Gedrag in mobiele apps

Volg de manieren waarop gebruikers met uw app omgaan tot in detail.

Aan de hand van de rapporten onder Gedrag kunt u ontdekken hoe gebruikers met uw app omgaan. U kunt deze reeks rapporten gebruiken om een grote hoeveelheid aan informatie over uw gebruikers bij te houden, waaronder:

  • het totale aantal schermen dat per sessie is bekeken
  • de volgorde waarin schermen worden weergegeven
  • het aantal technische fouten, waaronder crashes van de app
  • hoe lang het duurt voordat individuele app-elementen zijn geladen
In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Overzicht

Bekijk een uitgebreid overzicht van hoe gebruikers omgaan met de inhoud van uw app. In Overzicht vindt u gebruiksstatistieken als Schermweergaven, Crashes en het Totale aantal gebeurtenissen dat op een scherm plaatsvindt. Klik op Volledig rapport weergeven om het betreffende rapport te bekijken voor een uitgebreidere analyse.

Schermen

Evalueer de prestaties van elk scherm binnen uw app. In dit rapport worden gebruiksstatistieken getoond, zoals het aantal Schermweergaven, Unieke schermweergaven en het Percentage verlatingen van een scherm.

Gedrag

Geef visueel weer via welk pad gebruikers van het ene scherm of de ene gebeurtenis naar het volgende scherm of de volgende gebeurtenis zijn gegaan. Met dit rapport kunt u ontdekken door welke app-inhoud gebruikers betrokken blijven bij uw app. Ga na hoe gebruikers zich verplaatsen tussen Schermen en Gebeurtenissen, of bekijk een gemengde weergave van zowel Schermen als Gebeurtenissen. Deze gegevens worden pas weergegeven in de Gedragsstroom nadat u gebeurtenissen heeft ingesteld in de trackingcode van uw app. Zie Gebeurtenissen hieronder.

Dit rapport van de Gedragsstroom maakt deel uit van de reeks rapporten voor Procesweergave. Lees de artikelen Over de procesweergaverapporten en De procesweergaverapporten gebruiken.

Crashes en excepties

In dit rapport staan de namen en een korte beschrijving van de belangrijkste excepties of technische fouten die hebben plaatsgevonden in uw app. Crashes worden automatisch geparseerd uit andere excepties. Voor meer informatie over andere excepties kunt u meer exceptietypen definiëren in de trackingcode van uw app. Netwerkfouten en niet-ingevulde zoekresultaten zijn twee voorbeelden van veelvoorkomende excepties die u wellicht wilt definiëren.

Voor het definiëren van excepties in de trackingcode van uw app moet u enige kennis hebben van uw app. Dit moet worden uitgevoerd door de ontwikkelaar. Raadpleeg Crashes en excepties - Android SDK of Crashes en excepties - iOS SDK.

Appsnelheid

Bekijk in de rapporten voor Appsnelheid hoe lang het duurt voordat verschillende verzoeken in uw app worden geladen. U kunt bijvoorbeeld bijhouden hoe snel een level van een game wordt geladen of hoe lang het duurt voordat zoekresultaten worden weergegeven.

Voor de rapporten Appsnelheid zijn verdere instellingen nodig in de trackingcode van de app. Dit moet worden uitgevoerd door de ontwikkelaar. Raadpleeg Gebruikerstiming - Android SDK of Gebruikerstiming - iOS SDK. In deze rapporten worden pas gegevens weergegeven nadat u in de trackingcode van de app heeft gedefinieerd welke specifieke acties en laadtijden moeten worden bijgehouden.

Nadat u de extra instellingen heeft uitgevoerd, kunt u tussen deze drie tabbladen schakelen om de gegevens te bekijken:

Verkenner: Timingcategorie geeft de naam weer die u heeft gekoppeld aan een specifieke laadtijd die u bijhoudt. De statistiek Gemiddelde gebruikerstiming geeft de gemiddelde tijd weer die het laden van die actie in beslag neemt.

Distributie: Bucket voor gebruikerstiming geeft de totale duur weer (in seconden) die het laden van alle bijgehouden acties in beslag neemt. Geeft ook een percentage weer van het totale aantal sessies dat de omvang van de steekproef vertegenwoordigt.

Kaartoverlay: de globale verdeling van Gemiddelde gebruikerstiming. Hoe donkerder de tint, hoe langer de laadtijd.

Al deze rapporten maken gebruik van de Steekproef van gebruikerstiming om het aantal gebruikers weer te geven dat is gebruikt om de gemiddelde duur van een specifieke actie te berekenen. Standaard is het steekproefpercentage van de Appsnelheid ingesteld op 1% van het totale aantal gebruikers.

Gebeurtenissen

Gebeurtenissen zijn unieke contentgerelateerde acties in uw app waarvoor geen nieuw scherm nodig is om ze te laden, zoals downloads, sociale aanbevelingen of advertentieklikken. De rapporten onder Gebeurtenissen zijn volledig aanpasbaar en er worden pas gegevens weergegeven nadat u de vereiste instellingen heeft uitgevoerd.

Voor het instellen van 'Gebeurtenissen bijhouden' is technische kennis van en toegang tot uw app vereist. Laat het instellen daarom over aan uw ontwikkelaar. Raadpleeg Gebeurtenissen bijhouden - Android SDK of Gebeurtenissen bijhouden - iOS SDK.

Wanneer u Gebeurtenissen instelt, kunt u tot wel vijf componenten of categorieën per gebeurtenis definiëren en bijhouden. De waarden die u toewijst aan deze categorieën, zijn de gegevens die worden weergegeven in het rapport Gebeurtenissen. Hoe geordender u bent in het instellen van 'Gebeurtenissen bijhouden', hoe makkelijker het zal zijn uw rapporten te lezen en te interpreteren. Voor meer informatie over en voorbeelden van deze categorieën raadpleegt u Over gebeurtenissen.

Nadat u 'Gebeurtenissen bijhouden' heeft ingesteld, bekijkt u het rapport 'Gebeurtenisoverzicht' voor een overzicht van hoe goed alle gebeurtenissen presteren. Bij Topgebeurtenissen worden gegevens van de best presterende gebeurtenissen weergegeven. Bekijk het rapport Schermen om te zien op welke schermen de populairste gebeurtenissen worden gehost.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?