Mobilalkalmazáshoz kapcsolódó viselkedés

Részletesen nyomon követheti, hogy hogyan használják alkalmazását a felhasználók.

A Viselkedés jelentésekből megtudhatja, hogyan használják a felhasználók az alkalmazását. Ezen jelentések segítségével nagyon sokféle adatot nyomon követhet felhasználóival kapcsolatban, beleértve a következőket:

  • a megtekintett képernyők száma munkamenetenként
  • a képernyők megtekintésének sorrendje
  • a műszaki hibák száma, beleértve az alkalmazás összeomlásait
  • az alkalmazás egyes elemeinek betöltéséhez szükséges idő
A cikk tartalma:

Áttekintés

Átfogó összefoglalót tekinthet meg arról, hogy hogyan használják a felhasználók az alkalmazás tartalmait. Az Áttekintésben olyan használati mutatók szerepelnek, mint a Képernyő-megtekintések, az Összeomlások vagy a képernyőn történő Események összesen. Ha részletesebb elemzést szeretne kapni, kattintson a teljes jelentés megtekintése lehetőségre – ezzel az adott jelentésre ugrik.

Képernyők

Értékelheti alkalmazása képernyőinek teljesítményét. A jelentés lebontva tartalmazza a képernyőhasználat mutatóit, többek között a következőket: Képernyő-megtekintések, Egyedi képernyő-megtekintések, valamint Kilépések százalékos aránya.

Viselkedési folyamat

Megjelenítheti a felhasználók egyik képernyőtől vagy eseménytől a másikig tartó útját. A jelentés által képet kaphat arról, hogy az alkalmazás mely tartalmai kötik le a felhasználókat. Megtekintheti a felhasználók mozgását a Képernyők, az események, illetve a Képernyők és az események között. A Viselkedési folyamat jelentésben akkor jelennek meg események, ha beállítja őket az alkalmazás követőkódjában. Lásd a lenti Események című részt.

A Viselkedési folyamat jelentés az áramlásábrázolás jelentéscsaládba tartozik. Olvassa el A folyamatjelentések bemutatása és A folyamatjelentések használata című cikkeket.

Összeomlások és kivételek

A jelentés az alkalmazásban előforduló leggyakoribb kivételek vagy technikai hibák nevét és rövid leírását tartalmazza. A rendszerösszeomlásokat a jelentés automatikusan megkülönbözteti a többi kivételtől. Az alkalmazás követőkódjában további kivételtípusokat is meghatározhat, ha más kivételekkel kapcsolatban is részletesebb információkhoz szeretne jutni. A hálózati hibákat és az üres keresési eredményeket például érdemes lehet gyakori kivételként meghatározni.

A kivételek alkalmazás követőkódjában való meghatározásához az alkalmazással kapcsolatos műszaki ismeretek szükségesek, így ezt a fejlesztőnek kell elvégeznie. Lásd: Összeomlások és kivételek – Android SDK vagy Összeomlások és kivételek – iOS SDK.

Alkalmazás sebessége

Az Alkalmazás sebessége jelentéséből megtudhatja, milyen hosszú ideig tart a különböző kérések betöltése alkalmazásában. Kíváncsi lehet például arra, hogy milyen gyorsan töltődik be egy játék adott pályája, vagy milyen gyorsan érkezik találat egy keresésre.

Az Alkalmazás sebessége jelentésekhez gyakran további beállításokra van szükség az alkalmazás követőkódjában, amelyeket a fejlesztőnek kell elvégeznie. Lásd: Felhasználói időmérések – Android SDK, illetve Felhasználói időmérések – iOS SDK. Ezekben a jelentésekben addig nem jelenik meg adat, amíg az alkalmazás követőkódjában meg nem határozza, hogy mely meghatározott műveleteket és betöltési időket szeretné nyomon követni.

A további beállítások elvégzését követően az adatok megtekintéséhez a következő három lap között válthat:

Intéző: az Időkategória részen megjelenik a nyomon követni kívánt betöltési időhöz rendelt név. Az Átl. felhasználói idő mutató jelzi, hogy a művelet betöltéséhez átlagosan mennyi időre volt szükség.

Elosztás: A Felhasználói időmérési csoport megjeleníti annak az időnek a teljes hosszát (másodpercben), amely az egyes nyomon követési műveletek betöltéséhez szükséges. Emellett a mintában szereplő munkamenetek százalékos összegéről is tájékoztatást ad.

Térképnézet: az Átlagos felhasználói idő globális eloszlását ábrázolja. A sötétebb részek a hosszabb betöltési időket jelölik.

Ezen jelentések mindegyike a Felhasználói időminta segítségével jeleníti meg a felhasználók számát, amely az egy-egy konkrét művelet végrehajtására fordított átlagos idő kiszámítására szolgál. Alapértelmezés szerint az Alkalmazás sebessége az összes felhasználó 1%-át állítja be mintavételre.

Események

Az események olyan, tartalmakhoz kötődő egyedi műveletek az alkalmazáson belül, amelyeknél nincs szükség új képernyő betöltésére; ide tartoznak például a letöltések, a közösségi ajánlások vagy a hirdetésre kattintások. Az Események jelentés nagymértékben személyre szabható, és az adatok csak a szükséges beállítások elvégzését követően jelennek meg benne.

Az eseménykövetés beállításához műszaki ismeretekre és az alkalmazáshoz való hozzáférésre van szükség; ezeket a beállításokat célszerű a fejlesztőnek elvégeznie. Lásd: Eseménykövetés – Android SDK vagy Eseménykövetés – iOS SDK.

Az Események beállításakor minden eseményhez legfeljebb öt összetevőt vagy kategóriát határozhat meg és követhet nyomon. A kategóriákhoz rendelt értékek lesznek azok az adatok, amelyek megjelennek az Események jelentésekben. Minél szervezettebben állítja be az eseménykövetést, annál könnyebb lesz a jelentések áttekintése és értelmezése. További információ, illetve a fenti kategóriákra példák Az eseményekről szóló fejezetben találhatók.

Az eseménykövetés beállítása után az Események áttekintése jelentés révén áttekintheti az események teljesítményét. A Legeredményesebb események lehetőség a legjobb teljesítményt nyújtó események adatait tartalmazza. A Képernyők jelentés révén megtekintheti, hogy mely képernyőkön jelennek meg a legnépszerűbb események.

Hasznos volt ez a cikk?
Hogyan fejleszthetnénk?