spore et stort utvalg informasjon om brukerne, blant annet:

  • totalt antall skjermbilder sett per økt
  • rekkefølgen skjermbildene ble sett i
  • antallet tekniske feil, inkludert krasj i apper.
  • hvor lang tid det tar å laste inn enkeltelementer i apper.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Oversikt

Få et generelt sammendrag av hvordan brukerne benytter appinnholdet. Oversikt-rapporten omfatter bruksberegninger som skjermvisninger, krasj og det totale antall aktiviteter som forekommer på en skjerm. Klikk på Se fullstendig rapport for å gå til den bestemte rapporten og se en nærmere analyse.

Skjermbilder

Evaluer ytelsen til hvert enkelt skjermbilde i appen din. Denne rapporten omfatter bruksberegninger som antall skjermvisninger, unike skjermvisninger og utgangsprosent fra et skjermbilde.

Atferdsflyt

Visualiser banen brukerne har brukt for å komme seg fra et skjermbilde eller en aktivitet og videre til neste. Denne rapporten kan være til hjelp for å finne ut hva slags appinnhold som fanger interessen til brukerne når de benytter appen din. Se hvordan brukerne beveger seg mellom skjermbilder eller aktiviteter, eller se en blandet visning med både skjermbilder og aktiviteter. Du må konfigurere aktiviteter i appsporingskoden din før de blir vist i Atferdsflyt-rapporten. Se Hendelser nedenfor.

Atferdsflyt-rapporten inngår i rapportene for flytvisualisering. Les Om flytrapporter og Bruk av flytrapporter.

Krasj og unntak

Denne rapporten innholder navnet på og en beskrivelse av de viktigste unntakene, eller tekniske feilene, som forekommer i appen din. Krasj analyseres automatisk atskilt fra andre unntak. Du kan definere ytterligere unntakstyper i appsporingskoden din hvis du vil ha mer detaljert informasjon om andre unntak. Nettverksfeil og tomme søkeresultater er to eksempler på vanlige unntak det kan være nyttig å definere.

Det kreves noe teknisk kunnskap om appen din for å kunne definere unntak i appsporingskoden, og dette bør gjøres av utvikleren. Les Krasj og unntak – Android-SDK-en eller Krasj og unntak – iOS-SDK-en.

Apphastighet

Bruk Apphastighet-rapportene til å se hvor lang tid det tar å laste inn ulike forespørsler i appen din. Det kan for eksempel være nyttig å spore hvor raskt et nivå i et spill lastes inn, eller hvor lang tid det tar før søkeresultatene vises.

Apphastighet-rapportene krever ytterligere konfigurasjon av appsporingskoden din, og dette bør gjøres av utvikleren. Les Brukertiming – Android-SDK-en eller Brukertiming – iOS-SDK-en. Disse rapportene inneholder ikke data før du har definert hvilke bestemte handlinger og innlastingstider som skal spores, i appsporingskoden din.

Når du har fullført den ekstra konfigurasjonen, kan du bla mellom disse tre fanene for å se dataene:

Utforsker: Under Timingkategori kan du se navnet du har knyttet til en bestemt innlastingstid du sporer. Gjennomsnittlig brukertiming-beregningen viser den gjennomsnittlige tiden det tar å laste inn den aktuelle handlingen.

Distribusjon: Samlet brukertid viser den totale tiden (i sekunder) det har tatt å laste inn alle de sporede handlingene. Her kan du også se en prosentvis totalsum av alle øktene som prøvestørrelsen representerer.

Kartoverlegg: Den globale fordelingen av gjennomsnittlig brukertiming. Mørkere skyggeområder indikerer lengre innlastingstid.

I alle disse rapportene brukes brukertimingvolum for å vise antall brukere som benyttes til å beregne gjennomsnittstiden for en bestemt handling. I Apphastighet-rapporten er dette volumet som standard satt til 1 % av det totale antallet brukere.

Aktiviteter

Aktiviteter er unike innholdshandlinger i appen din som ikke må lastes inn i et nytt skjermbilde, for eksempel en nedlasting, en sosial anbefaling eller et klikk på en annonse. Aktiviteter-rapportene kan tilpasses i stor grad og inneholder ikke data før du har fullført ekstra konfigurasjon.

Det kreves teknisk kunnskap om og tilgang til appen din for å kunne konfigurere aktivitetssporing, og dette bør gjøres av utvikleren. Les Aktivitetssporing – Android-SDK-en eller Aktivitetssporing – iOS-SDK-en.

Når du konfigurerer aktiviteter, kan du velge, definere og spore opptil fem komponenter, eller kategorier, for hver enkelt aktivitet. Verdiene du tilordner til disse kategoriene, er dataene som blir vist i Aktiviteter-rapportene. Jo bedre organisert du er når du konfigurerer Aktivitetssporing, desto enklere blir det å lese og tolke rapportene dine. Se Om aktiviteter hvis du ønsker mer informasjon om og eksempler på disse kategoriene.

Når du har konfigurert Aktivitetssporing, bruker du Oversikt over aktiviteter-rapporten for å se et sammendrag av resultatene for alle aktivitetene. De øverste aktivitetene viser data om aktivitetene som yter best. Bruk Skjermbilder-rapporten for å se hvor de mest populære aktivitetene forekommer.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?